KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Nelli Baran, SDP, 36

Oma esittely

Bioinsinööri

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Nelli Baran:

Juustohöyläpolitiikka ei tue hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Jatkuvat leikkaukset heikentävät matalapalkkaisten ja vähempiosaisten mahdollisuuksia selvitä elämän haasteista. Nyt tulisi panostaa voimakkaammin kasvun kehittämiseen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Nelli Baran:

Tuloveron nostoon kohdistuu kovia paineita. Mikäli tuloverotusta nostetaan, se tulisi kohdistaa osinkotulojen verottamiseen palkkatulojen tapaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Nelli Baran:

Suomi tarvitsee lisää aidosti uusiutuvaa energiatuotantoa. Ei ole Suomen edun mukaista lisätä riippuvuutta Venäjästä Rosatomin kautta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Nelli Baran:

Fossiilisten polttoaineiden käyttö energiatuotannossa pitäisi porrastetusti lakkauttaa. Suomi tarvitsee lisää aidosti uusiutuvaa energiatuotantoa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Nelli Baran:

Julkinen sektori on hyvinvointivaltion peruskivi. Julkista sektoria tulee kehittää palvelemaan paremmin suomalaisia ja byrokratiaa tulee keventää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Nelli Baran:

Vieraiden kielten osaaminen on osa yleissivistystä. Suomessa on kuitenkin alueita, joilla olisi suurempaa hyötyä panostaa toisen kielen opiskeluun. Lasten ja nuorten valinnanmahdollisuuksia tulee lisätä kieltenopiskelussa. Siten lisätään myös opiskelun mielekkyyttä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Nelli Baran:

Kuntien määrää tärkeämpää on taata kansalaisille tasa-arvoiset oikeudet hyvälaatuisiin palveluihin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Nelli Baran:

Miten työnmäärä lisääntyy, jos palkkoja madalletaan? Mikäli maksettaisiin työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, voitot keräisi työnantaja. Palkka-ale koskisi ennen kaikkea matalapalkka-aloja. Palkkatason tulee olla riittävä hyvään elämään.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Nelli Baran:

Suomalainen aluepolitiikka maksaa veronmaksajille 7 miljardia € vuodessa. Suomen kestävyysvaje oli vuonna 2014 noin 8 miljardia euroa. Mielestäni olisi syytä miettiä tarkkaan haastavan taloustilanteen aikana, mihin verovarat sijoitetaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Nelli Baran:

Julkisen palvulutarjoajan tulisi pääsääntöisesti toteuttaa terveyspalvelut. Etenkin kolmannen sektorin tuki on tärkeä osa suomalaisten terveyspalveluiden tuotantoa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Nelli Baran:

Terveyspalvelut tulisi tuottaa laadukkaasti. Yhdistämällä terveyspalvelut saman organisaation alle isommallakin maantieteellisellä alueella taataan laadukkaiden palveluiden tehokas tuotanto.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Nelli Baran:

EU:n parantanut merkittävästi suomalaisten mahdollisuuksia työssäkäyntiin ja opiskeluun ulkomailla. Se mahdollistaa niin ihmisten kuin tuotteidenkin vapaamman liikkuvuuden. EU:lla on merkittävä rooli suomalaisten tuotteiden viennin lisäämisessä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Nelli Baran:

Rahoitusmarkkinaverolla on tavoite kerätä rahaa säästön, jolla voitaisiin maksaa mahdolliset tulevat finanssikriisit.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Nelli Baran:

NATO luo uusia mahdollisuuksia Suomen puolustuksen kehittämiselle, mutta siihen liittymisessä olisi myös huonoja puolia.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Nelli Baran:

Suomi käyttää suhteessa muihin eurooppalaisiin maihin enemmän jo nyt puolustusmenoihin. Suomen kestävyysvaje oli vuonna 2014 noin 8 miljardia euroa. Tässä taloudellisessa tilanteessa ei mielestäni tule vähentää terveyspalveluista tai koulutuksesta uusien Hornettien hankkimiseksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Nelli Baran:

Mikäli Suomesta ei löydy osaavaa henkilökuntaa, on sitä voitava etsiä myös ulkomailta. Suomessa on 360.000 työtöntä. On tehtävä enemmän töitä, että oikea työ kohtaa oikean työntekijän.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Nelli Baran:

Kyse on oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. Jokaisella tulee olla lakiin nähden samat oikeudet ja velvollisuudet. Myös jokaisella lapsella on oltava oikeus rakastaviin vanhempiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Nelli Baran:

Turussa on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Nelli Baran:

Riittävä kuri on oppilaidenkin kannalta hyvä, koska se edesauttaa myös oppimista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Nelli Baran:

Arvopohjani politiikalle on vapaus, veljeys ja tasa-arvo.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Nelli Baran:

On hyvä säilyttää tietyt peruspalvelut julkisina, koska se takaa paremmin niiden laadun.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Nelli Baran:

Verojen korottaminen saattaisi vaikeuttaa uusien työpaikkojen syntyä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Nelli Baran:

Kohtuulliset tuloerot ovat hyväksyttäviä, mutta nykyisin Suomen tuloerot alkavat olla liian suuria.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Nelli Baran:

Myös pienipalkkaisilla työntekijöillä tulee olla kannustimet tehdä töitä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Nelli Baran:

Terve ympäristö luo hyvinvointia myös tulevaisuudessa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Nelli Baran:

Ympäristössä on tulevaisuutemme, sitä tulee varjella.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset