KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mikko Välttilä, Vihreät, 132

Oma esittely

Maanviljelijä, MunaEggsPress-yrittäjä, sinivihreä

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mikko Välttilä:

Julkinen sektori on paisunut liian suureksi, saavutetuista eduista pitää osata luopua. Se on ainoa tapa saada uusia etuja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mikko Välttilä:

Suomi on tilanteessa, jossa oikein mitään verotusta ei voi enää kiristää. Säästöillä ja elvytyksellä pitää jatkaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mikko Välttilä:

En periaatteessa vastusta ydinvoimaa, mutta se ei kyllä nykypäivänä ole edes kilpailukykyinen tapa tuottaa energiaa. Olkiluotoon on rakenteilla maailman kallein rakennus.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mikko Välttilä:

Kivihiilen käytöstä kyllä. Nopeamminkin. Turpeen ja maakaasun käytöstä pitää voida myös luopua, mutta 10 vuotta on kovin lyhyt aika, kun rakennetaan infraa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mikko Välttilä:

Suomen julkinen sektori on katastrofaalisen suuri. Suorittavaa porrasta ei pidä vähentää, mutta valvontaviranomaisten ja johdon organisaatioissa olisi paljon keventämisen varaa. Lisäksi meidän pitää miettiä, mitä tehtäviä julkisella sektorilla yleensäkään pitää olla ja voidaanko joistain tehtävistä kokonaan luopua.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mikko Välttilä:

Kielten opiskelu ei milloinkaan ole pahasta. Ruotsin kieli on Suomen virallinen kieli ja kaikkien tulisi sitä osata.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mikko Välttilä:

Maamme on tilanteessa, josta noustaan vain työtä tekemällä. Lyhytaikaisten työsuhteiden negatiiviset vaikutukset esim. työttömyysturvaan ja eläkekertymään vastaavasti tulisi poistaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mikko Välttilä:

Maksukyvyn mukaan, samoin kuin lasten päivähoitokin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mikko Välttilä:

Maamme kieltävä alkoholilainsäädäntö on tehoton, kansalaisia holhoava ja yksiselitteisesti huono.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mikko Välttilä:

Poikkeuksiakin on, mutta yleisesti ottaen kansantalous kärsii aivan liian pienten paikkakuntien päällekkäisestä byrokratiasta. Miksi emme voisi muuttaa lainsäädännöllisesti kuntien tehtäviä ja tehdä kunnista siten varsin kevyitä paikallishallinto-organisaatioita?

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mikko Välttilä:

Paikallinen sopiminen on hyvä asia, mutta tes:n polkeminen ei ole toivottava kehityssuunta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mikko Välttilä:

Ei sitä tarvitse tehdä kovin paljoa edes verovaroin. Riittää, kun ymmärretään maaseudun ja sen luonnon kaikki mahdollisuudet. Maaseutu elävöityy kyllä, kun sen väkisintyhjentäminen lopetetaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mikko Välttilä:

Periaatteessa olen sillä kannalla, että yksityinen sektori hoitaisi monet asiat tehokkaammin, kuin julkinen. Kuitenkin monikansalliset lääkärifirmat tulouttavat verorahansa ulkomaille ja tavoittelevat ainoastaan voiton maksimointia. Jokin pieni, paikallinen yritys voisi olla ihan hyvä pyörittämään vaikkapa terveysasemaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mikko Välttilä:

Kunnista on tulossa maksuautomaatteja satojen kilometrien päässä oleville terveydenhuoltoyhtymille. Velvoitteet ovat, ei juurikaan päätösvaltaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mikko Välttilä:

Markkinatalous säätää kyllä määrät kohdalleen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mikko Välttilä:

Euroopan Unioni tuo meille turvaa ja vakautta ihan elämän joka sektorilla. Haittoja liioitellaan ja niistä uutisoidaan paljon enemmän kuin hyödyistä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mikko Välttilä:

Kyseinen vero on tosin torso, jos siinä eivät ole mukana kaikki EU-maat. Suomi kaikkien maiden kanssa yhdessä on hyvä. Suomi jossain pienessä idealistisessa porukassa on huono.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mikko Välttilä:

Minusta tosiasiat pitää tunnustaa. Eurooppa on siinä tilassa, että vastakkainasettelu on käynnissä. Tässä kohtaa pitää valita puolensa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mikko Välttilä:

Puolustusbudjettien jatkuvat leikkaukset alkavat vaarantaa puolustuskykymme uskottavuutta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mikko Välttilä:

Rajoittamalla työperäistä maahanmuuttoa ei vähennetä kotimaista työttömyyttä, mutta rajoitetaan kyllä ulkomaisen osaamisen tuloa Suomeen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mikko Välttilä:

Ei kai tätä tarvitse edes perustella?

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mikko Välttilä:

Meillä olisi siihen paljon sopivia tilojakin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mikko Välttilä:

Nykyajan lapset ovat usein vailla kanssaihmisten kunnioitusta ja varsinkin auktoriteettien kunnioitusta. Jatkuva konflikti syö paljon opettajien työaikaa ja jaksamista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Mikko Välttilä:

Näiltä on hyvä ponnistaa, mutta tiede ja faktat tarvitaan päätöksenteon välineiksi. Päätökset pitää tehdä tosiasiat tietäen ja tunnustaen, ei esimerkiksi uskontoon pohjaten.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mikko Välttilä:

Kustannustehokkuus yksityisellä puolella on monesti huomattavasti parempaa luokkaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mikko Välttilä:

Nykytilanteessa meillä ei ole varaa enää yhtään korottaa veroastetta. Kansan moraali alkaa rapautua.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mikko Välttilä:

Tuloerot ovat hyväksyttäviä. Oikein suuret tuloerot eivät.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mikko Välttilä:

Meidän julkinen taloutemme on paisunut kestämättömälle tasolle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mikko Välttilä:

Emme me voi dollarin kuvat silmissä raiskata luontoamme!

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mikko Välttilä:

Kuitenkin pitää selvittää perinpohjaisesti, mitkä ovat todelliset ympäristövaikutukset ja miten niihin voidaan vaikuttaa erilaisilla toteuttamistavoilla ja ratkaisuilla
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset