KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mika Maaskola, SDP, 45

Oma esittely

Olen työtä pelkäämätön, 48 v. mittarikorjaaja. Toimin mm. Turun kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja SDP:n puoluehallituksen jäsenenä. Perheeseeni kuuluu Hanna-vaimo, kolme tytärtä ja Osku-koira (Westie). Harrastan yhteisten asioiden hoitoa, nuorten kestävyysjuoksuvalmennusta, lenkkeilyä ja musiikin kuuntelua. Tähtään eduskuntaan mailerin sitkeydellä tavallisen ihmisen ääneksi!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mika Maaskola:

Meidän tulee pitää myös vaikeina aikoina kiinni hyvinvointiyhteiskuntamme rakenteista. Julkisia palveluja ja etuuksia ei pidä vähentää tai leikata, eikä varsinkaan silloin, kun hädän keskellä niiden tarve on suurin. Meidän pitää talouskasvun ja uusien työpaikkojen avulla nousta tästä taan-tumasta, jolloin valtion talous mahdollistaa palveluiden ja tukien maksamisen ilman velanottoa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mika Maaskola:

Jos valtion taloustilanne heikkenee liikaa, voidaan hyvätuloisten palkkaverotusta kiristää. Tämän lisäksi pitäisi pääomaverosta tehdä täysin progressiivinen ja se tulee saattaa samalle tasolle kuin palkkaverotus. Verokeinottelu on saatava loppumaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mika Maaskola:

Toistaiseksi kyllä, jotta pystymme takaamaan teollisuudellemme kilpailukykyisen hintaista energi-aa, jotta sillä on mahdollisuudet pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja sitä kautta luoda työpaik-koja Suomeen. Samalla meidän pitää jatkaa uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja kehittämistä, saatamme saada niistä tulevaisuudessa myös uusia vientituotteita.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mika Maaskola:

Meidän ei pidä ”hirttäytyä” tiettyihin vuosilukuihin energia-asioissa. On tärkeää ponnistella talou-delliset lainalaisuudet huomioon ottaen siten, että pääsemme mahdollisimman nopeasti puh-taampiin energiamuotoihin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mika Maaskola:

Julkinen sektori ja sen tuottamat palvelut ovat yhteiskuntamme tasa-arvon peruspilari. Tähän panostamalla kaikki kansalaiset saavat mm. tasapuoliset opetus, sosiaali- ja terveyspalvelut. On kuitenkin selvää, että tehostamis- ja kehittämistoimia pitää jatkuvasti tehdä, jotta palvelut voidaan tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kuitenkin laadukkaasti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mika Maaskola:

Kielten opiskelu on nyky-yhteiskunnassa erittäin tärkeää, antaisin kuitenkin paikallisten toimijoiden päättää mikä on tärkein 2. kieli juuri omalla asuinalueella.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mika Maaskola:

Perheitä ei saa rikkoa tai saattaa ahdinkoon! Kaukana omasta kodista, osaamisalueesta tai koulutuksesta olevan työn vastaanottamiseen ei pidä ihmistä pakottaa. Rikkomalla ihmisten turva-verkot ja läheissuhteet, emme saa hyvää aikaan. Päinvastoin! Mikäli työtä tarjotaan kauempaa, on löydyttävä myös kannusteita, jotka helpottavat sen vastaanottamista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mika Maaskola:

En olisi valmis siihen, että vanhuksen olisi myytävä oma asuntonsa tarvitessaan esim. vanhain-kotipalveluita. Toisaalta hän voi tarvita pienet säästönsä omaan hyvinvointiinsa myöhemmin. Jos varakkaampi ikäihminen hakeutuu esim. yksityiseen palvelutaloon, hän maksaa jo nykyäänkin omista varoistaan tarvitsemansa palvelut – jos eläke ei riitä, maksaa hän muusta varallisuudestaan ylimenevän osuuden. Tämä käytäntö on hyväksyttävä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mika Maaskola:

Nykyiset aukioloajat ovat ihan riittävät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mika Maaskola:

Kuntien määrään tulee vähentää merkittävästi nykyisestä. Pakkoa parempi tapa on kuitenkin valtion ohjaus esim. valtionosuuksilla ja muilla keinoin kuntia yhteistyöhön kannustaen. Kriisikunnat ovat asia erikseen. Niiden osalta pakkoakin joudutaan käyttämään. Tulevaisuudessa mm. kuntien heikkenevä taloustilanne, Sote ja opetuspuolen uudet lait ohjaavat todennäköisesti suurempien kuntakokonaisuuksien muodostumisiin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mika Maaskola:

Suomi on sopimusyhteiskunta, jossa palkoista ja muista työsuhteen ehdoista sovitaan yhteisesti työtekijä- ja työnantajapuolen kanssa. Näistä sopimuksista tulee pitää kiinni. Alipalkkaus on kriminalisoitava, koska se johtaa tilanteeseen, jossa palkalla ei tule toimeen ja se ajaa ihmisen joko sosiaalitoimen elätettäväksi tai syrjäytymisvaaraan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mika Maaskola:

Tällä hetkellä vain pääkaupunkiseutu kasvaa ja talous porskuttaa. On Suomen etu, että koko maa on asuttu ja voi hyvin, tätä tulee tukea myös verovaroin, kuten tällä hetkellä tehdäänkin. Ei ole myöskään pääkaupunkiseudun etu, että se kasvaa liian nopeasti, koska se aiheuttaa monia ongelmia, mm. liikenteessä, asuntopulaa ja korkeita asuntojen hintoja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mika Maaskola:

On tärkeää, että tuottamisvastuu pysyy kunnilla ja kuntayhtymillä, koska silloin pystytään turvaamaan ihmisten välinen tasa-arvo ja tasapuoliset terveyspalvelut. Minusta kunnan ja kuntayhtymien tulee jatkossakin pääsääntöisesti itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelunsa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mika Maaskola:

Sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa suomalaisille laadukkaat, toimivat ja tasavertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Sote-alue päättää mm. siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan ja ketkä ovat tuottamisvastuussa. Päätöksiä tehtäessä tulee Sote-alueen kuunnella kaikkien kuntien edustajia ja varmistaa näin tasapuoliset, hyvin ja tehokkaasti tuotetaan sote-palvelut.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mika Maaskola:

Ei pidä, mm. Ruotsissa tämä on johtanut ”villeihin” markkinoihin joissa asiakas ei tiedä mitä matka milloinkin maksaa ja hinnat ovat kohonneet pilviin. Järjestelmää pitää kehittää, mutta ei romuttaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mika Maaskola:

EU:n ansiosta mm. korkotasomme on ollut pitkään ennätyksellisen matala, tästä on hyötynyt niin suomalaiset yritykset kuin kotitaloudet. Myös vientiteollisuuteen on syntynyt ja syntyy jatkosakin työpaikkoja EU:n jäsenyytemme johdosta. Yhteinen valuutta on myös helpottanut kaikkien EU alueella matkustavien arkea.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mika Maaskola:

Rahoitusmarkkinavero on otettava käyttöön "finanssikeinottelun ehkäisemiseksi" ja samalla saataisiin paljon kaivattuja tuloja valtiolle.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mika Maaskola:

Suomen nykyinen linja on oikea, onneksi meillä on ulkoministerinä näinä epävarmoina aikoina Erkki Tuomioja. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tulee suosia kumppanuuksia, meidän ei tule liittyä Natoon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mika Maaskola:

Suomen puolustusmäärärahoja on leikattu viime vuosina. Jatkossa määrärahoja tulee korottaa, jotta voimme ylläpitää uskottavaa puolustuspolitiikkaa, esimerkiksi kertausharjoitusten määrää olisi tärkeää saada lisättyä nykyisestä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mika Maaskola:

Tässä työttömyystilanteessa on perustelua rajoittaa työperäistä maahanmuuttoa. Kun työllisyystilanne paranee, asiaa on syytä tarkastella uudelleen, koska pitkällä tähtäimellä oma väestökehi-tyksemme ei riitä täyttämään välttämättä kaikkia työpaikkoja

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mika Maaskola:

Kaikkia kansalaisia on kohdeltava lain edessä samanarvoisesti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mika Maaskola:

Omasta kotikunnastani Turusta löytyy jo vastaanottokeskus. Mielestäni useamman kunnan pitäisi auttaa hädässä olevia ihmisiä, näin jaettaisiin kuntien taloudellista vastuuta ja päästään parempiin tuloksiin kotouttamisessa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mika Maaskola:

Kuri saisi olla nykyistä tiukempaa, opiskelurauha tulee taata kaikille koululaisille. Koulukiusaamiselle tulee olla nollatoleranssi. Myös opiskelun ulkopuolisten mobiililaitteiden käytölle pitää asettaa selkeät rajat.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Mika Maaskola:

Olen pitkälti samaa mieltä, kunhan nämä arvot eivät kahlitse niin, ettei suvaitsevuudelle jää lainkaan tilaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mika Maaskola:

Julkiset palvelut tulee tehdä omana työnä, se takaa kansalaisten tasa-arvon ja luo turvaverkon vaikeiden aikojen varalle. Toimivat palvelut muodostuvat palveluketjuista, eikä näitä pidä rikkoa. Julkisten palveluiden ulkoistaminen johtaa pahimmassa tapauksessa päätösvallan ja tuotannon siirtymiseen veroparatiiseissa majapaikkaansa pitäville voittoa maksimoiville yksityisille yrityksille.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mika Maaskola:

Veronkorotuksiin ei pidä ryhtyä kevein perustein, koska ne vähentävät ihmisten ostovoimaa ja osaltaan heikentävät talouden elpymistä. Jos vaihtoehtona kuitenkin on julkisten palveluiden ja sosiaalietuuksien leikkaukset, niin suurituloisten verotusta voidaan nostaa, myös pääomatuloveroa tulee viimeistään tässä tilanteessa nostaa ja tehdä se vielä nykyistä enemmän progressiiviseksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mika Maaskola:

Suuret tuloerot synnyttää eriarvoisuutta - kansa jakautuu siis hyvä- ja huono-osaisiin. Tämä romuttaa hyvinvointivaltion perusteita. Suurten tuloerojen maissa köyhät pysyvät köyhinä ja köyhyys on periytyvää. Vaikka tuloerot jatkavat kasvuaan, Suomi on onneksi edelleen kohtuullisen pienten tuloerojen maan, tätä suuntausta tulee edelleen tukea mm. oikeudenmukaisella verotuksella.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mika Maaskola:

Julkisen sektorin tuottamat palvelut ja sosiaaliedut ovat yhteiskuntamme tasa-arvon peruspilari. Näihin panostamalla kaikki kansalaiset saavat mm. tasapuoliset opetus-, sosiaali- ja terveyspalvelut. On kuitenkin selvää, että tehostamis- ja kehittämistoimia pitää jatkuvasti tehdä, jotta palvelut voidaan tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tulevaisuudessa yhteiskunnan peruspalveluiden turvaamiseen tarvitaan talouskasvua ja siitä syntyviä uusia työpaikkoja.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mika Maaskola:

Ympäristöasiat ja työllisyys/talouskasvu eivät välttämättä ole toisiaan poissulkevia. Tulevaisuuden Suomen yksi iso tulolähde voi olla ympäristöä säästävät vientituotteet. Tärkeää on, että noudatamme kaikkia kansainvälisiä ympäristösopimuksia. Yksittäisissä tapauksissa, joissa työpaikat ja ympäristöasiat ovat vastatusten pitää käyttää tarkkaa harkintaa, miten toimitaan. Työpaikkojen puolesta taistellessakin, pitää ympäristölakeja noudattaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mika Maaskola:

On tärkeää että kaikessa päätöksenteossa arvioidaan ympäristövaikutukset, kaikkien päätösten tulee olla suomen lakien mukaisia. Ylilyönteihin ei tässä asiassa kannata kuitenkaan lähteä, vaan terveellä maalaisjärjellä pystytään ympäristöasiat huomioimaan/yhteen sovittamaan siten, että myös kasvua ja työpaikkoja lisäävät päätökset voidaan tehdä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset