KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kenneth Sundberg, Keskusta, 69

Oma esittely

Ikäänsä kokeneempi eduskuntavaaliehdokas Aurasta. Tradenomiopiskelija ja yrittäjä. Kunta- ja nuorispolitiikko. Kalamies.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kenneth Sundberg:

Velkaantumisen tie ei ole kestävä tie. Velanotto voi olla hetkellisesti ratkaisu, mutta ei pitkällä aikavälillä järkevää. Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta kaikkein heikko-osaisimpien, kuten opiskelijoiden palveluita ja etuuksia ei saisi leikata.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kenneth Sundberg:

Suomalaisten mielestä hyvätuloisuuden raja on 4000-4500 euroa kuukaudessa. Tämän ylemmän alemman keskiluokan ihmisten verotusta ei saa kiristää, pikemminkin päinvastoin. Mutta mielestäni kaikkien hyvätuloisimmilta, yli 100 000 euroa vuodessa tienaavien verotusta voisi kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kenneth Sundberg:

Vaikka ydinvoimaa kunhan ei kivihiiltä ja öljyä. Ydinvoima tuo tarvittavaa lisäenergiaa siirryttäessä kohti uusiutuvan energian vallankumousta. Suhtaudun varovaisen myönteisesti ydinvoimaan, mutta vaadin sen olevan vain siirtymävaiheen ratkaisu.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kenneth Sundberg:

Kivihiilestä pitää ehdottomasti luopua mahdollisimman pian. Pitkällä aikavälillä myös turpeesta ja maakaasusta. Tavoittelen, että Suomi on hiilineutraali maa vuonna 2030

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kenneth Sundberg:

Kyllä se osittain näin on. Toivoisin, että julkisen sektorin tueksi tulisi myös yksityinen ja kolmas sektori. Julkisen sektorin tuottavuutta on kuitenkin parannettava esimerkiksi luomalla oikeasti fiksut ja yhteensopivat it-järjestelmät.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kenneth Sundberg:

Olen vapaan kielivalinnan kannattaja. Läpi eri koulutusasteiden on luettava kolmatta kieltä Suomen ja Englannin lisäksi, mutta olen sitä mieltä, että ihmisen pitää saada valita itselle mieluisin kieli. Idässä se olisi varmasti Venäjä, lännessä ja lounaassa varmasti opiskeltaisiin edelleen Ruotsia. Näen, että vapaa kielivalinta edistäisi myös Suomen kansainvälistymistä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kenneth Sundberg:

Kyllä työtä pitää ottaa edes jossain muodossa vastaan, jos sitä tarjotaan. Se pitää ihmisen myös yhteiskunnassa kiinni.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kenneth Sundberg:

Kyllä minä olen sitä mieltä, että jos joku on varallisuutta kerryttänyt työelämässä, niin nauttikoon hän sen antimista myös vanhana. Hän voi osoittaa varallisuuttaan hoivaan, mutta ei pakolla.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kenneth Sundberg:

Poliittiset kysymykset, joissa esiintyy sana alkoholi herättävät tunteita. Lähtökohtaisesti kannatan vapaita aukioloaikoja ja toivoisinkin myös pientä joustoa alkoholiravintoloiden aukioloaikaan. 24/7 baareja en kuitenkaan pidä fiksuna ideana.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kenneth Sundberg:

Ei nyt ainakaan pakolla. Kyllä kuntapäättäjät itse näkevät, mikä on kunnalle paras vaihtoehto. En pidä siitä ajatuksesta, että valtio päättää kuntien liittymisestä. En lähde linjaamaan onko kuntia liikaa vai liian vähän, mutta sen sanon, että tärkeät asiat kuten sivistys-, elinkeino, nuoriso ja kulttuuritoimi täytyy päättää ja järjestää läheisyysperiaatteen mukaisesti.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kenneth Sundberg:

Tulkitsen, että kysymyksellä tarkoitetaan paikallisen sopimisen lisäämistä. Mielestäni paikallista sopimisen mahdollisuutta on lisättävä, erityisesti pienten yritysten kohdalla. Näin voidaan osaltaa alentaa kynnystä pienyrityksen kasvuun. Työehtosopimusjärjestelmää en täysin romuttaisi, mutta lähtökohtaisesti paikallinen sopiminen on hyvästä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kenneth Sundberg:

Kysymys on varsin kärjistävästi muotoiltu. Koko Suomi on pidettävä asuttuna, mutta ei se tarkoita sitä että verovaroin tekohengitetään paikkakuntia. Poliittisilla päätöksillä voidaan edistää palveluiden pysyvyyttä ja laatua syrjäseuduilla ja poliittisella ohjauksella myös luoda työpaikkoja maakuntiin. Suomi nojaa tulevaisuudessa edelleenkin luonnonvaroihin ja se on yksi syy miksi koko Suomi on pidettävä asuttuna. Mielestäni Suomi ei olisi niin hyvä maa elää, jos jatkamme keskittämisen tiellä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kenneth Sundberg:

Yksityiset palvelut voivat tulla tukemaan julkisia palveluita ja olla osa kokonaisuutta. Julkisten terveyspalveluiden tulee edelleen olla "ensisijainen" vaihtoehto.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kenneth Sundberg:

On perusteltua yhdistää terveyspalveluiden hallintoa kuntayhtymien ja vastaavien kautta, mutta on turvatta pienten kuntien vaikutusmahdollisuudet suhteessa isoihin kuntiin. Ideaalitilanne olisi se, että sote-palvelut voitaisiin järjestää läheisyysperiaatteen mukaisesti.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kenneth Sundberg:

Olen sitä mieltä, että on hieman outoa että taksipalveluita säännöstellään, mutta toisaalta on todettava, että taksipalvelut pitää olla saatavilla myös syrjäseuduilla ja erityisesti tänä aikana, jolloin kyläkouluja on lakkautettu ja palvelut ovat karanneet kauemmas ihmisistä. Suhtaudun kuitenkin varovaisen positiivisesti taksialan avaamisesta kilpailulle.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kenneth Sundberg:

Ei EU ole todellakaan täydellinen, mutta näen että se on tuonut Suomelle paljon enemmän hyvää kuin pahaa. Toivoisin kuitenkin, että EU keskittyy tulevaisuudessa entistä enemmän isoihin asioihin, kuin hassujen direktiivien luomiseen. EU:n tulee panostaa erityisesti infrastruktuuriin, liikkuvuuteen, kehitystyöhön ja yrittäjyyteen sekä kaikkien pääomien liikkuvuuteen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kenneth Sundberg:

Mielestäni tässä tilanteessa ei ole perusteltua luoda veroja, jotka vaikuttavat kasvuun ja työpaikkoihin vaikka rahoitusmarkkinaveron tarkoitusperä onkin hyvä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kenneth Sundberg:

Suomen ei pidä liittyä Natoon tai valmistella Natoon hakemista, mutta mielestäni Suomen turvallisuuspoliittista asemaa on tarkasteltava jatkuvasti muuttuvan maailman tilanteen mukaan. Lähtisin siitä, että hallitusohjelmaan ei kirjata mitään Natosta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kenneth Sundberg:

Suomen puolustusvoimat ovat kohtuullisen hyvissä kantimissa, mutta puolustusmäärärahojen korotus on mielestäni perusteltua, jotta itsenäistä puolustusta voi vahvistaa ja kehittää. Erityisesti kyberuhkiin on panostettava enemmän.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kenneth Sundberg:

Tämä on mielestäni jälleen yksi byrokratian muoto, joka olis syytä purkaa. Työperäistä maahanmuuttoa voi näiltä osin helpottaa, koska esimerkiksi on varsin outoa, että EU-maasta voi palkata ulkomaisen työntekijän, mutta ei vaikkapa Venäjältä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kenneth Sundberg:

Kannatin ja kannatan edelleen vahvasti tasa-arvoista avioliittolakia. Adoptio-oikeuden osalta ajattelen, että vanhemmilla ei ole niinkään väliä kunhan on hyvä koti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kenneth Sundberg:

En näe tässä asiassa mitään ongelmaa. Toisi muutamia työpaikkoja lisää ja vastaanottokeskusten hajauttaminen maakuntiin on muutenkin hyvä asia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kenneth Sundberg:

Opettajallakin pitää olla oikeudet.. Mielestäni opettaja on myös kasvattaja ja hänellä pitää olla oikeus pitää kuria yllä luokassa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kenneth Sundberg:

Näille arvoille Suomi on rakennettu ja lähtökohtaisesti näillä arvoilla voidaan myös jatkaa. Toisaalta olen sitä mieltä, että uskontoa ja valtiota ei pidä sekoittaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kenneth Sundberg:

Tämä on lähtökohtaisesti hyvä ajatus ja joissakin asioissa varmasti tuottaa tuloksia sekä säästöjä tinkimättä palveluverkosta tai palveluiden laadusta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kenneth Sundberg:

Ehkä enemmän kallistun siihen, että palveluita ja etuuksia leikattaisiin. Mielestäni kokonaisveroaste ei saa enää nousta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kenneth Sundberg:

Tuloerot ovat hyväksyttäviä tiettyyn rajaan asti. On oikeutettua, että ahkeruuden kautta toinen ansaitsee enemmän kuin toinen. Tuloerojen kasvua on kuitenkin hillittävä, mutta kohtuudella.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kenneth Sundberg:

En näe, että nykyiset palvelut ovat liian raskaita, mutta julkisella sektorilla kieltämättä olisi varaa tehostaa palveluita. Kuitenkin tärkeintä on nyt saada Suomi kasvu-uralle ja velkaantuminen taitettua.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kenneth Sundberg:

Talouskasvu ja ympäristöarvot eivät ole ristiriidassa aina. Talouskasvua syntyy tulevaisuudessa entistä enemmän palvelusektorille sekä cleantechiin ja biotalouteen, jotka ylipäätänsä joko eivät rasita ympäristöä tai perustuvat asioiden tekemiseen ympäristöä säästäen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kenneth Sundberg:

Tämä on mielestäni varsin järkevä ajatus. Toki on sanottava, että ei ehkä kaikessa päätöksenteossa pidä tarkkailla ympäristöasioita, jos asia ei millään tavalla vaikuta ympäristöön
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset