KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Silvia Koski, Perussuomalaiset, 78

Oma esittely

Musiikin maisteri Sibelius-Akatemiasta 2005 ja musiikkipedagogi Turun ammattikorkeakoulusta 2010.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Silvia Koski:

Meillä on vielä leikkauskohteita erilaisissa etuuksissa, joihin ei ole koskettu. On leikattu ihan vääristä kohteista kuten esim. lapsiperheiltä. Velkaantuminen on käännettävä laskuun.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Silvia Koski:

Mielestäni ei ole oikeudenmukaista ainakaan kohtuuttomasti kiristää hyvin ansaitsevien palkkaverotusta. Monissa tapauksissa hyvin ansaitsevien tehtäviin kuuluu vaativaa vastuullisuutta ja ajankäyttöä, korkea koulutus, erikoisosaamista ym. Ei ole oikein, että käteen jäävä osuus olisi miltei sama kuin huomattavasti vähemmän tienaavien nettotulo.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Silvia Koski:

Ydinvoimaa tarvitaan kattamaan luotettavasti koko maan energian tarvetta koska vielä sitä ei pystytä tekemään kokonaan muilla energiamuodoilla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Silvia Koski:

Tuskin on mahdollista luopua kaikista näistä tuohon vuoteen mennessä sillä näillä näkymin ei ole riittävästi muita energiamuotoja tarjolla. Näistä vaihtoehdoista kivihiilestä voisi luopua, koska se on tuontitavaraa. Turpeen käyttöä voisi lisätä, koska se on kotimaista ja samoin maakaasua, koska se on vähiten saastuttavaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Silvia Koski:

Turhaa byrokratiaa ja sitä kautta hyödyttömiä virkamiestehtäviä tulee vähentää. Tässä tapauksessa ei tarkoiteta kuitenkaan esim. poliiseja, opettajia, lastenhoitajia, sairaanhoitajia jne., joiden työlle on selkeä tarve ja kysyntä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Silvia Koski:

Kannatan ehdottomasti kielten opiskelua ja ruotsin kieli on minulle tärkeä kieli, mutta kansainvälistä kilpailukykyä ajatellen tulee pystyä valitsemaan hyödyllisempiä kieliä. Ruotsin kielen asema ei siitä heikkene vaikka se olisi valinnainen. Hyvä kielitaito on arvokas pääoma ja siksi kieliä kannattaa monipuolisesti opiskella.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Silvia Koski:

Työnteko tulee tehdä kannattavammaksi kuin sosiaalietuuksilla eläminen. Silti täytyy käyttää työn tarjoamisessa järkeä, ettei nyt aivan toiselle puolelle maata lähetetä töihin, jolloin se tarkoittaisi koko elinympäristön ja elämän muutosta, joka ei välttämättä siinä kohtaa ole mahdollista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Silvia Koski:

Jokainen saa itse päättää oman varallisuutensa käytöstä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Silvia Koski:

Yrittäjien tulee saada itse päättää aukioloajoistaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Silvia Koski:

Ilman järkeviä perusteita ei ole mitään syytä liittää pakolla kuntia yhteen. Pienet kunnat lähipalveluineen ovat kuntalaiselle hyvä asia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Silvia Koski:

Olen sitä mieltä, että on täysin työnantajan ja työn vastaanottajan välinen asia neuvotella palkasta ja sopia keskenään sellainen palkka, johon molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Silvia Koski:

Maaseudun merkitys kasvaa yhteiskunnan hektisen elämäntyylin myötä. Maaseutua tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia elinkeinon harjoittamiseen ja vaihtoehtoiseen asumisympäristöön. Matkailun kannalta maaseutu toimii houkuttimena sen leppoisuuden, luonnon ja rauhallisuuden takia. On tärkeää, että myös maaseutu pidetään vireänä ja vetovoimaisena.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Silvia Koski:

Onko voittoa tavoittelevat yksityiset palvelut edes mahdollista nostaa periaatteessa voittoa tavoittelemattomien julkisten palveluiden kanssa rinnakkain? Asiaa tulisi pohtia asiakasnäkökulmasta, että ovatko kriteerit hoitoonpääsystä, korvaavuudesta(kela) ja asiakkaan maksukyvystä tulkittavissa samalla tavalla sekä julkisella että yksityisellä puolella.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Silvia Koski:

Mahdollisuuksien mukaan. Lähipalvelut ovat tärkeitä ja liiallista keskittämistä tulee välttää. Ei ole oikein että kunnat jäisivät vain maksumiehiksi ja todellista päätäntävaltaa ei kuitenkaan olisi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Silvia Koski:

Liikaa sääntelyä ja rajoituksia. Yrittäjien tulee saada päättää itse bisneksistään.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Silvia Koski:

EU:n monet tarkoitukset ovat olleet ihan hyviäkin, mutta nyt se on alkanut tuntua rasitteelta. Menossa oleva liittovaltiokehitys vie Suomelta päätäntävaltaa omiin asioihinsa eikä se ole maamme etu. EU on myös kallis. Sillekin rahalle olisi parempaa käyttöä. EU:ssa on liikaa sellaisia maita, jotka ovat niin kulttuuriltaan kuin talouspolitiikaltaan liian erilaisia, että paketti ei vain toimi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Silvia Koski:

Ei missään tapauksessa tule mennä mukaan. Se olisi selkeä etulyöntiasema niille maille, jotka eivät verossa ole mukana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Silvia Koski:

Mielestäni Suomen on tässä vaiheessa hyvä pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana. Tilannetta tulee toki arvioida jatkuvasti, mutta tällä hetkellä en näe tarvetta liittoutumiseen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Silvia Koski:

Uskottava puolustus vaatii lisää määrärahoja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Silvia Koski:

Suomi ei tarvitse tässä työttömyystilanteessa työvoimaa muualta. Ensin on saatava suomalaiset töihin. Mutta jos henkilöllä on työpaikka jo olemassa ja hän tulee maahan sen takia, asia on tietysti toinen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Silvia Koski:

Avioliitto on tarkoitettu miehen ja naisen väliseksi liitoksi, eikä sitä tarvitsisi muuttaa. Muut liitot ovat muita liittoja ja arvokkaita sellaisinaan. Lapsella tulee lähtökohtaisesti olla oikeus äitiin ja isään ja samaa sukupuolta olevien adoptiovanhempien kohdalla tämä ei toteudu.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Silvia Koski:

Tämä luo turvattomuuden tunnetta ja näin vaikuttaa viihtyvyyteen negatiivisesti. Erilaiset mukana tulevat lieveilmiöt ovat myös rasite kunnalle.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Silvia Koski:

Kotikasvatuksesta kaikki lähtee eikä koulu voi kaikesta kasvatuksesta olla vastuussa. Joskus myös oppilaiden vanhemmat aiheuttavat epäasiallisilla vaatimuksillaan kuormitusta opettajien työhön. Kouluissa tulee olla tiukempi kuri. Kiusaamiseen pitää puuttua paljon voimakkaammin. Kiusaajien tulee olla ne, jotka koulusta lähtevät muualle, eikä uhrin. Oppilailta voisi vaatia enemmän. Näin myös taso pysyy korkealla edelleen. Auktoriteetin kunnioittaminen tulee olla itsestäänselvyys.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Silvia Koski:

Suomen nousu hyvinvointivaltioksi on perustunut näille arvoille. Kun kodeissa voidaan hyvin, se heijastuu yhteiskuntaan monin tavoin. Kristinusko ja sen etiikka antaa hyvän ja kestävän arvopohjan elämään ja luo yhteisöllisyyttä yli sukupolvien. Isänmaa ja sen päätäntävalta on puolustamisen arvoinen viimeiseen asti. Politiikkaan liittyy aina myös ihmisen arvomaailma, perustui se mihin ideologiaan hyvänsä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Silvia Koski:

Molempia tarvitaan. Olen silti huolissani bisneksestä jota tehdään ihmisen hätää hyväksikäyttäen, kuten röyhkeä lastensuojelubisnes, jossa hinnat kohoavat jatkuvasti ja kunnat joutuvat maksamaan valtavia summia. Vanhustenhoidossa on nähtävissä samanlaista suuntaa. Joku raja täytyy tällaisessa olla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Silvia Koski:

Erilaisissa sosiaalietuuksissa on vielä leikattavaa, esim. maahanmuuton kohdalla. Veronkorotuksista kärsivät kaikki.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Silvia Koski:

Jos ihminen tarmokkuudellaan, lahjakkuudellaan ja osaamisellaan pystyy ansaitsemaan suuriakin summia, ei siitä voi häntä rankaista. On kuitenkin suhteettoman suuria palkkoja sellaisissa tehtävissä, joissa edellä mainituilla ominaisuuksilla ole niin suurta painoarvoa. Lahjakkuutta ja ahkeruutta tarvitaan myös pienipalkkaisemmissa tehtävissä. Kutsumusammattiin hakeutuessa harvemmin tulotaso on kriteerinä. Lahjakkuus, ahkeruus ja tulotaso eivät aina kulje käsi kädessä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Silvia Koski:

Karsittavaa olisi ja erityisesti byrokratiaa tulisi vähentää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Silvia Koski:

Luonto on ja hyvin hoidetut ympäristöasiat ovat elinehto kaikelle elävälle, joten siksi ympäristöä ei voi tuhota ja pilata. Kuitenkin esimerkiksi jollain alueella nähty harvinainen orava ei voi olla esteenä esim. alueelle suunnitellulle yritysrakentamiselle. Tietynlaista suhteellisuutta täytyy käyttää myös ympäristöasioissa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Silvia Koski:

Taitaa olla mahdotonta ja tarpeetonta kaikessa päätöksenteossa ajatella ympäristövaikutuksia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset