Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Pekka Toveri tiedot

Kuvassa Kokoomus -puolueen ehdokas Pekka Toveri
Pekka Toveri KokoomusNro 79
Kaikki tehdään, mitä voidaan, yhteisen edun hyväksi. "Yhdessä tehden, kaveria jättämättä."
Sosiaalinen media:
Ikä:61
Paikkakunta:Tuusula
Vaalipiiri:Uudenmaan vaalipiiri
Ammatti:Yrittäjä
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Kuvausteksti:Olen 61 v. tuusulalainen kenraalimajuri (evp). Yli 35 v. pitkään uraan Puolustusvoimissa kuului palvelu kouluttajana ja komentajana kahdessa joukko-osastossa, kriisinhallinta-, yhteysupseeri- ja puolustusasiamiestehtäviä useissa maissa sekä operatiivista ja strategista suunnittelua Pääesikunnassa. Jäin reserviin 2020 tiedustelupäällikön tehtävästä. Turvallisuustilanne on muuttunut viime vuosina huonommaksi. Uhkat ovat laaja-alaisia Venäjän pitkän aikavälin uhasta sisäisen turvallisuuden haasteisiin. Uhkiin vastaamiseksi puolustus on oltava kunnossa. Samalla pitää huolehtia yksilön turvallisuudesta mm. takaamalla poliisin ja oikeuslaitoksen resurssit. Unohtamatta, että Suomen pitää olla yhteiskunta, joka on kaikille puolustamisen arvoinen. Siksi koulutus ja terveydenhuolto on myös pidettävä kunnossa ja valtiontalous tasapainotettava. Uskon, että laaja-alainen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen kokemukseni ja osaamiseni ovat hyödynnettävissä palvelemalla Suomea kansanedustajana.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Vladimir Putinin Venäjä on Suomelle sotilaallinen uhka.
Pekka Toveri

Putinin etupiiriajattelu ja moneen kertaan todistettu valmius käyttää sotilaallista voimaa naapurimaita vastaan osoittavat hänen vaarallisuutensa.

Suomi voi alkaa rakentaa suhdettaan uudelleen Venäjään vasta, kun valta Venäjällä vaihtuu ja Venäjä vetäytyy Ukrainasta.
Pekka Toveri

Silloinkin on syytä tarkkaan katsoa, ketkä Venäjällä ovat vallassa ja mitkä heidän todelliset tavoitteensa ovat. Sinisilmäisyyteen ei ole enää varaa.

Suomeen tulee sijoittaa Naton tukikohta, kun Suomi on Naton jäsen.
Pekka Toveri

NATO-mailla tuskin on halua antaa pysyviä joukkoja Suomeen, joka on tunnetusti yksi parhaiten sotilaalliseen puolustukseen varautuneita maita Euroopassa. Pysyvän tukikohdan sijasta voidaan tilanteen niin edellyttäessä, esim Venäjän uhan kasvaessa, ryhmittää joukkoja Suomeen samaan tapaan kuin niitä on Baltian maissa.

Suomen pitää käyttää puolustusmenoihin Naton vaatimat 2 prosenttia bkt:sta.
Pekka Toveri

Tämä panostus takaa Puolustusvoimille riittävät resurssit ja mahdollistaa puolustuksen pitkäjänteisen ja kustannustehokkaan suunnittelun ja toteutuksen. Hallituskausittain vaihtelevat puolustusbudjetit vaikeuttavat järkevien investointien tekemistä. Kyseinen taso on korkeampi kuin viime vuosikymmeninä on käytetty puolustukseen, mutta uhkakin on merkittävästi suurempi. Naton jäsenenäkin Suomi vastaa puolustuksestaan pääosin itse, varsinkin kun olemme maantieteellisesti syrjässä ja Naton vahvennuksien ja tuen saaminen paikalle voi kestää. Sitoutuminen Naton tavoitteeseen antaa lisäksi Suomelle painoarvoa puolustusliitossa ja helpottaa Suomen omien tavoitteiden ajamista Natossa.

Suomen tulee muuttaa ulkopolitiikkaansa Nato-kumppanien toiveiden mukaan. 
Pekka Toveri

Jäsenmaana Suomen tulee ajaa omia etujaan ja tuoda ne selkeästi esille. Toki politiikkaa tulee harmonisoida liittolaisten kanssa, mutta tärkeimmistä eduistamme tulee pitää tiukasti kiinni.

Kysymysteema: Rahat
Valtion velkataakka on käännettävä laskuun, vaikka se tarkoittaisi kipeitä leikkauksia.
Pekka Toveri

Valtion korkomenot kasvavat jatkuvasti ja velanoton jatkuessa Suomen luottoluokitus voi laskea mikä nostaisi korkoja vain enemmän. Velka heikentää mahdollisuuksia investoida tulevaisuuteen ja kehittää taloutta, mikä johtaa helposti valtion talouden pahenevaan kierteeseen.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa tulee leikata nykyisestä 400 päivästä 200 päivään.
Pekka Toveri

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa tulee tarkastella kriittisesti ja pyrkiä luomaan työllistymistä tukevia rakenteita, tarvittaessa työttömyysturvaa leikkaamallakin. Tämä tulee kuitenkin tehdä tarkasti harkiten ja vaikutukset analysoiden, niin ettei päädytä vain vaikeuttamaan ihmisten asemaa luomatta todellisia parannuksia ja työllsitymismahdollisuuksia.

Lapsiperheitä pitää tukea ylimääräisellä lapsilisällä myös vuonna 2023.
Pekka Toveri

Suomen väestö ikääntyy huolestuttavaa vauhtia. Lapsiperheiden tukeminen on aina satsaus tulevaisuuteen.

Kun julkista taloutta tasapainotetaan, on keinoksi valittava leikkausten sijaan ensisijaisesti verotuksen kiristäminen.
Pekka Toveri

Verotuksen kiristäminen syö helposti ostovoimaa, vähentää työllistymistä sekä vähentää investointeja, kuristaen taloutta ja vähentäen lopulta verotuloja. Vaikutukset voivat olal täysin päinvastaiset kuin mitä haetaan.

Ruoan arvonlisäveroa ei pidä nostaa.
Pekka Toveri

Ruoan hinta on muutenkin viimeaikoina noussut. Verotuksen kiristäminen vaikeuttaisi etenkin pienituloisten asemaa.

Kysymysteema: Energia­kriisi
Valtion pitää myös seuraavina vuosina tukea suomalaisia, jotka ovat vaikeuksissa suurien sähkölaskujen kanssa.
Pekka Toveri

Riippuu tilanteesta. Lähtökohtaisesti tulisi varmistaa omaa tuotantoa, niin että se takaa alhaiset hinnat. Pysyvät kotitalouksien sähkötuet eivät ole järkevä pitkäkestoinen ratkaisu.

Ydinvoiman pitää jatkossakin olla yksi keskeisimmistä energiantuotannon muodoista Suomessa.
Pekka Toveri

Energian tarve tullee jatkossa kasvamaan, ja tuulienergialla ei kyetä takaamaan sähköntuotantoa kaikissa sääoloissa kaikkina vuodenaikoina vielä pitkään aikaan.

Tuulivoiman rakentamista pitää tehostaa sujuvoittamalla lupakäytäntöjä ja keventämällä byrokratiaa.
Pekka Toveri

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Ilmasto ja liikenne
Suomen ilmastotavoitteesta ei voi tinkiä piiruakaan, vaikka talous sitä vaatisi.
Pekka Toveri

Mitään ei kannata hakata kiveen näin yksiselitteisesti. Tulee katsoa suurta kokonaisuutta. Lyhytjänteinen tiukoista tavoitteista kiinni pitäminen voi aiheuttaa taloudellisia tappioita, jota syövät pidemmällä aikavälillä resursseja ympäristöstä huolehtimiseen.

Bensiini ja diesel maksavat liikaa. Seuraavan hallituksen on laskettava polttoaineiden verotusta.
Pekka Toveri

Suomi on pinta-alaltaan suuri maa, ja monilla alueilla julkinen liikenne ei kykene tuottamaan riittäviä palveluja eivätkä ole realistinen vaihtoehto ihmisten liikkumiseen. Autoilijat ovat jo nyt melkoinen valtion lypsylehmä, tilannetta ei tulisi pahentaa. Ihmisten liikkumisvapauden tukeminen edesauttaa sekä työllistymistä että koko Suomen pitämistä asuttuna.

Liikenteen sähköistymistä on edistettävä uusilla tuilla.
Pekka Toveri

Suuret valtion tuet johtavat helposti vääristyneeseen kilpailuun ja resurssien tuhlaamiseen. Sähköautoilu kehittyy tekniikan kehittyessä ja sähköautoilun tullessa kilapilukykyiseksi ilman valtion mittavia tukiakin.

Suomessa pitää ottaa käyttöön tietullit.
Pekka Toveri

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Terveys ja koulutus
Hoitajamitoitusta (7 hoitajaa 10 vanhusta kohden) voidaan keventää, jotta kaikille vanhuksille riittäisi hoitopaikka.
Pekka Toveri

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Maahanmuuttajat ovat hyvä ratkaisu työvoimapulaan muun muassa hoitoalalla.
Pekka Toveri

Ulkomaiset hoitajat eivät ole ratkaisu, heitä ei maailmalla ole juurikaan saatavilla. Ratkaisut hoitoalan pulaan pitää tehdä pääosin Suomessa parantamalla hoitajien palkkausta, työnkuvaa ja työssä viihtymistä.

Koulutuksesta voidaan leikata, kun valtiontaloutta tasapainotetaan.
Pekka Toveri

Koulutus on tärkeä investointi tulevaisuuteen. Koulutuksen leikkaaminen olisi lyhytnäköistä.

Opettajien kurinpitokeinoja kouluissa pitää lisätä.
Pekka Toveri

Kurinpito ei ole tärkein keino taata työrauha kouluissa. Mutta jos häiriökäyttäytyminen joidenkin oppilaiden osalta lähtee käsistä, tulee opettajilla olla mahdollisuus puuttua. Se, että opettajille annetaan kurinpitokeinoja, ei tarkoita että niitä pitäisi automaattisesti käyttää. Pelkkä mahdollisuus on usein ennalta ehkäisevä.

Kysymysteema: Rikollisuus
Pelkään liikkua kadulla yksin.
Pekka Toveri

Suomessa katuväkivalta on onneksi vielä varsin harvinaista. Tähän ei kuitenkaan pidä tuudittautua vaan seurata tilanteen kehittymistä tarkasti.

Nuorten jengiväkivaltaan tulee puuttua rangaistuksia koventamalla. 
Pekka Toveri

Kovemmat rangaistukset ovat vain yksi keinoista mitä tarvitaan. Ennaltaehkäisevä toiminta kuten nuorisotyö, kotouttaminen ja yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa on tärkeää ja usein kustannustehokkaampaa kuin vain oireisiin puuttumine.

Huumeiden käytön tulee olla jatkossakin rangaistavaa.
Pekka Toveri

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Kysymysteema: Muut
Yleisradion rahoitukseen tulee tehdä merkittäviä leikkauksia.
Pekka Toveri

Yleisradion toiminta tulee turvata, mutta sielläkin löytyy mahdollisuuksia toiminnan järkevöittämiseen ja tehostamiseen.

Viinien myynti ruokakaupoissa pitää sallia.
Pekka Toveri

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Koko Suomi on pidettävä asutettuna.
Pekka Toveri

Taloutemme kuten turismi, metsä- ja kaivannaisteollisuus tarvitsevat työntekijöitä eri puolilla Suomea, ja hekin tarvitsevat palveluita. Koko Suomen pitäminen asuttuna on tärkeää myös Suomen puolustuksen kannalta.

EU:lla on liikaa valtaa Suomen metsäpolitiikkaan.
Pekka Toveri

Suomen tulisi terävöittää EU-politiikkaa etenkin meille keskeisten asioiden osalta. Brysselissä ei välttämättä tunneta paikallisia olosuhteita riittävästi.

Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.
Pekka Toveri

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.

Eutanasia tulee laillistaa.
Pekka Toveri

Ehdokas ei ole perustellut vastaustaan.