KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pekka Myllymäki, Keskusta, 62

Oma esittely

Aurinkosähkön tuottaja, maanviljelijä ja EU-asiantuntija, joka johtaa puhetta Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuustossa. Aiemmin olen toiminut opettajana ja Brysselin lobbarina. Minulla on pitkä kunnallisalan tuntemus ja VS-liiton telakkaryhmän jäsenenä myös laajat yrittäjäkontaktit eri puolille Suomea. Sitran kestävän talouden foorumilaisena ja EU-komission asiantuntijana olen verkostoitunut viimeisen kymmenen vuoden aikana eri alojen osaajien kanssa, erityisesti eurooppalaisiin maatalouden asiantuntijaorganisaatioihin. Yhdellä sanalla kuvattuna olen "verkosto-osaaja": Yksin olemme mitä kukin, yhdessä mitä vain.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pekka Myllymäki:

Ratkaisevaa on missä suhdannevaiheessa velkaantumista käännetään voimakkaimmin laskuun. Väärä ja liian voimaskas julkisten menojen leikkaus voi aiheuttaa talouskasvun pysähtymisen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pekka Myllymäki:

Aikataulu pitää selvittää tarkemmin. Kymmenen vuotta on lopulta hyvin lyhyt aika. Turve on kotimainen ja sen osalta kannattaa varmistaa onko tarvetta luopua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pekka Myllymäki:

Kaikkien kielten opiskelumahdollisuuksia tulisi edistää, ruotsin kielen asema on Suomessa nyt kohdillaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pekka Myllymäki:

Nykyiset aukioloajat ovat riittävän laajat.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pekka Myllymäki:

Kunnissa tiedetään milloin liitos on järkevää. Tätä asiaa ei tule sanella ylhäältä päin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pekka Myllymäki:

Työnantajan kokonaiskustannuksiin tulee löytää helpotuksia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pekka Myllymäki:

Kysymys on ohjaileva ja hyvin jyrkkä: koko maan resurssit tulee hyödyntää. Helsinki saa valtion verovaroin tuettuja toimintoja enkä olisi niitäkään heti poistamassa. Maan eri osien vastakkain asettaminen ei ole viisasta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pekka Myllymäki:

Kuntien yhteistoiminta tuo tehokkuutta, asiantuntemusta ja säästöjä. Kysymykseen on piilotettu suurkunta-ajattelua.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pekka Myllymäki:

Ulkomailta löytyy huonoja esimerkkejä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pekka Myllymäki:

NATO-vaihtoehto tulee olla vaalikauden aikana mahdollista, mutta etukäteen sitä ei tule lyödä lukkoon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pekka Myllymäki:

Ihmisoikeudet tulee kaikilla olla samat.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pekka Myllymäki:

Valtio harkitsee tarkasti ne paikkakunnat, joihin turvapaikanhakijat suunnataan. Mynämäki ei ole Varsinais-Suomessa ensisijainen kohde. Asia tulisi tarkkaan harkita, jos ehdotus tulisi.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pekka Myllymäki:

Nykyaikainen opetus ei voi perustua pelkästään "kurille". Koulu kasvattaa yhteiskuntaa varten ja yhteisten pelisääntöjen oppinen tapahtuu osallistumisen ja onnistumisten kautta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pekka Myllymäki:

Hyviä arvoja, mutta on myös muita arvoja, joita politiikassa tulee noudattaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pekka Myllymäki:

Kysymys asettaa KAIKKI palvelut samalle viivalle. On julkisia palveluita, joita tulee tuottaa ja joiden säilymiseksi tarvittaessa tulee nostaa veroja. Kysymys on siis valinnasta ja tärkeysjärjestyksestä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pekka Myllymäki:

Mikäli talouskasvua ei saada kestävällä tavalla aikaan, on palvelutasoa ja sosiaalietuuksia maltillisesti karsittava. Kysymys on rahan riittävyydestä ja valinnasta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pekka Myllymäki:

Maapallon luonnovarojen rajallisuus ja kestävä talouskasvu ovat ihmiskunnan kohtalonkysymyksiä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pekka Myllymäki:

Esimerkiksi turvetta voi käyttää niin pitkään kuin sillä suoraan korvataan kivihiiltä. Turpeesta voidaan siirtyä nopeasti uusiutuviin, kun tekniikka ja osaaminen sen mahdollistavat.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset