KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mauri Ikonen, Keskusta, 56

Oma esittely

Everstiluutnantti evp. 11 vuotta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin päällikkönä. Toiminnan mies, joka koko 2000-luvun on perehtynyt suomalaisen yhteiskunnan varautumiseen tässä ja nyt aina poikkeusoloihin asti. Kokonaisturvallisuuden ammattilainen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mauri Ikonen:

Palvelujen tarvitsijoiden, opetuksen ja terveydenhoidon tasoa ei saa laskea. Tilannetietoisuutta, ml talouden osalta on lisättävä. Suomi on jaettu kuntiin ja siellä toimivat talouselämä, viranomaiset ja kolmas sektori. Niillä on sama tavoite kunnan kanssa, jatkaa toimintoja kaikissa häiriöissä. Päätösvalta takaisin kuntiin ja paikallisille aivoille mahdollisuus toimia. Pystytään näin ennakoinnilla kaikilla hallinnon tasoilla merkittäviin säästöihin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mauri Ikonen:

Paraspalkkaistenkin osalta verotus on piikissä. Keski- ja matalapalkkaisten verotusta on pyrittävä laskemaan purkamalla tilannetietoisuuden pohjalta päällekkäisiä menoja. Vakava panostus ennalta ehkäisyyn ja varautumiseen kaikilla tasoilla. Näin pystytään julkisen talouden menoja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mauri Ikonen:

Energiaomavaraisuus on välttämättömyys. Rakennetaan nyt suunniteltu ydinvoima ja panostetaan uusiutuvaan ja bioenergiaan. Vakaa energiastrategia on saatava hyväksyttyä. Tuetaan tutkimusta voimakkaasti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mauri Ikonen:

Meillä on oltava mahdollisimman laajasti hyväksytty energiastrategia, joka perustuu ja huomioi huoltovarmuuden. Tältä pohjalta tehdään rakentamista- ja luopumispäätökset. Täälläkin tilannetietoisuus on avainsana. Kotimaisesta energiasta ei pidä luopua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mauri Ikonen:

Tavoite, julkinen sektori on puolitettu 2020 on oikea, mutta sitä ei voida toteuttaa ilman, että määritetään poikkihallinnollisesti tarpeet ja säästö- ja leikkauskohteet. Päätöksentekokykyä ja vaatimusta paikalliselle tasolle, jota kautta asetettujen tavoitteiden kautta pystytään saavutuksiin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mauri Ikonen:

Me tarvitsemme kaksikielisenä maana ruotsin osaajia, mutta laajeneva globalisaatio ja venäjäyhtyeistyö vaatii Venäjän kielen taitajia. Etenkin muutaman vuoden kuluttua, kun historian ikävä vaihe menee taas kohti yhteistyötä ja kauppaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mauri Ikonen:

Talouselämän aktivoimiseksi ja kansalaisen syrjäytymisen estämiseksi esitän sitä rahaa, joka maksetaan nyt nk. Tukina ja ansiosidonnaisina päivärahoina, ohjataan kunnan aktiivisen roolin tukemana talouselämän, etenkin ok-yritysten kautta palkkana kansalaiselle. Tekemästään työstä hän saa palkkaa, maksaa veronsa, vuokransa jne. Hän on kiinni elämässä ja yrittäjä saa näin tukea palkata mahdollisesti ensimmäisen työntekijänsä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mauri Ikonen:

Sillä turvataan hänen ja muiden hyvä palvelujen saanti.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mauri Ikonen:

Koko alkohipolitiikka hyötyminen ja haittoineen pitää tarkastella ilman ennakkoasenteita ja siltä pohjalta tehdä ratkaisut.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mauri Ikonen:

Kuntarajoja siirtämällä ei ratkaista yhteiskunnan ongelmia. Kunnat tekemään nopeasti kokonaisturvallisuuden pohjalta tilanneselvitys ja siltä pohjalta syntyy yhteistyö- ja yhdistymistulokset.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mauri Ikonen:

Pitää puuttua koko työehto- ja työvoimapolitiikan. Olen samaa mieltä heti, kun tilannetietoisuus on kaivettu esille. Pitää sekä työvoima- että työnantajapuolella ymmärtää paremmin yksittäisen muutoksen vaikutus kokonaisuuteen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mauri Ikonen:

Suomi on pidettävä asuttuna, mutta tilennetietoisena siitä, mitä siitä hyödytään ja maksetaan. Suomi tulee tarvitsemaan kokonaisturvallisuuden, -taloudellisuuden takia työvoimaa kaikkialla maassa. Uudet energia ja taloussuunnitelmat edellyttävät asukkaita koko maassa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mauri Ikonen:

Jonkun tahon on vain johdettava tätä toimintaa, niin että voimme poistaa päällekkäiset tutkimukset ja muut toiminnot. Palvelusetelijärjestelmä käyttöön. Jos haluat extra palveluja, maksa itse.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mauri Ikonen:

Päätösvaltaa, tilannetietoisuutta, nimenomaan ennakoitavuus ja ennakkotoimenpiteet voidaan tietääkuntiin vain sopivina paikallisella tasolla. Kaikki asiat tapahtuvat aina jossakin kunnassa, koska Suomi on jaettu kuntiin. Tämä tilannetietoisuus lisää tuloksellista yhteistyötä ja yhdistää kuntia järkevällä tavalla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mauri Ikonen:

Turvataan kaikkialla palvelut. Yhteiskunnan tukemia palveluja pitää ohjata tuloksellisesti, ettemme aja yhtä asiakasta pelkästään yhteiskunnan varoilla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mauri Ikonen:

Laajemmat markkinat, mutta kansalliset erityisolosuhteet voitava säilyttää. Esimerkiksi Suomi on vaativien meriyhteyksien takana.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mauri Ikonen:

Suomalaisille vero tulisi erittäin kalliiksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mauri Ikonen:

Kannatan selvitystä, koska nyt emme voi sanoa varmaksi hyötyjä ja haittoja. NATOn amerikkalainen jalka katsoo Aasiaan kansainvälisten markkinoiden takia. Euroopan puolustus on laiminlyöty. Natolle ei ole omaa armeijaa, vaan se kansallisten valtioiden asevoimat. Mikä tältä pohjalta on hyöty?

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mauri Ikonen:

Sotilaallinen voima on oltava sellainen, että voimme turvata alueellisen koskemattomuuden ja jos sitä uhataan, se on uhkaajille liian kallista. Huolestuttavaa on siviiliyhteiskunnan valmius. Uudet sodat käydään niin, että uhataan yhteiskunnan niitä järjestelmiä, joita käytämme tässä ja nyt joka päivä. Maahantunkeutuja iskee niihin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mauri Ikonen:

Me tarvitsemme tarveharkintaiseksi maahanmuuttoa, koska alle 15 vuotiaiden määrä on pienempi kuin yli 65 vuotiaiden. Kotoutus on hoidettava vain aktiivisille, työllistävillä toimenpiteillä, ei pelkällä "pulpettilinjalle".

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mauri Ikonen:

Olen työskennellyt vuosia nuorten miesten parissa ja isättömät tai miesmallia vaille jääneet ovat useammin olleet vaikeammin sopeutuvia kuin heteroperheiden lapset.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mauri Ikonen:

Aktiivinen töyhönohjaus, opastus. Vain opiskeluun tottuneet kotiutukseen "pulpettilinjalle". Olen työskennellyt yli kolme vuotta kansainvälisissä tehtävissä ja näen tulevaisuudessa uussuomalaiset mahdollisuutena.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mauri Ikonen:

Aktiivinen, mukaansa tempaava toiminta käyttöön, ei mistään sotilaskurista ole kysymys.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mauri Ikonen:

Palvelut pitää tehdä taloudellisesti. Molemmat täydentävät toisiaan. Palveluseteli käyttöön.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mauri Ikonen:

Meidän on otettava kolmas sektori tehokkaasti käyttöön, nimenomaan ennakoivasta työssä. Esimerkiksi 900 000 yli 63 vuotiasta, jotka eivät tarvitse mitään päivittäistä palvelua, voidaan saada resurssiksi tähän yhteiskuntaan. Aktivoimalla heidät, henkisesti ja fyysisesti, he elävät 10-20 vuotta pidempään ilman laitoshoitoa. Oman ryhmän aktivointi, käyttö muun kansanosan "tukijoina" rajoitetusti. Turvataan yhteiskunnan kotimarkkinoita.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mauri Ikonen:

Ei ole mitään niin passivoivaa kuin ahneus.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mauri Ikonen:

Etenkin ennakointi, mutta myös osa "kevyistä" palveluista on saatava kolmannelta sektorilta. Edellyttää kunnan tilennetietoisuutta ja kykyä vastaanottaa tukea.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mauri Ikonen:

Pitkällä tähtäyksellä, tilanne- taloustiedollisesti eivät sulje pois toisiaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Mauri Ikonen:

Monilla toimilla voimme muuttaa toisiamme niin, että se ei ole yhtä haitallista kuin vanhoilla toimintatavoilla.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset