KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ville Valkonen, Kokoomus, 29

Oma esittely

Olen talouspoliittinen asiantuntija ja edistyksellinen realisti. Työskentelen Kokoomuksen eduskuntaryhmän talouspoliittisena sihteerinä. Minulle yhteiskunnalliset asiat ovat intohimo ja tapa kehittää itseään. Koulutukseltani olen laskentatoimen ja rahoituksen KTK/KTM Turun kauppakorkeakoulusta. Yhteiset asiat ovat minulle sekä työ että harrastus. Toimin Paimion kaupunginvaltuustossa ryhmäni puheenjohtajana. Työn ulkopuolella kirjoitan, liikun monipuolisesti ja teen vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Ystävät ja perhe ovat minulle tärkeitä. Ajan vapaata, vastuullista, välittävää, sivistynyttä, suvaitsevaa ja kannustavaa yhteiskuntaa. Maailmankuvani nojaa muutamiin perusarvoihin, joista tärkein on välittäminen. Uskon edistykseen. Ahkeruus, osaaminen ja kyky perehtyä laajoihin kokonaisuuksiin ovat hyvälle päättäjälle elintärkeitä ominaisuuksia. Ennen kaikkea tulee kuitenkin olla vilpitön, rehellinen itselleen ja muille sekä luotettava. Näitä kohti pyrin päättäjänä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ville Valkonen:

Velkaa ei kerta kaikkiaan saa jättää tuleville polville maksettavaksi. Se ei ole reilua. Edessä ei ole velat kuittaavaa kasvua eikä velkaelvytys auta, koska ongelmat ovat rakenteellisia. Suomen Pankin arvion mukaan valtiontaloutta pitää sopeuttaa noin 3-5 miljardia. Lisäksi kuntataloutta tulee sopeuttaa noin 2 miljardia, jotta julkinen talous olisi terveellä pohjalla. Terve julkinen talous on lopulta paras takuu siitä, että pystymme pitämään huolta myös heikompiosaisista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ville Valkonen:

Päin vastoin. Kaikkien tuloluokkien työn ja yrittämisen veroja tulee laskea. Suomen tulee olla kannustava yhteiskunta, jossa ahkeruus, opiskelu, työnteko ja yrittäminen palkitaan. Tuloveron keventäminen kannustaa työhön. Suomessa on kansainvälisesti kireä progressio. Liian kireä verotus johtaa myös verosuunnitteluun. Veronalennukset lisäävät myös kotimaista ostovoimaa, mikä piristää kansantaloutta ja luo työllisyyttä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ville Valkonen:

Ydinvoima ei ole ongelmatonta, mutta se on päästötön, edullinen ja huoltovarmuutta parantava energianlähde. Ilmastonmuutoksen torjunta on aikamme suurimpia haasteita, johon Suomenkin tulee vahvasti osallistua. Edullinen sähkö taas turvaa suomalaisen teollisuuden työpaikkoja. Tällä hetkellä Suomi tuo noin puolet (kun ydinvoima lasketaan kotimaiseksi) energiastaan ulkomailta. Tuontienergia on pääasiassa öljyä, kivihiiltä ja maakaasua. Ydinvoiman lisärakentaminen vähentää tätä tuontiriippuvuutta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ville Valkonen:

Kivihiili, turve ja maakaasu saastuttavat, joten niistä on päästävä eroon. Kivihiilen energiakäytöstä tulee luopua 2025 mennessä, ja se on mahdollista. Turpeesta ja maakaasusta luopuminen ei ole realistista vielä tuolloin, mutta niistä voidaan päästä eroon lähes kokonaan 2050 mennessä. Tämä edellyttää voimakasta panostusta aurinkoenergiaan sekä lisää vesivoimaa, tuulivoimaa ja ydinvoimaa. Myös energiatehokkuus on avainasemassa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ville Valkonen:

Suomen julkinen sektori on valitettavasti paisunut liian suureksi. Lisäksi se on rakennettu yksityisen sektorin tilapäisen menestyksen varaan (ns. Nokia-harha). Lisäksi julkiseen sektoriin kohdistuu valtavia uusia paineita ikääntymisen kautta. Suomessa täytyy uskaltaa tehdä valintoja siitä, mikä on kaikkein tärkeintä. Koulutuksesta, terveydenhuollosta ja turvallisuudesta tulee pitää huoli, ja tämä edellyttää sitä, että mitoitamme menot tuloihin muiden osalta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ville Valkonen:

Kielten osaaminen on tärkeää, mutta niiden opiskelun tulisi perustua aitoon mielenkiintoon ja vapaaehtoisuuteen. Tällöin oppimistuloksetkin olisivat luultavasti parempia. Säilyttäisin kahden vieraan kielen pakollisuuden peruskoulussa, mutta toisen saisi valita. Toinen olisi englanti. Suomi tarvitsee monien kielten osaajia. Ruotsin suosio olisi silti todennäköisesti suuri.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ville Valkonen:

Työttömyys on suurimpia haasteitamme. Sitä pitää vähentää kaikin keinoin. Töissä oleminen pitää ihmisen osana yhteiskuntaa. Jokaisen työkykyisen ihmisen tulee osallistua työmarkkinoille, jos hänelle on työtä tarjolla. Ylivoimaisesti suurin osa varmasti myös haluaa olla töissä. Velvoitteita tärkeämpää on saada aikaan kasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Se edellyttää mm. suomalaisen työn kilpailukyvyn palauttamista, työllistämisen helpottamista ja yritysten toimintamahdollisuuksien parantamista.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ville Valkonen:

Julkiseen sektoriin kohdistuu tällä hetkellä niin valtavat kustannuspaineet, että jossain määrin omaisuuden käyttäminen hoivapalveluiden maksuun on hyväksyttävää. Omaan hoitoonhan maksut menevät. Oikeudenmukaisuus tulee kuitenkin säilyttää, eikä ihan kaikkea omaisuutta tulisi käyttää.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ville Valkonen:

Vapauttaisin aukioloaikoja. Miksi ravintoloitsija ei saisi päättää, milloin ravintola on auki? Alkoholihaitat eivät johdu ravintolojen aukioloajoista eivätkä ratkea niitä rajoittamalla. Ainahan niitä saa taas supistettua, mikäli ongelmat käyvät ylivertaisiksi, mitä tosin epäilen. Monissa maissa aukioloajat ovat vapaita ja alkoholiongelmat pienempiä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ville Valkonen:

Kuntien määrää kannattaa vähentää, mutta pakko on osoittautunut toimimattomaksi keinoksi. Se ei liene poliittista realismia ja tuottaa riitaisia kuntia. Kuntarakenteen eheytyminen kohti elinkelpoisen kokoisia kuntia on tärkeää, jotta kunnat selviytyvät niille asetetuista tavoitteista. Muuten tehtävät karkaavat isommille kokonaisuuksille, ylikunnallisiksi. Uskon, että taloudelliset tosiasiat tulevat vaikuttamaan kuntarakenteeseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ville Valkonen:

Kaikki keinot työllisyyden parantamiseksi on otettava käyttöön! Työehtosopimukset eivät valitettavasti ota huomioon nykyajan erilaisia toimialoja ja työpaikkoja. Niiden minimiturva on hyvä asia, mutta erityisesti pienemmissä yrityksissä ja sellaisissa yrityksissä, jossa työpaikat uhkaavat karata ulkomaille, tulisi työehtosopimuksista voida joustaa. Jos asia sopii sekä työntekijälle että työnantajalle, ei keskusliittojen laatiman sopimuksen tulisi estää järkiratkaisua.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ville Valkonen:

Ajatus on lähes järjetön. Ei jokaiselle tunturille ja saarelle voi olla samanlaisia mahdollisuuksia järjestää palveluja. Valitettavasti se on taloudellinen mahdottomuus. Julkisiin palveluihin kohdistuu jo nyt valtavia kustannuspaineita. Kaikille kuuluu oikeus valita asuinpaikkansa, mutta jos asettuu jonnekin hyvin syrjäiseen kolkkaan, ei voi odottaa samanlaisia palveluja kuin tiheämmin asutuilla alueilla. En näe syytä, miksi valtion pitäisi erityisesti hajauttaa (tai keskittää) yhteiskuntaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ville Valkonen:

Ikääntymisen vuoksi sote-palveluihin tarvitaan raju tuottavuuden parannus, vielä melko nopeasti. Perusterveydenhuollossa ja osassa erityissairaanhoitoa yksityisillä palveluntarjoajilla pitäisi olla paljon merkittävämpi asia. Kilpailu on eräs ainoita keinoja, joilla tuottavuus voidaan saada nopeasti nousuun. Julkinen sektori olisi edelleen vastuussa siitä, että kaikki saavat hoitoa, mutta järjestämisessä palveluja tulee kilpailuttaa avoimesti.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ville Valkonen:

Sote-uudistuksen ajatus on juuri siinä, että päätöksentekoa siirtyy riittävän suurelle tasolle, jotta palveluita voidaan tarkastella kokonaisuutena. Kunnille jää kuitenkin vaikutusmahdollisuuksia sote-alueen hallinnon kautta. Tuottajat ja järjestäjät tulee pitää erillään, jotta järjestäjä oikeasti valvoo tuottajien toimintaa ja tehoa. Sote-palvelut ovat niin vaikeassa tilanteessa, että vanhoilla tavoilla tilanteen korjaaminen ei onnistu.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ville Valkonen:

Kannatan taksikilpailun lisäämistä. Kartellit aiheuttavat hyvinvointitappioita. Nykyisen järjestelmän perusteet ovat vanhentuneet. Kilpailu tuo halvemmat hinnat sekä paremmat palvelut. Esimerkiksi uusi Uber-palvelu sujuvoittaa kuluttajien arkea huomattavasti. Laatua ja turvallisuutta voitaisiin edelleen valvoa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ville Valkonen:

Suomi on arvoiltaan ja yhteiskuntajärjestykseltään länsimaa, ja suomalaiset haluavat tätä. Se on kansallinen etu. Euroopassa EU on länsimaiden arvoyhteisö, josta on myös turvallisuuspoliittista ja ennen kaikkea taloudellista hyötyä. Sisämarkkinat ovat valtavat verrattuna Suomeen, samoin rahoitusmarkkinat. EU helpottaa myös arkea matkustelussa ja opiskelussa. EU:n haittapuolia ovat liialliset normit, mutta niihin ollaan puuttumassa, ja ylivoimaisesti suurin osa on kansallista sääntelyä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ville Valkonen:

Jos vain osa EU-maista ottaa rahoitusmarkkinaveron käyttöön, se vain ajaisi rahoitus- ja pankkitoimintaa ulos maasta sekä vähentäisi sijoituksia Suomeen. Vero nostaisi sekä yritysten että tavallisten ihmisten lainojen hintaa. Globaalissa maailmassa on realistisesti otettava huomioon talouden lainalaisuudet.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ville Valkonen:

Valtion ydintehtäviä on pitää huolta turvallisuudesta. Suomen tulisi liittyä puolustusliitto Natoon. Se lisäisi Suomen turvallisuutta, koska pääsisimme turvatakuiden piiriin. Jäsenyys myös selkeyttäisi Suomen kansainvälistä asemaa ja parantaisi vaikutusmahdollisuuksia. Jäsenyys ei korvaisi uskottavaa omaa puolustusta, vaan täydentäisi sitä. Omasta puolustuskyvystä tulee aina pitää huolta. Liittymisajankohta tulee harkita tilanteen mukaan. Mainittavaa haittaa Natosta ei olisi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ville Valkonen:

Valtion ydintehtäviä on pitää huolta turvallisuudesta. Tämä on erityisen ajankohtaista juuri nyt Venäjän takia. Kaikkien eduskuntapuolueiden parlamentaarinen työryhmä on arvioinut, että Suomen uskottavasta puolustuksesta kiinni pitäminen edellyttää noin 50 miljoonan määrärahalisäystä vuodesta 2016 alkaen noin 150 miljoonaan euroon asti, indeksikorotusten lisäksi. Jaan tämän näkemyksen. Lisäksi lähitulevaisuudessa Hornetien korvaaminen ja merivoimien suuret hankinnat tulee rahoittaa erikseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ville Valkonen:

Jokainen, joka tulee Suomeen tekemään töitä, on tervetullut. Tarveharkinta pitää poistaa. Jos jollakulla on Suomessa työpaikka tiedossa, niin oletettavasti yrityksellä on tarve juuri hänen kaltaiselleen osaamiselle. Harva yritys huvikseen etsii työntekijöitä ulkomailta, jos samaa osaamista on tarjolla Suomessa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ville Valkonen:

Tahdon suvaitsevaisen, avoimen ja moniarvoisen Suomen. Sellainen Suomi on vahva. Mikään ihmisryhmä ei saisi kokea, että yhteiskunta ei hyväksy heitä, kunhan tuo ryhmä ei loukkaa kenenkään muun oikeuksia. Avioliittolain tulee olla tasa-arvoinen. Seksuaalinen suuntautuminen ei voi olla syrjintäperuste 2010-luvulla. Adoptiossa kuitenkin aina arvioidaan lapsen etu.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ville Valkonen:

Ihmisiä pitää tietenkin auttaa mahdollisuuksien rajoissa. Kotikunnassani on ollut vastaanottokeskus. Vastaanottokeskusten kustannukset kuuluvat valtiolle. Keskus toi muutaman kymmentä työpaikkaa kuntaan. Samoin kunta saa esimerkiksi kiinteistöverot. Kotoutuskunta taas kannattaa harkita tarkkaan, koska kaikilla kunnilla ei ole yhtä hyviä valmiuksia esimerkiksi järjestää suomenkielen opetusta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ville Valkonen:

Nykyajan suurissa luokissa opettajilla tulisi olla riittävät valtuudet varmistaa oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuus. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin päivittää koululaitos sellaiseksi, että oppilaiden motivaatio ja hyvinvointi kasvavat. Viihtyminen ja tiukempi kuri eivät sulje toisiaan pois, vaan jopa täydentävät toisiaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ville Valkonen:

Kannatan suvaitsevaista, edistyksellistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa yhteiskuntaa. Olen avomielinen. Yhteiskunnallisia arvojani ovat välittäminen, vapaus, vastuu, sivistys ja kannustavuus. Yhteiskunta tarvitsee enemmän uudistamista kuin säilyttämistä, mutta tietyt pysyvät arvot muodostavat hyvän pohjan uudistamiselle. Kunnioitan perinteitä niiden sisältämien opetusten, symbolien ja tarinoiden vuoksi. Olen isänmaallinen, mikä nykyään pitää sisällään myös kansainvälisyyden.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ville Valkonen:

Miksemme uskoisi suomalaisiin yrittäjiin entistä enemmän? Yksityiset palveluntuottajat tuovat palveluntuotantoon uusia ideoita ja tapoja tehdä. Näin myös julkiset palvelut hyötyvät. Ulkoistukset tulee toki tehdä viisaasti siten, että hinta ja laatu oikeasti paranevat. Oikein toteutettuna kilpailu on hyvä tuottavuutta lisäävä mekanismi. Ulkoistuksissa kunnalle tulee myös tilaa keskittyä omiin ydintoimintoihinsa entistä paremmin.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ville Valkonen:

Suomen kokonaisveroaste on liian korkea, 44,7 %. Se on lisäksi noussut voimakkaasti viime vuosina (2010-2014 3,9 %-yks). Ylikireät verot haittaavat talouskasvua ja työllisyyttä ja siten vähentävät yhteistä vaurauttamme, josta hyvinvointi rahoitetaan. Julkisella sektorilla - sekä valtiolla että kunnissa - on niin paljon erilaisia etuuksia ja palveluja, että säästövaraa on. Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ville Valkonen:

Ihmiset ovat erilaisia. Toinen valitsee työn, toinen vapaa-ajan. Tärkeintä on mahdollisuuksien tasa-arvo, jota on parannettava ja puolustettava kiivaasti. Suomen tuloerot ovat kansainvälisesti vertailtuna maltilliset. Tuloerojen itsetarkoituksellinen pienentäminen haittaa kannustimia tehdä töitä ja yrittää, ja siten vähentää kansakunnan taloudellista toimeliaisuutta. Tämä taas johtaa koko kansakunnan köyhtymiseen. Vauras kansantalous on lopulta myös heikompiosaisen paras turva.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ville Valkonen:

Suomi elää rutkasti yli varojensa. Velkaa ei kerta kaikkiaan saa jättää tuleville polville maksettavaksi. Se ei ole reilua. Suomen julkinen sektori on valitettavasti paisunut liian suureksi. Lisäksi julkiseen sektoriin kohdistuu valtavia uusia paineita ikääntymisen kautta. Suomessa täytyy uskaltaa tehdä valintoja siitä, mikä on kaikkein tärkeintä. Koulutuksesta, terveydenhuollosta ja turvallisuudesta tulee pitää huoli, ja tämä edellyttää sitä, että mitoitamme menot tuloihin muiden osalta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ville Valkonen:

Emme peri ympäristöä vanhemmiltamme vaan lainaamme sen lapsiltamme. Ympäristön pysyvään pilaamiseen tai esimerkiksi lajien sukupuuttojen aiheuttamiseen ihmisellä ei ole oikeutta. Se ei tarkoita, että ihan kaikki pitää suojella. Tarvitsemme myös kasvua. Onneksi talouskasvu ja ympäristöasiat eivät monesti ole ristiriidassa, vaan esimerkiksi clean tech -alalla on miljardien kasvupotentiaali.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ville Valkonen:

Emme peri ympäristöä vanhemmiltamme vaan lainaamme sen lapsiltamme. Ympäristön pysyvään pilaamiseen tai esimerkiksi lajien sukupuuttojen aiheuttamiseen ihmisellä ei ole oikeutta. Se ei tarkoita, että ihan kaikki pitää suojella. Jos ympäristövaikutukset todetaan liiallisiksi, hankkeesta pitää luopua. Suomessa on kehittynyt ympäristölainsäädäntö ja -hallinto.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset