KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Niko Porjo, Vihreät, 123

Oma esittely

Fyysikko, keksijä, tekno-optimisti, kolmen lapsen isä. Pehmeitä arvoja, viileää ajattelua. Ilman selkeää päämäärää on vaikea saavuttaa mitään. Siksi minä valitsen yhteiskunnan, jossa hyvinvoinnin tasainen jakautuminen on keskeistä. Teknologia on keino muokata maailmaa; lainsäädäntö puolestaan keino muokata yhteiskuntaa. Tarvitaan yhteiskunta, jossa työskentely oman hyvinvoinnin eteen parantaa muidenkin tilannetta. Kilpailu markkinoilla on hyväksi, mutta ilman sääntelyä syntyy vain rosvoparoneja, hyvinvointi jää saavuttamatta. Sääntelyn ja byrokratian on kuitenkin oltava sujuvaa, muuten syödään kansainvälistä kilpailukykyä ja hukataan arvokkaita resursseja paperinpyöritykseen. Koulutus, koulutus, koulutus. Pidän polkupyöräilystä niin työmatkoilla, maantiellä kuin maastossakin. Pyörittelen mielelläni numeroita tietokoneella, hauskinta on rakentaa idean testaamiseksi simulaatio ja kokeilla miten parametrien säätely vaikuttaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Niko Porjo:

Pelkkä leikkaaminen upottaa vain syvemmälle suohon. Koko yhteiskunnan läpäisevien rakenteellisten muutosten ja uusien toimintatapojen kautta on mahdollista laskea kustannuksia heikentämättä heikoimpien asemaa. Järjestelmää on muutettava jotta kykenevät ja halukkaat voivat osallistua työn ja yrittämisen kautta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Niko Porjo:

Verotuksen painopistettä tulisi siirtää haittaverojen suuntaan. Lisäksi verotusta tulisi yksinkertaistaa verosuunnittelun mahdollisuuksien karsimiseksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Niko Porjo:

Suomi tarvitsee lisää hiilidioksidipäästötöntä energiaa. Ydinenergia on yksi mahdollisuus, mutta nykyisenkaltaiset gigawattien tehoiset reaktorit sotkeutuvat valtavien pääomakulujen ja poliittisten ongelmien verkkoon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Niko Porjo:

Siirtymisen hiilidioksidipäästöttömään energiantuotantoon on tapahduttava nopeasti, eikä turve ole ilmastonmuutoksen aikaskaalassa uusiutuva luonnonvara.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Niko Porjo:

On jatkuvasti harkittava mitkä tehtävät kuuluvat julkiselle sektorille ja mitkä yksityiselle. Koulutuksen ja terveydenhuollon kaltaiset tehtävät ovat pääosin julkisen sektorin alaa, mutta harkinnan on oltava tapauskohtaista.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Niko Porjo:

Suomi voi säilyä virallisesti kaksikielisenä valtiona ilman pakkoruotsiakin. Teknologian kehitys on parantanut ja edelleen nopeasti parantaa mahdollisuuksia tarjota palveluja kunkin omalla äidinkielellä. Pakkoruotsin lopettamiskeskusteluun joskus liittyvät rasistiset vivahteet kuvottavat minua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Niko Porjo:

Kyykytysyhteiskunta on kurja paikka elää. Ihmisiä ei voi kepillä työntää olemattomiin työpaikkoihin. Tämän hetken todellisuus on ettei teknisen alan huippukoulutettu suuressa kaupungissa asuva töihin haluava löydä edes ilmaista harjoittelupaikkaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Niko Porjo:

Lähinnä kyseeseen voisivat tulla käänteisen asuntolainan tyyppiset ratkaisut, joissa vanhus pystyy käyttämään omaisuuttaan koko elinaikansa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Niko Porjo:

Antaa markkinoiden hoitaa aukioloajat. Mahdollisen rymyämisen paikalliset haitat paikalliseen valvontaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Niko Porjo:

Viime kädessä kunnat ovat vain tapa tuottaa palveluja. Varsinkin suurten kaupunkiseutujen kehitys kärsii nykyrakenteella osaoptimoinnista. Tämä vaikuttaa aivan kaikkeen kilpailukkyvystä vanhustenhoitoon. Maaseudulla tilanteet saattavat olla erilaisia, eikä yksittäinen ohje päde kaikkialla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Niko Porjo:

Yleissitovuus on jäänne ajalta, jolloin työpaikat olivat vakaita, pysyviä ja hyvin määriteltyjä. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevia työntekijöitä on kuitenkin suojeltava, esimerkiksi rajoittamalla nollasopimuksia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Niko Porjo:

Vaikka koulutus ja terveydenhuolto pitää järjestää myös maaseudulla asuville, ei itse asuinpaikan valintaa pidä veroista tukea.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Niko Porjo:

Yksityisillä terveyspalveluilla on tärkeä rooli, mutta järjestelmän perustan on rakennuttava julkisen palvelun varaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Niko Porjo:

Sote-uudistuksessa oleellista on asettaa päätösvalta, maksuvelvollisuus ja demokraattinen päätöksenteko samaan koriin. Erikoissairaanhoidosta johtuen tämä tarkoittaa käytännössä kunnan päätösvallan kaventumista, mutta tämä ei ole ongelma jos sote-alueen johto valitaan demokraattisesti.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Niko Porjo:

Yleiset säännöt kuljettajien lepoajoille jne. Asiakkaat osaavat varmaankin valinnoillaan hoitaa loput.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Niko Porjo:

Ilman EU:ta Suomi kyyhöttäisi aika yksinäisenä Venäjän kainalossa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Niko Porjo:

Toimivat rahoitusmarkkinat ovat tärkeät, tähän ei kuitenkaan tarvita sekunnin murto-osissa käytävää koneiden välistä kauppaa. Rahoitusmarkkinavero voi rauhoittaa toiminnan takaisin ihmisten ymmärrettävään muotoon.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Niko Porjo:

Halpoja vaihtoehtoja puolustukseen ei ole. NATO-vaihtoehto on pidettävä esillä. Puolustusliittoihin ei pääse pelkästään kertomalla halukkuudestaan, varsinkaan silloin kun on tilanne päällä. Puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa on tiivistettävä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Niko Porjo:

Turvallisuusympäristön muutos pakottaa kehittämään puolustusvoimia. Vaikka paljon voidaan saavuttaa toimimalla paremmin, on puolustusbudjettia kasvatettava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Niko Porjo:

Harva yhteiskunta on muuttunut huonommaksi sillä että sinne tulee lisää koulutettua työvoimaa. Massatyöttömyyden keskellä on helppo unohtaa, että huoltosuhde on muuttumassa kestämättömäksi. Toisaalta rakenteellinen työttömyys tulee olemaan pysyvästi korkea. Tarveharkintaa ei ole syytä poistaa kokonaan, mutta demografiseen pommiin täytyy varautua.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Niko Porjo:

Yksikäsitteisesti kyllä

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Niko Porjo:

En pidä NIMBYilystä. Enkä myöskään näe miksi vastaanottokeskus olisi mikään ongelma.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Niko Porjo:

Kyykyttäminen ei sovi aikuisille, eikä se sovi lapsille.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Niko Porjo:

Perinteinen "koti, uskonto ja isänmaa" näyttää yleensä johtavan hyvin konservatiiviseen politiikkaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Niko Porjo:

Joitakin julkisia palveluita voidaan joko kokonaan tai osittain yksityistää. Asia pitää katsoa tapauskohtaisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Niko Porjo:

Näitä on mahdoton asettaa näin yksinkertaisesti vastakkain. Käytännössä tarvitaan molempia: julkisen sektorin tehostamista, ja ainakin tiettyjen verojen korottamista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Niko Porjo:

Kohtuulliset tuloerot ovat hyväksyttäviä jotta lahjakkuudet saadaan käyttöön ja ahkeruus kannattaa. Suuret tuloerot käytännössä estävät toisilta lahjojensa käytön ja tekevät joillekin mahdottomaksi ansaita elantonsa ahkeroimalla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Niko Porjo:

Sosiaalietuuksiin tarvitaan rakenteellisia muutoksia, esimerkiksi perustulon kautta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Niko Porjo:

Tällainen ajattelu on sitä kuuluisaa housuihin kusemista. Lämmittää hetken, mutta myöhemmin tilanne on entistä huonompi. Ympäristön sivuuttaminen näyttää kannattavalta koska sille ei ole asetettu oikeaa hintaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Niko Porjo:

Ympäristölle täytyy asettaa jokin hinta, ja laskea ympäristökulut todellisina kuluina.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset