KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Janne Laulumaa, SDP, 44

Oma esittely

Olen nelilapsisen perheenisä Raisiosta. Meillä on vaimoni Caritan kanssa 18- ja 16- vuotiaat tytot. 13- ja 8-vuotiaat pojat. Olen työssä Telestellä ja edustanut työntekijöitä pääluottamusmiehenä 14- vuotta. Olen Raision kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja metalliliiton valtuuston jäsen. Olen ehdolla vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, koska haluan vaikuttaa ihmisten arkeen päätösten kautta. Minulle Ihmisten arki on totta joka päivä, kun avaan työpaikkani oven. Leipä perheeni ja työtovereiden pöytään tulee työstä. Siksi on tärkeää, että eduskunnassa on työelämää aidosti tuntevia päättäjiä

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Janne Laulumaa:

Valtion taloudellinen tilanne on otettava vakavasti ja tehtävä kaikki mahdolliset toimet talouden tervehdyttämiseksi. Kehittämällä julkista palveluita tekijälähtöisesti löydämme järkeviä säästöjä. Palveluista, laadukkaasta koulutuksesta kuin myös toimivasta terveydenhuollosta on pidettävä kiinni. Kurjistamispolitiikka eli pelkkä leikkaaminen syventää kierrettä. Elvytystäkin tarvitaan

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Janne Laulumaa:

Suomessa on kova verotus jolla turvataan palvelut. Veroprosenttiä pitäisi keventää matala ja keskituloisilta jotta saadan kulutusta. Veroja on kannettava maksykyvyn mukaan, mutta liika kiristäminen ylemmästäkin päästä vähentää kulutusta. Yksinelävien verotusta tulisi myös oikeudenmukaistaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Janne Laulumaa:

Luotettavaa ja toimivaa tarvitaan lisää. Ei venäjä riippuvaista energiaa saati ydinvoimalaitosta venäjältä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Janne Laulumaa:

Kivihiilestä ja turpeesta kyllä, mutta ei maakaasusta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Janne Laulumaa:

Julkisessa puolessa on varmasti tehostamisen ja kehittämisen varaa toimintatapa muutoksilla, mutta lähtökohtaisesti se ei ole liian suuri

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Janne Laulumaa:

Ruotsin kielen opetusta tulisi kehittää ja saada luontaista kiinnostusta kieleen, mutta väkisin ei mikään mene eteenpäin. Kannatan kehitys ja vapaaehtoisuutta

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Janne Laulumaa:

Mikäli tukimuodot ja järjestelmistä saadaan joustavammat. Ansiotasoa ei saa pudottaa missään tapauksessa niiltä jotka elävät jo kädestä suuhun. Työnvastaanottamisen edellytyksiä tulee parantaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Janne Laulumaa:

Tasa-arvoiset palvelut pitää taata kaikille. Pahimmillaan voisi johtaa oman kodin menettämiseen vaikka terveyspalveluiden kattamiseksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Janne Laulumaa:

Kyllä yrittäjä tietää milloin kannattaa pitää ovet auki

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Janne Laulumaa:

Pakkoliitokset eivät ole tuoneet ratkaisua talousongelmiin niiissä missä näitä on tehty

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Janne Laulumaa:

Palkkadumppaus ei ratkaise kansantalouden ongelmia vaan lisäisi köyhyyttä. Eikä työ tai tilaukset joista se työ syntyy tule enemmän jos poljetaan palkkoja. Suomi pärjää korkealaadun tuotteilla

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Janne Laulumaa:

Ei järjettömyyksiin saakka, mutta alueellisesti pitää panostaa omiin vahvuuksiin alueen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Janne Laulumaa:

En kannata laajamittaista yksityistämistä, mutta yksityinen sektori on merkittävä työllistäjä. Julkinen terveydenhuolto takaa kuitenkin samanarvoiset palvelut kaikille

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Janne Laulumaa:

Suuruus ei takaa taloudellisuutta. Kustannukset ovat nytkin ongelma joten niitä ei voi merkittävästi vain rakenteellisten uudistusten vuoksi paisuttaa

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Janne Laulumaa:

Nykyistä lupajärjestelmää voisi kehittää ja tilausjärjestelmiä parantaa merkittävästi. Kuskien laadukas koulutus ja lupa harjoittaa ammattia pitää harmaan talouden kurissa. Tiedän koska toimin osa-aikaisena kuskina. Ruotsin kaltainen villi länsi on kuluttajalle todella huono asia!

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Janne Laulumaa:

Kyllä sillä estettäisiin finanssikeinottelua

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Janne Laulumaa:

En halua nato rajaa Suomen ja Venäjän rajalle. Reservipohjainen puolustusvoimat on toimiva ratkaisu. Kehittämällä pohjoismaista yhteistyötä saamme vielä parannettua aluepuolustusta

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Janne Laulumaa:

Uskottavaa puolustusta on ylläpidettävä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Janne Laulumaa:

Työttömiä on kotimaassa niin paljon, että en enää helpottaisi vaan pysyisin samassa käytännössä kuin nytkin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Janne Laulumaa:

Adoption saaminen on Suomessa valtava prosessi joten sen seulan käyneet soveltuvat varmasti vanhemmiksi.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Janne Laulumaa:

Raisio hoitaa maahanmuuttajien vastaanottamisesta jo suhteellisesti enemmän kuin naapurikunnat. Kuntien yhteistä vastaanotto keskuksen paikasta voi neuvotella, mutta muiden mukana olo varmistettava

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Janne Laulumaa:

Omien lasten kautta tulevan kokemuksen perusteella ainakin Raisiossa on asia kunnossa. Opettajilta ei saa kuitenkaan viedä pois valtaa jotta voivat pitää järjestystä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Janne Laulumaa:

Uskontoa ja politiikkaa ei pitäisi sekoittaa. Siitä on historiassa liian monta huonoa esimerkkiä

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Janne Laulumaa:

Julkisten palveluiden rinnalla toimii hyvin, mutta pitää muistaa mikä on yritysten tavoite eli tuottaa voittoa. Pitkällä tähtäimellä liika yksityistäminen johtaa pahentuvaan eriarvoistumiseen

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Janne Laulumaa:

Riippuu aika paljon mistä etuuksista on kysymys. Varmasti jotain pystyttäisiin karsimaan ja jopa tehostamaan vaikutusta. Veronkorotuksiakaan ei voi loputtomiin tehdä, koska se vaikuttaa ostovoimaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Janne Laulumaa:

Suuryritysten palkkiot ja palkat ovat karanneet jo käsistä ja ovat ansiottomia. Yksittäinen ihminen ei ole niin korvaamaton.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Janne Laulumaa:

Riippuu paljon yleisestä taloustilanteesta. Jos ei saada työllisyyttä kuntoon ja vientiä vetämään niin palvelut ovat liian raskaita pitkällä tähtäimellä Esim Salossa palvelutaso nousi rahakkaiden Nokia vuosien aikana liian raskaaksi jota ei ollut varaa ylläpitää Nokian lähdettyä. Nykytila palveluissa ei kuitenkaan ole muissa kunnissa vastaavalla tasolla

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Janne Laulumaa:

Ympäristöstä on huolehdittava, mutta ei saa suhteettomia rasitteita asettaa Suomelle Euroopan ja muiden maiden taholta jos eivät itsekään ole samalla tasolla. Pitää keskittyä muuttamaan suuria saastuttajia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Janne Laulumaa:

Yritysten toimintaa ei saa vaikeuttaa liikaa tälläkään, mutta jos todetaan, että on ympäristölle haitallista on järkevää luopua
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset