KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Laura Rantanen, Vihreät, 125

Oma esittely

Olen Suomen luonnonsuojeluliiton tiedottaja, vapaa toimittaja ja luomutilan etäemäntä. Tällä hetkellä asun Turussa. Asuin pitkään Turun saaristossa, josta sukuni on kotoisin. Minulla on pitkä kokemus paitsi journalismista, myös kansalaisyhteiskunnasta ja poliittisesta vaikuttamisesta. Olen toiminut aktiivisesti useissa järjestöissä nuoresta asti, mm. ympäristö, ihmisoikeus- ja rauhanjärjestöissä. Puoluepolitiikkaa olen tehnyt mm. kunnanvaltuutettuna, peruspalvelu-, sivistys- ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Laura Rantanen:

Velkaantumisen voi kääntää laskuun muutenkin kuin leikkaamalla heikoimmassa asemassa olevien palveluista. Hyvinvoinnin turvaaminen pitää taata. Työn tekemistä tukemalla, ympäristölle haitallisia tukia leikkaamalla ja elvyttämällä voidaan samalla luoda hyvinvointia ja tasapainottaa julkista taloutta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Laura Rantanen:

Palkkaverotuksen kiristämisestä pääomatulojen ja ympäristölle haitallisen toiminnan verotukseen. Tutkijoiden mukaan tulonsaajien joukossa on suurituloisten kohdalla huomattava joukko "vapaamatkustajia", joiden veroaste on suurista tuloista huolimatta paljon alhaisempi kuin pienituloisilla. Mitä alhaisempi suurituloisen veroprosentti on, sitä suurempi osa hänen tuloistaan muodostuu pääomatuloista. Pääomatuloverotusta voidaan nostaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Laura Rantanen:

Ei lisää ydinvoimaa, vaan energiatehokkuutta, energiansäästöä ja uusiutuvaa energiaa. Energiatehokkuudella on mahdollista säästää 40% asumisen energiankulutuksesta. Tämä vastaisi noin 16% kaikesta Suomen energiankulutuksesta. Investoimalla energiansäästöön työllisyyttä nostetaan, eikä uutta ydinvoimaa tarvita. Uusiutuviin perustuva energiakäänne on Suomessakin mahdollinen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Laura Rantanen:

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia uhkia. Maapallon keskilämpötilan nousua voidaan hillitä tehokkaasti uusiutumattomien energiamuotojen, kuten kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä luopumisella. Uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen panostaminen turvaa myös lapsillemme asumiskelpoisen maapallon. Euroopassa ne maat ovat menestyneet, jotka ovat panostaneet kestävän energiatalouden rakentamiseen. Suomen on aika lähteä mukaan.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Laura Rantanen:

Julkista sektoria voi ja pitää kehittää. Julkisen hallinnon säätelemät ja pääosin julkisella rahoituksella ylläpidettävät hyvinvointipalvelut ovat suomalaisen hyvinvointipolitiikan selkäranka. Julkisella puolella toimintaa on mahdollista ohjata muillakin perusteilla kuin voiton tavoittelu mielessä, esimerkiksi inhimillisin perustein. Julkisen sektorin rapauttaminen iskee pahimmin heikommassa asemassa oleviin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Laura Rantanen:

Kaksikielisessä maassa toisen kotimaisen kielen (suomenkielisille ruotsi ja ruotsinkielisille suomi) opiskelusta luopuminen tarkoittaisi väistämättä kaksikielisen yhteiskunnan rapauttamista. Toisen virallisen kielen oppiminen on pakkoruotsi-termillä ja populismilla käännetty negatiiviseksi asiaksi, vaikka kyse on kulttuurisesta rikkaudesta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Laura Rantanen:

Velvoitteissa täytyy ottaa huomioon työnhakijan perhetilanne, kuten lasten koulutus ja erityistarpeet. Suurin osa ihmisistä haluaa tehdä töitä, mutta työttömän pakottaminen työhön, joka ei sovi hänen perhe- tai elämäntilanteeseensa lähenee kiusaamista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Laura Rantanen:

Maksamme veroja turvataksemme kaikille kansalaisille tasa-arvoiset peruspalvelut, joihin myös vanhustenhoito kuuluu. Miten määriteltäisiin se, millainen omaisuus ulosmitattaisiin hoivapalveluihin ja mikä ei?

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Laura Rantanen:

Alkoholin käytön haitat terveydelle ja kansantaloudelle ovat ilmeiset. Alkoholin käyttöä on kuitenkin järkevää ohjata ravintoloihin, joissa alkoholia nautitaan valvotuissa oloissa. Vapaammalla aukiololainsäädännöllä on elinkeinoelämää elvyttävää ja työllistävää merkitystä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Laura Rantanen:

On myös pieniä kuntia, joissa asiat on hyvin, jolloin yhdistämiseen ei ole syytä. Suuret kunnat eivät ole itseisarvo.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Laura Rantanen:

Työpaikkoja voidaan luoda esim. helpottamalla yrittäjyyttä ja ensimmäisen työntekijän palkkaamista. Hyvin alhaisten palkkojen maksaminen on heikossa asemassa olevan työttömän ihmisen hyväksikäyttöä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Laura Rantanen:

Kaupunki- ja aluetutkija Timo Aron mukaan koko maata ei voida pitää asuttuna, ja keskittyminen suurempiin kaupunkeihin on hyväksi talouskasvun ja Suomen tulevaisuuden kannalta. Itse viihdyn parhaiten luonnon keskellä, enkä ole varauksettoman innoissani keskittymiskehityksestä. Maallakin on mahdollista elää kestävästi, ja elämä voi olla monin tavoin laadukkaampaa kuin kaupungissa. Rakennemuutos on kuitenkin jo totta. Nyt on käytävä avointa keskustelua siitä, mitä tuetaan ja millä perusteella.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Laura Rantanen:

Valtion pitää taata jokaiselle asukkaalle toimivat terveyspalvelut. Paras keino tähän on hoitaa pääosa palvelutuotannosta julkisesti. Kyseessä ovat maakuntien kokoiset alueet. Näin suuria tuotannollisia alueita pystyy hoitamaan Pohjoismaissa vain muutama ylikansallinen yritys.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Laura Rantanen:

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus tulee demokratisoida. Se toteutetaan valitsemalla uusien suurpiirien päättävät elimet suorilla vaaleilla. Suurpiireille annetaan verotusoikeus. Sote-alueiden toimeenpanossa on varmistettava, että hankinnat eivät aiheuta tuotannon keskittymistä, vaan ne tehdään siten, että myös pienet yritykset ja järjestöt pystyvät säilymään tuottajina. Hyvinvointipalvelut tuotetaan ensisijaisesti julkisesti.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Laura Rantanen:

Kilpailulle tulee antaa lisää tilaa, se voisi laskea hintoja nykytilanteesta, kun kilpailua ei juuri ole ja käytössä on lain suojaama hintakartelli. Sillä voisi olla vaikutusta myös yksityisautoilun vähenemiseen. Kuntakohtaisista luvista ja asemapaikkavaatimuksesta luopuminen helpottaisi taksiyrittämistä myös sivutöinä maaseudulla. Taksien turvallisuudesta on pidettävä tarkka huoli. Lisäksi alalle on säädettävä hintakatto ja mielellään myös pohjahinta, jotta kuljettaja tulee työllään toimeen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Laura Rantanen:

EU on helpottanut matkustamista ja yksinkertaistanut rahaliikennettä yhteisen valuutan ansiosta. Suomen tulee olla aktiivinen EU-politiikassa ja edistää siellä ei vain kapeasti ajateltuna Suomen etua, vaan rauhan, ympäristön, demokratian ja ihmisoikeuksien kannalta parhaan politiikan toteutumista koko EU:ssa. EU:n pitää toimia yhtenäisesti mm. YK:ssa ja kv-suhteissa, kuten suhteessa Venäjään.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Laura Rantanen:

Mm. Euroopan komissio ja taloustieteiden nobelisti Joseph Stiglitz ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että finanssitransaktiovero olisi paras keino nopean ja riskialttiin keinottelun hillitsemiseen. Aggressiivinen verosuunnittelu ja haitallinen verokilpailu on pysäytettävä ja veroparatiiseista on päästävä eroon. Tavoitteena on globaali vero, mutta ensi vaiheessa kyseeseen voi tulla myös EU:n tasolla toimeenpantava järjestelmä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Laura Rantanen:

Nykyinen poliittinen tilanne ei puolla Suomen Nato-jäsenyyttä. Jos tilanne olennaisesti muuttuisi, asiasta tulisi järjestää kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Laura Rantanen:

Ukrainan tilanne on säikyttänyt poliitikot vaatimaan lisärahoitusta. Nykytaso on hyvä, eikä varustautuminen olisi tässä tilanteessa hyvä signaali. Globaalisti katsottuna maahyökkäystä todennäköisempiä uhkia ovat ilmastonmuutos, ympäristötuhot, kansainvälinen terrorismi, tietoverkkoihin kohdistuvat uhat ja järjestäytynyt rikollisuus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Laura Rantanen:

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Työperäisen maahanmuuton lisäksi Suomen pitää kantaa vastuunsa ottamalla nykyistä enemmän kiintiöpakolaisia ja myöntämällä johdonmukaisesti turvapaikkoja suojelun tarpeessa oleville henkilöille.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Laura Rantanen:

Yhteiskunnan tehtävänä on taata jäsenilleen tasa-arvo ja mahdollisuus onneen. Tasapainoinen perhe-elämä ja rakastavat vanhemmat ovat lapsen etu, eikä siihen vaikuta vanhempien sukupuoli. Nykyinen eduskunta päätti hyväksyä tasa-arvoisen avioliittolain, johon sisältyy perheen ulkoinen adoptio. Tätä asiaa ei pidä avata uudestaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Laura Rantanen:

Suomen pitää kantaa vastuunsa ottamalla nykyistä enemmän kiintiöpakolaisia ja myöntämällä johdonmukaisesti turvapaikkoja suojelun tarpeessa oleville henkilöille. Kotouttamiseen on panostettava. Suomeen saapuu myös turvapaikanhakijalapsia ilman vanhempiaan. Lasten oikeuksien toteutumisesta on pidettävä huolta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Laura Rantanen:

Kannustaminen ja lapsen vahvuuksiin panostaminen tuottavat hyvien oppimistuloksien lisäksi onnellisia kansalaisia. Suomen peruskoulu on jo nyt maailman huippuluokkaa, mutta se ei aina toteuta riittävästi lasten yhdenvertaista kohtelua, hyvän itsetunnon kehittymistä ja oppimista toisia kunnioittavaksi ihmiseksi. Koulusta on tehtävä turvallinen kaikille. Tässä auttavat tasa-arvo- ja ihmisoikeuskasvatus.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Laura Rantanen:

Parempana arvopohjana toimivat minun mielestäni avoimuus, demokratia ja tasa-arvo, sekä ekologisuus. Kapean kansallisen edun ajatteleminen on usein ristiriidassa pitkän tähtäimen hyvinvointimme kanssa. Tästä yhtenä esimerkkinä ilmastonmuutos, joka ei katso kansallisvaltion rajoja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Laura Rantanen:

Hyvinvointipalvelut tulee tuottaa ensisijaisesti julkisesti, jotta taataan kansalaisten yhdenvertaisuus. Mahdollisuutta valita yksityinen palveluntuottaja ei pidä poistaa, mutta vahva julkinen sektori on hyvinvoivan yhteiskunnan kannalta tärkeä. Julkinen palveluntuotanto mahdollistaa selvemmin myös muiden kuin taloudellisten kriteerien käyttämisen palvelujen laadun ja tehokkuuden mittareina.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Laura Rantanen:

Leikkauksia tulee julkisten palveluiden sijaan hakea kestävälle kehitykselle haitallisista tuista, joihin Suomessa käytetään jopa 4,5 miljardia euroa vuodessa. Esimerkiksi kaivosteollisuuden tukia leikkaamalla voidaan valtiovarainministeriön mukaan saavuttaa 215 miljoonan euron vuosisäästöt. Leikkaukset erityisesti ennaltaehkäisevistä hyvinvointipalveluista ja kulttuurista kostautuvat usein pidemmällä tähtäimellä suurempina kuluina esimerkiksi lastensuojelussa ja sairaanhoidossa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Laura Rantanen:

Tuloeroja tulee kaventaa. Tulot eivät kerro ihmisen lahjakkuudesta tai ahkeruudesta välttämättä yhtään mitään. Lainsäädännön kannalta meidän on ehdottomasti saatava veroparatiiseja käyttävät yritykset kuriin ja kitkettävä harmaa talous. Jättipalkkioita saavien henkilöiden on alettava maksaa veronsa asiallisesti Suomeen. Valtio menettää vuosittain 4-6 miljardin euron tulot harmaan talouden ja talousrikollisuuden takia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Laura Rantanen:

Hyvinvointivaltiossa kaikista pidetään huolta. Rakenteita tulee uudistaa, ja Vihreiden ehdottama perustulo takaisi kaikille yhtäläisen perusturvan. Ennaltaehkäisyyn panostamalla saadaan isoja säästöjä, kun korjaaviin palveluihin menee merkittävästi vähemmän rahaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Laura Rantanen:

Ympäristön pitää olla koko ajan etusijalla, koska jos ympäristöstä ei pidetä huolta, ei meillä ei kohta ole mitään millä tuottaa talouskasvua. Ympäristö tulee nähdä vetovoimatekijänä, jota voi hyödyntää uusien työpaikkojen luomisessa. Biotieteisiin ja vaihtoehtoisille energiamuodoille pitää saada lisää resursseja. Olemme vastuussa myös tulevien sukupolvien elämän edellytyksistä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Laura Rantanen:

Ympäristövaikutusten arviointia tulisi huomattavasti parantaa nykyisestä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset