KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Toivo Tonta, Piraattipuolue, 11

  • Puolue:  Piraattipuolue
  • Vaalipiiri:  Varsinais-Suomi
  • Ehdokasnumero:  11
  • Vaalitulos:  Ei valittu
  • Ikä:  27
  • Koulutustaso:  Ylioppilas
  • Lasten lukumäärä:  0
  • Lähetä sähköpostia »

Oma esittely

Olen sarjakuva-, elokuva- ja performanssitaiteilija joka on taiteen tekemisen ohella opiskellut tietotekniikkaa, filosofiaa ja poliittista historiaa Itä-Suomen ja Turun yliopistoissa. Edellä mainitulla yhtälöllä minusta on kehittynyt radikaalia rauhaa ja rakkautta edistävä tietoyhteiskunnan lapsi. Pitkän tähtäimen tavoitteeni on ajaa Suomea kohti läpinäkyvämpää, demokraattisempaa ja kestävän kehityksen arvoilla toimivaa resurssipohjaista taloutta. Tämän vaalikauden vaalilupaukseni ovat: 1. Elvyttävä talouspolitiikka: Tulen aktiivisesti ajamaan perustuloa sekä hyvinvointipalvelujen kehittämistä eduskuntapaikaltani. 2. Suorempi demokratia: Ajan Piraattipuolueen esittämää palautevirta-järjestelmää poliittisten puolueiden käyttöön. 3. Tasa-arvo: Tulevalla eduskuntakaudella translakiuudistus, sateenkaariperheiden oikeuksien parantaminen sekä askelia kohti järkevämpää päihdepolitiikkaa mm. kannabiksen laillistamisen merkeissä. On aika tehdä Suomesta todellinen hyvinvointivaltio!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Toivo Tonta:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun muilla keinoin kuin hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitäviä rakenteita purkaen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Toivo Tonta:

On kuitenkin syytä huomioida mahdollinen verokato ja saada ratkaisu aikaan yhteisymmärryksessä hyvin ansaitsevien kanssa, jos mahdollista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Toivo Tonta:

Ydinvoiman todelliset kustannukset on arvioitava uudestaan ennen uusien ydinvoimaloiden rakentamista (tälle käytännön esimerkkinä Olkiluoto 3). Torium-voimalat ovat kansainvälisen kiinnostuksen kohteena, ja tämä tulisi Suomenkin ottaa huomioon energiantuotantovaihtoehtona.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Toivo Tonta:

Määräaikoja on sinänsä tarpeetonta asettaa, mutta Suomen pitäisi keskittyä kehittämään ja tukemaan uusiutuvia energiamuotoja ja korvaamaan niillä fossiilisia polttoaineita mahdollisimman nopeasti.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Toivo Tonta:

Suomen julkinen sektori on tehoton. Byrokratian määrää pienennetään esimerkiksi perustulon käyttöönotolla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Toivo Tonta:

Alkoholin väärinkäytöstä seuraa vakavia haittoja, mutta niitä pitää ehkäistä parantamalla suomalaisten päihdekasvatusta, ei rajoittamalla ravintoloiden aukioloaikoja.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Toivo Tonta:

Kuntien itsemääräämisoikeus.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Toivo Tonta:

Koko Suomea ei PIDÄ pitää asuttuna, mutta hyvinvointipalvelut kunnassa kuin kunnassa on taattava.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Toivo Tonta:

Kuntien itsemääräämisoikeus.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Toivo Tonta:

Hyvät valtiolliset neuvottelu- ja kaupankäyntisuhteet ovat oleellisia rauhan ja hyvinvoinnin säilymiselle, mutta kuten lähidemokratia toimii paremmin kuin valtiollinen ohjaus, niin myös valtiolla pitää olla itsemääräämisoikeus EU:n ylitse.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Toivo Tonta:

Nimenomaan työperäistä maahanmuuttoa tulee helpottaa ja täten nopeuttaa maahanmuuttajien integroitumista Suomeen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Toivo Tonta:

Lisäksi perheiden (myös sateenkaariperheiden) oikeusturvaa tulisi vahvistaa muitakin teitse kuin avioliittolakia muuttamalla, jotta joku päivä päästäisiin eroon valtiollisesta avioliittoinstituutiosta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Toivo Tonta:

Kuntien itsemääräämisoikeus.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Toivo Tonta:

Koko koulutusjärjestelmä pitäisi uudistaa sellaiseksi, että opiskelijat kokisivat oppivansa merkityksellisiä asioita heidän itsensä takia. Kilpailumentaliteetti tulisi hävittää. Uudistamisen voisi aloittaa arvosanojen poistamisella ja oppimisympäristön sekä opetuksen muovaamisellaa mielekkääksi ja nykyaikasta teknologiaa paremmin hyödyntäväksi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Toivo Tonta:

Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joka pitää ihmisen elämän elämisen arvoisena. Euroopan neuvosto on siirtänyt Suomen tarkkailulistalle liian matalan perusturvan tähden. Tilanteen korjaaminen on elintärkeää, oli se sitten verotuksellisin tai muin keinoin. Riittävän korkea perustulo olisi hyvä ratkaisu.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Toivo Tonta:

Suomi olisi paljon mielekkäämpi maa, jos työn tekeminen ja siitä aiheutuvat tulokset olisivat työntekijöitä motivoivia, eivät välilliset palkinnot kuten palkka. Kepit ja porkkanat ovat harhaanjohtavia ratkaisumalleja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Toivo Tonta:

Talouskasvu ei ole itseisarvoisesti hyvä asia. Tulisi löytää ratkaisumalleja, joissa ristiriitaa ympräistöasioiden ja kansalaisten hyvinvoinnin välille ei synny.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Toivo Tonta:

Emme haluta pilata jälkeläistemme elinympäristöä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset