Ehdokkaan Antti Juhani Rinne tiedot

Kuvassa Sdp -puolueen ehdokas Antti Juhani Rinne
Antti Juhani Rinne SdpNo. 261
Haluan vahvistaa suomalaisten hyvinvointia niin, että kaikilla on huommenna paremmin kuin tänään.
Ikä:60
Paikkakunta:Mäntsälä
Vaalipiiri:Uudenmaan vaalipiiri
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Tehtävät:kansanedustaja, aluevaltuutettu, kunnanvaltuutettu
Kuvausteksti:Olen koulutukseltani juristi. Alan töissä toimin ammattiliitoissa ja omassa asianajotoimistossa. Olen ollut töissä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijöliitto AKT:ssa, Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO:ssa, Toimihenkillunionissa ja Ammattiliitto PRO:ssa. Komeksi viimeksi mainitussa puheenjohtajana. Politiikan puolella kunnan- ja hyvinvointialueen valtuutettuna, SDP:n puheenjohtajana, valtiovarainministerinä ja pääministerinä. Nyt eduskunnan varapuhemiehenä. Perheeseen kuuluu vaimoni Heta, rescuekoira Sisu, 4 aikuista tytärtä ja 6 lastenlasta. Omat vanhempani, veljeni sekä anoppi. Minulla on kova halu vaikuttaa suomalaisten ja Suomen parhaaksi. Myös Euroopassa ja maailmalla.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Vladimir Putinin Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka.
Antti Juhani Rinne

Venäjä on epävakaa ja arvaamaton, suuri valtio naapurissamme. Ukraina osoitti, että Venäjä saattaa olla jossakin ajassa ja tilanteessa myös Suomelle sotilaallinen uhka. Riippumatta siitä on sielä Putin tai joku muu diktaattori vallassa. Tällä hetkellä Venäjä ei ole Suomelle sotilaallinen uhka.

Suomi voi alkaa rakentaa suhdettaan uudelleen Venäjään vasta, kun valta Venäjällä vaihtuu ja Venäjä vetäytyy Ukrainasta.
Antti Juhani Rinne

Gyökkäyssodan päättäminen Ukrainan haluamalla tavalla, vahinkojen korvaaminen ja sotarikolisten rankaiseminen ovat edellytyksiä, joiden vallitessa länsi ja Suomi sen mukana voi lähteä uutta suhdettaan Venäjään rakentamaan.

Suomeen tulee sijoittaa Naton tukikohta, kun Suomi on Naton jäsen.
Antti Juhani Rinne

Kun Suomi on hyväksytty Natoon, alkaa yhteinen puolustuksen suunnittelu. Tuossa yhteydessä selviää, millaisia asioita yhteisen puolustuksen toteuttaminen ja rakentaminen vaatii.

Suomen pitää käyttää puolustusmenoihin Naton vaatimat 2 prosenttia bkt:sta.
Antti Juhani Rinne

Suomen on kaikissa olosuhteissa tärkeää pitää huolta siitä, että oma puolustuskykymme takaa alueemme koskemattomuutta. Puolustukseen on käyettävä tästä näkökulmasta riittävästi rahaa.

Suomen tulee muuttaa ulkopolitiikkaansa Nato-kumppanien toiveiden mukaan. 
Antti Juhani Rinne

Suomi kannattaa edelleen minenkeskistä ja sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä. Suomen tavoitteena on lisätä rauhaa ja turvallisuutta maailmassa ja auttaa konfliktien ratkaisemisessa. Nato-maat ova heterogeeninen kokonaisuus ja se on nimensä mukaisesti lähtökohdiltaan sotilaallinen puolustusliitto.

Kysymysteema: Rahat
Valtion velkataakka on käännettävä laskuun, vaikka se tarkoittaisi kipeitä leikkauksia.
Antti Juhani Rinne

Valtio on ottanut velkaa 2 000- luvun aikana reilut 100 miljoonaa euroa. Mukaan mahtuu niin taloudellisesti vakaita ja hyviä aikoja että - kuten viimeiset 4 vuotta- vaikeita aikoja. Viimeisen 4 vuoden aikana otettu raha on yli 3/4 mennyt kriisien hoitoon ja tästä velasta ovat olleet lähes kaikki eduskunnassa yhtä mieltä, myös oppositiopuolueet. Nykyisistä korkomenoista 1/3 on tästä velan osasta. Menojen ja tulojen epäsuhta on VM eri arvioissa 2026 tasossa n 10 miljadin luokkaa. Tuo tasapaino pitää tavalla tai toisella muutaman vaalikauden aikana löytää, jotta velkaantuminen pysähtyy ja kääntyy laskuun. Huoltosuhde on heikentymässä väestön ikääntymisen vuoksi nopeasti ja suuresti. Enemmän kuin kipeitä leikkauksia tarvitaan sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisyä.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa tulee leikata nykyisestä 400 päivästä 200 päivään.
Antti Juhani Rinne

Absiosidonnaisella olevat työttömät ihmiset ovat tavallisia, työnsä menettäneitä suomalaisia. Ei ole mitään todellista syytä heikentää heidän toimeentuloaan työttömyyden pitkittyessä. Kannattaa leikkauksen sijasta panostaa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan. Tämä on osa-alue, jossa julkinen ja yksitynen voisivat paljon nykyistä enmmän tehdä yhteistyötä. Pitää siirtyä työttömien hallinnoinnista työttömien tukemiseen työelämään paluussa.

Lapsiperheitä pitää tukea ylimääräisellä lapsilisällä myös vuonna 2023.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kun julkista taloutta tasapainotetaan, on keinoksi valittava leikkausten sijaan ensisijaisesti verotuksen kiristäminen.
Antti Juhani Rinne

Valtion budjettitalouden menojen ja tulojen epäsuhta on VM eri arvioissa 2026 tasossa n 10 miljadin luokkaa. Tuo tasapaino pitää tavalla tai toisella muutaman vaalikauden aikana löytää, jotta velkaantuminen pysähtyy ja kääntyy laskuun. Huoltosuhde on heikentymässä väestön ikääntymisen vuoksi nopeasti ja suuresti. Enemmän kuin kipeitä leikkauksia tai merkittäviä veronkorotuksia tarvitaan sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennalta ehkäisyä. Ennaltaehkäyn taloudellinen potentiaali on miljardeja euroja. Sillä voi tasapainottaa julkista taloutta ja parantaa ihmisten elämän laatua.

Ruoan arvonlisäveroa ei pidä nostaa.
Antti Juhani Rinne

Joidenkin tutkimusten ja selvitysten mukaan ruuan arvonlisäveron nostaminen tuottaisi merkittävästi lisätuloa valtiolle ja sen keskeisesti maksaisivat hyvin toimeentulovat ihmiset. Sen sosiaalisista vaikutuksia on kuitenkin liian vähän tietoa ja se vaatisi varmaankin totuetuessaan joitakin korjaavia toimia toimeentulotukijärjestelmään.

Kysymysteema: Energia­kriisi
Valtion pitää myös seuraavina vuosina tukea suomalaisia, jotka ovat vaikeuksissa suurien sähkölaskujen kanssa.
Antti Juhani Rinne

Valmistelussa onkin pysyvän hintakaton mekanismi.

Ydinvoiman pitää jatkossakin olla yksi keskeisimmistä energiantuotannon muodoista Suomessa.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Tuulivoiman rakentamista pitää tehostaa sujuvoittamalla lupakäytäntöjä ja keventämällä byrokratiaa.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Ilmasto ja liikenne
Suomen ilmastotavoitteesta ei voi tinkiä piiruakaan, vaikka talous sitä vaatisi.
Antti Juhani Rinne

Ilmastomuutos ei pysähdy, vaikka Suomen talous olisi tai tulisi heikompaan kuntoon. Ilmastomuutos vaatii pyshtyäkseen jatkuvia aktiivisia toimia kunkin kansakunnan erikseen määrittämien toimien ja yhdessä sovittujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Ilmastomuutoksn torjunta on monessa mielessä "elämän ja kuoleman" kysymys. Taitavalla politiikalla hyvin koulutettu ja teknologia-osaava Suomi ja suomalaiset synnyttävät taloudellisen menestyksen ilmastomuutoksen torjunnasta, luontokadon ehkäisystä ja vihreästä siirtymästä.

Bensiini ja diesel maksavat liikaa. Seuraavan hallituksen on laskettava polttoaineiden verotusta.
Antti Juhani Rinne

Maailmanmarkkinahinnat määräävät näiden polttoaineiden hinnan kehitystä. Dieselin käyttövoimaveroa on tarpeen arvioida.

Liikenteen sähköistymistä on edistettävä uusilla tuilla.
Antti Juhani Rinne

Sähköautoilu näyttää etenevän, niin että markkinoille tulee myös käytettyjä, edullisempia autoja. Markkina siis alkaa toimia eikä uusia tukia näyttäisi olevan tarpeen lanseerata.

Suomessa pitää ottaa käyttöön tietullit.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Terveys ja koulutus
Hoitajamitoitusta (7 hoitajaa 10 vanhusta kohden) voidaan keventää, jotta kaikille vanhuksille riittäisi hoitopaikka.
Antti Juhani Rinne

Hoidettavien hoitoisuus määrittää tosiasiassa tarpeen. Hoitotyön ammatilaisille pitää rakentaa mahdollisuus tehdä varsinaista hoitotyötä koulutuksensa mukaisesesti. Muun tärkeän, mutta ei hoitoammattilaisuutta edellyttävän työn tekeminen pitää siirtää muille ammattilaisille.

Maahanmuuttajat ovat hyvä ratkaisu työvoimapulaan muun muassa hoitoalalla.
Antti Juhani Rinne

Suomi on vaikea kieli ja erityisesti hoitoalalla sen hyvää osaamista vaaditaan. Hoitajapula on akuutti ja kannattaa keskittyä siihen, että koulutetut, muille aloille siirtyneet hoitajat palaisivat takaisin tämän ammatinsa töihin. Työolosuhteet ja palkka vaikuttavat paljon. Heitä on noin 70 000. Muutoin kyllä ammattitaitoisen työvoiman maahantulo on osaratkaisua olemassa olevaan ja pahentuvaan työvoimapulaan.

Koulutuksesta voidaan leikata, kun valtiontaloutta tasapainotetaan.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Opettajien kurinpitokeinoja kouluissa pitää lisätä.
Antti Juhani Rinne

Pelkkä kurinpitokeinojen lisääminen ei riitä. Koulun ammattilaiset tarvitsevat perheiden tulkea työhönsä, jotta pelisääntöjen noudattamiseen tarvittava arvovalta saadaan palautettua opettajille.

Kysymysteema: Rikollisuus
Pelkään liikkua kadulla yksin.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Nuorten jengiväkivaltaan tulee puuttua rangaistuksia koventamalla. 
Antti Juhani Rinne

Rangaistusten koventaminen tarkoittaa rangaistuksen uhkan ennaltaestävyyden lisäämistä. Varmaan osaan joukosta tämä tehoaa, mutta Helsingissä ulkomaalaisten ja muualla Uudellamaalla kantasuomalaisten nuorten jengeissä ja käyttäytymisessä on paljon piittaamattomuutta "mistään". Tällaisessa tilanteessa rangaistusten koventaminen ei toimi. Tarvitaan useiden viranomasten yhteistä työtä jengiytymisen estämiseen. Kysymys on osattomuudesta ja syrjäytymisestä.

Huumeiden käytön tulee olla jatkossakin rangaistavaa.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Muut
Yleisradion rahoitukseen tulee tehdä merkittäviä leikkauksia.
Antti Juhani Rinne

Suomalaiset tarvitsevat kaikille tarjolla olevan laadukkaan ja osallistavan kansallisen, julkisen median. Sen toiminnan edellytyksiä ei ole syytä leikata. Kun eri puolilta poliittista kenttää aika ajoin tunnetaan, että Yle on puolueellinen, homma on kohdallaan. Sillä tavoin riippumaton tiedonvälitys usein vaikuttaa.

Viinien myynti ruokakaupoissa pitää sallia.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Koko Suomi on pidettävä asutettuna.
Antti Juhani Rinne

Asutettuna - termi johtaa harhaan. Tarvitaan politiikkaa, joka mehdollistaa yritysten toiminnan kaikkialla Suomessa. Kysymys on lähes kaikista politiikan lohkoista. Täytyy luoda yritysten lisäksi ihmisille elää hyvää elämää kaikkialla Suomessa. Suomen asuttuna ja elinvoimaisena pitäminen vaatii siis panostusta, mutta on myös turvallisuuden näkökulmasta tärkeä asia.

EU:lla on liikaa valtaa Suomen metsäpolitiikkaan.
Antti Juhani Rinne

Metsäpolitiikka on yksin Suomen asia, se ei kuulu komissiolle tai muille EU:n instituutioille. Ympäristö- ja luontopolitiikan kautta EU:lla on vaikutuksensa metsäpolitiikkaan.

Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.
Antti Juhani Rinne

Oma valinta, jota kunnioitan ja tarvittaessa tuen ulkoapäin tulevia mahdollisia paineita kohtaan

Eutanasia tulee laillistaa.
Antti Juhani Rinne

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.