KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jukka Vornanen, Vihreät, 131

Oma esittely

Turun vihreiden puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu. Turun kaupunginhallituksen jäsen. Kulttuurihistorian tohtorikoulutettava Turun yliopistossa. Eduskuntavaaliteemani ovat: Hyvinvointivaltio huomennakin. Energiavallankumous nyt. Tulevaisuuden parempi ruoka.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jukka Vornanen:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta ensisijaisina työkaluina on edelleen ensisijassa käytettävä palveluiden nykyaikaistamista ja työllistymisen tukemista. Suomessa on viimeiset kuusi vuotta säästetty ja viime vuosina valtio on leikannut entistä enemmän peruspalveluista. Monen miljardin lisäleikkaukset tarkoittaisivat tässä tilanteessa kuoliniskua hyvinvointivaltion rippeille.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jukka Vornanen:

Palkkaverotukseen ei nykytilanteessa tarvitse tehdä suuria muutoksia. Hyvin ansaitsevien verotusta voidaan hyvin kiristää, mutta kiristys kannattaisi kohdistaa pääomatuloihin palkkatulojen sijaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jukka Vornanen:

Suomen on herättävä käynnissä olevaan uusiutuvan energian murrokseen. Energiantuotannon tulevaisuus on uusiutuvissa, mutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitsemme myös olemassa olevat ydinvoimalat. Keskeneräinen Olkiluoto 3 mukaanluettuna. Fennovoiman hanketta pidän tarpeettomana ja lähtökohdiltaan kyseenalaisena.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jukka Vornanen:

Ilmastonmuutos on hyvinvointimme suurin uhka tulevaisuudessa. Fossiilisista polttoaineista on luovuttava ja energiantuotannon painopiste on siirrettävä uusiutuviin. Nesteytetty maakaasu LNG on hieman muita fossiilisia kelvollisempi siirtymäkauden ratkaisu. Maakaasusta luopuminen vuoteen 2025 mennessä on hyvin haastava tavoite. Kivihiilestä ja turpeesta luopuminen on ensivaiheessa tärkeämpää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jukka Vornanen:

Julkisen sektorin toimintaa on tehostettu viimeiset 25 vuotta. Julkisen sektorin palveluita on jatkossakin päivitettävä ja hallinnon menot on pidettävä kurissa. Ylimääräisiä rönsyjä ei kuitenkaan ole niin paljon kuin väitetään ja käytännössä julkisen sektorin leikkaaminen tarkoittaa opettajien ja sairaanhoitajien määrän vähentämistä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jukka Vornanen:

Kielten opiskeluun on hyvä lisätä vapaavalintaisuutta. Koska ruotsi on maamme toinen virallinen kieli, pidän kuitenkin perusteltuna että jokainen suomalainen osaa molempien kotimaisten kielten perusteet. Korkeakoulututkintojen virkamiesruotsista tahdon luopua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jukka Vornanen:

Velvoitteita on kiristetty jo kuluneella vaalikaudella. Tarjottavien työpaikkojen välimatkakriteeriä ei etenkään voi enää kiristää.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jukka Vornanen:

Perustason vanhuspalvelut pitää kustantaa yhteisistä verorahoista. Omaa varallisuutta voi halutessaan käyttää perustasoa parempiin palveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jukka Vornanen:

Nykyisen alkoholilain mukaan anniskeluravintola saa olla auki 09 ja 02 välisenä aikana sekä lisäluvalla neljään yöllä. Loppuyön erikoissääntelystä pitäisi luopua ja vapauttaa kaikkien ravintoloiden aukioloajat kello neljään.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jukka Vornanen:

Kuntaliitokset kuuluvat ensisijassa kuntien omaan päätäntävaltaan. Kuntien taloustilanteen heikentyessä on kuitenkin perusteltua, että valtio voi puuttua kuntajakoon ja liittää heikosti toimeentulevan kunnan varakkaampaan naapurikuntaansa. Varsinais-Suomessa tästä esimerkkinä toimii Tarvasjoen liittäminen Lietoon. Toivottavaa toki olisi, että pienet kunnat kykenisivät harkittuihin liitoksiin jo ennen vararikkoa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jukka Vornanen:

Palkkaportaista ja minimipalkoista on jatkossakin sovittava työehtosopimuksissa. Mikäli työehtosopimusten yleissitovuudesta luovuttaisiin, pitäisi maahan säätää minimipalkkalaki.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jukka Vornanen:

Verovaroin voidaan jatkossakin tukea sitä, että jokaisessa maakunnassa on elinvoimainen maakuntakeskus. Maakuntakeskusten ulkopuolella muuttotappiokuntia ei pidä väkisin elvyttää. Ihmisten muuttaminen paikkakunnalta toiselle on luonnollista eikä muuttovirtojen suuntaa tarvitse verovaroin jarruttaa tai kääntää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jukka Vornanen:

Terveys- ja koulutuspalvelut on jatkossakin järjestettävä ensisijassa julkisina. Terveys- ja koulutuspalvelut eivät ole olemassa voitontavoittelua varten.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jukka Vornanen:

Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä nykyistä suuremmilla palvelualueilla, jotta perus- ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalveluiden yhteistyötä voidaan parantaa. Nykyisin kunnat, sairaanhoitopiirit, kela ja valtio pelaavat kaikki omaan pussiinsa yhteisillä verorahoilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jukka Vornanen:

Taksilupien sääntely voi turhauttaa, mutta vastapainona Suomen taksit ovat turvallisia eikä asiakkaita viilata linssiin. Uusien toimijoiden ja liiketoimintamallien pääsyä markkinoille pitää helpottaa niin että luottamus taksiliikenteeseen säilyy.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jukka Vornanen:

Eurooppalaisesta yhteistyöstä ja liikkumisen vapaudesta on ollut meille hyötyä jo 20 vuoden ajan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jukka Vornanen:

Rahoitusmarkkinaverolla hillittäisiin sijoittajien keinottelua ja pienen pienelläkin veroprosentilla rahoitusmarkkinoilta saataisiin iso summa yhteiseen hyvään. Rahoitusmarkkinaveron tuotto voitaisiin ohjata joko suoraan jäsenvaltioille, rahastoida seuraavia pankkikriisejä varten tai käyttää koko Eurooppaa koskettaviin infrahankkeisiin: raideyhteyksiin, uusiutuvaan energiaan ja uusiin energiansiirtoverkkoihin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jukka Vornanen:

NATO-jäsenyyden sijaan kannatan pohjoismaisen puolustusyhteistyön tiivistämistä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jukka Vornanen:

Kaluston päivittämiseen tarvitaan kertaluontoisesti lisärahaa. Perusrahoituksen lisäämistä en kannata.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jukka Vornanen:

Nykyinen harkinta on pääasiassa hyvällä tasolla. Työperäistä maahanmuttoa pitäisi kuitenkin edesauttaa helpottamalla Suomessa opiskelleiden oleskelulupien ja -työlupien saantia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jukka Vornanen:

Kotikunnassani on jo vastaanottokeskus.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jukka Vornanen:

Perusopetuslakia tiukennettiin koulukurin osalta kuluneella vaalikaudella. Uusille muutoksille ei ole tarvetta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jukka Vornanen:

Koti, uskonto ja isänmaa _voivat_ muodostaa arvoina hyvän pohjan politiikalle. Koteja ja uskontoja on kuitenkin erilaisia eikä kaikilla ole kotia tai uskontoa ollenkaan. Isänmaallisuuskin on jossain määrin hyväksi, mutta kansainvälistyneessä maailmassa nostan yhteistyön ja globaalin vastuun sen rinnalle. Koti(planeetta), yhteistyö ja yhdenvertaisuus - siinä oma versioni näistä arvoista.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jukka Vornanen:

Peruspalvelut on jatkossakin järjestettävä pääasiassa julkisina. Terveys- ja koulutuspalveluita ei pidä alentaa voitontavoittelun kohteiksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jukka Vornanen:

Talouden alijäämää voidaan paikata palveluita uudistamalla, veroja korottamalla, leikkaamalla tai velkaa ottamalla. Tässä järjestyksessä priorisoin näitä keinoja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jukka Vornanen:

Suuret tuloerot eivät ole aina seurausta lahjakkuudesta ja ahkeruudesta. Maltilliset tuloerot ovat hyväksyttäviä, mutta päättäjien on syytä kontrolloida tuloerojen kasvua. Pienemmät tuloerot parantavat yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jukka Vornanen:

Palveluita on päivitettävä ja uusittava, mutta niiden tasoa ei pidä laskea. Nykyisten palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaaminen lisäisi vain entisestään pahoinvointia ja lisäisi kustannuksia tulevaisuudessa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jukka Vornanen:

Tulevaisuuden työpaikat syntyvät ympäristöasioita parhaiten huomioiville aloille. Maltillinen talouskasvu ja työpaikkojen luominen ovat tärkeitä tavoitteita, mutta pitkässä juoksussa ympäristöasiat ovat vielä tärkeämpiä. Mikäli ilmastonmuutosta ja planeetan kantokyvyn polkemista ei saada kuriin, nykyistä talouskriisiä muistellaan 50 vuoden päästä vain pienenä närästyksenä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jukka Vornanen:

Ilmastonmuutos ja resurssien liikakulutus ovat kuluvan vuosisadan suurimmat ongelmat ratkaistaviksi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset