KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Eeva-Johanna Eloranta, SDP, 37

Oma esittely

Olen turkulainen sdp:n kansanedustaja. Yhteisiä asioitaolen hoitanut vuodesta 1997 tultuani valituksi ensi kertaa kaupunginvaltuutetuksi. Ennen valintaani kansanedustajaksi toimin lastensuojelualan järjestötehtävissä. Kolutukseltani olen filosofian ja valtiotieteen maisteri. Perheeseeni kuuluu mieheni Timon lisäksi yhteiset lapsemme 21 ja 20-vuotiaat pojat sekä vuonna 2004 syntyneet kaksoset, tyttö ja poika. Uusin perheenjäsenemme on puolivuotias koiranpentu Taika. Vapaa-aikana harrastaa liikuntaa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Velaksi elämisen on pitkällä tähtäyksellä loputtava. Vaikka korot eli lainan hoitokulut ovat nyt alhaalla, jossain vaiheessa ne kuitenkin nousevat. Emme voi jättää tuleville sukupolville ylenmäärin velkataakkaa. Yksityinen ihminenkään ei voi velkaantua kestämättömästi. Palvelujen leikkauksia voidaan välttää tehostamalla julkisia palveluja esim tietojärjestelmiä tehostamalla ja digitalisaatiota hyödyntämällä. Juuri nyt on tärkeää panostaa kasvua tuoviin investointeihin, jotta saamme lisää työtä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Verot maksukyvyn mukaan, enemmän ansaitseva voi maksaa enemmän.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Jo päätetyt hankkeet pitää toteuttaa, mutta uusia ei tule tulevalla vaalikaudella käynnistää.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Turpeen käyttöä tulee kotimaisena energiamuotona jatkaa, kivihiilen käytöstä kaikkein saastuttavimpana energiamuotona tulee luopua ja maakaasusta puhtaana, hyvin vähäpäästöisenä energiana voidaan pitää vielä toistaiseksi kiinni.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Koska bruttokansantuotteemme on tällä hetkellä vuoden 2006 tasolla eli talouskasvumme on ollut heikkoa on julkisen sektorin bkt-osuus tällä hetkellä liian suuri. Oikea tapa epäsuhdan korjaamiseen on uuden kasvun ja uusien työpaikkojen ja sitä kautta verotulojen kasvattaminen, samalla julkisen sektorin osuus kohtuullistuu.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Pakko ei ole erityisen hyvä motivaattori. Kieliä pitäisi ylipäätään olla mahdollisuus opiskella koulussa enemmän. Mitä enemmän kieliä opiskelee sitä helpommin niitä oppii, sanovat asiantuntijat. Ruotsinkielisen väestön palveluiden tarjoaminen heidän omalla kielellään voidaan turvata muullakin tavalla kuin nykytapaan, jossa 5 prosentin vähemmistön oikeudet turvataan enemmistön (ruotsinkielen opiskelun) pakolla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Jos oman alan töitä ei kohtuullisen ajan kuluessa ala löytyä, niin mielestäni silloin on kohtuullista ottaa niitä töitä vastaan, joita on tarjolla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Kohtuullisessa määrin silloin kun kyseessä on erityisen suuri varallisuus. Tässäkin pätee sääntö maksut maksukyvyn mukaan. Kaikkein varakkaimmat voivat osallistua hoivapalveluidensa maksamiseen suurella osuudella, mutta tavanomainen omaisuus esim. asunto-osake pitää jättää ottamatta huomioon.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Aukioloajat ovat varsin vapaat jo nyt. Tulee muistaa, että alkoholi on myrkky, joka aiheuttaa 60 eri sairautta. Se on Suomessa yleisin työikäisten kuolinsyy jopa 4000 vuosittaisessa tapauksessa, useammin kuin sepelvaltimotauti. Alkoholin suurkuluttajia on jo puoli miljoonaa. Alkoholi aiheuttaa jopa miljardin vuosikustannukset, välillisesti jopa 3-5 miljardia. Se aiheuttaa myös mittaamattoman määrän sivullisten kärsimystä, haittoja ja turvattomuutta etenkin lapsille.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Kuntien määrän pitäisi vähentyä merkittävästi, mutta kuntien pitäisi yhdistyä vapaaehtoisesti, sillä kunnat itse tietävät parhaiten mikä niille on tässä paras. Pakkoliitoksia tarvitaan ainoastaan silloin, jos kunnan taloustilanne on niin huonossa jamassa, että yhdistyminen on ainoa tapa tuoda tilanteeseen helpotusta eikä yhdistyminen

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Asian kuuluu työnarkkinajärjestöille eikä eduskunnalle. Sopimusyhteiskunnasta on pidettävä kiinni.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

On järkevää sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta asua siellä missä on mahdollisuus työhön ja toimeentuloon.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Yksityiset palvelut voivat täydentää julkisia palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Etenkin terveyspalvelut vaativat niin laajaa erityisosaamista että ihan jokaisella kunnalla ei ole mitenkään mahdollista tuottaa kaikkea yksin. Kuntayhtymät ovat hyvä malli nöiden palveluiden tuottamiseen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Täysi vapaus saattaisi johtaa siihen, että joillain alueilla ei takseja olisi ollenkaan. Saattaisi käydä myös niin, että hinnat menisivät kasvavan kilpailun takia niin alas, että taksin kuljettajat eivät enää tulisi palkallaan toimeen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

EU:n ansiosta korot ovat pysyneet alhaalla. Ennen EU-aikaa esimerkiksi asuntolainojen korot olivat jopa yli 13% eli kymmenisen prosenttia nykyistä enemmän. Tämä on tärkeä asiaa monille asuntovelallisille. Euroopan unioni on demokratiaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavien valtioiden yhteistö ja Suomi kuuluu luonnollisesti tähän joukkoon.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Kansainvälistä keinottelua ja kapitalismia on syytä hillitä ja sitä hillitään kaikkein parhaiten yhteistyössä muiden valtioiden kanssa, koska se on kansainvälistä. Yksi maa ei paljoakaan pysty yksin sitä rajoittamaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Natoon liittyminen vähentäisi vakautta ja toisi lisää sotilaallisia jännitteitä myös meidän rajoillemme ja lähiympäristöön. Natoon liittyminen ei vahvistaisi turvallisuutta. Liittyminen Natoon ei edistä avointa ja kansainvälistä Suomea. Nato jäsenyys voisi jopa vähentää Suomen vakautta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Maa ilman kunnollista puolustusta on kuin siili ilman piikkejä. Sotilasliittoihin kuulumattomalla maalla pitää olla uskottava puolustus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Koska meillä on yli 300.000 työtöntä omasta takaa niin työtä tulisi ensin tarjota heille. Silloin kun kyse on eritysosaamisesta, jota meillä ei ole omasta takaa tarpeeksi, on työperäinen maahanmuutto meille tärkeä ja hyvä asia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Kannatan muutoin täysin samoja oikeuksia, mutta adoption suhteen rajaisin sen koskemaan vain perheen sisästä adoptiota.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Turussa olemme asiassa näin jo toimineet.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Uusi koulurauhalaki, jonka säädimme eduskunnassa pari vuotta sitten antoi paremmat mahdollisuudet koulurauhan ylläpitoon ja myös kurinpitoon. Sivistysvaliokunnan jäsenenä pidän lakia onnistuneena. Toki kulttuuri muuttuu hitaasti, mutta hyviä käytännön kokemuksia jo on. Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla oikeus köydä rauhassa koulua ja oppia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Sanoisin mieluummin että, KOTI, KOULU, TYÖ ja HUOLENPITO. Uskonnollisuus on hyvä asia, mutta aika henkilökohtainen asia, joka ei kyllä kuulu politiikkaan. Uskonnottomillakin arvot voivat olla kohdallaan, se ei vaadi uskontokunnan jäsenyyttä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Yksityisten palveluiden lisääntyminen johtaa helposti A ja B luokan palveluihin ja siihen että julkisista tulee niitä huonompia palveluita. Julkisesti tuotetun palvelun ei tarvitse tuottaa omistajalleen voittoa yksityisen palvelun tavoin, vaan pelkästään hyvinvointia ihnmisille.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Suomalainen sosiaaliturva ei ole erityisen korkealla tasolla, toimeentuloturva on samaa tasoa Romanian kanssa eikä siitä ole varaa leikata. Palveluitakaan ei voida juurikaan enää leikata, mutta niitä voi tehostaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Suurissa tuloeroissa ei läheskään aina ole kyse lahjakkuudesta tai ahkeruudesta. On aika törkeä yleistys, jos pienipalkkaiset leimataan lahjattomiksi ja laiskoiksi. Esim. kirjastonhoitajalla on pieni palkka, mutta korkeakoulutuksen saaneina he tuskin ovat lahjattomia tai vaikkapa kaupan työntekijät tuskin ovat laiskoja, vaikkei palkka suuri olekaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Julkisen sektorin koko on tällä hetkellä liian suuri bruttokansantuotteeseen nähden, noin 8-10 mrd euron verran. Kyse on siitä, että työllisyysasteemme on liian matala alle 68%, kun sen pitäisi olla lähes 65% niinkuin vuonna 2008. Jos saamme nousemaan työllisyysasteen 4% ylemmäs ei julkinen sektorimme ole enää liian suuri, sillä työllisyysasteen noustessa 4% nousevat verotulot tuon 8 mrd euroa. Tämänhetkinen epäsuhta johtuu siis suuresta työttömien määrästä tällä hetkellä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Nämä eivät ole ristiriidassa. Uusia työpaikkoja voidaan luoda erityisesti juuri cleantechiin, puhtaaseen teknologiaan, kiertotalouteen ja ympäristöteknologiaan, joista voi tulla yhä lisää uusia työpaikkoja ja vientituotteita.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Eeva-Johanna Eloranta:

Asiat pitää toteuttaa uuden puhtaan teknologian avulla siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset