KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Saara Ilvessalo, Vihreät, 119

Oma esittely

Olen mukana vaikuttamassa yhteisiin asioihin, koska haluan tehdä osani maailman pelastamiseksi. Tahdon rakentaa kestävää yhteiskuntaa, jossa suojellaan ympäristöä ja luontoa, huolehditaan nuorista ja heikommista, ennaltaehkäistään ongelmia ja luodaan uutta työtä. Yhteiskuntaa, jossa kaikki osallistuvat demokraattiseen päätöksentekoon ja tasa-arvo on arkea. Olen 25-vuotias keväällä oikeustieteen maisteriksi valmistuva oikeusnotaari. Toimin Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtajana, Turun kaupunginvaltuutettuna, rakennuslautakunnan puheenjohtajana, maakuntavaltuutettuna, Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressissa sekä Vihreiden puoluehallituksessa. Vapaa-ajalla soitan rumpuja, laulan, kirjoitan runoja ja potkunyrkkeilen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Saara Ilvessalo:

Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi kaikille on varallisuudesta riippumatta turvattava laadukkaat julkiset palvelut. Niistä tai koulutuksesta ei saa lyhytkatseisesti leikata. Kannatan säästöjä tuovia rakenteellisia uudistuksia, kuten työurien pidentämistä ja eläkeiän nostamistä eliniän noustessa. Velkataakka on lähtökohtaisesti pienennettävä hyvinä talousaikoina – Huonoina on satsattava tulevaisuuteen kestävillä julkisilla investoinneilla, kuten vihreällä teknologialla ja raidehankkeilla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Saara Ilvessalo:

Työn verotusta ei pitäisi tässä taloustilanteessa kiristää, vaan painopistettä pitää siirtää ympäristön pilaamisen verotukseen. Sen sijaan pääomatuloveroa on muutettava progressiivisemmaksi. Suomessa on otettava käyttöön perustulo, joka tekee työnteosta aina kannattavaa ja antaa turvaa toimeentuloon.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Saara Ilvessalo:

Ydinvoima on riskialtis ja kallis energiamuoto, joka nojaa ulkomaiseen osaamiseen. Sille on olemassa parempia vaihtoehtoja: Uusiutuva energia, energiatehokkuuden lisääminen ja energiankulutuksen vähentäminen. Nämä lisäävät huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Saara Ilvessalo:

Ilmastonmuutos on aikamme suurin kriisi, ja siksi fossiilisista polttoaineista on syytä luopua. Meidän on kuljettava määrätietoisesti kohti 100% uusiutuvaa energiataloutta. Suomen energiamurros tehdään puhtaalla, kotimaisella uusiutuvalla energialla: Bioenergia, tuuli, aurinko, energiatehokkuus ja älykkäät sähköverkot voivat hoitaa koko Suomen energiantarpeen. Uusiutuva energia luo myös työtä joka puolelle Suomea.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Saara Ilvessalo:

Suomen talousongelmat eivät johdu julkisen sektorin koosta. Julkisella sektorilla on työssä esimerkiksi paljon opettajia ja terveydenhoidon ammattilaisia. Heistä säästämisen sijaan julkista sektoria täytyy modernisoida edesauttamaan elinkeinoelämän kasvua, tuottavuutta sekä kansalaisten tasavertaisia ja laadukkaita palveluita.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Saara Ilvessalo:

Nykyisen ruotsin opetuksen ongelma on, ettei sen avulla opi käyttämään kieltä kunnolla. Tilanne ei korjaannu sillä, että järjestelmä lopetetaan, vaan sitä pitää korjata. Toisen kotimaisen kielen opetus pitää aloittaa varhaisemmassa vaiheessa ja siinä pitää painottaa kulttuuria sekä kielen käyttämistä esimerkiksi kielisuihkujen eli ruotsinkielisessä ympäristössä puhumisen avulla. Itse olen kaksikielinen, ja ruotsin opiskelusta on ollut minulle vain hyötyä – Myös muiden kielten oppimisessa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Saara Ilvessalo:

Velvoitteet ovat jo nyt melko kireitä. Työllisyyttä saadaan nostettua paremmin uudelleenkoulutuksen, perustulon ja opinnonohjauksen avulla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Saara Ilvessalo:

Perustaso pitää taata jokaiselle vanhukselle verovaroin. Hoivapalvelujen maksujen sijaan varallisuuseroja voidaan tasoittaa esimerkiksi pääomatuloveron korkeammalla progressiolla. Lisäksi perintöverotusta voidaan uudistaa: Suuret perinnöt lisäävät eriarvoisuutta, eikä niiden verottaminen juuri haittaa taloudellista toimintaa. Varakkaat vanhukset voivat käyttää omaisuuttaan parempiin hoitopalveluihin, mutta esimerkiksi kiinteän omaisuuden pakkomyynti liiallista kajoamista omaisuuden suojaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Saara Ilvessalo:

Alkoholin haittoihin yhteiskunnalle vaikuttavat eniten sen saatavuus ja hinta. Siksi en vapauttaisi ravintoloiden aukioloaikoja – Myös pienyrittäjät hyötyvät siitä, että aukioloaikoja säännellään. Muutoin isot yritykset pystyisivät kilpailemaan pienemmät yrittäjät ulos markkinoilta pidentämällä aukioloaikoja kohtuuttomasti. Aukioloaikojen vapauttamisen sijaan sallisin alkoholin ulosmyynnin ravintoloista ja pienpanimoilta.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Saara Ilvessalo:

Suomen tämänhetkinen kutarakenne ei ole järkevä tai tarkoituksenmukainen. Tarvitsemme kaksi demokraattista päätöksenteon tasoa. Pienemmillä alueilla (kutsutaan näitä sitten kunniksi, pitäjiksi, lähikunniksi tai joiksikin muiksi) pitää päättää esimerkiksi lähipalveluista ja toteutetaan lähidemokratiaa. Kestävän yhdyskuntarakenteen, joukkoliikenteen, verotuksen ja palvelujen luomiseksi tarvitaan myös toinen laajempi päätöksenteon taso (kutsutaan niitä sitten kunniksi, suurkunniksi tai maakunniksi)

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Saara Ilvessalo:

Sopimukset on tehty pidettäviksi. Työttömyys johtuu Suomen, Euroopan ja maailman finanssikriisistä. Suomen erityisongelma on, ettei vienti vedä. Meidän ei pidä lähteä palkkakilpailuun, vaan osaamisella, laadulla ja innovaatioilla. Kohtuuttomia palkkaeroja pitää kuitenkin pyrkiä vähentämään.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Saara Ilvessalo:

Koko Suomen asuttuna pitäminen ei ole itseisarvo, mutta järkevän kokoisissa kylissä pitää yhäkin voida asua. Siksi kattavasta julkisesta palveluverkosta täytyy vastedeskin huolehtia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Saara Ilvessalo:

Sote-mallissa yksityisten palveluntuottajien asema turvataan samalla tapaa kuin tälläkin hetkellä. Yksityisten palvelujen käyttämisestä täytyy päättää tapauskohtaisesti, mutta tärkeää on säilyttää kattava julkinen verkosto tasa-arvoisen terveydenhuollon takaamiseksi. Palvelun ostajalle ei välttämättä merkitystä kuka palvelun tuottaa, kunhan se on laadukasta ja edullista. Julkiset tai yksityiset palvelut eivät kummatkaan ole lähtökohtaisen hyviä tai pahoja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Saara Ilvessalo:

Vastuun ja vallan on palvelujen järjestämisessä kohdattava. Sote-uudistuksessa palveluiden järjestäminen on viidellä sote-alueella, jotka myöntävät palveluiden tuotantovastuun kuntayhtymille. Kunnat toimivat osana näitä kuntayhtymiä ja voivat kuntayhtymän sisällä olla mukana palveluiden tuotannossa. Palveluiden laadun takaamiseksi tarvitaan leveämmät harteet, saavutettavat lähipalvelut ja kattava verkosto.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Saara Ilvessalo:

Taksilupia ja -hintoja on jossain määrin hyvä säännellä jatkossakin, jottei ihmisiä huijata hinnoilla. Esimerkiksi Ruotsista on saatu huonoja kokemuksia riistohintaisista takseista, joissa hinta kerrotaan asiakkaalle vasta matkan jälkeen. Muiden maiden kokemuksista oppia ottaen suurissa kaupungeissa hinnoittelun osittaista vapauttamista voidaan kuitenkin harkita. Uusille innovatiivisille liikennepalveluille täytyy antaa mahdollisuuksia.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Saara Ilvessalo:

EU-yhteistyöstä on ollut vientivetoiselle Suomelle paljon hyötyä kovaa vauhtia kansainvälistyvässä maailmassa. EU ei ole päämäärä, vaan väline ratkaista rajat ylittäviä ongelmia: yhteisiin ongelmiin tarvitaan yhteiset ratkaisut. Esimerkiksi ympäristönsuojelussa, vapaassa liikkuvuudessa ja rauhan edistämisessä unioni pystyy vastaamaan tarpeeseen. EU on tehnyt paljon virheitä, ja siksi sitä pitää korjata paremmaksi: Demokraattisemmaksi, sosiaalisesti oikeudenmukaiseksi ja avoimemmaksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Saara Ilvessalo:

Rahoitusmarkkinaveron tarkoitus on vähentää keinottelevaa rahaliikennettä, luoda vakautta talouksiin ja turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjaa. Rahoitusmarkkina- eli transaktiovero on maksu, jota peritään osake- ja joukkolainakaupasta. Veron pitäisi olla ensisijaisesti maailmanlaajuinen, toissijaisesti EU:n laajuinen. Veron edistäminen lukee myös hallitusohjelmassa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Saara Ilvessalo:

Aseiden määrää pitäisi ensisijaisesti vähentää maailmanlaajuisesti ja painopistettä siirtää kohti ympäristökatastrofien ja modernin sodankäynnin torjuntaa. Sotia täytyy ennaltaehkäistä diplomatialla ja keskusteluyhteydellä. Idän ja lännen ”kauhun tasapaino” ei ole tavoiteltavaa eikä edistä rauhaa. Euroopassa ja myös Pohjoismaiden välillä tarvitaan enemmän puolustusyhteistyötä. Nato taas on Euroopan yhteisen turvallisuuspolitiikan kanssa kilpaileva sotilasliitto, jossa määrää pitkälti USA.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Saara Ilvessalo:

Kun kaikesta muustakin säästetään, en näe puolustusmäärärahojen nostamista perusteltuna. Uskottava puolustus voidaan taata EU:n laajuisella yhteistyöllä ja ajanmukaisella valmistautumisella erilaisiin konflikteihin, myös cyber- ja ympäristöuhkiin. On laskettu, että puolustusvoimien materiaalihankintoihin saisi tuntuvasti lisää rahaa pienentämällä joukkoja maltillisesti. Tämä olisi askel kohti valikoivaa ja sukupuolineutraalia asevelvollisuutta, johon Suomen on syytä siirtyä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Saara Ilvessalo:

Elämme kansainvälisessä maailmassa, jossa liikutaan rajojen yli. Meidän pitää voida mennä muualle töihin, joten tännekin pitää saada tulla. Suomen työmarkkinat tarvitsevat maahanmuuttajia, sillä vaikka meillä on suhdanteesta johtuva työttömyys, on työvoimapula rakenteellinen. Siksi meidän tulee helpottaa työperäistä maahanmuuttoa. Maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista pitää edistää esimerkiksi kielikoulutusta lisäämällä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Saara Ilvessalo:

Tämä on paitsi tasa-arvo-, myös ihmisoikeuskysymys. Rakkaus ei ole keneltäkään pois.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Saara Ilvessalo:

Jokaisen kunnan pitää kantaa tästä vastuu. En kannata ”not in my backyard” -politiikkaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Saara Ilvessalo:

Kouluissa täytyy jatkossakin olla säännöt ja kuri, mutta ehdottomasti ei fyysistä kuritusta. Kuri lähtee opettajan auktoriteetista, ja sitä voidaan lisätä muun muassa pedagogisilla opinnoilla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Saara Ilvessalo:

Oma politiikkani perustuu tasa-arvolle, demokratialle, heikommasta huolehtimiselle, ympäristönsuojelulle ja ennaltaehkäisylle. Politiikan tavoitteena pitää olla mahdollisimman suuri ihmisten onnellisuus sekä ympäristön ja eläinten hyvinvointi. Maapallo antaa meille rajat, joiden puitteissa voimme itse hyvinvointia tavoitella. Politiikan on luotava tälle kehitykselle edellytykset, rajat ja suunta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Saara Ilvessalo:

Ulkoistamisen tarpeesta ja järkevyydestä on syytä päättää tapauskohtaisesti. Kattavasta julkisesta palveluverkosta täytyy huolehtia. Julkisten ja yksityisten palvelujen välillä täytyy olla tasapaino: Kumpikaan ei ole absoluuttisen hyvä tai paha.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Saara Ilvessalo:

Yhteiskunnan huono-osaisimmilta tai ennaltaehkäisystä ei koskaan kannata leikata. Itse maksan mieluummin tyytyväisenä veroja. Tässä taloustilanteessa en kuitenkaan kannata erityisesti työnteon verotuksen lisäämistä – Ympäristölle haitallisten toimintojen verotusta taas voidaan lisätä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Saara Ilvessalo:

Tämä pätee ehkä pieniin eroihin, muttei suuriin. Kukaan ei voi olla toista ihmistä moninkymmenkertaisesti lahjakkaampi tai ahkerampi - Systeemimme on rakennettu niin, että raha menee helposti rahan luo. Tästä ja tuloerojen kasvusta pitää päästä eroon. Tasaisempi hyvinvointi lisää kaikkien onnellisuutta, ja köyhyyden poistaminen lisää myös talouskasvua. Siksi tarvitsemme muun muassa perustulon.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Saara Ilvessalo:

Palveluja ja sosiaalietuuksia pitää kehittää muttei heikentää. Perustulo ratkaisisi monta ongelmaa: Se tekee työnteosta aina kannattavaa, vähentää köyhyyttä ja tuo vakautta toimeentuloon. Talouslama saattaa kestää vielä, mutta se ei ole peruste kurjistaa köyhiä ja huono-osaisia nykyisestään. Sen sijaan tarvitsemme säästöjä tuovia rakenneuudistuksia, kuten perustulon, sote-uudistuksen, pidempiä työuria ja tarkoituksenmukaisemman kuntarakenteen.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Saara Ilvessalo:

Meillä ei ole varaa tuhota ympäristöämme, sillä se on kaiken muun toiminnan perusta, ja usein ympäristön etu on myös talouden etu. Ympäristönsuojelu ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen asia, vaan se kulkee käsi kädessä muun muassa talouden kanssa. Tarvitsemme maltillista vihreää kasvua, jossa voittavat sekä ympäristö että ihmiset.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Saara Ilvessalo:

Tämän pitäisi olla perusasia politiikassa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset