Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Johanna Loukaskorpi tiedot

Kuvassa Sdp -puolueen ehdokas Johanna Loukaskorpi
Johanna Loukaskorpi SdpNro 12
Lupaan tehdä parhaani. Lupaan nostaa esiin kulttuurin, koulutuksen ja reilun työelämän teemoja ja edistää Pirkanmaan edunvalvontaa.
Sosiaalinen media:
Ikä:48
Paikkakunta:Tampere
Vaalipiiri:Pirkanmaan vaalipiiri
Ammatti:apulaisrehtori, apulaispormestari
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Tehtävät:aluevaltuutettu, kunnanvaltuutettu
Kuvausteksti:Toimin peruskoulussa apulaisrehtorina ja sosiaali- ja terveyspalveluiden apulaispormestarina. Tampereen valtuustossa olen ollut vuodesta 2009 ja apulaispormestarina vuodesta 2017. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja opinto-ohjaaja. Olen työskennellyt peruskoulussa, lukiossa ja opettajankouluttajana. Perheeseeni kuuluvat aviopuoliso, kolme lasta, joista kaksi asuu jo omillaan ja perhoskoirat Sulo ja Manu. Kirjallisuus, teatteri, puutarhanhoito ja opiskelu ovat lähellä sydäntäni. Viime aikoina olen opiskellut monikulttuurisuutta ja hallintotiedettä. Opetusalan ammattilaisena haluan vaikuttaa koulutuksen tulevaisuuden suuntaan. Sosiaali- ja terveyspolitiikkaan perehtyneenä haluan edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Minulle tärkeitä arvoja ovat ihmisten välinen yhdenvertaisuus, reilu työelämä, heikommista huolehtiminen, syrjäytymisen ehkäisy ja vastuu ympäristöstä, ilmastosta ja luonnon monimuotoisuudesta.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Vladimir Putinin Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka.
Johanna Loukaskorpi

Venäjä on tällä hetkellä hyvin arvaamaton valtio, eikä kunnioita naapurimaiden itsenäisyyttä ja suvereniteettiä ja Putinin Venäjä käy julmaa hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan. Venäjän ihmisoikeus- ja sananvapaustilanne on myös erittäin huolestuttava.

Suomi voi alkaa rakentaa suhdettaan uudelleen Venäjään vasta, kun valta Venäjällä vaihtuu ja Venäjä vetäytyy Ukrainasta.
Johanna Loukaskorpi

Venäjän täytyy myös parantaa oman maansa ihmisoikeustilannetta.

Suomeen tulee sijoittaa Naton tukikohta, kun Suomi on Naton jäsen.
Johanna Loukaskorpi

Olen avoin ajatukselle, että Suomeen sijoitettaisiin Naton tukikohta.

Suomen pitää käyttää puolustusmenoihin Naton vaatimat 2 prosenttia bkt:sta.
Johanna Loukaskorpi

Suomen oman kansallisen puolustuksen kehittäminen on tärkeää. Suomella on Naton jäsenenä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin Nato-mailla.

Suomen tulee muuttaa ulkopolitiikkaansa Nato-kumppanien toiveiden mukaan. 
Johanna Loukaskorpi

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset ja Suomen asema tulee määritellä kansallisista tarpeistamme lähtien. Suomi toki tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä muiden Nato-maiden kanssa.

Kysymysteema: Rahat
Valtion velkataakka on käännettävä laskuun, vaikka se tarkoittaisi kipeitä leikkauksia.
Johanna Loukaskorpi

Palveluiden leikkaaminen ei voi olla itse tarkoitus. Hyvä työllisyyden hoito on kestävän talouspolitiikan ytimessä. Työllisyyden ja tuottavuuden parantaminen ja talouskasvu vahvistavat hyvinvointivaltion rahoittamista. SDP:n kannattaa kasvua ja työllisyyttä tukevia toimia ja sopivassa määrin menojen sopeutusta. Väärin kohdennetut ja ylimitoitetut sopeutustoimet heikentävät julkista taloutta. SDP tavoittelee julkisen talouden velkasuhteen kääntämistä alenevalle uralle kahden vaalikauden aikana.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa tulee leikata nykyisestä 400 päivästä 200 päivään.
Johanna Loukaskorpi

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa voidaan jonkin verran lyhentää, mutta ensisijaisesti tulee purkaa kannustinloukkuja, jotka estävät ihmisiä vastaanottamasta työtä. Työn ja etuuksien yhteensovittamisen tulisi olla mahdollista.

Lapsiperheitä pitää tukea ylimääräisellä lapsilisällä myös vuonna 2023.
Johanna Loukaskorpi

SDP:n perhepolitiikan ytimessä ovat lasten oikeudet. Tärkeintä on katkaista ylisukupolvinen lapsiperheköyhyys ja löytää siihen keinoja. Ylimääräinen lapsilisä ei ole sellainen, vaan lapsiperheiden toimeentulon turvaaminen ja esimerkiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen korottaminen on huomattavasti toimivampi ratkaisu. Tärkeää on myös varmistaa lapsilisän tason säilyminen.

Kun julkista taloutta tasapainotetaan, on keinoksi valittava leikkausten sijaan ensisijaisesti verotuksen kiristäminen.
Johanna Loukaskorpi

En kannata julkisten palveluiden heikentämistä tai niistä leikkaamista. Sen sijaan pitää huolehtia veropohjan tiivistämisestä puuttumalla muun muassa veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun. Lisäverotuottoja voidaan kerätä vähiten haitallisista kohteista. Pieni- ja keskituloisten tuloverotus ei saa nousta.

Ruoan arvonlisäveroa ei pidä nostaa.
Johanna Loukaskorpi

Ruoka on jo nyt kallista ja monella perheellä ja ikääntyvällä on vaikeuksia selvitä kasvaneista ruokalaskuista.

Kysymysteema: Energia­kriisi
Valtion pitää myös seuraavina vuosina tukea suomalaisia, jotka ovat vaikeuksissa suurien sähkölaskujen kanssa.
Johanna Loukaskorpi

Valtion tulee miettiä erilaisia tukitoimia muun muassa sähkön arvonlisäveron laskua tai korotuksia erilaisiin etuuksiin, jotta kansalaiset selviävät kasvavista energiakuluista. Tärkeintä on kuitenkin kannustaa ihmisiä tekemään sellaisia valintoja, jotka liittyvät esimerkiksi sähkön säästämiseen tai vähäpäästöisiin ja edullisimpiin energialähteisiin siirtymistä.

Ydinvoiman pitää jatkossakin olla yksi keskeisimmistä energiantuotannon muodoista Suomessa.
Johanna Loukaskorpi

Ydinvoiman lisäksi tarvitsemme uusiutuvia energiamuotoja ja vahvaa panostusta niihin. SDP tavoittelee energiaomavaraisuutta vuonna 2025. Se vaatii tuulivoiman rakentamista koko Suomeen.

Tuulivoiman rakentamista pitää tehostaa sujuvoittamalla lupakäytäntöjä ja keventämällä byrokratiaa.
Johanna Loukaskorpi

Tavoitteena tulee olla energiaomavarainen Suomi vuonna 2025. Se vaatii tuulivoiman rakentamista koko Suomeen ja lupakäytäntöjen ja byrokratian keventämistä.

Kysymysteema: Ilmasto ja liikenne
Suomen ilmastotavoitteesta ei voi tinkiä piiruakaan, vaikka talous sitä vaatisi.
Johanna Loukaskorpi

Ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ovat välttämättömiä toimia ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti tämän jälkeen. Ilmastopolitiikan rinnalla luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on keskeisimpiä tehtäviämme. Ilmastopolitiikan ytimessä tulee olla luopuminen fossiilisista polttoaineista ja riittävien hiilinielujen vahvistaminen.

Bensiini ja diesel maksavat liikaa. Seuraavan hallituksen on laskettava polttoaineiden verotusta.
Johanna Loukaskorpi

Fossiilisista polttoaineista luopuminen tulee olla tavoitteena. En kannata polttoaineiden verotuksen laskemista ainakaan näillä hinnoilla, mutta polttoaineiden verotusta ei tule myöskään korottaa.

Liikenteen sähköistymistä on edistettävä uusilla tuilla.
Johanna Loukaskorpi

Fossiilisista polttoaineista luopuminen tulee olla tavoitteena ja liikenteen sähköistymistä on edistettävä eri keinoiin. Lisäksi sähköautojen lisääminen ja yleistyminen vaatii panostuksia infrastruktuuriin ja latauspisteisiin.

Suomessa pitää ottaa käyttöön tietullit.
Johanna Loukaskorpi

Tietulleja voidaan kokeilla kaupunkialuieilla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla voidaan harkita tietullien käyttöönottoa. Samaan aikaan täytyy tietysti suunnata resursseja raideliikenteen lisäämiseen.

Kysymysteema: Terveys ja koulutus
Hoitajamitoitusta (7 hoitajaa 10 vanhusta kohden) voidaan keventää, jotta kaikille vanhuksille riittäisi hoitopaikka.
Johanna Loukaskorpi

Hoitajamitoitus mahdollistaa vanhushoivan paremman laadun ja parantaa henkilöstön hyvinvointia. Sitä ei tule keventää, mutta sen sijaan pitää tarkastella työnkuvia. Hoitohenkilökunnan lisäksi pitää olla riittävästi avustavia töitä tekevää henkilökuntaa, joka huolehtii siivouksesta, pyykistä ja ruoan valmistuksesta, lämmityksestä ja jakamisesta.

Maahanmuuttajat ovat hyvä ratkaisu työvoimapulaan muun muassa hoitoalalla.
Johanna Loukaskorpi

Tarvitsemme maahanmuuttajia ja laajamittaista kansainvälistä rekrytointia helpottamaan monilla aloilla vallitsevaa työvoimapulaa. Tärkeää on myös huomioida jo nyt maassa olevien tilanteet ja purkaa maahanmuuttajien työllistymisen esteitä, työllisyyden byrokratiaa ja nopeuttaa suomen kielen koulutuksien saamista.

Koulutuksesta voidaan leikata, kun valtiontaloutta tasapainotetaan.
Johanna Loukaskorpi

Koulutuksesta ei tule leikata. SDP haluaa vahvistaa koulutusta jokaisella asteella. Tällä vaalikaudella toteutimme oppivelvollisuuden pidentämisen ja aidosti maksuttoman toisen asteen. Seuraavalla vaalikaudella haluamme vahvistaa peruskoulua, panostaa jatkuvaan oppimiseen ja nostaa nuorten koulutustasoa. Tieteen rahoituksen tasoa on myös vahvistettava.

Opettajien kurinpitokeinoja kouluissa pitää lisätä.
Johanna Loukaskorpi

En kannata kurin lisäämistä kouluihin. Kuri ei kasvata, vaan tärkeätä on huolehtia, että ryhmäkoot peruskoulussa ovat riittävän pienet, oppimisen tukea on saatavilla riittävästi ja oppilashuolto on resurssoitu riittävästi, toimii ja reagoi ongelmiin nopeasti ja moniammatillisesti.

Kysymysteema: Rikollisuus
Pelkään liikkua kadulla yksin.
Johanna Loukaskorpi

En pelkää Tampereen keskustan kadulla liikkumista.

Nuorten jengiväkivaltaan tulee puuttua rangaistuksia koventamalla. 
Johanna Loukaskorpi

Jengiytymistä ehkäistään tarjoamalla nuorille enemmän tukea ja koulustus-, työ- ja harrastusmahdollisuuksia. Jengiytyminen johtuu pitkälti osattomuuden ja eriarvoisuuden kokemuksista sekä nuorten syrjäytymisestä. Nuorten tulee saada kokea olevansa merkityksellisiä. Monelle maahanmuuttajanuorelle jengi tarjoaa kokemuksen siitä, että on merkityksellinen. Nuorten ongelmia tulisikin lähteä ratkomaan tarjoamalla parempaa ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajaperheille, varmistamalla osaava ja riittävä henkilökunta ja tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, huolehtimalla nuorisopalveluiden riittävästä resurssoinnista ja parantamalla integroitumista ja kotoutumista yhteiskuntaan.

Huumeiden käytön tulee olla jatkossakin rangaistavaa.
Johanna Loukaskorpi

Huumeiden käytön rangaistavuuden järkevyyttä täytyy miettiä tulevina vuosina. Rangaistavuus saattaa estää osaa ottamasta hoitoa vastaan. Parhaiten huumeiden käytön haittoja vähentävät muun muassa terveysneuvonta ja korvaushoito. Ajattelen, että tärkeintä on ehkäistä tai vähentää käytön haittoja ja käyttöhuoneet tulisikin mahdollistaa, sillä huumeisiin kuolee tällä hetkellä paljon nuoria aikuisia.

Kysymysteema: Muut
Yleisradion rahoitukseen tulee tehdä merkittäviä leikkauksia.
Johanna Loukaskorpi

En kannata Ylen rahoituksen leikkaamista. Yle hoitaa lakisääteisesti julkisen palvelun tehtäväänsä ja sillä on merkittävä rooli tiedonvälityksen turvaamisessa myös poikkeusoloissa. Ylen palveluiden tulee olla jatkossakin sisällöllisesti, kielellisesti ja laadullisesti monipuolisia ja laajoja. Ylen palvelut tavoittavat myös monia kielellisiä vahemmistöjä ja ovat maantieteellisesti kattavia. Uhkana on, että mikäli palveluista leikataan, niin esimerkiksi maantieteellinen kattavuus heikkenee.

Viinien myynti ruokakaupoissa pitää sallia.
Johanna Loukaskorpi

Mietojen viinien myyntiä voitaisiin kokeilla ruokakaupoissa.

Koko Suomi on pidettävä asutettuna.
Johanna Loukaskorpi

Meidän tulee pyrkiä pitämään koko maa asuttuna ja turvaamaan myös näiden alueiden palveluiden saatavuus.

EU:lla on liikaa valtaa Suomen metsäpolitiikkaan.
Johanna Loukaskorpi

Mielestäni EU:lla ei ole liikaa valtaa metsäpolitiikkaamme. Metsien hiilinielujen romahdusta selittävät Suomessa metsien lisääntynyt hakkuu ja metsien kasvun pysähtyminen selittävät metsiemme hiilinielujen romahdusta. Meidän on pakko huolehtia hiilinieluista, vähennettävä hakkuita ja tehtävä monipuolisia toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.
Johanna Loukaskorpi

Ei haittaa. Minulle on tärkeintä, että lapseni ovat onnellisia ja olen onnellinen siitä, jos he jossain vaiheessa löytävät puolison. Puolison sukupuolella ei ole minulle merkitystä.

Eutanasia tulee laillistaa.
Johanna Loukaskorpi

Mikäli ihminen tietää kuolevansa kohta, kivut ovat kovat, niin eutanasian sallimista tulisi harkita sallittavaksi.