KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Helena Särkijärvi, Vihreät, 129

Oma esittely

Olen Paraisten kaupunginvaltuutettu ja ympäristölautakunnan jäsen. Koulutukseni olen filosofian maisteri, pääaineenani maantiede. Lisäksi olen opiskellut myös yhteiskunnallisia ja kaupallisia aineita. Olen työskennellyt ammattiopistossa luonto- ja ympäristöalan opettajana kahdentoista vuoden ajan. Tällä hetkellä opiskelen yhteiskuntatieteitä Turun yliopistossa. Jag är Pargas fullmäktigeledamot och medlem i miljönämnden. Till utbildningen är jag filosofie magister, geografi som huvudämne. Jag har även studerat samhällsvetenskap och handel. Jag har jobbat 12 år som lärare på yrkesinstitut inom natur- och miljöbranschen. För tillfället studerar jag samhällsvetenskap vid Åbo Unversitet.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Helena Särkijärvi:

Suomen valtio ja kunnat ovat pahoin velkaantuneet. Ikääntyvä väestö ja globaalin talouden kehitys luovat jatkossakin isoja haasteita julkistaloudelle. Rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä, jotta talous saadaan vakautettua. Suomessa kannattaisi tehdä yhteiskunnallisia investointeja, jotka tuovat välitöntä järkevää säästöä tai vaikuttavat kansalaisten terveyteen. Esimerkiksi monien kuntien maanalainen infrastruktuuri kaipaa korjausta. Velankäyttö tulee kuitenkin olla aina harkittua.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Helena Särkijärvi:

Verotuksen suuntaaminen kulutukseen on lähtökohtaisesti parempi ratkaisu kuin jatkuvasti nostaa esimerkiksi työhön kohdistuvaa verotusta. Kansalaisten kulutusvalintoihin on mahdollista vaikuttaa taloudellisin ohjauskeinoin. Terveellisen, eettisesti tuotetun ja ympäristöystävällisen valinnan tulisi mielestäni olla myös taloudellisesti kannattavaa. Mielestäni tuloveroa voisi alentaa alimmissa tuloluokissa, jolloin tuloloukut poistuisivat ja työnteosta tulisi entistä kannattavampaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Helena Särkijärvi:

Mielestäni Suomeen ei ole tällä hetkellä akuuttia tarvetta rakentaa lisäydinvoimaa nykyisen ja jo rakenteilla olevan kapasiteetin lisäksi. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on kuitenkin pyrittävä luopumaan mahdollisimman nopeasti, ja on löydettävä korvaavat tavat tuottaa energiaa. Loviisan voimaloiden vanheneminen ja esimerkiksi liikenteen sähköistyminen saattavat tulevaisuudessa muuttaa tilannetta. Strategisesti tärkeiden energiainvestointien tulee mielestäni pysyä kotimaisessa omistuksessa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Helena Särkijärvi:

Fossiilisten energialähteiden käytöstä tulisi pyrkiä luopumaan mahdollisimman pian. Turve on kotimainen energialähde, mutta sen kielteisiä vesistövaikutuksia ei ole kyetty ratkaisemaan. Myös suoekosysteemi tuhoutuu turpeenoton seurauksena lopullisesti. Kivihiilen poltosta Suomessa tulisi päästä eroon. Maakaasun energiasisältö suhteessa hiilidioksidipäästöihin on fossiilisista polttoaineista paras. Sen käytöstä tuskin kyetään luopumaan kymmenen vuoden sisällä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Helena Särkijärvi:

Julkisella sektorilla työskentelee ihmisiä, joiden tarjoamia palveluista me kaikki eri vaiheissa elämäämme käytämme. Monilla julkisen sektorin aloilla työskennellään jo nyt äärirajoilla, koska ei ole riittävästi työtekijöitä tekemään vaadittavia töitä. Tarvitsemme opettajia, poliiseja ja sairaanhoitajia. Ympäristöhallinnon asemaa ei saa heikentää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Helena Särkijärvi:

Jos ruotsin kielen opiskelusta tehtäisiin vapaaehtoista, lisäisi se myös kansalaisten eriarvoisuutta työmarkkinoilla. Ruotsin kielen taito on osa suomalaista yleissivistystä. On järkevää, että kouluissamme tutustutaan maamme kulttuuriin ja historiaan myös ruotsin kielen välityksellä. Ruotsin kieltä osaamista vahvistamalla Suomi osoittaa konkreettisesti kuuluvansa pohjoismaiseen yhteisöön ja kulttuuripiiriin. Universaali ruotsin kielen taito on mielestäni kansakuntaamme yhdistävä tekijä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Helena Särkijärvi:

Tämän päivän yhteiskunnassa tulee harvoin vastaan tilanteita, että työpaikkaa tultaisiin työttömälle henkilökohtaisesti tarjoamaan, vaan pikemminkin työllistyminen vaatii omaa aktiivisuutta ja avaraa mieltä. Ei ole kuitenkaan kenenkään taholta mielekästä, että ihmiset pakotettaisiin tekemään työtä, johon he eivät sovi tai ovat siihen haluttomia. Tuottavin työntekijä on tyytyväinen ja työstään innostunut ihminen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Helena Särkijärvi:

Mielestäni kaikilla on oikeus jonkinlaiseen vanhuudenturvaan aikaisemmasta tulotasosta riippumatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Helena Särkijärvi:

Jos kuitenkin ilmenee väliaikaista tarvetta pidentää ravintolan aukioloaikaa esimerkiksi jonkin tapahtuman tai juhlapäivän johdosta, ei luvan saaminen saisi olla ravintolayrittäjälle liian monimutkaista.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Helena Särkijärvi:

En ole lähtökohtaisesti kuntien pakkoliitosten kannalla. Sote-uudistuksen jälkeen pitää katsoa, minkälaisia tehtäviä lopulta jää kuntien hoidettavaksi. Se varmasti pitkälti määrittelee sen, minkälaiset kunnat jatkossa muodostuvat järkeviksi toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Helena Särkijärvi:

Työnteon tulisi lähtökohtaisesti olla aina kannattavaa. Varsinkin nuorten työllistymisen kannalta voisi ehkä olla järkevää, että työuraa aloiteltaessa voisi nuorelle maksaa hieman alhaisempaa harjoittelijan palkkaa. Useimmiten työntekijän palkkaaminen on etenkin pienyrittäjälle jonkinlainen riski, sillä virherekrytoinnit voivat käydä yllättävän kalliiksi. Tämän takia myös työntekijöiden koeaikaa voisi mielestäni jonkin verran pidentää.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Helena Särkijärvi:

Maapalloa uhkaa resurssipula jo lähivuosikymmenien aikana. Maaseutu tarjoaa tulevaisuudessa mahdollisuuden vihreään elämäntapaan, jossa korostuvat yhteisöllisyys, itse tekeminen ja omavaraisuus. Tulevaisuuden maaseudulle voi syntyä uusia luontopohjaisia työpaikkoja esimerkiksi luontomatkailun ja luonnontuotteiden jalostamisen parissa. Koko kansakunnan edun kannalta maaseudun säilyttämistä asuttuna puolta myös se, että maaseudulla voi syntyä uusia innovaatioita, jotka muualla jäisivät syntymättä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Helena Särkijärvi:

Julkinen terveydenhuolto mahdollistaa terveyden tuottamisen kokonaisuutena. Esimerkiksi tartuntatautien leviämisen ennaltaehkäisy on koko kansanterveyden kannalta hyvä asia. Yksityisiä terveydenhuoltopalveluja voidaan kuitenkin käyttää tukemaan julkista terveydenhuoltoa tarpeen mukaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Helena Särkijärvi:

Kunnissa tunnistetaan yleensä parhaiten paikalliset terveydenhuollon tarpeet ja ongelmat. Näin suuressa rakenteellisessa uudistuksessa on syytä kuunnella myös paikallistason asiantuntijoita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Helena Särkijärvi:

Tärkeää on, että koko Suomessa on tarjolla toimivaa ja turvallista taksipalveluja. Liikenteen robotisaation myötä saattaa ala joutua tulevaisuudessa isoonkin murrokseen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Helena Särkijärvi:

EU:sta on hyötynyt etenkin suomalainen elinkeinoelämä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Helena Särkijärvi:

Ukrainan kriisin myötä turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa on muuttunut, ja Suomen on huomioitava Venäjän toiminta vahvistumaan pyrkivänä suurvaltana. Jäsenyys toisi kumppanuuteen verrattuna paremman sotilaallisen turvatakuun. Suomen puolustus on perustunut aina kansainväliselle yhteistyölle ja valtaosa EU:n jäsenmaista kuuluu tällä hetkellä Natoon. EU:n jäsenenä Suomi ei ole enää puolueeton. Mutta olisimmeko valmiita osallistumaan Naton kriisinhallintaoperaatioihin ympäri maailmaa?

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Helena Särkijärvi:

Valtion yksi keskeisimmistä tehtävistä on huolehtia kansalaistensa turvallisuudesta. Kyse on oikeastaan siitä, miten paljon meillä on varaa turvallisuudestamme maksaa, ja paljonko on varaa olla maksamatta. Turvallisuuspoliittista tilannetta on seurattava valppaasti. Päätökset lisärahoituksesta tehdään turvallisuuspoliittiset riskianalyysit huomioiden.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Helena Särkijärvi:

Väestömme ikääntyy nopeasti. Jo kymmenen vuoden päästä on yli neljännes väestöstämme yli 65-vuotiaita. Suomi tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan työperäistä maahanmuuttoa, jotta meillä on riittävä määrä veronmaksajia suhteessa huollettaviin. Kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen Suomessa tulisi kiinnittää jo nyt huomiota. En olisi kuitenkaan suurien työttömyyslukujen vuoksi valmis poistamaan kokonaan työperäisen maahanmuuton tarveharkintaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Helena Särkijärvi:

Kyky välittää, rakastaa ja pitää huolta toisesta ihmisestä ei katso sitä, minkälainen seksuaalinen suuntautuminen ihmisellä on.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Helena Särkijärvi:

Suomen tulee kantaa globaali vastuu ja auttaa hädässä olevia. Vastaanottokeskus voisi tuoda kuntaan myös uusia sosiaalialan työpaikkoja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Helena Särkijärvi:

Kouluissa pitää olla työrauha. On tärkeää, että oppilaitokset ovat motivoivia ja myönteisiä oppilaille, opettajille kuin muullekin henkilökunnalle. Koulut ovat kiusaamisvapaata vyöhykettä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Helena Särkijärvi:

Yhteiskunnassa tulee tehdä päätöksiä, jotka tukevat jokaisen mahdollisuuksia tavoitella hyvää elämää. Pohjoismainen arvopohja on peräisin kristinuskosta: Heikompien auttaminen, kohtuuden vaaliminen ja ahkeruuden arvostaminen ovat mielestäni hyviä arvoja. Isänmaan määrittely on kansainvälistyvässä maailmassa hankalaa: Onko se Suomi, EU vai koko maapallo? Määrittelytavasta riippumatta tulee meidän tehdä päätöksiä, jotka mahdollistavat myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet hyvään elämään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Helena Särkijärvi:

Palvelujen yksityistäminen ei välttämättä tuo odotettuja säästöjä. Julkisella puolella tuotannon keskiössä on palvelu, kun taas yrityksen tavoitteena on tuottaa omistajilleen voittoa. Millä kustannuksilla tuo voitto saavutetaan? Olen myös huolissani siitä, mihin veronmaksajien rahat kansainvälisten yritysten verosuunnittelun seurauksena lopulta päätyvät. Paikallisten pienyrittäjien tuottamiin palveluihin suhtaudun myönteisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Helena Särkijärvi:

Suomeen pitää saada lisää työtä, vientiä ja veronmaksajia, jotta voimme ylläpitää hyvinvointipalvelumme jatkossakin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Helena Särkijärvi:

Suomen teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet, mikä johtuu ensisijaisesti globaalista kilpailusta ja maailmantalouden painopisteen siirtymisestä kohti Aasia. Jos toimimme viisaasti, on meillä kuitenkin mahdollisuus luoda esimerkiksi kiertotalouteen ja uusiutuviin energiaratkaisuihin pohjautuvia uusia työpaikkoja Suomeen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Helena Särkijärvi:

Ihmisen toiminta tulee sopeuttaa luonnon asettamiin ehtoihin. Pitkällä aikavälillä ympäristönsuojelusta hyötyvät kaikki. Viime kädessä ilman luontoa ei ole ihmistä tai heidän hankkeitaan. Luontoa ei saa alistaa taloudellisten pikavoittojen tavoittelulle.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset