KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Maija Salo, SDP, 49

Oma esittely

Koulutukseltani olen puutarhuri. Toimin tällä hetkellä Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella tarkastajana. Kokemusta minulla on mm. ammattiliiton toimitsijan työstä 15 vuoden ajalta sekä puutarhurin työstä lähes 10 vuoden ajalta. Olen Maskun kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Politiikassa olen vaikuttanut 10 vuoden ajan. Olen koiraihminen ja pidän luonnosta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Maija Salo:

Peruspalveluista ei ole syytä leikata, koska pienituloisilla ja työttömillä ei ole varaa palveluja ostaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Maija Salo:

Nykyiset ydinvoimalaitokset ovat jo aika iäkkäitä. Jotta turvattaisiin teollisuuden sähkönsaanti ja niiden investoinnit jatkossa, tulee Suomen taata ydinvoiman kautta teollisuudelle sähkönsaanti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Maija Salo:

Julkisen sektorin toimintaa voidaan muuttaa tehokkaammaksi. Se on kuitenkin tarpeellinen, jotta kansalaiset saisivat peruspalvelunsa tasapuolisesti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Maija Salo:

Sekä suomen että ruotsin kieltä tarvitaan. Nyt pitäisi pitää huoli siitä, että myös ruotsinkielisillä seuduilla opittaisiin molemmat kotimaiset kielet.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Maija Salo:

Tarjontaa pitää parantaa ja TE-keskusten mahdollisuuksia tarjota työtä edistää.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Maija Salo:

Julkiset palvelut kuuluvat kaikille varallisuudesta huolimatta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Maija Salo:

Ravintolojen pitäisi aikaistaa aukioloaikojaan ja esiintyjien esiintyä aiemmin. Nyt asiakkaat ehtivät juoda alkoholinsa kotonaan ennen ravintolaan tuloa. Lisäksi aamun tunteihin auki olevat ravintolat vaikuttavat seuraavan päivän poissaoloihin töissä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Maija Salo:

Kuntien toimintaa tulee tehostaa muilla porkkanoilla kuin pakolla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Maija Salo:

Eri työehtosopimuksissa on lukuisia mahdollisuuksia yrityksien sopia paikallisesti työntekijäpuolen kanssa asioista, joilla yrityksen taseeseen voidaan vaikuttaa. Kysymys on vain halukkuudesta neuvotella ja sopia yhteisesti. Palkka-alennukset eivät ole pysyviä taseeseen vaikuttavia asioita.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Maija Salo:

Jokaisella on oikeus asua siellä, missä haluaa. Kaikkia palveluja ei kuitenkaan voida verovaroin kustantaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Maija Salo:

Yksityisistä terveyspalveluista voidaan palveluja ostaa, kun niiden hinnat ja palvelun taso ovat kilpailukykyisiä. En pidä rahan jakamisesta ulkomaisiin sijoitusyhtiöihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Maija Salo:

En kannata sotilasliittoon liittymistä. Suomea arvostetaan maailmalla puolueettomuuden kautta, pidetään meidät sellaisena.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Maija Salo:

Suomen työttömyystilanteen vuoksi, ei tarveharkintaa ole syytä helpottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Maija Salo:

Lapsen oikeuteen kuuluu saada rakastavat vanhemmat. Monet heteroparit eivät kykene lapsiaan hoitamaan, miksei sitä oikeutta anneta niille, jotka siihen pystyvät sukupuolisesta suuntautumisestaan huollimatta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Maija Salo:

Kotona pitää myös muistaa kasvattaa lapsia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Maija Salo:

Ulkoistaminen ei saa olla itsestäänselvyys. Julkisen sektorin pitää myös ulkoistamisesta hyötyä vähintään taloudellisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Maija Salo:

Lahjattomatkin voivat olla ahkeria. Elämäntilanetsita riippuen ihmisten tuloerot voivat muuttua radikaalisti.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Maija Salo:

Työpaikkoja voidaan luoda ympäristöystävällisesti ja talouskasvu huomioiden.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset