Kuvassa Vihreät -puolueen ehdokas Sirpa Repo
Sirpa Repo Vihreät
Kestävän energiajärjestelmän vauhdittaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, panostukset koulutukseen, perustulon edistäminen
Sosiaalinen media:
Ikä:42
Paikkakunta:Pirkkala
Vaalipiiri:Pirkanmaan vaalipiiri
Ammatti:tuotepäällikkö
Koulutus:Ylempi korkea-aste
Puolue:Vihreät
Ehdokasnumero:70
Sitoutumaton ehdokas:Ei
Kansanedustaja:Ei
Aluevaltuutettu:Kyllä
Kunnanvaltuutettu:Kyllä
Kuvausteksti:Olen pirkkalalainen kuntapoliitikko, Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuutettu, sähkövoimatekniikan DI, tuotepäällikkö energia-alalla, vaimo, kahden kouluikäisen äiti, luonnossa haahuilija ja käsitöiden harrastaja, nyt ehdolla eduskuntaan. Avoimuus, suvaitsevaisuus, ihmisarvot ja tasa-arvo ovat minulle tärkeitä asioita, jotka on aina pidettävä mielessä. Päättäjänä olen analyyttinen, järjestelmällinen ja ratkaisuhakuinen. Päätöksenteossa on nähtävä ja kuultava erilaisia näkökulmia ja katse tulevaisuuteen haettava yhteistyössä ratkaisuja.

Vastaukset vaalikoneeseen

Tässä näet ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin.

Kysymysteema: Turvallisuus­politiikka
Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.
Sirpa Repo

Ukrainan tukeminen on inhimillisesti tärkeää, mutta Ukrainan sota on myös Euroopan sota ja oleellinen myös Suomen turvallisuudelle

Kysymysteema: Hyvinvointi­valtio
Suomeen on perustettava huumeiden käyttöhuoneita.
Sirpa Repo

Turvalliset valvotut huumeiden käyttöhuoneet voivat pelastaa yliannostuksilta, vähentää huumeiden käyttöä julkisissa tiloissa ja tarjota apua huumeiden käyttäjille.

Nuorisorikollisuutta on pyrittävä kitkemään ensisijaisesti muilla keinoilla kuin rangaistuksia koventamalla.
Sirpa Repo

Rangaistuksien koventamisella on erittäin rajallisesti vaikutusta nuorisorikollisuuden kitkemiseen. Ennemminkin pitäisi panostaa ennaltaehkäisyyn, sosiaalipalveluihin ja lastensuojeluun, järjestyneen rikollisuuden ehkäisyyn,

Kysymysteema: Julkinen talous
Työttömiä pitää saada nykyistä enemmän töihin heikentämällä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
Sirpa Repo

Ansiosidonnaista työttömuusturvaa voitaisiin hiukan porrastaa. Olisi tärkeää saada kaikki työttömät ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin.

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin ulkomaisia työntekijöitä.
Sirpa Repo

Suomessa syntyvyys on koko ajan laskussa ja ilman ulkomaisia työntekijöitä meillä ei tule olemaan riittävästi työntekijöitä. Tarvitaan houkuttelua, mutta myös vahvaa kotouttamista ja koulutusta

Valtion velkaantumista tulee hillitä, vaikka se merkitsisi leikkauksia etuuksiin tai palveluihin.
Sirpa Repo

Vaikka tällä hallituskaudella velanotto on ollut perusteltua erilaisista kriiseistä johtuen ottaa velkaa, velkaantumisen kasvua on hillittävä jossain määrin. Varovaisesti vaikutuksia arvioiden ja negatiivisia vaikutuksia minimoiden. Valtion velkaantumista arvioitaessa on mietittävä myös tulojen lisäämisen mahdollisuuksia.

Kysymysteema: Ympäristö ja ilmasto
Hakkuita pitää vähentää valtion metsissä luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Sirpa Repo

Hakkuiden vähentäminen on osaratkaisu niin luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja ilmastomuutoksen torjuntaan, hakkuiden määrä tulisi olla kestävällä tasolla. Valtion lisäksi yksityisten metsiin on kehitettävä suojelumekanismeja.

Suomen on lykättävä hiilineutraaliustavoitettaan kauemmaksi vuodesta 2035.
Sirpa Repo

Ilmastonmuutos ei odota, vaan toimia tarvitaan mahdollisimman pian.

Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.
Sirpa Repo

Turkistarhaus tulee kieltää samalla tarjoten turkistuottajille luopumistukea.

Kysymysteema: Arvot
Jos on pakko valita, on parempi korottaa veroja kuin leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia
Sirpa Repo

Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia keinoja, vaan molempia on syytä harkita. Julkisten palveluiden leikkaus on tehtävä huolellista harkintaa käyttäen, jos siihen on päädytään

Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Sirpa Repo

Tuloerot eivät välttämättä ole seurausta lahjakkuudesta tai ahkeruudesta. Tuloerot ovat jossain määrin hyväksyttäviä, mutta suurina voivat aiheuttaa ongelmia.

Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa.
Sirpa Repo

En usko että ihmiset erityisesti haluavat elää sosiaaliturvan varassa eikä sosiaaliturvan varassa eläminen ole erityisen helppoa.

Valtion ja kuntien omistusta yritystoiminnassa tulisi vähentää.
Sirpa Repo

Valtion ja kuntien omistusta lähtökohtaisesti tulisi vähentää ellei siihen ole erityisiä perusteita

Suomen muuttuminen aiempaa monikulttuurisemmaksi ja monimuotoisemmaksi on hyvä asia.
Sirpa Repo

Elämme monikulttuurisessa maailmassa, joten myös Suomen on oltava tässä kehityksessä mukana. Tämä vaatii myös kotouttamiseen panostamista

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle päätöksenteolle.
Sirpa Repo

Kristillisesssä arvopohjassa on paljon hyviä ja kannatettavia elementtejä, mutta poliittisen päätöksenteon tulisi olla irrallaan kaikista uskontokunnista

Selkeitä rajoja ja kuria tarvitaan nykyistä enemmän lasten kasvattamisessa.
Sirpa Repo

Rajoja tarvitaan, mutta ei liiallisessa mittakaavassa. Lapsi kasvaa sekä rajoilla että rakkaudella. Fyysistä tai henkistä kurittamista ei tarvita

Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät.
Sirpa Repo

Meidän tulee pyrkiä kohti hiilineutraalisuutta, kulutamme tällä hetkellä yli osamme maapallon luonnonvaroista

Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.
Sirpa Repo

Meidän on katsottava myös yhteistyötä ja kokonaisuutta, emme ole maapallolla yksin

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat keskenään ristiriidassa.
Sirpa Repo

Ympäristöstä ja taloudesta on puhuttava myös yhdessä eikä näitä voida enää asettaa vastatusten. Ilman ympäristöä meillä ei ole pitkällä tähtäimellä talouskasvua tai mitään muutakaan

Suomen kaupungistuminen on hyvä asia.
Sirpa Repo

En pidä kaupungistumista huonona asiana, monet ihmiset asuvat mielellään kaupunkimaisissa ympäristöissä, joissa on työpaikkoja ja palveluita. Kaupunkien viihtyvyydestä tulee kuitenkin pitää huolta, Kaupunkien sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen on kiinnitettävä huomiota

Kysymysteema: Pirkanmaa
Pirkanmaalaisten kansanedustajien on ajettava ensisijaisesti koko maan, ei oman maakunnan etua eduskunnassa.
Sirpa Repo

Kansanedustajien tulee pääasiassa miettiä koko Suomen etua, mutta Pirkanmaa huomioiden

Moottoritien oikaisu pitää rakentaa pikimmiten Lempäälän ja Pirkkalan välille valtatielle 3.
Sirpa Repo

Valtatie 3:n oikaisua ei tule rakentaa. Uusi moottoritie rikkoisi laajan luonto- ja virkistysalueen, ei tue ilmastotavoitteita eikä luonnonmonimuotoisuustavoitteita. Oikaisun sijaan nykyistä tieyhteyttä kehittämällä voidaan parantaa tien turvallisuutta ja välityskykyä, elinkeinoelämän alueita voidaan lisätä kehätien varteen ja lentokentän tuntumaan ja nykyisen vt3:n viereen

Tampereen ja Helsingin välille on rakennettava junaliikenteelle täysin uusi suurnopeusrata, pelkkä nykyisen radan parantaminen esimerkiksi lisäraiteilla ja oikaisuilla ei riitä.
Sirpa Repo

Pääradan kehittäminen on ensisijainen toimenpide kehittää Tampere-Helsinki väliä

Valtion on rahoitettava raitiotien jatkamista Tampereelta naapurikuntiin Ylöjärvelle, Pirkkalaan ja Kangasalle.
Sirpa Repo

Nykyinen rahoitusmalli, jossa valtio osallistuu MAL-sopimuksen mukaisesti raitiotien rahoittamiseen, on mielestäni hyvä

Tampere-Pirkkalan kansainvälisten lentoyhteyksien määrää pitää kasvattaa mahdollisimman paljon.
Sirpa Repo

Ilmastonäkökulmasta lentoliikennettä tulisi vähentää, lentoyhteyksien määrää ei ehdoin tahdoin tule kasvattaa ellei markkinaehtoista kysyntää ole.

Pirkanmaalle jää sote-uudistuksen jälkeen liian monta kuntaa.
Sirpa Repo

Sote-uudistuksessa tavoitteena ei ollut puuttua kuntien lukumäärään

Ydinvoiman pientuotantoa on rakennettava Suomessa eturintamassa Pirkanmaalle.
Sirpa Repo

Asiaa on hyvä selvittää ennen suurempia panostuksia aiheeseen

Tampereella tarjottavaa korkeakoulutusta pitää keskittää sellaisille aloille, joilla työllisyysnäkymät ovat varmimmat.
Sirpa Repo

Korkeakoulutuksen tarjonnan on oltava monipuolista ja huomioitava myös esimerkiksi yliopiston laajan sivistyksen mahdollisuudet. Työllisyystilanne ei ole ainut ratkaiseva tekijä

Terveydenhuoltoon tarvitaan lisää yksityisen yrityksen kaltaisesti toimivia julkisomisteisia yhtiöitä, esimerkkeinä tekonivelsairaala Coxa ja Taysin Sydänsairaala.
Sirpa Repo

Coxasta ja Sydänsairaalasta on hyvät kokemukset, joten vastaavia voisi olla enemmänkin

Pirkanmaan hyvinvointialueen pitää käyttää myös yksityisiä palveluntarjoajia halunsa ja tarpeensa mukaan.
Sirpa Repo

Yksityisiä palveluntarjoajia voidaan käyttää täydentämään julkista palveluntuotantoa