Kuvassa Vihreät -puolueen ehdokas Olga Haapa-aho
Olga Haapa-aho Vihreät
Lupaan edistää perustuloa. Lupaan vähentää sairastamisen kustannuksia. Lupaan pitää huolta eläin- ja ihmisoikeuksista.
Sosiaalinen media:
Ikä:35
Paikkakunta:Tampere
Vaalipiiri:Pirkanmaan vaalipiiri
Ammatti:Sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Puolue:Vihreät
Ehdokasnumero:59
Sitoutumaton ehdokas:Ei
Kansanedustaja:Ei
Aluevaltuutettu:Kyllä
Kunnanvaltuutettu:Kyllä
Kuvausteksti:Olen Olga Haapa-aho, 35-vuotias tamperelainen pitkän linjan vihreä poliitikko. Koulutukseltani olen YTM ja työskentelen potilasjärjestössä sosiaali- ja terveysturvan asiantuntija. Minulle erityisen tärkeitä teemoja ovat köyhyyden torjuminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen. Haluan olla mukana uudistamassa sosiaaliturvaa kohti perustuloa. Myös eläinten oikeudet ja kulttuuri ovat lähellä sydäntäni. Vapaa-aikanani nautin tanssista, koiran kanssa ulkoilusta ja hyvistä keikoista!

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Olga Haapa-aho

Ukrainan tilanne on täysin sietämätön ja meidän tulee tukea Ukrainalaisia pääsemään irti sodasta ja saamaan yhteiskunta taas pyörimään.

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Olga Haapa-aho

Käyttöhuoneet ovat yksi keino vähentää huumekuolleisuutta ja vähentää terveyshaittoja, kuten tulehduksia. Huoneiden rinnalle tarvitaan monipuoliset päihdepalvelut, joissa huomioidaan kunkin yksilölliset tarpeet.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Olga Haapa-aho

Kun puhutaan lapsista ja nuorista, on tärkeää panostaa ennaltä ehkäisevään työhön ja ohjata rikoksia tehneet palveluiden, ei pelkkien rangaistusten piiriin. Joissain rikoksissa, kuten vakavissa väkivaltarikoksissa, myös rangaistusten koventaminen voi olla perusteltua, mutta ei ensisijaista.

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Olga Haapa-aho

Työllisyysasteen nostaminen on edennyt viime vuosina hyvin. Työllisyyttä tulee edistää helpottamalla sosiaaliturvan ja työtulojen yhteensovittamista, osa-aikaista työskentelyä ja työelämän yhdenvertaisuutta. Pakkokeinot eivät ole toimiva ratkaisu, vaan tulee keskittyä tukemaan ihmisten työkykyä ja mahdollisuuksia työhön.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Olga Haapa-aho

On selvää, että monilla aloilla tarvitaan tulevina vuosina työvoimaa myös Suomen ulkopuolelta. Erillisen houkuttelun sijaan panostaisin siihen, että täällä jo oleskelevat pääsisivät nykyistä helpommin työhön. Tämä tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi valmistuneiden opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden työlupien parannuksia sekä kielikoulutuksen vahvistamista.

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Olga Haapa-aho

Etuuksia ja palveluja tulee vahvistaa, jotta voimme tukea ihmisten työ- ja toimintakykyä ja vähentää entistä raskaampien palvelujen tarvetta tulevaisuudessa. Työllisyysastetta ei pystytä nostamaan, jos samalla leikataan ihmisten hyvinvoinnista ja välttämättömästä toimeentulosta.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Olga Haapa-aho

Luontokato ja ilmastonmuutos ovat koko maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta äärimmäisen olennaisia. Meidän kaikkien pitää tehdä osamme sen torjumiseksi.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Olga Haapa-aho

Suomen tulee olla aktiivinen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Meidän on järkevää olla edelläkävijä kestävien ratkaisujen kehittämisessä, koska ne luovat uusia työpaikkoja ja tulevaisuuden talouskasvua.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Olga Haapa-aho

Turkistarhaus aiheuttaa eläimille suurta kärsimystä. Turkiksia ei tarvita, vaan ne ovat ylellisyystuote ja niiden tuotanto tulee kieltää.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Olga Haapa-aho

Hyvinvointivaltion tulee varmistaa, että jokaisen saa tarvisemansa palvelut ja jokaiselle turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon. Tällä hetkellä näissä molemmissa on suuria ongelmia. Veronkorotukset ovat yksi keino varmistaa, että julkisten palvelujen laatu ei romahda.

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Olga Haapa-aho

Tuloerot eivät kerro ihmisten lahjakkuudesta, vaan suurin osa johtuu ihmisten erilaisista taustatekijöistä, mahdollisuuksista ja eri alojen välisistä eroista.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Olga Haapa-aho

Sosiaaliturvaetuuksien alikäyttö on merkittävä ongelma eikä etuuksien hakemista pidä missään nimessä hankaloittaa entisestään. Köyhyyden vähentämiseksi tarvitaan joustavampi ja korkeammalla tasolla oleva vähimmäisetuusjärjestelmä, ettei kukaan jää tyhjän päälle.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Olga Haapa-aho

Julkisesti omistetut yhtiöt ovat hyvä ja toimiva tapa järjestää joitain palveluja, kuten ylikunnallisia palveluita ja kulttuuripalveluja. Julkisissa yhtiöissä pitää varmistaa riittävä avoimuus ja hyvä omistajaohjaus.

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Olga Haapa-aho

Ihmisten moninaisuus antaa meille kaikille entistä laajemmin erilaisia näkökulmia maailmaan.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Olga Haapa-aho

Ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja hyvinvointivaltion puolustaminen muodostavat minun politiikkani arvopohjan. Uskonto ei kuulu politiikkaan.

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Olga Haapa-aho

Tiukemman kurin sijaan tarvitaan riittävästi opetus- ja tukipalveluhenkilökuntaa, jotta aikuisilla on mahdollisuus kohdata ja tukea lapsia ja nuoria. Laadukas kasvatus ja moniammatillinen tuki on olennaista lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun kannalta.

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Olga Haapa-aho

Ilmastonmuutos on koko planeettamme ja ihmisten hyvinvoinnin suurin uhka. Kaikki keinot elinkelpoisen planeetan suojelemiseksi pitää ottaa käyttöön. Ilmastotoimet myös luovat uusia työpaikkoja, kehittävät innovaatioita ja entistä viihtyisämpää kaupunkitilaa. Samalla Suomen tulee olla aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä ja vaatia kaikilta mailta ilmastotoimia.

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Olga Haapa-aho

Suomen eduskunnassa keskitytään pääasiassa Suomen asioihin, mutta on tärkeää, että kaikessa päätöksenteossa huomioidaan koko maapallon ja kaikkien ihmisten tulevaisuus ja hyvinvointi.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Olga Haapa-aho

Maapallon ja luonnon suojelemisen tulee olla ensisijaista. Käytännössä nämä eivät tosin ole ristiriidassa, vaan ympäristöystävälliset ratkaisut ovat olennaisia työpaikkojen säilyttämisen ja uusien luomisen kannalta.

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Olga Haapa-aho

Kaupungeissa on mahdollista rakentaa tiivistä ja miellyttävää asuinympäristöä sekä monipuolista kulttuurielämää. Myös muiden alueiden kehitystä pitää samalla tukea.

Kysymysteema: Pirkanmaa
Pirkanmaalaisten kansanedustajien on ajettava ensisijaisesti koko maan, ei oman maakunnan etua eduskunnassa.
Olga Haapa-aho

Jokaisen kansanedustajan ensisijainen näkökulma tulee olla koko maan edussa, mutta toki on myös tärkeää olla erityisen hyvin perillä Pirkanmaan tilanteesta ja tarpeista.

Moottoritien oikaisu pitää rakentaa pikimmiten Lempäälän ja Pirkkalan välille valtatielle 3.
Olga Haapa-aho

Oikaisua ei tarvita, lähiluonto ja kestävien liikkumismuotojen edistäminen on tärkeämpää.

Tampereen ja Helsingin välille on rakennettava junaliikenteelle täysin uusi suurnopeusrata, pelkkä nykyisen radan parantaminen esimerkiksi lisäraiteilla ja oikaisuilla ei riitä.
Olga Haapa-aho

Nykyisen radan perusparannus tarvitaan joka tapauksessa. Uudet raiteet tarvitaan myös, koska junavuoroja Tampereen ja Helsingin välille tarvitaan lisää, koska nykyvuorot ovat usein aivan täynnä. Se, valitaanko uusi rata vai lisäraiteet nykyiselle radalle, riippuu erityisesti luontoarvojen turvaamisesta ja liikenteen sujuvuuden varmistamisesta.

Valtion on rahoitettava raitiotien jatkamista Tampereelta naapurikuntiin Ylöjärvelle, Pirkkalaan ja Kangasalle.
Olga Haapa-aho

Valtion tulee tukea vähäpäästöisen ja helppokäyttöisen raitiotien laajentamista seudulliseksi. Lisäksi tarvitaan myös lähijunaliikenteen kehittämistä.

Tampere-Pirkkalan kansainvälisten lentoyhteyksien määrää pitää kasvattaa mahdollisimman paljon.
Olga Haapa-aho

Lentokenttä palvelee muun muassa suurtapahtumia ja konferensseja. Lentoliikenteen päästöt ovat kuitenkin suuret eikä sitä ole perusteltua kompensoida julkisilla varoilla.

Pirkanmaalle jää sote-uudistuksen jälkeen liian monta kuntaa.
Olga Haapa-aho

Pirkanmaalla on monta kuntaa, mutta niiden liittäminen yhteen väkisin ei ole järkevää. Jos kunnilla on halua yhdistyä, se voi olla järkevää. Myös alueellisella ja seudullisella yhteistyöllä voidaan saavuttaa paljon hyötyjä.

Ydinvoiman pientuotantoa on rakennettava Suomessa eturintamassa Pirkanmaalle.
Olga Haapa-aho

Jos pientuotanto todetaan luotettavan tutkimustiedon perusteella turvalliseksi ja taloudelliseksi, sitä voidaan kokeilla joko Pirkanmaalla tai muualla Suomessa. Energiainvestoinnit tulee silti suunnata pääsääntöisesti uusiutuvaan energiaan.

Tampereella tarjottavaa korkeakoulutusta pitää keskittää sellaisille aloille, joilla työllisyysnäkymät ovat varmimmat.
Olga Haapa-aho

On tärkeää, että Tampereella tarjotaan monipuolista korkeakoulutusta. Työllisyysnäkymiä on hankala arvioida kovin pitkälle tulevaisuuteen ja Tampereen vahvuutena on monitieteisyys ja vahva osaaminen usealla eri alalla.

Terveydenhuoltoon tarvitaan lisää yksityisen yrityksen kaltaisesti toimivia julkisomisteisia yhtiöitä, esimerkkeinä tekonivelsairaala Coxa ja Taysin Sydänsairaala.
Olga Haapa-aho

Coxa ja Sydänsairaala ovat erittäin hyvin toimivia esimerkkejä, joiden toiminta on vaikuttavaa ja tehokasta. Julkisomisteiset yhtiöt soveltuvat monenlaiseen toimintaan, mutta eivät läheskään kaikkeen terveydenhuoltoon. Pitkäaikaissairaat, monisairaat tai useita palveluja tarvitsevat tulee jatkossakin hoitaa hyvinvointialueiden omassa tuotannossa. Myös päivystyksen toimintaedellytykset pitää turvata.

Pirkanmaan hyvinvointialueen pitää käyttää myös yksityisiä palveluntarjoajia halunsa ja tarpeensa mukaan.
Olga Haapa-aho

Yksityiset palvelut, sekä yritykset että järjestöt, ovat mukana tuottamassa palveluita, mutta palvelujen painopistettä tulisi siirtää enemmän omaan tuotantoon.