KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Elina Rantanen, Vihreät, 124

Oma esittely

Olen ehdolla eduskuntavaaleissa, koska maailma muuttuu vain muuttamalla. Kymmenvuotinen kokemukseni kunnallispolitiikassa on osoittanut, että haluan tehdä töitä politiikan parissa. Suomi tarvitsee liikettä eteenpäin. Työelämä on muuttunut; tarvitaan uusia työpaikkoja, helpompia mahdollisuuksia työllistää itsensä ja perustulo turvaamaan pätkä- ja silpputöitä tekevien elämää. Tarvitaan energiatehokkuutta ja hajautettua, uusiutuvaa energiatuotantoa painottava energiavallankumous. Tarvitaan tunnin juna Turun ja Helsingin välille. Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy vaatii tehokkaampia lääkkeitä. Lasten tasa-arvosta on huolehdittava suuntaamalla tukea sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Olen turkulainen kaupunginvaltuutettu, varakansanedustaja, FT ja VTM. Työskentelen suunnittelijana harvinaisten sairauksien parissa. Perheeseeni kuuluvat puoliso ja kaksi päiväkoti-ikäistä lasta. Pidän polkupyöristä, laulamisesta ja metsistä. Viihdyn leikkipuistossa, kirjastossa ja keittiössä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Elina Rantanen:

Palveluihin ja etuuksiin ei pidä tehdä kestämättömiä leikkauksia, jotka heikentävät ihmisten hyvinvointia, tasa-arvoisuutta ja koulutusta. Se ei ole keino lisätä Suomen menestystä ja talouskasvua. Julkinen talous pitää tasapainottaa harkituilla, pitkäkestoisilla, rakenteellisilla muutoksilla, kuten helpottamalla työllistymistä ja tukemalla työssä jaksamista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Elina Rantanen:

Suomalainen hyvinvointivaltio perustuu verotukseen, joka on progressiivista. Veronkorotukset tulisi kohdistaa ensisijaisesti ympäristöä tuhoavaan toimintaan, mutta myös kaikkein hyvätuloisimpien palkka- ja pääomatulojen verotusta voidaan kiristää hyvinvointivaltion ylläpitämiseksi. Keskituloisten verotusta ei tule kiristää, jotta ostovoima ei kärsi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Elina Rantanen:

Ydinvoiman sijaan Suomessa tarvitaan energiavallankumous: energiatehokkuuden parempaa hyödyntämistä, hajautettua energiantuotantoa ja uusiutuviin, aurinko-, tuuli- ja biovoimaan, panostamista. Ydinvoima on joka tapauksessa väliaikainen ratkaisu, samoilla investoinneilla voitaisiin saman tien luoda kestäviä energiaratkaisuja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Elina Rantanen:

Mitä nopeammin näistä päästään eroon, sen parempi niin ilmastolle kuin taloudellekin. Nopeat energiaratkaisut ovat hitaita edullisempia. Vuoteen 2030 mennessä uusiutuvan energian osuus tulee Suomessa olla vähintään 50 prosenttia ja energiatehokkuutta tulee parantaa vuoden 1990 tasosta vähintään 40 prosenttia.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Elina Rantanen:

Julkinen sektori koostuu pääasiassa hyvinvoinnin kannalta oleellisista toiminnoista ja ihmisistä, kuten kouluista, sairaaloista ja vanhustenhuollosta. Näistä ei pidä tinkiä, se ei johda Suomea menestykseen. Sen sijaan julkisella sektorilla tehdään edelleen monia asioita tehottomasti ja tässä voidaan petrata paljonkin. Esimerkiksi työrutiineissa, hallinnon portaissa, työnjaossa, johtamisessa ja työhyvinvoinnissa on paljon kehitettävää, jolla voidaan myös pienentää julkista sektoria.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Elina Rantanen:

Niin kauan kuin ruotsi on Suomen virallinen kieli, sitä tulee opettaa kaikille suomalaisille edes jonkin verran.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Elina Rantanen:

Työllisyyttä tulee parantaa eri tavoin, mutta ei niin, että ihmisiä nöyryytetään ja velvoitetaan esimerkiksi muuttamaan toiselle puolelle maata. Sen sijaan pitää esim. helpottaa itsensä työllistämistä ja työntekijöiden palkkaamista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Elina Rantanen:

Ei pidä luoda kahden kerroksen vanhustenhoitoa, vaan kaikkien pitää tasa-arvoisesti päästä laadukkaiden hoivapalveluiden piiriin. Kuten lasten päivähoidosta, niistä pitäisi maksaa varallisuuden mukaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Elina Rantanen:

Ravintoloiden aukioloajat ovat tällä hetkellä melko hyvät. En kannata myöskään niiden rajoittamista. Ravintoloiden pitää olla keskenään tasa-arvoisessa asemassa, mutta kokonaisuudessaan en pidä aukioloaikojen vapauttamista ajankohtaisena.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Elina Rantanen:

Kunnissa on paljon turhaa hallintoa, jota yhdistämällä voitaisiin suunnata enemmän resursseja ihmisten palveluihin. Kuntien yhdistäminen lisäisi monessa tapauksessa ekologisempaa maankäyttöä, kuntalaisten tasa-arvoisempaa kohtelua ja kestävämpää taloutta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Elina Rantanen:

Työehtosopimuksista tinkiminen ei ole kestävä tie työpaikkojen lisäämiseen. Se johtaa kaikkein pienipalkkaisimpien toimeentulon heikkenemiseen. Sen sijaan työntekijälähtöisiä joustoja voidaan hyvin käyttää työpaikkojen luomiseen, esim. työn jakaminen ja lyhennetyn työajan tekeminen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Elina Rantanen:

Koko Suomea ei ole syytä pitää asuttuna, mutta kaikkea asumista ja elämistä ei myöskään pidä keskittää kaupunkeihin. Maaseutua tarvitaan ja maaseudun elinvoimaa voidaan kehittää monin keinoin, mm. bioenergian tuotannon ja matkailun avulla. Ihan jokaista kolkkaa Suomessa ei kuitenkaan ole järkevää väkisin pitää asuttuna vain asuttuna pitämisen vuoksi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Elina Rantanen:

Terveyspalvelujen pitää olla ensisijaisesti julkisesti tuotettuja, jotta niistä voidaan päättää demokraattisesti ja jotta ne ovat tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Näitä voidaan täydentää yksityisillä palveluilla, mutta niiden ei tule saada julkisten palveluiden kanssa samanlaista asemaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Elina Rantanen:

Sote-uudistuksen tavoitteena on vahvistaa julkisia palveluja ja ylittää hallinnollisia rajoja, jotta ihmisten tarpeet tulisivat paremmin kohdatuiksi. Sote-uudistus tulee toteuttaa, mutta siinä pitää huolehtia demokraattisen kontrollin säilymisestä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Elina Rantanen:

Kilpailun lisääminen olisi eduksi kuluttajille. Internet on lisännyt erilaisia kyytijärjestelyjä, mikä osaltaan myös vaikuttaa kehitykseen. Samalla tulee kuitenkin huolehtia harmaan talouden ehkäisystä, syrjäseutujen taksikyydeistä ja siitä, ettei hintoja poljeta liikaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Elina Rantanen:

EU on tuonut Eurooppaan vakautta ja sitä tarvitaan edelleen tulevinakin aikoina. EU:n tulee yhtenäisesti huolehtia esim. ilmastopolitiikasta ja kehittää kilpailukykyä, tässä valtiot eivät pysty toimimaan yksin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Elina Rantanen:

Kansainvälisen talouden rakenteita pitää muuttaa, jotta globaali oikeudenmukaisuus toteutuisi. Suomen pitäisi edistää transaktioveron toteutumista ja mennä mukaan EU-maiden valmistelemaan rahoitusmarkkinaveroon.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Elina Rantanen:

Suomen tulee ennen kaikkea tehdä puolustusyhteistyötä EU:ssa. Suomen liittoutumattomuudesta ei kannata nyt luopua, joten Naton jäsenyys ei ole Suomessa tällä hetkellä ajankohtaista.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Elina Rantanen:

Julkisen talouden ollessa tiukalla on mietittävä tarkkaan, mihin rahat käytetään. Puolustusvoimat täytyy pitää kunnossa, mutta se ei ole kipein kohde, joka tarvitsisi enemmän rahaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Elina Rantanen:

Suomi tarvitsee työperusteista maahanmuuttoa. Moniin töihin on vaikea löytää tekijöitä Suomesta ja maahanmuuttajat tuovat omia ideoitaan ja yrityksiään lisäämään Suomen moninaisuutta. Maahanmuuttopolitiikan tulee olla hallittua ja avointa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Elina Rantanen:

Ihmisoikeudet eivät saa olla kiinni seksuaalisesta suuntautumisesta. Kaikkien on oltava lain edessä tasavertaisia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Elina Rantanen:

Suomessa asiaa pitää ajatella kokonaisvaltaisesti, mutta yksittäisellä kunnalla ei ole syytä kieltäytyä vastaanottokeskuksen perustamisesta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Elina Rantanen:

Maailma ja koulut ovat erilaisia kuin ennen. Kasvattamisvastuuta pitää olla sekä kodeissa että kouluissa, mutta tiukemman kurin sijaan kouluja pitäisi kehittää ennen kaikkea tulevaisuuden taidot, sosiaalinen tasa-arvo ja oppilaiden ja opettajien viihtyvyys edellä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Elina Rantanen:

Perinteisillä arvoilla on varmasti tärkeä merkitys monelle ihmiselle. Politiikassa sen ei pidä ratkaista, millainen kotitausta on, mihin uskoo – jos mihinkään tai mitä kansalaisuutta edustaa. Kaikkien on oltava lain silmissä tasavertaisia taustoistaan riippumatta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Elina Rantanen:

Yritysten tuottamat palvelut voivat täydentää julkisia palveluita, mutta on tärkeää säilyttää hyvinvointipalvelut julkisina, jotta niitä voidaan ohjata demokraattisesti ja jotta voidaan huolehtia palveluiden tasa-arvoisuudesta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Elina Rantanen:

Veronkorotukset eivät ole pysyvä tapa korjata julkista taloutta, mutta niitä voidaan korottaa, jos toinen vaihtoehto on leikata palveluja ja etuuksia. Säästöjen nimissä ei kannata heikentää kestämättömästi hyvinvointia ja vaarantaa työllisyyttä ja siten hidastaa toipumista laskusuhdanteesta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Elina Rantanen:

Suurten tuloerojen yhteiskunnissa ei voida hyvin. Onnellisimmat ihmiset asuvat maissa, joissa tulo- ja varallisuuserot ovat pieniä, sillä tasa-arvoisuus lisää hyvinvointia. Menestyjät saavat varallisuutta joka tapauksessa, on oikeudenmukaista tasata eroja ihmisten toimeentulossa verotuksen ja tulonsiirtojen kautta. Tämän pitää olla politiikan keskeisiä tavoitteita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Elina Rantanen:

Eivät ole, mutta niitä pitää yksinkertaistaa. Sosiaalietuuksissa pitää siirtyä perustulomalliin, joka on kustannusneutraali nykymalliin verrattuna, mutta kannustaa työntekoon ja siten lisää työllisyyttä. Palvelutuotannossa voidaan karsia paljon hallinnollisia raja-aitoja ja järjestää töitä paremmin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Elina Rantanen:

Talous pitää aina sovittaa ympäristön asettamiin rajoihin, muuten elämme lyhytnäköisesti huolehtimatta tulevien sukupolvien mahdollisuudesta samaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Elina Rantanen:

Tämän tulisi olla itsestään selvää, koska elämme rajallisten resurssien maailmassa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset