KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anna Sirkiä, Keskusta, 68

Oma esittely

Olen nuori turkulainen opiskelija. Opiskelen Turun yliopistossa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa pääaineenani filosofiaa ja Turun konservatoriossa muusikon ammattiin pääaineenani klassinen laulu. Valmistun muusikon ammattiin keväällä 2015. Vapaa-ajallani työskentelen vanhainkodissa hoitajana. Tärkeimmät vaaliteemani ovat PERHE, TYÖLLISYYS ja KOULUTUS JA KULTTUURI. Minulle on tärkeää, että perheistä huolehditaan, vanhukset hoidetaan, työllistyminen tehdään helpommaksi ja koulutukseen ja kulttuuriin panostetaan jatkossakin.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anna Sirkiä:

Olen sitä mieltä, että velkaantuminen on käännettävä laskuun. Palveluissamme meidän on pohdittava rakenteellisia muutoksia. Onko nykyinen toimintatapa paras mahdollinen? Onko se edullisin? Säästöjä ei tule tehdä juustohöyläämällä ja repimällä se sitten työntekijöiden selkänahasta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anna Sirkiä:

Palkkaverotus on jo aika korkealla tasolla. En tässä kohtaa lähtisi kiristämään sitä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anna Sirkiä:

Erityisesti hiilineutralius on tärkeä tavoite, joka ensitilassa tulee toteuttaa. Tilalle tulee ottaa käyttöön lisää kotimaista uusiutuvaa energiaa edullisuusjärjestykessä. Puu-, vesi-, aurinko- ja tuulienergiassa on mahdollisuuksia myös uusiin työpaikkoihin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anna Sirkiä:

Olen sitä mieltä, että esimerkiksi itärajalla voisi kokeilla venäjän opiskelua ruotsin sijaan b-kielenä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anna Sirkiä:

Pakko on aina melko huono motivaattori. Ihmisen pitäisi kuitenkin tuntea työ jossain määrin mielekkääksi. Edes sen verran, että hän ottaa sen vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anna Sirkiä:

Aukioloaika ei ole niin olennainen kysymys ravintoloiden menestyksen kannalta. Sen sijaan esimerkiksi verohelpotukset alkoholiverotuksessa anniskeluravintoloille voisivat tuoda lisää asiakkaita ja siirtää alkoholin kulutusta kodeista ravintoloihin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anna Sirkiä:

Kuntien määrä ei ole ongelma. Sama määrä ihmisiä silti tarvitsee terveydenhuollon ja koulutuksen. Kunnat ovat tähänkin asti osanneet itse yhdistyä tai tehdä yhteistyötä yli kuntarajojen tarpeen vaatiessa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anna Sirkiä:

Työehtosopimus on työntekijöiden turvana. Yrityksiä on tuettava muulla tavoin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anna Sirkiä:

Ei koko Suomea tarvitse pitää asuttuna, mutta ihmisten tulee voida aidosti valita asuinpaikkansa. Palvelut tulee tuottaa siellä missä ihmiset ovat.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anna Sirkiä:

Palvelut voidaan tuottaa julkisella sektorilla tai ostaa ostopalveluna yksityisiltä, riippuen järjestävän tahon resursseista.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anna Sirkiä:

Esimerkiksi maataloustuet ovat Suomelle enemmän hyöty. Suomalaiset tuotteet olisivat ilman EU-jäsenyyttäkin kilpailleet Eurooppalaisilla markkinoilla, koska olemme osa Euroopan talousaluetta, ja EU:n maataloustuista on tässä suhteessa hyötyä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anna Sirkiä:

Mielestäni Suomen tulee ylläpitää omaa armeijaa ja panostaa pohjoismaiseen yhteistyöhönn. Hyvät suhteet Natoon kannattaa toki säilyttää, mutta liittoutumattomuus on paras linja Suomelle.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anna Sirkiä:

Meidän tulee turvata uskottava puolustus.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anna Sirkiä:

Tarveharkinta työlupien myöntämisessä on mielestäni perusteltua.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anna Sirkiä:

Koulut ovat parempia, kun lapset kasvatetaan kunnioittamaan toisia ihmisiä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anna Sirkiä:

Kodilla arvona ymmärrän myös perheistä huolehtimisen. Perheet ovat nykyisin erilaisia, ja riippumatta siitä, onko kyse perinteisestä ydinperheestä, yksinhuoltajaperheestä, sateenkaariperheestä, tai yksinelävästä ihmisestä, kaikki ovat yhtä arvokkaita. Uskonto on minulle enemmänkin uskonnonvapautta. Jokainen saa olla oma itsensä. Isänmaan tärkeys taas on itsestään selvää. Nykyisin suomalaiset ovat kirjavampi joukko kuin ennen. Kaikki, niin uus- kuin kantasuomalaiset ovat yhtä tärkeitä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anna Sirkiä:

Palvelut voidaan tuottaa itse, mikäli siihen on resursseja. Yksityistäminen ei ole itseisarvo.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anna Sirkiä:

Tuloerot ovat hyväksyttäviä, suuret tuloerot eivät. Heikommista tulee huolehtia. Ihmisen köyhyydessä ei ole välttämättä ole kyse lahjakkuudesta tai ahkeruudesta, vaan syyt ovat moninaiset.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anna Sirkiä:

Palveluidemme järjestämistapaa tulee ainakin pohtia. Onko nykyinen rakenne paras ja edullisin?

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anna Sirkiä:

Nämä tilanteet ovat harvinaisia ja hyvin erilaisia, ja mielestäni tulisi harkita tapauskohtaisesti, kumpi on tärkeämpi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset