Siirry sivun pääsisältöön.

Ehdokkaan Johanna Loukaskorpi tiedot

Kuvassa Sdp -puolueen ehdokas Johanna Loukaskorpi
Johanna Loukaskorpi SdpNro 12
Lupaan tehdä parhaani. Lupaan nostaa esiin kulttuurin, koulutuksen ja reilun työelämän teemoja ja edistää Pirkanmaan edunvalvontaa.
Sosiaalinen media:
Ikä:48
Paikkakunta:Tampere
Vaalipiiri:Pirkanmaan vaalipiiri
Ammatti:apulaisrehtori, apulaispormestari
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Tehtävät:aluevaltuutettu, kunnanvaltuutettu
Kuvausteksti:Toimin peruskoulussa apulaisrehtorina ja sosiaali- ja terveyspalveluiden apulaispormestarina. Tampereen valtuustossa olen ollut vuodesta 2009 ja apulaispormestarina vuodesta 2017. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja opinto-ohjaaja. Olen työskennellyt peruskoulussa, lukiossa ja opettajankouluttajana. Perheeseeni kuuluvat aviopuoliso, kolme lasta, joista kaksi asuu jo omillaan ja perhoskoirat Sulo ja Manu. Kirjallisuus, teatteri, puutarhanhoito ja opiskelu ovat lähellä sydäntäni. Viime aikoina olen opiskellut monikulttuurisuutta ja hallintotiedettä. Opetusalan ammattilaisena haluan vaikuttaa koulutuksen tulevaisuuden suuntaan. Sosiaali- ja terveyspolitiikkaan perehtyneenä haluan edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Minulle tärkeitä arvoja ovat ihmisten välinen yhdenvertaisuus, reilu työelämä, heikommista huolehtiminen, syrjäytymisen ehkäisy ja vastuu ympäristöstä, ilmastosta ja luonnon monimuotoisuudesta.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Johanna Loukaskorpi

Ukraina tarvitsee monipuolista ja pitkäaikaista tukea. Nyt sodan aikana se tarvitsee välitöntä kriisin aikaista terveydenhoidollista ja muuta apua sekä sotilaallista tukea ja sodan päätyttyä Ukrainaa on tuettava jälleenrakennuksessa. Ukrainan jälleenrakentaminen sodan jälkeen edellyttää samalla merkittävää maailmanlaajuista rahoitusta.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Johanna Loukaskorpi

Kannatan käyttöhuoneita osana päihdehuoltoa. Huumeisiin kuolee tällä hetkellä enemmän suomalaisia kuin tieliikenteessä. Silti huumekuolemiin ei suhtauduta riittävän vakavasti. Seuraavalla hallituksella on mahdollisuus kääntää huumekuolemat laskuun esimerkiksi parantamalla muun muassa korvaushoidon kattavuutta ja sallimalla käyttötilat. Olennaista on myös huolehtia, että huumehoitoja on monipuolisesti ja yksilöllisen tarpeen mukaan riittävästi saatavilla.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Johanna Loukaskorpi

Nuorisorikollisuutta ja esimerkiksi jengiytymistä ehkäistään tarjoamalla nuorille enemmän tukea ja koulustus-, työ- ja harrastusmahdollisuuksia. Nuorten tulee saada kokea olevansa merkityksellisiä. Nuorten ongelmia tulisikin lähteä ratkomaan tarjoamalla parempaa ohjausta ja neuvontaa perheille, varmistamalla osaava ja riittävä henkilökunta ja tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, huolehtimalla nuorisopalveluiden riittävästä resurssoinnista ja parantamalla esimerkiksi maahanmuuttajanuorten integroitumista ja kotoutumista yhteiskuntaan.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Johanna Loukaskorpi

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa voidaan hieman lyhentää, mutta ensisijaisesti tulee purkaa kannustinloukkuja, jotka estävät ihmisiä vastaanottamasta työtä. Työn ja etuuksien yhteensovittamisen tulisi olla mahdollista.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Johanna Loukaskorpi

Suomella ei ole varaa sulkea rajojaan kansainvälisiltä osaajilta ja maahanmuuttajilta, vaan heidän asettumistaan Suomeen on edistettävä ja kotouttamistaan tuettava. Työperäistä maahanmuuttoa on edistettävä, jotta saamme riittävästi työntekijöitä aloille, joilla on jo nyt työvoimapulaa.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Johanna Loukaskorpi

Palveluiden leikkaaminen ei voi olla itse tarkoitus. Hyvä työllisyyden hoito on kestävän talouspolitiikan ytimessä. Työllisyyden ja tuottavuuden parantaminen ja talouskasvu vahvistavat hyvinvointivaltion rahoittamista. SDP:n kannattaa kasvua ja työllisyyttä tukevia toimia ja sopivassa määrin menojen sopeutusta.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Johanna Loukaskorpi

Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta yhtä tärkeä kysymys kuin ilmastonmuutos. Luonnon monimuotoisuus on viimeisten vuosikymmenten aikana heikentynyt nopeasti. Metsien hiilinielujen romahdusta selittävät Suomessakin lisääntynyt metsien hakkuu ja metsien kasvun pysähtyminen. Valtion täytyy toimia asiassa esimerkkinä ja vähentää omalta osaltaan hakkuita.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Johanna Loukaskorpi

En kannata hiilineutraaliustavoitteen lykkäämistä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ovat välttämättömiä toimia ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti tämän jälkeen.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Johanna Loukaskorpi

Kannatan turkistarhauksesta luopumista. Se aiheuttaa eläimille kohtuutonta kärsimystä ja on epäeettistä. Lisäksi turkistarhaus aiheuttaa ympäristölle ongelmia.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Johanna Loukaskorpi

Tarvittaessa olen valmis nostamaan veroja, jotta voimme turvata hyvinvointipalvelut. En kannata julkisten palveluiden heikentämistä palveluita leikkaamalla tai niitä lopettamalla.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Johanna Loukaskorpi

Ihmisten lahjakkuus ja ahkeruus ei ole kiinni rahapussin koosta. Tuloerojen liiallinen kasvu ei ole hyvä tie. Suomalainen vakaa yhteiskunta on perustunut pieniin tuloeroihin ja ihmisten väliseen tasa-arvoon. Suomalaisen yhteiskunnan voimavara on ollut siinä, että esimerkiksi koulutuksen kautta on voinut siirtyä yhteiskuntaluokasta toiseen. Nyt tämä sosiaalinen liikkuvuus luokasta toiseen on vaikeutunut.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Johanna Loukaskorpi

Ei pidä paikkaansa. Sosiaaliturvan taso on Suomessa alhainen ja Suomi on saanut moitteita muun muassa Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta perusturvan (esimerkiksi työttömyysturvan) liian alhaisesta tasosta.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Johanna Loukaskorpi

Valtion ja kuntien omistuksilla on useita tavoitteita, joista tuotto on vain yksi tavoite. Esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueiden on helpompaa ja usein turvallisempaa ostaa palveluita omistamiltaan yhtiöiltä.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Johanna Loukaskorpi

Minulle Suomi on moninainen ja moniääninen. Ajattelen, että monikulttuurisuus on rikkaus, eikä monikulttuurisuuden edistäminen ole kantaväestöltä pois vaan se tekee Suomesta avoimen ja suvaitsevaisen maan.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Johanna Loukaskorpi

Hyvän arvopohjan politiikalla muodostavat minusta tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja suvaitsevaisuus sekä se, että heikommista pidetään huolta. Toisaalta jos kristillisillä arvoilla tarkoitetaan lähimmäisten ja ympäristön kunnioittamista, niin ne ovat arvoja, jotka ovat itsellenikin tärkeitä.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Johanna Loukaskorpi

En kannata kurin lisäämistä missään tilanteessa - en perheissä tai vaikkapa kouluissa. Sen sijaan rajojen asettaminen lapsille on tärkeätä. Rajat suojelevat eivätkä vahingoita lasta. Rajojen asettaminen ei ole aina helppoa. Lapsi saattaa suuttua tai pettyä, kun hän ei saa haluamaansa. Rajoilla vanhempi mm. suojelee lapsen kehitystä ja luo lapselle turvallisuuden tunteen.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Johanna Loukaskorpi

Suomen tulee pyrkiä vähentämään päästöjään määrätietoisesti, sillä ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä. Se vaikuttaa negatiivisesti luontoon ympäri maailmaa.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Johanna Loukaskorpi

Elämme globaalissa maailmassa ja meillä on vain yksi maapallo. Suomen etu on myös se, että maapallo säilyy elinkelpoisena kaikkialla.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Johanna Loukaskorpi

Meillä on vain yksi maapallo ja ympäristönäkökulma tulisi olla päätöksenteon keskiössä. Jatkuva talouskasvu ympäristöstä piittaamatta on vaarallinen tie ja tästä ajatuksesta tulisi päästä eroon. Kansalaisjärjestöt ja tutkijat ovat nostaneet esiin olennaisia kysymyksiä mm. miten toteuttaa globaalia taloutta siten, että voitaisiin säilyttää nykyinen talouskasvu, mutta ympäristön kannalta kestävästi.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Johanna Loukaskorpi

Kaupungistuminen on globaali ilmiö, eikä Suomen kehitys poikkea tästä. Ihmisille kaupungit tarjoavat opiskelu- ja työmahdollisuuksia, palveluita sekä sosiaalisia verkostoja. Kaupungeissa on myös enemmän kulttuuria, virikkeitä ja vuorovaikutusta kuin harvemmin asutuilla seuduilla.

Kysymysteema: Pirkanmaa
Pirkanmaalaisten kansanedustajien on ajettava ensisijaisesti koko maan, ei oman maakunnan etua eduskunnassa.
Johanna Loukaskorpi

Kansanedustaja edustaa omaa vaalipiiriään, mutta samalla hänen tulee toimia koko maan edun mukaan.

Moottoritien oikaisu pitää rakentaa pikimmiten Lempäälän ja Pirkkalan välille valtatielle 3.
Johanna Loukaskorpi

Toteutuessaan moottoritien oikaisu rikkoisi laajan yhtenäisen viher- ja virkistysalueen. Olen huolissani luonnon moninaisuuden vähenemisestä, mikäli suunnitelma toteutuu.

Tampereen ja Helsingin välille on rakennettava junaliikenteelle täysin uusi suurnopeusrata, pelkkä nykyisen radan parantaminen esimerkiksi lisäraiteilla ja oikaisuilla ei riitä.
Johanna Loukaskorpi

Päärata on henkilöliikenteemme ydinväylä, ja sen liikennemäärät kasvussa. Siksi sen peruskorjaaminen ja lisäkapasiteetti tulee olla ensisijainen tavoite.

Valtion on rahoitettava raitiotien jatkamista Tampereelta naapurikuntiin Ylöjärvelle, Pirkkalaan ja Kangasalle.
Johanna Loukaskorpi

Tampereen seutu jatkaa vahvaa kasvuaan. Alueelle muuttaa jatkuvasti lisää asukkaita. On tärkeätä, että alueen joukkoliikenneyhteydet ovat nopeat ja toimivat ja että valtio tulee myös mukaan raideinvestointeja. Muutenkin aseudun joukkoliikenneyhteyksiä tulee kehittää ja siinä tietysti bussireitit- ja lähijunaratkaisut ovat myös tärkeitä.

Tampere-Pirkkalan kansainvälisten lentoyhteyksien määrää pitää kasvattaa mahdollisimman paljon.
Johanna Loukaskorpi

Pirkanmaan elinkeinoelämä ja vientiteollisuus tarvitsevat sujuvia kansainvälisiä yhteyksiä. Tampere–Pirkkalan lentokenttä saatavuutta on parannettava ja lentoyhteydet tulee turvata ja niitä pyrkiä lisäämään.

Pirkanmaalle jää sote-uudistuksen jälkeen liian monta kuntaa.
Johanna Loukaskorpi

Kuntien osalta on hyvä jatkaa keskustelua kuntaliitoksista. Erityisesti pienten kuntien osalta. Kunnat kuitenkin itse päättävät, haluavatko ne liittyä osaksi toista kuntaa.

Ydinvoiman pientuotantoa on rakennettava Suomessa eturintamassa Pirkanmaalle.
Johanna Loukaskorpi

Ydinvoiman pientuotantoa ja uusia innovaatiota on hyvä olla edistämässä Pirkanmaalla. Pirkanmaa on teollisuuskeskittymä ja täällä on tässäkin asiassa hyvä olla hereillä.

Tampereella tarjottavaa korkeakoulutusta pitää keskittää sellaisille aloille, joilla työllisyysnäkymät ovat varmimmat.
Johanna Loukaskorpi

Yliopistossa ja korkeakouluissamme on hyvä olla laaja valikoima ja monipuolisesti erilaisia opiskeluvaihtoehtoja tarjolla. Myös taidealoja ja humanistisia tieteitä. Tarvitsemme kuitenkin lisää yliopiston aloituspaikkoja sellaisille aloille, joissa on työvoimapulaa.

Terveydenhuoltoon tarvitaan lisää yksityisen yrityksen kaltaisesti toimivia julkisomisteisia yhtiöitä, esimerkkeinä tekonivelsairaala Coxa ja Taysin Sydänsairaala.
Johanna Loukaskorpi

Coxan, Tays Sydänsairaalan ja Fimlabin toiminta julkisesti omistettuina osakeyhtiöinä tulee turvata jatkossakin ja lisäksi niiden kaltaisia yhtiöitä voidaan perustaa lisääkin.

Pirkanmaan hyvinvointialueen pitää käyttää myös yksityisiä palveluntarjoajia halunsa ja tarpeensa mukaan.
Johanna Loukaskorpi

Pirkanmaan hyvinvointialue tekee hankintoja noin miljardilla eurolla vuodessa. Näistä iso osa on palveluhankintaa. Yksityiset palveluntuottajat täydentävät julkista palveluntuotantoa ja ihmisillä tulee olla tiettyyn pisteeseen asti mahdollisuus valita myös yksityinen palveluntuottaja.