KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Merja Hermonen, Vihreät, 118

Oma esittely

kirkkoherra, työnohjaaja. Perheellinen. Uskoo, toivoo, näkee ja tekee.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Merja Hermonen:

Riippuu npalvelusta ja etuudesta. Taloudellisessa taantumassa on syytä ensisijaisesti ja mahdollisuuksien mukaan elvyttää taloutta. Samalla pitää etsiä joustavuutta asenteisiin ja ketteryyttä kalliiseen ja paikoin hitaudessaan tehottomaksi tulleeseen byrokratiaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Merja Hermonen:

Verotus on yleistasoltaan suunnilleen kohdillaan, jotta saadaan palvelut maksettua. Ylisuuria tuloja ja perustoimeentulon aukkoja kuitenkin on.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Merja Hermonen:

Kun virhe on riittävän suuri, siitä on poliittisesti vaikea peruuttaa. Maailman kallein yksittäinen energiarakennushanke Olkiluodossa on vaikuttanut Suomessa siihen, että emme ole seuranneet Saksan kehitystä kohti uusiutuvan energian pysyvää tuotantoa. Kansallinen lobbaus on tähän asti suurimmissa puolueissa ollut sitä luokkaa, että on sitouduttu auttamatta menneen ajan suuryksikköteknologiaan ja kohtuuttomaan taloudelliseen kestoriskiin. Venäläinen ydin(ase)teknologia ei auta Suomea nousuun.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Merja Hermonen:

Ilmastonmuutos on tärkein yksittäinen ympäristöasia, jonka eteen muutoksen tekemisellä on eteläisen pallonpuoliskon ja omien lastemme vuoksi kiire. Siksi hiilivoimaloista on luovuttava. Maakaasu on muutosvaiheen energiamuoto. Nykyiset turvesuot tulevat aikanaan kaivuuaikansa päähän. Siinä on siirtymäaikamme uusiutuviin energialähteisiin. Ellemme itse tee muutosta, kiinalaiset tekevät ja me maksamme laskun.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Merja Hermonen:

Julkinen sektori hoitaa Suomessa niitä palvelualoja, joita sen pitääkin hoitaa. Pääasia on, että julkinen sektori pystyy takaamaan ja valvomaan peruspalvelujen kunnollisen tason kaikille. Yleinen maksuton koulu on julkisen sektorin asia ja selkeästi onnistunut kilpailutekijä. Hyvä yleinen perusterveydenhoito ja perustulo ohjaavat vielä samaan suuntaan. Siksi niitä on syytä kehittää, mielestäni joustavaan ja kansalaisen kannalta yksilöllisesti valittavissa olevaan suuntaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Merja Hermonen:

Suomessa tarvitaan ruotsia jonkin verran. Ruotsin kielen taitamattomuudesta ei saa tulla lapsiamme eri sosiaaliluokkiin erotteleva tekijä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Merja Hermonen:

Pakottamalla syntyy todennäköisimmin kohtuuttomia kannustinloukkuja. Velvoitteita on jo kiristetty. Liiallisella pakko-ohjauksella ei synny uutta luovaa ja kansainvälisyyteen asti ketterää yritystoimintaa. Vanhat yritykset voivat saada enemmän pakkotyöllistettyjä ansaitsemattoman huonolla työmotivaatiolla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Merja Hermonen:

Tämä on moniulotteinen juttu. Yhtäältä paikallaan seisova raha ei kasva vaan kutistuu. Toisaalta vanhan ihmisen säästöjen rokottaminen tuntuu epäreilulta. Kohtuullisella yleisellä omaisuusverolla pitäisi saada maan hoivapalvelut hoidettua.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Merja Hermonen:

Kohtuuajat ovat nyt jo olemassa. Pientilojen oman tuotannon myyntiä pitäisi saada laajennettua.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Merja Hermonen:

Itsetarkoituksellinen kuntien vähentäminen ei toimi. Palvelujen mahdollisimman johtamienn, järjestäminen, kattavuus/ saavutettavuus, suhteellinen edullisuus ja hyvä laatu yhdessä ratkaiskoot, minkä kokoinen ja malinen kunta missäkin on paras.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Merja Hermonen:

Suomen palkkatason nousupaineita ovat tähän asti tehokkaimmin rajoittanet keskitetyt palkkaratkaisut. Yhteinen sopiminen on köyhän ystävä. Joku minimipalkka on asiallista olla. Liian tiukka pykälöinti varsinkin 16-18-vuotiailla voi olla myös este työhön nähden oikean palkan maksamiselle.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Merja Hermonen:

Ihan joka nurkkaa ei tarvitse eikä voikaan asuttaa. Maaseutu tarvitsee kuitenkin uutta verkostomaista toimintatapaa, jotta saadaan myös luonnosta saatavan raaka-aineen jalostuksesta syntyvä lisäarvo jäämään perustuotantoalueelle. Eli maaseudun vertaisyritystoimintaa kehittämään ja tulemaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Merja Hermonen:

Yksityinen tuottaa palveluita usein keveämmällä hallinto-organisaatiolla kuin julkinen. Siksi sitä on syytä käyttää julkisen apuna. Julkisen tehtävä on valvoa laatua ja tavoittavuutta kaikille, näitä ei voi ulkoistaa. Siksi julkisella säilyy erityisasema. Julkinen pystyy myös hyvin hoidettuna tuottamaan palvelut vähemmin hinnannostopainein kuin yksityinen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Merja Hermonen:

Terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottamisessa kunnat maksavat ja maksajalla tulee olla valinnan vapautta sen suhteen mistä mikäkin palvelun mihinkin hintaan halutaan hankkia. Jonkinlainen kohtuullisen vakaa mutta tietyn raami sisällä liikkuva sopimuspohjaisuus voisi olla tätä päivää.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Merja Hermonen:

Lähtökohtaisesti vapaus on hyvä, mutta nykyistä järjestelmää ei kannata äkkinäisesti purkaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Merja Hermonen:

Yhdessä EU-maat ovat paljon vahvempi toimija niissä asioissa, mitkä on kaikkien yhteiseksi hyväksi tehtävä - silloin kun riittävä yksimielisyys löytyy.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Merja Hermonen:

Finanssimarkkinat aiheuttivat viimeisimmän talouslaman. Lamassa jo valmiiksi heikoimmat ja yksinkertaisesti huono-onniset kärsivät usein eniten. Riskejä vastaan on syytä olla joko vakuutus tai jonkinlainen puskuri. Rahoitusmarkkinaverolla on mahdollisuus kerätä finanssimarkkinoille sellaista suojaa, joka toimii puskurina nopeissa taloustilanteen muutoksissa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Merja Hermonen:

Suomi lienee jo valmistautunut Nato-yhteensopivuuteen. Jatkakoon sillä tiellä ilman turhia provokaatioita. Tämä ei tarkoita esim. hampaattomuutta ihmisoikeusasioissa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Merja Hermonen:

Puolustusvoimissa on lähivuosina suljettu varuskuntia. Käyttökalustoa on uusittava. Nykyaikainen maanpuolustus tarvitsee monialaista osaamista eri aloilta. Tämä voisi merkitä myös sisällöllisiä muutoksia asepalveluksen suorittamiseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Merja Hermonen:

Suomi tulee tarvitsemaan työperäistä maahan muuttoa selvitäkseen väestörakenteen muutoksesta. Huoltosuhde käy muuten mahdottomaksi. Muutos tulee tekemään Suomelle toivottavasti asenteellisesti hyvää. Ghettoutumista on vältettävä ja kieliopintojen asemaa edelleen tuettava osana kotouttamista.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Merja Hermonen:

Ihmisoikeusperusteista ei löydy perusteita muunlaiselle kannalle. Teologina on sanottava, että raamattukäsitysten erilaisuudesta huolimatta ja juuri niiden johdosta tarvitaan ajantasaistettua ja asiallista teologiaa. Kristillinen maailmankuva ja ihmiskäsitys ovat mielestäni lähtökohtaisesti tasaveroisuuden ja lapsen parhaan puolella.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Merja Hermonen:

Tuskin tällaista on tulossa, mutta kyllä näitä tarvitaan. Mitä paremmin tulokkaat voidaan ottaa yhteisönä vastaan ja mukaan tavalliseen suomalaiseen elämään, sen parempi. parhaimmat onnistumiset taitavat olla pienemmiltä paikkakunnilta. Hyvä, jos siellä on myös valmiutta vastaanottamiseen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Merja Hermonen:

Kouluissa on lähtökohtaisesti osaavat opettajat. Selkeät säännöt auttavat arkea. Ne eivät kuitenkaan ole se ykkösasia oppimisessa. Sisäisen motivaation syntyminen oppimiseen on hyvin tärkeää ellei tärkeintä, ja sitä ei saada aikaan pelkällä kurilla. Kodin ongelmat ja ihmisten keskinäinen läsnäolottomuus heijastuu kaikkiin perheenjäseniin. Sitäkään ei saa paikattua kovalla kurilla koulussa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Merja Hermonen:

Ihan hyviä arvoja ja edelleen ihmisille perustavanlaatuisia. Sanakolmikolla on myös historiallisesti kolkkoa jälkikaikua, koska niitten nimissä on tehty paljon pahaa. Nykyisin samanjuurisia arvoja ilmentävät perhe, sananvapaus ja kansalaisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Merja Hermonen:

Riippuu palvelusta ja alueesta. Esimerkkinä ensihoito: Erityispalvelut toimivat hyvin ulkoistettunakin silloin , kun on asiallista kilpailua ja riittävästi osaamista samalla seudulla. Pääsääntönä itse pitäisin kokonaisvastuun vuoksi kyllä sitä, että julkinen palvelu verkostoituisi tehokkaasti. Erityisosaaminen voidaan ostaa ulkoa. Minimivaatimus: kaikilla yhteensopivat tietojärjestelmät, joista julkinen valta säätää.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Merja Hermonen:

Julkinen jaettu vastuu pelastaa yksilöt äkkinäisiltä ja kaoottisilta ratkaisuilta. Siksi veroratkaisu on lähtökohtaisestiparempi. Jos menossa on pitkäkestoinen lama, joudutaan jossain vaiheessa välttämättä myös säästämään menoissa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Merja Hermonen:

Lahjakkuus ei suurenakaan välttämättä näy palkassa. Jokainen palvelkoon tehtävässään niillä lahjakkuuksilla, mitä on.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Merja Hermonen:

Voivat olla, ellei taloudesta saada vapautettua ihmisiä luovaan yrittämiseen, joka tuottaa ajan kanssa lisäarvoa kaikille. Talous ei pelkillä puheilla parane.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Merja Hermonen:

Tähän arvojärjestykseen ja vastakkainasetteluun törmätään usein luonnon monimuotoisuus- ja luonnonvaroja runsaasti käyttävän (ja joskus tuhoavankin) teollisuuden puheenvuoroissa. Inttäminen ei auta, on etsittävä uudenlaisia yrittämisen tapoja, jotka sopivat siihen ympäristöön, missä kulloinkin toimitaan - tai sitten yritettävä muualla tai jotain paremmin ympäristöön sopivaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Merja Hermonen:

Näinhän se on. Lisäksi lapsivaikutukset :) ja järjen kanssa ihan arkisina asioina.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset