KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Heikki Mäkinen, Keskusta, 63

Oma esittely

Olen varatuomari ja yrittäjä, Oripään kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuutettu. Olen syntynyt ja asunut suurimman osan elämästäni Turussa. Paraisilla asuin kymmenkunta vuotta ennen muuttoa Oripäähän. Olen hoitanut ihmisten ja yritysten asioita jo lähes kolme vuosikymmentä, joista yrittäjänä yli kaksi vuosikymmentä. Pitkä kokemukseni laki- ja asianajotehtävistä antaa hyvät valmiudet olla tekemässä päätöksiä myös yhteisistä tärkeistä asioistamme. Haluan olla rakentamassa Suomesta yhä parempaa, elinvoimaisempaa ja turvallisempaa paikkaa elää ja asua. Minulle on tärkeää, että asioista voidaan käydä avoimesti julkista keskustelua eikä päätöksiä tehdä kabineteissa. Yrittäjyyteen liittyvät asiat sekä maaseudun ja saariston elinvoiman turvaaminen ovat lähellä sydäntäni. Minulle tärkeitä ovat myös oikeusturvaan sekä kuntien itsehallintoon liittyvät asiat. Kotisivuiltani sekä blogistani http://www.heikkimakinen.blogspot.fi löytyy tarkempia kannanottoja ja runsaasti kirjoituksia.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Heikki Mäkinen:

Julkisen talouden velkaantuminen on vihdoinkin saatava taittumaan. Valtion velka on ylittämässä 100 miljardin rajan ja julkinen velka nousee yli 60 prosenttiin BKT:sta. Näin ei voida jatkaa. Puheet elvyttämisestä velkarahalla joutavat romukoppaan. Velka on myös maksettava takaisin ja jo nyt maksettavaa on kertynyt rutkasti. Lisävelan ottamista voisi vielä perusteella tilanteessa, jossa selkeää talouskasvua on jo odotettavissa. Mitkään ennusteet eivät sellaista kuitenkaan nyt osoita.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Heikki Mäkinen:

Verojen korottamisen tie on sekin käyty loppuun. Verojärjestelmän sisällä voidaan tehdä muutoksia, mutta kokonaisverotusta ei voi enää nostaa. Verotuksen kannustavuuteen ja oikeudenmukaisuuteen on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Heikki Mäkinen:

Tavoitteena tulee olla energiaomavaraisuus. Kotimaisten uusiutuvien energiavarojen käyttöä on huomattavasti lisättävä. Muutos tapahtuu kuitenkin vähitellen ja sen vuoksi ydinvoimaakin vielä tarvitaan. Ydinvoimatuotannon erityissäännösten ajantasaisuudesta ja turvallisuuskysymyksistä on huolehdittava tarkasti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Heikki Mäkinen:

Kivihiilestä ja maakaasusta voidaan luopua. Samalla kotimaisten uusiutuvien energiavarojen käyttöä on huomattavasti lisättävä. Myös turvetta voidaan käyttää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Heikki Mäkinen:

Julkisen sektorin osuus BKT:stä on kasvanut liian suureksi. Sitä on pienennettävä kansalaisten hyvinvoinnista kuitenkin huolehtien. Kuntien tehtävien luvatut vähennykset on toteutettava viipymättä. Turhasta byrokratiasta on luovuttava. Sääntelyä ja valvontaa on karsittava.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Heikki Mäkinen:

Perustuslain mukaan maamme kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi, joten molempien osaamisesta on huolehdittava lainsäädännön mukaisesti. Opiskelun pakollisuutta tulee kuitenkin lieventää ja lisätä kannustavuutta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Heikki Mäkinen:

Työn vastaanottamisen tulee kaikissa tapauksissa olla kannattavaa ja kannustavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Heikki Mäkinen:

Jos varallisuutta on kertynyt, voisi sitä tarvittaessa ja kohtuullisuuden rajoissa käyttää myös hoivapalveluiden hankkimiseen itselle. Mitään automatiikkaa ei voida kuitenkaan rakentaa siihen, että kertynyt varallisuus aina käytetään tai että se olisi ensisijainen rahoitusmuoto.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Heikki Mäkinen:

Turhaa sääntelyä ja valvontaa on tässäkin karsittava.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Heikki Mäkinen:

Tutkimusten ja lukuisten esimerkkien perusteella voidaan todeta, että kuntaliitoksilla ei saavuteta säästöjä. Sellaiset palvelut joita ei ole järkevää tuottaa pelkästään yhden kunnan toimesta, voidaan tietenkin toteuttaa isommassa yksikössä esimerkiksi sopimusjärjestelyin tai kuntayhtymien puitteissa. Kuntien rajojen siirtelyä tähän ei suinkaan tarvita. Taloudellisilla perusteilla pakkoliitoksiin on jo nyt riittävät perusteet, joten pakkoliitosmahdollisuuksia ei tule enää lisätä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Heikki Mäkinen:

Uusia työpaikkoja on saatava aikaiseksi. Niitä on mahdollista luoda pieniin yrityksiin uudistamalla työmarkkinoita ja lisäämällä paikallisen sopimisen mahdollisuutta. Työllistämisen esteitä on kaikin keinoin purettava. Myös yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä on madallettava.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Heikki Mäkinen:

Kaikki puolueet vannovat nyt kotimaisen ruokatuotannon ja ruokavarmuuden sekä bioenergian ja biotalouden nimiin. Pyrkimys palveluiden keskittämiseen johtaa kuitenkin täysin päinvastaiseen lopputulokseen. Onkin korkea aika miettiä, ketkä tuottavat puhdasta ja turvallista kotimaista ruokaa sekä kuka biotaloutta harjoittaa, jos maaseutu päästetään autioitumaan. Myös saaristo tulee valjastaa mukaan kehitykseen. Maaseutu ja saaristo tuleekin nähdä voimavaroina eikä pelkästään kustannuspaikkoina.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Heikki Mäkinen:

On erittäin tärkeää, että vaihtoehtoja on olemassa ja että yksityinen sektori täydentää julkista. Palveluiden laatu ja lähipalveluiden saatavuus ovat kuitenkin tärkeämpiä kuin se, tuottaako palvelut julkinen, yksityinen vai kolmas sektori.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Heikki Mäkinen:

Sote-uudistuksessa on korostettu integraatiota. Toisaalta varsinkin sosiaalipalveluissa on erittäin tärkeässä osassa paikallistuntemus. Erityisesti pienissä kunnissa tämä näkyy nyt palveluiden tehokkuudessa selvästi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Heikki Mäkinen:

Sääntelyä voidaan tässäkin purkaa. Taksinkuljettajien ammattipätevyyttä tulee kuitenkin valvoa myös jatkossa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Heikki Mäkinen:

EU kahlitsee jäsenvaltioita jo liikaa. Yhteiset säännöt tuovat sinänsä vakautta, mutta EU-säädösten noudattaminen on kuitenkin hyvin kirjavaa. Suomi noudattaa säädöksiä turhankin tarkasti. Myös EU:ssa tulisi turhaa sääntelyä purkaa ja keskittyä olennaisiin asioihin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Heikki Mäkinen:

Mahdollisuus jäsenyyden hakemiseen voidaan jättää auki, mutta tällä hetkellä tarvetta jäsenyyteen ei ole.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Heikki Mäkinen:

Uskottava puolustus edellyttää riittäviä määrärahoja.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Heikki Mäkinen:

Eduskunnan jo tekemiä päätöksiä tulee kuitenkin noudattaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Heikki Mäkinen:

Kotouttaminen voi onnistua vain siinä tapauksessa, että vastaanottava kunta itse katsoo omaavansa todelliset mahdollisuudet maahanmuuttajien vastaanottamiseen. Muussa tapauksessa eri viranomaisten väliseltä laajamittaiselta yhteistyöltä putoaa pohja pois. Suunnitelmallisen kotoutumisen onnistuminen edellyttää myös merkittäviä henkilöstö- ja talousresursseja.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Heikki Mäkinen:

Tällä hetkellä tuntuu, että opettajilla ei ole keinoja ongelmatilanteisiin puuttumiseen ja rajojen asettamiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Heikki Mäkinen:

Perinteitä tulee kunnioittaa, mutta myös tarpeellisiin muutoksiin on oltava valmius. On paljon muitakin arvoja, kuin kysymyksessä mainitut.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Heikki Mäkinen:

On tärkeää, että laadukkaita vaihtoehtoja on olemassa. Ulkoistaminen ei kuitenkaan voi olla itsetarkoitus.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Heikki Mäkinen:

Verojen korottamisen tie on käyty loppuun eikä kokonaisverotusta voi enää nostaa. Julkisten palveluiden toteuttamistapojen muutokset ovat ensisijaisia suhteessa leikkauksiin. Kansalaisten perushyvinvoinnista on aina huolehdittava.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Heikki Mäkinen:

Kannustavuuden lisääminen on tärkeää, mutta liialliset tuloerot johtavat eriarvoisuuteen. Yhteiskunnan kahtiajaosta aiheutuu hyvin suuria ongelmia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Heikki Mäkinen:

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa leikkaukset ovat välttämättömiä. Ihmisten omaa vastuuta elämästään ja hyvinvoinnistaan tulisi lisätä. Kansalaisten perushyvinvoinnista on kuitenkin aina huolehdittava.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Heikki Mäkinen:

Talouskasvu ja ympäristöasiat on pystyttävä sovittamaan yhteen. Liiallista sääntelyä ja ympäristöbyrokratiaa on kuitenkin purettava. Mitä tahansa ei sentään voida talouskasvunkaan nimissä tehdä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Heikki Mäkinen:

Ympäristövaikutukset on arvioitava ja tarvittaessa asetettava toiminnalle rajoituksia. Liiallista sääntelyä ja ympäristöbyrokratiaa on kuitenkin purettava.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset