KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ville Niinistö, Vihreät, 122

Oma esittely

Olen ollut eduskunnassa vuodesta 2007 ja ympäristöministerinä vuosina 2011-14. Minulla on näyttöä siitä, että saan tavoitteitani toteutumaan. Vaaliteemani jatkavat minulle rakkaiden, yhteiskuntaa uudistavien tavoitteiden viemistä eteenpäin. Ympäristön vaaliminen luo työtä Puhdas Itämeri, luontomatkailu, ”tunnin juna” Turusta Helsinkiin, pikaraitiotie Turun seudulle. Tehdään kouluistamme maailman parhaita Uuudistetaan koulujamme moderneiksi, tasa-arvoisiksi ja kivoiksi. Maailman parasta koulua ei tehdä säästämällä. Maksutonta koulutusta ja riittävää opintotukea on puolustettava. Panostetaan tieteeseen ja innovaatioihin sekä niiden jalkauttamiseen aluekehitykseen. Uusi työ auttaa työelämän murroksessa Perustulo on paras tapa torjua köyhyyttä ja työelämästä syrjäytymistä sekä purkaa yritteliäisyyden ja työnteon kannustinloukkuja. Tasa-arvo on tärkeää työelämässä – vanhempainvapaan kustannukset on jaettava tasaisesti. Nuorten pääsyä työhön on helpotettava.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ville Niinistö:

Julkinen talous korjataan työllisyyden nostamisella, rakenteita uudistamalla ja kestävään kasvuun investoimalla. Palvelujen leikkaukset johtaisivat vain kurjistumisen kierteeseen. Emme halua luoda vastakkainasettelua julkisen sektorin työntekijöiden ja yksityisten työpaikkojen välillä.Me haluamme uudistaa Suomen julkista sektoria, työelämää ja taloutta. Emme nojaudu vanhakantaisiin keskitettyihiin energiaratkaisuihin tai ihmisiä holhoavaan hallintoon. Etsimme uusia, parempia ratkaisuja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ville Niinistö:

Työtä verotetaan Suomessa jo paljon. Progressiivinen verotus on oikein, jotta kaikki osallistuvat kykyjensä mukaan hyvinvoinnin rahoittamiseen. Työn verotusta ei kuitenkaan pitäisi korottaa, pieni- ja keskituloisilla keventää. Kaikkein varakkaimmat voisivat maksaa enemmän veroja pääomatulojen ja varallisuuden puolella, koska kaikkein varakkaimmilla on alhaiset veroprosentit verosuunnittelun takia. Työn verotusta ei kuitenkaan saa kiristää, koska työn tekemisen pitää olla kannattavaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ville Niinistö:

Esitämme Suomeen energiamurrosta: määrätietoista ohjelmaa, jolla siirretään Suomi puhtaan, kotimaisen uusiutuvan energian aikakauteen. Bioenergia, tuuli, aurinko, energiatehokkuus ja älykkäät sähköverkot voivat hoitaa koko Suomen energiantarpeen. Se luo työtä ja vientiä. Sanotaan päättäväinen ”kyllä” uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle, ”ei” riskialttiille ja kalliille, ulkomaiseen ydinvoiman lisärakentamiselle. Suurten puolueiden ajama Rosatom-ydinvoimala erityinen riski Suomelle.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ville Niinistö:

Nostetaan uusiutuvan energian osuus vähintään 60 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Lisätään kotitalousvähennyksen suuruutta kotitalouksien vähähiilisiin energiainvestointeihin. Ohjataan valtion taseesta rahoitusta kestävän uusiutuvan energian rahastoon, joka rahoittaa kotimaisten uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa. Luovutaan ensin kivihiilestä, sitten turpeesta ja seuraavaksi maaakaasusta uusiutuvien käytön lisääntyessä. Maaakaasu tukee kuitenkin myös biokaasun käyttöä, joten sillä arvoa

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ville Niinistö:

Julkisen sektorin opettajat ja sairaanhoitajat ansaitsevat arvostuksensa - koulutus ja terveys ei ole "pöhöttynytttä" vaan hyvinvoinnin tae. Julkista sektoria on uudistettava tehokkaammin nykyajan tarpeisiin sopivia joustavaia palveluja tuottavaksi. Koulutuksesta ei saa enää leikata vaan koulutuksen laatua, osallisuutta ja tasa-arvoa on määrätietoisesti kehitettävä. Uusilla tavoilla saamme tuottavampia ja parempia palveluja ja parempaa koulutusta, juustohöyläleikkauksia emme tarvitse.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ville Niinistö:

Kielivalikoimaa kouluissa on lisättävä, koska kielten osaaminen on tärkeää. Silloin myös ruotsin kielelle on tilaa kaksikielisessä maassa, joskin osa voisi aloittaa aikaisemmin ja toiset myöhemmin. Oman uran kannalta ja tasa-arvon kannalta on tärkeää, että kaikilla säilyy oikeus kahden kansalliskielen oppimiseen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ville Niinistö:

Työnteon kannustavuutta on lisättävä, ei pakkotyötä. Työtä on tarjolla kun siirrymme perustuloon, joka nostaa ihmistä nykyisen nöyryyttävän sosiaaliturvan sijaan ja tekee työnteosta aina kannattavaa. On aika tehdä suuri sosiaaliturvan uudistus 2000-luvulle. Perustulo vähentää köyhyyttä, syrjäytymistä ja epätasa-arvoa. Se kannustaa ja vapauttaa. Se takaa, että työ on aina tekijälle kannattavaa. Nykyään yhä useampi joutuu väliinputoajaksi ja tukien saaminen on nöyryyttävän anomisen takana.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ville Niinistö:

Peruspalvelut kuuluvat kaikille. Jos haluaa erityislaatuista hoitoa, saa siitä maksaa, mutta julkiset palvelut kuuluvat kaikille kohtuullisin kustannuksin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ville Niinistö:

On parempi, että ihmiset saavat nauttia alkoholia valvoituissa ja sosiaalisissa tiloissa kuin vain kotonaan. Se myös työllistää ihmisiä ravintolapalvelujen kautta. Yökerhokulttuuri tuo myös paljon tuloja ja elämää kaupunkeihin. Alkoholin käytön ongelmiin voidaan puuttua muilla tavoin. Pienpanimoiden pitäisi myös voida myydä tuotteitaan suoraan kuuttajille yrittäjyyden ja vastuullisen olutkulttuurin edistämiseksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ville Niinistö:

Kuntien määrää tulee vähentää kannustamalla ja lisäämällä joustoja kunnille, pakkoa ei tarvita.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ville Niinistö:

Valtio voisi tukea nuorten koulutustyösuhteita maksamalla osan työehtosopimuksen mukaisesta palkasta. Pienempiä polkupalkkoja emme tarvitse.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ville Niinistö:

Koko Suomessa on varmistettava asumisen edellytykset. Kysymys on kuitenkin yliampuvan mustavalkoinen. Ensisijaisesti on vahvistettava työn ja elinkeinojen syntymistä kaikkialle omine vahvuuksineen. Esimerkiksi luontomatkailu työ paljon työtä syrjäseuduille ja biotalous on iso mahdollisuus, samoin kuin etätyö ja perustulon käyttöönotto monituloyrittäjyydelle maaseudulla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ville Niinistö:

Sosiaali ja terveyspalvelujen uudistuksen tarkoituksena on pelastaa kansalaisten tasa-arvoiset, hyvälaatuiset ja ajoissa saatavilla olevat peruspalvelut, kuten perusterveydenhuolto ja eri hoitomuotojen yhteensovitus. Yksityiset voivat tuottaa julkisessa valvonnassa osan palveluja, mutta vastuu kokonaisuudesta on julkisella taholla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ville Niinistö:

Palvelut on tuotettava ihmisille parhaalla mahdollisella tavalla, demokraattisesti ja joustavasti.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ville Niinistö:

EU-jäsenyys toi vapaan liikkuvuuden suomalaisille, auttoi meitä kansainvälistymisessä ja viennissä. Avoimena taloutena tiivis kansainvälinen yhteistyö on Suomen etu. EU voi myös toimia demokratian, ihmisoikeuksien ja ympäristönsuojelun ja ilmastopolitiikan edelläkävijänä. Viime vuosina oikeistopuolueet, kokoomus muuassaan, ovat ajaneet ympäristö- ja ilmastotavoitteiden heikentämistä. Siihen ei saa suostua. EU:n jatkettava vesiemme, ilmastomme ja ympäristömme suojelua, se tuo myös työtä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ville Niinistö:

rahoitusmarkkinaverolla saadaan verotuksesta vapautetut rahoitusmarkkinat mukaan hyvinvoinnin rahoittamiseen. Vero myös vähentäisi keinottelevaa rahaliikennettä ja siten turvaa finanssimarkkinoiden vakautta. Sitä ei voi kiertää eikä se aiheuta haittavaikutuksia.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ville Niinistö:

En kannata vallitsevissa olosuhteissa Nato jäsenyyden hakemista. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa EU:n yhteinen linja korostuu. Ukrainan kriisi vaikuttaa Euroopan turvallisuustilanteeseen. Suomen on puolustettava demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kv oikeutta kaikissa tilanteissa. Suomen on lisättävä energiaomavaraisuuttaan ja riippumattomuuttaan Venäjästä. Suurten puolueiden ajama Rosatom-ydinvoimala on riski Suomen kv liikkumatilalle. Kotimainen uusiutuva energia lisäisi riippumattomuuttamme.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ville Niinistö:

Puolustusvoimilla on perusteltuja lisätarpeita uusien materiaalien hankinnassa, jotta uskottavaa puolustusta voidaan kehittää. On kuitenkin katsottava valtion talouden kokonaisuutta ja arvioita puolustusvoimien kehittämistä ennen kuin voimme tietää onko määrärahoja mahdollista ja perusteltua korottaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ville Niinistö:

Kansainvälistyminen luo työtä ja menestystä, kun saamme kaikkein osaavinta työvoimaa Suomeen. Se luo lisää työtä myös suomalaisille ja tuo verotuloja. Helpotetaan ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaamista luopumalla työvoiman saatavuusharkinnasta. Helpotetaan työperäistä maahanmuuttoa. Tarjotaan tänne opiskelemaan tulleille ulkomaalaisille riittävästi kielikoulutusta ja mahdollisuus pysyvään oleskelulupaan opintojen valmistumisen jälkeen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ville Niinistö:

Suomi menestyy, kun kaikilla on täysimääräinen oikeus olla omanlaisiaan. Eriarvoistavat rakenteet on purettava, oli sitten kysymys naisten kohtaamasta palkkaeriarvoisuudesta ja lasikatosta, miesten oikeudesta viettää aikaa lastensa kanssa vanhempainvapaalla tai eri vähemmistöjen oikeuksista. Vanhempainvapaissa on otettava käyttöön 6+6+6 kuukauden pitempi vapaa, jossa molemmilla vanhemmilla on kiintiönsä, translaki on uudistettava jotta ei vaadita pakkosterilisaatiota ja äitiyslaki uudistettava.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ville Niinistö:

Meidän on autettava niitä, jotka pakenevat henkilökohtaista vainoa ja taattava oikeudenmukainen turvapaikkamenettely kaikille turvapaikanhakijoille. Alaikäisten epäinhimillsestä säilöönotosta on luovuttava. Riittävä koulutus ja oikeus terveyspalveluihin ovat perusinhimillisiä tarpeita ja auttavat turvapaikanhakijoiden sopeutumista ja myöhempää kotoutumista, jos he jäävät suomeen. Kaikkia ihmisiä on kohdeltava ihmisarvon mukaisesti.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ville Niinistö:

Koulu on rakennus, jossa on neljä seinää ja sisällä huominen. Suomessa on leikattu tuosta huomisesta jo liikaa. Me haluamme palauttaa koulutuksen ja sivistyksen suomalaisen yhteiskunnan keskiöön. On laitettava huomio koulutuksen laatuun, ihmisten osallisuuteen ja tasa-arvoiseen lupaukseen hyvästä koulutuksesta jokaiselle. Koulutusta on puolustettava leikkauksilta ja lukukausimaksuilta, eriarvoistumiselta ja uupumukselta. Me haluamme tehdä kouluistamme maailman parhaita. Nyt jos koskaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ville Niinistö:

Suomi menestyy, kun kaikilla ihmisillä on täysimääräinen oikeus olla omanlaisiaan. Lasikatot on murrettava ja eri väestöryhmien oikeuksien puolustaminen ja köyhyyden torjuminen ovat edellytyksiä hyvään yhteiskuntaan. Ei rakenneta sanoilla rajoja ihmisten välille ja ihmisyyden rajoittamiseen. Kohdellaan kaikkia hyvin. Silloin me pärjäämme. Suomea puolustetaan kun kaikkia suomalaisia ja maassamme asuvien oikeuksia puolustetaan. Ihmisarvo, osallisuus ja kestävä kehitys ovat tärkeimmät arvot.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ville Niinistö:

Yksityiset voivat täydentää ja tuottaa julkisia palveluja, mutta vastuun pitää olla julkisella vallla. Se takaa tasa-arvon ja saatavuuden kaikille.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ville Niinistö:

Kyllä, viime kädessä näin. Mutta palveluja ja sosiaaliturvaa voidaan myös uudistaa, jotta ne vastaavat paremmin nykyajan tarpeita ja luovat tulevaisuuden menestystä. Se on myös kustannustehokasta. Digitalisaatio, perustulo, äly- ja energiamurroksen haltuunotto kuovat Suomelle menestyksen mahdollisuuksia ja voimme pitää kiinni palveluista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ville Niinistö:

Köyhyys ja eriarvoisuus niin Suomessa kuin maailmalla ovat pois meiltä jokaiselta. Leipäjonojen Suomi ja menestyjien Suomi erkaantuvat toisistaan. Tämä kehitys on pysäytettävä. Me haluamme pitää kaikista suomalaisista huolta. Siksi tarvitaan reiluja uudistuksia, jotka takaavat hyvän työn, kantavan turvan ja ihmisarvoisen elämän lupauksen kaikille. Tarvitsemme Suomen, joka päättäväisesti pitää huolta niistäkin jotka eivät itse voi. Nyt jos koskaan. Tasa-arvoisimmat yhteiskunnat ovat onnellisimpia

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ville Niinistö:

Tasa-arvoa ja jokaisen nuoren hyvinvointilupausta ylläpitävät palvelut luovat myös talouden menestyksen pohjan. Emme voi leikata koultuksesta, sivistyksestä ja tieteestä, tai silloin hylkäisimme pyrkimyksen parempaan huomiseen. Terveyspalveluja on uudistettava, jotta ne pitävät paremmin yllä terveyttä vain ongelmien hoitamisen sijaan. Silloin saamme myös säästöjä ja pidämme ihmisistä huolta. Reilu yhteiskunta on paras yhteiskunta. Siitä luopumiseen meille ei ole varaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ville Niinistö:

Teollisuuden tulevaisuus on vihreä. Edessämme on uuden teollisen vallankumouksen aika. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi maailman päästöistä on leikattava vuosisadan puoliväliin mennessä valtaosa. Myös ihmisen kasvavan kulutuksen ongelmat ovat mittavat ja ratkaistava kaikkialla: jätteet on hyödynnettävä ja niiden syntyä on ehkäistävä, vedet ja ilma on puhdistettava. Päästöttömän yhteiskunnan rakentaminen tarkoittaa valtavaa määrää uutta teollista tuotantoa, työpaikkoja ja vientimahdollisuuksia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ville Niinistö:

Jollei ympäristöä huomioida kaikissa päätöksissä, on vaarana Suomen luontoarvojen peruuttamaton tuhoaminen. Sen olemme nähneet viime kuukausina hallituksen politiikassa. On sanottava päättäväisesti: Emme menesty saastuttamalla tai luontoarvoja laiminlyömällä. Siksi esitämme että, luonto ja ympäristö palautetaan politiikan ykkösasioiden joukkoon, päästöt pannaan kuriin ja isänmaamme luontoarvot turvataan. Suojellaan arvosuot ja -metsät, puhdistetaan Itämeri, vaaditaan kaivoksilta vastuullisuutta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset