KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Satu Anttila, Perussuomalaiset, 70

Oma esittely

Leipomoyrittäjä Nousiaisista. Harrastuksiini kuuluvat VPK, lavatanssit sekä kesäisin moottoripyörällä ajelu. Kuulun MTK maaseutuyrittäjävaliokuntaan, sekä osallistun aktiivisesti Nousiaisten kunnallispolitiikkaan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Satu Anttila:

Kyllä velkaantuminen pitää pysäyttää ja oikeastaan alkaa maksaa piikkiä pois, mutta sitä rahaa ei leikkauksista löydy. Meidän yhteiskuntamme koko rakennetta täytyy järkeistää. Pienistä puroista kasvaa vuolas virta ja jostain pitää aloittaa. Pelkästään eduskunnan rakennetta kehittämällä saataisiin monen miljoonan säästöt. Ja se olisi vasta alkua.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Satu Anttila:

Asia ei ole ihan niin yksiselitteinen. Suomi verottaa mitä ihmeellisimmistä asioista yllättävän paljon. Progressiivinen verotus on tärkeä keino hyvinvointivaltion rahoitukseen, mutta jos se vielä entisestään kiristyy, ei sekään ole ihan täysin reilua. Valtion pitäisi leikkausten ja kiristysten sijaan löytää kolmas vaihtoehto. Valtion pitäisi löytää keinoja kasvattaa kakun kokoa. On olemassa innovaatioita, mille olisi globaaleillakin markkinoilla kysyntää. Kaikki joukolla Suomea kehittämään.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Satu Anttila:

Ydinvoima nykyisellään ei ole hyvä energiaratkaisu, vaikka sitä kaikkivoipaisena meille myydään. Se ei ole koskaan ollut kotimaista energiaa, kun polttoaineet tuodaan ulkomailta. Päästöjen vähäisyyskään ei lohduta, kun katsotaan mitä siitä loppujen jää käteen. Vaikka Suomen laitosten toimintavarmuus kehittyy ja on jo maailman kärkeä, emme voi unohtaa sitä tosiasiaa, että vahinkoja sattuu. Ikävä kyllä nämä vahingot jäävät jopa lapsenlapsiemme kärsittäviksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Satu Anttila:

Kaikki yllämainitut ovat fossiilisia polttoaineita, osa parempia kuin toiset. Turpeen eduksi voidaan laskea kotimaisuus. Negatiivinen piirre on päästöt sen polttamisesta. Maakaasu on muuten ihan hyvä vaihtoehto, mutta se pitää tuoda ulkomailta. Ihanteellisin tilanne on se, että meidän ei tarvitse polttaa resursseja energian aikaansaamiseksi. Tämän hetken maailmassa hieman haastava vaihtoehto.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Satu Anttila:

Suomessa ei ole yhtään ylimääräistä hoitajaa, sosiaalityöntekijää, avustajaa tai vaikka opettajaa. Julkisen sektorin rakenne puolestaan on paisunut sellaiseksi Gargantuaksi, ettei sitä enää alkuperäiseksi tunnista. Säästäminen tehdään tässä maassa tavanomaisesti vähentämällä suorittavia käsipareja tai pistämällä lappu toimipisteen luukulle. Raha seuraa asiakasta on yhtä "hyvä" mantra kuin se että, raha on paras rauhanvälittäjä. Tässä on tainnut mennä raha ja rakkaus sekaisin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Satu Anttila:

Kaikki puhuvat vapaaehtoisuuden puolesta. Tämähän oppikirja esimerkki miten tehdään pakosta vapaaehtoista. Jokainen saakoon itse päättää minkä muun kielen näkee tärkeäksi ja sitä alkaa lukemaan Älkää ymmärtäkö minua väärin. Ilman muuta vieläkin on pakko opiskella kieliä. Ainoa ero on siinä, että jokainen päättäköön itse mitä kieltä opiskelee. Yksilön omia vahvuuksia, intohimoja ja kehitysmahdollisuuksia tulee hyödyntää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Satu Anttila:

Parempi iloita siitä mitä on, eikä surra sitä mitä ei ole. Vaikka työ ei vastaisi koulutusta, on se siltikin työ. Keino oman elämänsä ylläpitoon. Kyllä tekevälle töitä riittää ja kyllä täällä jokaiselle hommaa löytyy. Meidän koko tukijärjestelmäämme pitäisi uudistaa aktivoivampaan ja osallistavampaan suuntaan. Meistä jokainen tarvitsee merkitystä elämälleen. Meidän pitää kaikkien oppia seuraavaa: Aina on kannattavampaa edes yrittää tehdä jotain,sen sijaan ettei tekemälläkään tee yhtään mitään.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Satu Anttila:

Teoriassa voidaan ajatella, että miljoonien omaisuutta voidaan käyttää siihen, että miljonääri saa vanhana hoivapalveluita. Käytäntö hieman eroaa, johtuen juuri siitä, että varallisuutta voi monin keinoin viedä yhteiskunnan ulottumattomiin. Eläkekatto olisi hyvä keino vaikuttaa tällaiseen toimintaan. Kuitenkin kaikista paras keino olisi jokaisen ihmisen toimiva ja humaani omatunto, joka kertoisi mikä on oikeaa, mikä väärää. Kaikki lähtee aina jokaisesta itsestään.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Satu Anttila:

Saisivat olla auki vaikka kellon ympäri jos antaa talous myöden. Sairaalloinen sääntely ei selväsitkään ole toiminut kun katsomme faktoja. Kun valomerkin asettama raja-aita poistuu, vähenee varmasti tarve vetää se vahva pohja. Tässäkin asiassa kriittistä osaa esittää yksilö itse.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Satu Anttila:

Vahvoissa pienyhteisöissä ihmisen mieli lepää. Ei ole mielekästä pakata koko suomen väestöä postimerkin alueelle, vaan voimiemme hajauttaminen tasaisesti koko maan alueelle on hyödyllistä. Kuntia tarvitaan, koska heidän järjestämisvastuullaan on monenlaiset asiat. Tässäkin kaikki liittyy kaikkeen. Kuntien olemassaoloon on paha puuttua, kun sote-uudistus on aivan lapsenkengissä. Asioita kuuluu tarkastella kokonaisuuksina.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Satu Anttila:

Tehdyistä sopimuksista kuuluu pitää kiinni. Tästä kaikki ovat varmasti samaa mieltä. Kyseinen ehdotus johtaisi siihen, että tuloerot kasvaisivat ja palattaisiin siihen luokkayhteiskuntaan mistä on tavallaan yritetty päästä jo pois. Jotain pitää ilman muuta tehdä, mutta ei tätä. Meiltä on unohtunut solidaarisuus toinen toistamme kohtaan. Saamme aina paremman tuloksen yhteistyöllä sen sijaan, että olisimme napit vastakkain. Kyllä meidän kaikkien pitää oppia joustamaan, mutta tehdään se yhdessä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Satu Anttila:

Koko Suomen kuuluu olla asuttu kyllä. Mikään paikkakunta ei ole arvottomampi kuin toinen. Tällä hetkellä valtio tukee hyvin monenlaisia asioita verovaroin, tämä on tällä hetkellä yksi niistä. Se tuki mitä Suomi todella tarvitsee ei tule verovaroista vaan päätöksistä ja tahdosta. Politiikassa nähdään vain tili/vaalikauden päähän miettimättä asioita sen laajemmin. Jos me päätämme tukea kotimaisuutta kaikin mahdollisin keinoin, voi tulla ettei verovaroja enää tukemiseen tarvita.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Satu Anttila:

Kumpikin on suomelle tärkeä palveluntarjoaja, toinen ikävä kyllä on avoin vain niille kellä on siihen varaan. Enemmin meidän kannattaa miettiä koko terveydenhuoltoa ja sitä voidaanko terveys ja raha yhdistää mielekkäällä tavalla. Markkinatalouden vallitessa on huonoa bisnestä tehdä ihmisistä terveitä. Tämä on se haaste mihin meidän oikeasti pitäisi tarttua.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Satu Anttila:

Kunnalla on aina parempi näkemys omista asioistaan ja tarpeistaan. Heitä kuuluu kuunnella ja myös huomioida kun päätöksiä tehdään.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Satu Anttila:

Tällä hetkellä taksien lupamäärän säätelyllä on päästy siihen, että jokainen yrittäjä tienaisi jotain. Jos tämä vapautettaisiin takseja tulisi paljon lisää, jolloin kilpailu asiakkaista voi saada rumia piirteitä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Satu Anttila:

EU toimii ikävä kyllä sillä tavalla, että mitä isompi maa, sitä enemmän vaikutusvaltaa. Pienenä maana Suomi on tavannut jäädä kärsijän asemaan.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Satu Anttila:

Tässä olisi ollut yritys tehdä markkinataloudesta reilumpi. Voi olla, että se olisi jäänyt vain yritykseksi. Paha mennä sanomaan, kun jäätiin valmistelusta pois.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Satu Anttila:

Meidän pitäisi päättää ettei mennä Natoon ikimaailmassa. Ja samalla kertaa purkaa myös tuo isäntämaatukisopimus minkä teimme vuonna 2014.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Satu Anttila:

Oma puolustus oltava kunnossa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Satu Anttila:

Pistetään ensin nämä meidän kantasuomalaiset töihin. Sen jälkeen voidaan katsoa tarvitaanko vielä lisää työntekijöitä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Satu Anttila:

Ilman muuta pitää olla. Tässä maailmassa on niin paljon lapsia ilman vanhempia, että jos päteviä halukkaita löytyy, mikä me olemme sitä estämään. Ihmisten kuuluu saada tunnustaa rakkautensa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Satu Anttila:

Totta kai pitää hyväksyä, ihmiset ovat voimavara. Kuntalaisilta se kysyy avoimuutta ja jaloutta. Onneksi sitä meiltä suomalaisilta löytyy roppakaupalla.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Satu Anttila:

Joskus kysyttiin olitko tänään kiltti opettajalle, nykyään kysytään (jos edes kysytään ylipäänsä) oliko opettaja tänään kiltti sinulle. Lapsi tarvitsee rajoja, sekä myös välittämistä. Tällä hetkellä opettaja ei rajoja saa asettaa ja välittäminen on kiellettyä. Tiukempi kuri on yksi tekijä tässä asiassa, mutta ei todellakaan ainoa. Meidän koulujärjestelmämme voisi kehittyä vielä lisää 2000-luvun tarpeisiin vastaten. Onneksi uusi vuosituhat on vasta alkanut.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Satu Anttila:

Jokainen meistä tarvitsee kodin. Jokainen uskoo johonkin. Oli kyse sitten rakkaudesta,jumalasta,itsestään,rahasta tai siitä ettei usko mihinkään.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Satu Anttila:

Kun palvelun tarjoaa julkinen sektori, tuotto jää talolle. Yhtiöittäminen on pelottava esimerkki siitä, miten lypsävä lehmä pistetään lihoiksi. Silloin suurin hyötyjä on sijoittaja, ei kansa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Satu Anttila:

Koko järjestelmä kaipaa uudelleenjärkeistämistä ja kokonaisvaltaisempaa tarkastelua. Tämä on tällä hetkellä raskas järjestelmä sen takia, kun siitä on muotoutunut raskas.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Satu Anttila:

Hyvin kaksipiippuinen asia. Talous voi kasvaa vaikka miten paljon, mutta tällä meidän planeetalla on tietty uusiutumisen sykli. Eikä niistä työpaikoista kukaan oikein lohdu, jos olemme tuhonneet elävien luontokappaleiden mahdollisuudet selvitä Maan päällä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Satu Anttila:

Aina on löydettävissä ratkaisu, mikä on tasapainossa ympäröivän maailman kanssa. Jos me suljemme näiltä asialta silmämme emmekä tunnusta faktoja, jää meidän jälkeläisille suuret murheet.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset