Kuvassa Vihreät -puolueen ehdokas Tiia Lintula
Tiia Lintula Vihreät
Lupaan tehdä kaikkeni, että voimme olla taas ylpeitä meidän peruskoulusta ja sote-palveluista.
Sosiaalinen media:
Ikä:42
Paikkakunta:Järvenpää
Vaalipiiri:Uudenmaan vaalipiiri
Ammatti:Erityisopettaja
Koulutus:Alempi korkea-aste
Puolue:Vihreät
Ehdokasnumero:217
Sitoutumaton ehdokas:Ei
Kansanedustaja:Ei
Aluevaltuutettu:Kyllä
Kunnanvaltuutettu:Kyllä
Kuvausteksti:Yhdenvertaisuus on periaatteeni. Ihmisinä olemme kaikki yhtä arvokkaita. Arvostan vapaata demokratiaa. Se ei ole itsestäänselvyys. Poliittista kokemusta minulle on kertynyt jo yli 14 vuoden ajalta. Olen luontainen tiimipelaaja ja koen aidosti voivani vaikuttaa asioihin. Ihmisenä olen luova, empaattinen ja rohkea. Sopivasti kriittinen, sopivasti pehmeä. Saan asioita aikaan ja muita ihmisiä mukaan yhteiseen tekemiseen. Vapaa-ajallani johdan partiossa sudenpentulaumaa, harjoittelen pianonsoittoa ja antaudun taiteelle sekä kulttuurille. Kampanjassani peräänkuulutan vahvempaa perusturvaa. Vahvempaa perusturvaa rakennetaan muun muassa tukemalla perheitä, tarjoamalla riittävät resurssit opetus- ja kasvatustyöhön, varmistamalla oikea-aikainen hoitoonpääsy sekä uudistamalla sosiaaliturvaa työntekoon ja yrittäjyyteen kannustavampaan suuntaan. Kun lapsemme, luontomme ja taloutemme voivat hyvin – olemme oikealla tiellä.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Vladimir Putinin Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka.
Tiia Lintula

Kyllä, mutta ei kuitenkaan välitön sotilaallinen uhka. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaarantanut koko Euroopan turvallisuuden ja vakauden. Kun sodan kylmät kasvot nähtiin reilu vuosi sitten, on välttämätöntä varautua sotilaalliseen voimankäyttöön tai sillä uhkailemiseen. Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyshakemukset ovat johtopäätös olennaisesti muuttuneesta ja kiristyneestä turvallisuustilanteesta.

Suomi voi alkaa rakentaa suhdettaan uudelleen Venäjään vasta, kun valta Venäjällä vaihtuu ja Venäjä vetäytyy Ukrainasta.
Tiia Lintula

Kyllä tässä on nyt kuluneen vuoden aikana valitettavasti murrettu viimeinenkin luottamus Venäjän nykyhallintoa kohtaan. Venäjä on omalla häikäilemättömällä toiminnallaan pyyhkinyt pöytää kansainvälisillä sopimuksilla. Suomen ja Venäjän kahdenväliset suhteet ovat kärsineet sodan johdosta. Suomi on vahvasti EU:n Venäjään kohdistuvien pakotteiden takana. Olemme osa läntistä rintamaa, jonka päämääränä on tukea Ukrainaa poistamaan vieras valloittaja mailtaan ja saada sota loppumaan. Suhteita voi lähteä normalisoimaan vasta kun sota on loppunut ja valta on vaihtunut Venäjällä.

Suomeen tulee sijoittaa Naton tukikohta, kun Suomi on Naton jäsen.
Tiia Lintula

Jatkossakin Suomi vastaa itse oman alueensa puolustuksesta ja Suomen Puolustusvoimien komento säilyy Suomella. Kun Suomi on Naton täysivaltainen jäsen, kaikki Puolustusvoimien tukikohdat Suomessa ovat myös Naton tukikohtia. Tällä hetkellä Suomeen ei ole kaavailtu Nato-maiden komennossa olevia sotilastukikohtia. Jos sellaiselle heräisi myöhemmin tarve, tulee tätä arvioida tilanteen mukaan.

Suomen pitää käyttää puolustusmenoihin Naton vaatimat 2 prosenttia bkt:sta.
Tiia Lintula

Nato suosittaa jäsenmaidensa käyttävän puolustukseensa rahaa vähintään 2% BKT:sta. Useimmat jäsenmaat eivät kuitenkan täytä tätä tavoitetta, toisin kuin itseasiassa Suomi. Hiljattain tekemillämme hävittäjäkaupoilla on budjettivaikutuksensa aina 2025 asti. Kun suuremmat strategiset hankinnat on tehty, on paikallaan arvioida sekä laskentamallia, että kansallista budjetointiamme niin, että kaikki Nato-jäsenyyden aiheuttamat kulut eri hallinnonaloilta tosiasiallisesti huomioidaan tähän tavoiteprosenttiin.

Suomen tulee muuttaa ulkopolitiikkaansa Nato-kumppanien toiveiden mukaan. 
Tiia Lintula

Suomen tulee jatkossakin tehdä johdonmukaista rauhanvälitykseen, naisten ja tyttöjen sekä vähemmistöjen aseman parantamiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen perustuvaa ulkopolitiikkaansa ja edistää ydinaseriisuntaa. Natossa Suomen tulee vaikuttaa sotilaallisen ja siviilikriisinhallinan sekä hybridivaikuttamisen puolesta.

Kysymysteema: Rahat
Valtion velkataakka on käännettävä laskuun, vaikka se tarkoittaisi kipeitä leikkauksia.
Tiia Lintula

Meillä on velvollisuus keventää valtion velkataakkaa, mutta niin, ettei mahdolliset leikkaukset tai muut tasapainottamisen toimenpiteet osu pienituloisiin tai heikompiosaisiin. Yhteiskuntamme sivistyksen mitta on se, miten kohtalemme heikko-osaisia ja luontoamme. Leikkaukset voivat tehdä kipeää, mutta eivät liian kipeää. Liian kipeää on se, jos ne kohdistuvat edellä mainitsemiini väestöryhmiin.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa tulee leikata nykyisestä 400 päivästä 200 päivään.
Tiia Lintula

En osaa nyt suoraan ottaa kantaa siihen, että jos päiviä lähdetään vähentämään, olisiko 200 päivää nimenomaan perusteltu kesto. Nykyinen systeemi ei kohtele tasapuolisesti kaikkia työttömiä. Ansiosidonnainen työttömyysturva tulisi ulottaa kaikille. Tämä tulisi hoitaa kuntoon seuraavalla eduskuntakaudella. Osana uudistusta, tulee myös tarkastella ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa. Vihreät ovat esittäneet raikkaan idean siitä, että ansioturvan kesto tulisi kytkeä työmarkkinoiden suhdannevaihteluun. Laskusuhdanteen ja vaikean työllisyystilanteen aikana ansioturvaa maksettaisiin pidempään, kun taas noususuhdanteessa kesto voisi olla nykyistä lyhyempi.

Lapsiperheitä pitää tukea ylimääräisellä lapsilisällä myös vuonna 2023.
Tiia Lintula

Monet lapsiperheet ovat ajautuneet hintojen ja korkojen nousun johdosta taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen ja heitä pitää tukea. Joulukuussa 2022 maksettiin ylimääräinen lapsilisä kaikista lapsista. Valtiontalouden tarkastusvirasto arvosteli tätä tehottomana verovarojen käyttönä. Tuki kohdentui näin myös niille, jotka eivät sitä tosiasiallisesti tarvinneet. Tehokkaampaa lapsiperheiden tukemista on korottaa pienituloisten lapsiperheiden etuuksia, kuten lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, työttömyysturvan lapsikorotusta, opintorahan huoltajakorotusta sekä toimeentulotuen alle 18-vuotiaan lapsen perusosaa.

Kun julkista taloutta tasapainotetaan, on keinoksi valittava leikkausten sijaan ensisijaisesti verotuksen kiristäminen.
Tiia Lintula

Suomen velkaantuminen ei ole kestävällä tolalla. Käytännössä velkaantumista voidaan hillitä kolmella tavalla: joko korottamalla veroja, vähentämällä menoja tai toteuttamalla työllisyyttä ja tuottavuutta nostavia rakenteellisia uudistuksia. Oma arvaukseni on, että kaikkia kolmea keinoa tullaan tarvitsemaan. Velkaantumista tulee hillitä, mutta ei heikompiosaisten tai ympäristön kustannuksella. Olennaisen oksan sahaaminen Suomen tulevaisuudelta on myös äärimmäisen typerää, eli taloutta sopeuttaessa tulee pidättäytyä lasten ja nuorten opetuksen, kasvatuksen ja hyvinvoinnin kurjistamisesta.

Ruoan arvonlisäveroa ei pidä nostaa.
Tiia Lintula

Elintarvikkeiden sekä ravintola- ja ateriapalveluiden arvonlisäverokanta on 14%. Jos tätä nostettaisiin, olisi se pahimmillaan kuolinisku ravintolayrittäjille sekä kauppalaskun roimaa nousua kuluttajille. En näe tällä hetkellä mitään pakottavaa tarvetta lähteä nostamaan ruoan alvia.

Kysymysteema: Energia­kriisi
Valtion pitää myös seuraavina vuosina tukea suomalaisia, jotka ovat vaikeuksissa suurien sähkölaskujen kanssa.
Tiia Lintula

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että pahimmat energian hintapiikit ovat takana päin. Valtio on tukenut kansalaisia monin tavoin ja mahdollisia lisätukia pohtiessa on ensin tärkeää tehdä vaikutusarvio jo toteutetuista toimenpiteistä. Kukaan ei saa ajautua köyhyyteen tai vararikkoon energian nousevien hintojen vuoksi. Kohdentaminen on kultaa - eli löydetään tapa antaa täsmätukea sitä aidosti tarvitseville.

Ydinvoiman pitää jatkossakin olla yksi keskeisimmistä energiantuotannon muodoista Suomessa.
Tiia Lintula

Vihreiden visiossa tasaisesti energiaa tuottavalla ydinvoimalla ja helposti säädettävällä vesivoimalla on jatkossakin roolinsa energiapaletissa. Kyllä, luit oikein. Kantamme ydinvoimaan liittyen on muuttunut jyrkän kielteisestä tietyin ehdoin hyväksyväksi osana päästöttömän energian kokonaisuutta. Suomen nykyisten ydinvoimaloiden käytön jatkaminen on perusteltua niin kauan, kuin ne ovat turvallisia käyttää. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytöstä on sitä vastoin luovuttava nopeasti. Korvaavat ratkaisut löytyvät energiansäästön ja energiatehokkuuden lisäksi mm. tuulivoimasta, aurinkoenergiasta, kysyntäjoustuista sekä energian varastoinnin kehittämisestä. Pienydinvoimaloita kehitetään kovaa vauhtia ja näihin liittyy kovia odotuksia.

Tuulivoiman rakentamista pitää tehostaa sujuvoittamalla lupakäytäntöjä ja keventämällä byrokratiaa.
Tiia Lintula

Tuulivoiman määrä on voimakkaassa kasvussa. Näillä näkymin jo vuonna 2027 Suomessa tuotetaan tuulivoimalla yhtä paljon energiaa kuin ydinvoimalla. Tuulivoimaa tarvitaan yhä lisää osana Suomen vihreää siirtymää. Lupaprosessien tulee olla sujuvia, mutta ei edes tuulivoiman rakentamisessa voida ohittaa ympäristövaikutusten arviointia.

Kysymysteema: Ilmasto ja liikenne
Suomen ilmastotavoitteesta ei voi tinkiä piiruakaan, vaikka talous sitä vaatisi.
Tiia Lintula

Koska menestyvä talous rakentuu sellaisten asioiden varaan, joille on kysyntää, ei ilmastotavoitteet ja taloudellinen menestys voi olla ristiriidassa toisiinsa. Elämme vihreän siirtymän aikaa, mikä luo suurimman kasvumme sekä uudet työpaikkamme, sillä luonto- ja ilmastoystävällisille ratkaisuille on globaalia kysyntää. Vihreät haluavat Suomesta maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion vuoteen 2035 mennessä. Päästöjen vähentäminen on sekä oikein, kannattavaa, että välttämätöntä. Vihreän siirtymän investoinnit suunnataan sinne, missä asenne ja osaaminen ovat kohdillaan. Pidetään huoli, että nämä ovat kunnossa Suomessa jatkossakin. Se on kansallinen etumme ja elinkeinoelämäkin kiittää.

Bensiini ja diesel maksavat liikaa. Seuraavan hallituksen on laskettava polttoaineiden verotusta.
Tiia Lintula

Samalla kun pyrimme eroon fossiilisista polttoaineista, meidän tulee muistaa, että Suomi on pitkien etäisyyksien maa. Autoilu on monin paikoin välttämätöntä, eikä vähäpäästöiset teknologiat ole helposti kaikkien saatavilla. Polttoaineen hinnan kanssa täytyy olla tarkkana, ettei autoilusta riippuvaisten ihmisten toimeentulo sekä mahdollisuudet liikkua vaarannu. Polttoaineiden verotuksen laskeminen ei kuitenkaan ole oikea suunta. Pienituloisten tilannetta autoilun suhteen voidaan helpottaa muilla keinoin, esimerkiksi myöntämällä valtion takaamia energiaomavaraisuuslainoja.

Liikenteen sähköistymistä on edistettävä uusilla tuilla.
Tiia Lintula

Tulevaisuuden liikenne koostuu sekä kestävistä kulkutavoista, että vähäpäästöisestä käyttövoimasta. Siirrytään siis yhä enemmän joukkoliikenteeseen sekä kävelyyn ja pyöräilyyn. Siirtymää puhtaisiin teknologioihin on syytä nopeuttaa esimerkiksi tukemalla sähköautoilua. Esimerkiksi Norjassa valtion vahva tuki sähköautoiluille on vauhdittanut liikenteen sähköistymistä. Sähköautojen hankintahinnat ovat korkeat. Valtio voisi myöntää tulotasosta riippuvaista energiaomavaraisuuslainaa, joka mahdollistaisi ympäristöystävällisen ja taloudellisen autohankinnan kaikille. Julkisen liikenteen sähköistyminen on jo hyvässä vauhdissa.

Suomessa pitää ottaa käyttöön tietullit.
Tiia Lintula

Siirryttäessä kohti kestävämpää liikennettä, myös tietullit voivat olla osa keinovalikoimaa. Siksi niiden käyttöä tulisi Suomessa selvittää. Tullimaksujen tulisi olla suurimmat siellä, missä autoilu aiheuttaa eniten haittaa ja joukkoliikenteeseen siirtyminen on mahdollista.

Kysymysteema: Terveys ja koulutus
Hoitajamitoitusta (7 hoitajaa 10 vanhusta kohden) voidaan keventää, jotta kaikille vanhuksille riittäisi hoitopaikka.
Tiia Lintula

Vanhuspalvelulaki ja hoitajamitoitus säädettiin, sillä riittävän laadukkaita vanhuspalveluita ei kyetty enää takaamaan. Vihreät kannattivat tätä hoitajamitoituksen tiukennusta. Nyt kuitenkin hoitajapulasta johtuen mitoituksen toteutuksen aikataulua on siirretty aiemmasta huhtikuusta 2023 joulukuuhun 2023. Tarvitsemme kipeästi osaavia työntekijöitä sote-alalle. Vihreät ajaa ylihallituskautisen palkkaohjelman käynnistämistä hoitajien nostamiseksi palkkakuopasta. Lisäksi sote-alan vetovoimaa tulee parantaa kehittämällä palkkauksen lisäksi työoloja, parantamalla työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia sekä panostamalla osaamiseen ja hyvään johtamiskulttuuriin. Tarvitaan myös hoiva-alan kansainvälisten osaajien rekrytointiohjelma.

Maahanmuuttajat ovat hyvä ratkaisu työvoimapulaan muun muassa hoitoalalla.
Tiia Lintula

Kaikki, jotka ovat nähneet käyrät väestökehityksestämme seuraavien muutaman kymmenen vuoden aikana ymmärtävät tämän asian tärkeyden ja väistämättömyyden. Ulkomaisten työntekijöiden aktiivinen houkuttelu on tärkeää, mutta houkuttelun täytyy olla myös houkuttelevaa. Tarvitsemme työperäisen maahanmuuton helpottamista sekä työperäisten maahanmuuttajien palvelujen kehittämistä. Väestö vähenee monissa muissakin maissa ja kilpailu ulkopuolisesta työvoimasta on jo meneillään. Mitkä ovat Suomen valttikortit tässä kilpailussa? Miten huolehdimme siitä, että tänne työn perässä tulleet myös viihtyvät täällä ja haluavat jäädä? Yksistään työperäisen maahanmuuton lisäämisellä emme kuitenkaan ratkaise maatamme vaivaavaa työvoimapulaa. Tarvitaan monia muitakin toimia.

Koulutuksesta voidaan leikata, kun valtiontaloutta tasapainotetaan.
Tiia Lintula

Ei voida. Koulutukseen panostaminen on inhimilliseen pääoman vahvistamista. Kun katsotaan miten peruskoululla menee tällä hetkellä, ymmärrämme kaikki, että tarvitsemme sinne leikkausten sijaan satsauksia. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen haasteet, pisa-tulosten laskeminen sekä vaikeus rekrytoida työntekijöitä ovat merkille pantavia hälytysmerkkekejä. Laadukas inkluusio tarvitsee resurssinsa. On käännettävä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen arvostus uuteen nousuun. Päiväkotien ja koulujen tulee olla paikkoja, jotka antavat uskoa omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin sekä tarjoavat turvalliset yhteisön, johon kuulua. Lasten ja nuorten kasvatus- ja opetustyössä toimiminen on sanoinkuvaamattoman arvokasta työtä. Tarvitsemme myös korkeakoulutettujen määrän nousua Suomessa.

Opettajien kurinpitokeinoja kouluissa pitää lisätä.
Tiia Lintula

Työskentelen itse yläkoulussa erityisopettajana enkä kaipaa lisää "kurinpitokeinoja". Koulun tulee olla turvallinen paikka olla ja oppia ja työskennellä kaikille. Turvallisuutta luovat yhteisöllisyys, yhdessä sovitut säännöt sekä yksilöllisellä kohtaamisella. Tarvitaan myös yhteisiin kasvatuspäämääriin sitoutunutta yhteistyötä kotien kanssa.

Kysymysteema: Rikollisuus
Pelkään liikkua kadulla yksin.
Tiia Lintula

Koen oloni lähes aina turvalliseksi liikkuessani yksin kadulla. Joskus pimeällä kun muita ihmisiä ei missään näy, saattaa mielikuvitukseni lähteä laukkaamaan.

Nuorten jengiväkivaltaan tulee puuttua rangaistuksia koventamalla. 
Tiia Lintula

Siinä vaiheessa kun nuorelle rikoksen tekijälle ollaan rangaistuksia langettamassa, ollaan auttamattomasti myöhässä. Ne nuoret, joilla on uhka ajautua rikoskierteeseen tulee tunnistaa ja kohdentaa erilaisia tukipalveluja hyvissä ajoin. Tärkeintä on varhaisen vaiheen tuki neuvolasta oppimisvaikeuksien tukemiseen sekä mielenterveyspalveluista päihdeongelmien ehkäisemiseen. Rikoskierteiden katkaisussa vankien kuntoutuksen laatu sekä puuttuminen asunnottomuuteen, päihdeongelmiin ja oppimisen haasteisiin ovat merkittäviä.

Huumeiden käytön tulee olla jatkossakin rangaistavaa.
Tiia Lintula

Suomen päihdepolitiikkaa tulisi uudistaa. Rangaistukset eivät ratkaise huumeongelmaa. Suomessakin huumeiden käyttö ja siitä koituvat haitat ovat lisääntyneet. Huumeongelma ratkeaa tehokkaimmin sosiaali- ja terveydenhuollon toimin. Tutkimusten mukaan perinteinen rikoslainsäädäntöön perustuva huumepolitiikka syventää sosiaalista eriarvoisuutta sekä lisää kansanterveysongelmia ja sosiaalisia kustannuksia. Tähän tarvitaan muutos. Huumeiden dekriminalisoinnilla tarkoitetaan käytön ja hallussapidon rangaistavuuden poistamista. Monissa maissa näin on tehnty ja tulokset ovat olleet ennakkohuolista poiketen monin tavoin myönteisiä.

Kysymysteema: Muut
Yleisradion rahoitukseen tulee tehdä merkittäviä leikkauksia.
Tiia Lintula

Ylen toiminnasta säädetään omassa laissaan. Yle-lain mukaan Ylen tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Ylelle on asetettu monia erityistehtäviä, kuten kansanvallan tukeminen ja kotimaisen kulttuurin ja taiteen luominen, kehittäminen sekä säilyttäminen. Ylen odotetaan painottavan lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmia sekä tuottavan palveluja suomen ja ruotsin lisäksi saamen, romanin ja viittomakielellä. Ylen halutaan tukevan suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta. Merkittäviin leikkauksiin ei ole tarvetta.

Viinien myynti ruokakaupoissa pitää sallia.
Tiia Lintula

Tämä on vähän kinkkinen kysymys. Toisaalta on typerää, että viinipullo pitää mennä ostamaan Alkosta. Samalla ne ruokakaupat, jotka sijaitsevat Alkon läheisyydessä saavat selkeää kilpailuetua suhteessa muihin kauppoihin. On kuitenkin tosiasia, että alkoholin saatavuus lisää kulutusta. Saatavuutta voitaisiin kuitenkin ja alkoholihaittoja ehkäistä viinin alkoholiveroa nostamalla, millä olisi hintaa nostava vaikutus. Vihreiden tavoitteena on nostaa alkoholituotteiden alkoholipitoisuuden vähittäismyyntiraja 5,5 %:sta 15,5 %:iin siten, että viinien ja muiden rajan alle jäävien alkoholituotteiden vähittäismyynti on jatkossa sallittua muissakin kuin Alkon liikkeissä.

Koko Suomi on pidettävä asutettuna.
Tiia Lintula

Ihmiset saavat valita vapaasti asuinpaikkansa. Kestävän ja hyvän elämän, kouluttautumisen sekä työnteon ja yrittämisen tulee olla mahdollista eri puolilla Suomea. Maamme kukoistaa, kun sekä kaupungit, että maaseutu kehittyvät ja menestyvät.

EU:lla on liikaa valtaa Suomen metsäpolitiikkaan.
Tiia Lintula

Olemme osa EU:ta ja mukaan päättämässä Euroopan unionin laajuisista tavoitteista luontokadon pysäyttämiseksi ja ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Suomen metsäpolitiikan on välttämätöntä uudistua, sillä toiminta ei ole nyt kestävällä pohjalla. Luontokatoa tapahtuu Suomessa erityisesti metsäluonnossa. Metsähakkuut köyhdyttävät metsäluontoamme ja ovat romahduttaneet hiilinielumme.

Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.
Tiia Lintula

Lapseni tekee aivan itse ratkaisunsa, kenen kanssa haluaa mennä naimisiin, eikä minulla ole siihen sanomista. Seksuaalivähemmistöjen oikeudet ovat itselleni tärkeä teema muutenkin.

Eutanasia tulee laillistaa.
Tiia Lintula

Tässä kysymyksessä olen puolueeni linjan kanssa erimielinen. Suhtaudun kriittisesti ajatukseen eutanasian laillistamisesta. Kysymys on monella tavalla ongelmallinen, eikä vain siksi, että se on ristiriidassa perusoikeuksiemme kanssa. En tietenkään haluaisi kenenkään kärsivän. Siinä missä ansaitsemme kaikki hyvä elämän, ansaitsemme myös hyvän kuoleman. Tämä voidaan järjestää muillakin keinoin kuin eutanasialla, kuten laadukkaalla saattohoidolla asianmukaisen kivun- ja ahdistuksen lievityksen sekä rinnalla olemisen muodossa. Kaikkein ongelmallisinta kuitenkin on se, että eutanasialaki käytännössä määrittelisi millainen elämä on elämisen arvoista. Huomionarvoista on se, että lääkärit vastustavat eutanasian laillistamista. Kuten myös mm. vammaisjärjestöt.