KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ulla Huittinen, Keskusta, 55

Oma esittely

Olen 53-vuotias jalat maassa oleva vaimo, äiti, maatalousyrittäjä ja toimintaterapeutti. Hoidamme yhdessä mieheni kanssa perheviljelmäämme, siipikarjatilaa Salon Kiskossa. Harrastan lenkkeilyä kävellen, juosten ja hiihtäen. Olen helposti lähestyttävä, ja arvostan arjen pieniä asioita. Toimin Salon kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana ja kaupunginvaltuutettuna sekä mm Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksessa sekä Keskustan puoluevaltuustossa. Minulle tärkeitä asioita ovat kotimaisen ruuan- ja energiantuotannon turvaaminen jo huoltovarmuudenkin vuoksi. Tarvitsemme lisää työpaikkoja, ja työn tekemisen on oltava aina kannattavampaa kuin joutenolo. Keskittävästä politiikasta tulee luopua, ja tieverkon kuntoon kiinnitettävä huomiota. Eri ikäisten hyvinvointipalvelut tulee turvata riittävän lähellä myös jatkossa. Sote-uudistus on vietävä maaliin siten, että se on toimiva asiakkaan kannalta. Rahoitusmallia tulee selkiyttää ja turhaa ylimääräista hallintoa karsia.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ulla Huittinen:

Emme voi jatkaa nykyisellä tiellä, vaan velkaantuminen on pysäytettävä. Ensisijaisesti tarvitsemme lisää tuloja, kasvua ja työllisyyttä. Tarvitsemme myös rakenteellisia uudistuksia. Eläkeratkaisu on hyvä alku, mutta riittämätön. Meidän on pystyttävä purkamaan etuuksia ja rakenteita joita on ajan mittaan luotu, sekä turhaa sääntelyä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ulla Huittinen:

Verotus on meillä nykyisellään jo melko kova, eikä työn tekemisen verottamista ole enää mahdollista kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ulla Huittinen:

Ensisijaisesti meidän on lisättävä uusiutuvaa kotimaista energiaa, lisättävä energiaomavaraisuutta ja päästävä eroon tuontienergiasta. Teollisuutemme tarvitsee kuitenkin kohtuuhintaista sähköä pärjätäkseen. Vanhat ydinreaktorit tulevat jossain vaiheessa tiensä päähän. Niille tarvitaan korvaavia ratkaisuja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ulla Huittinen:

Meidän tulee voimakkaasti panostaa uusiutuvan, kotimaisen energiantuotannon lisäämiseen ja pyrittävä eroon fossiilisista polttoaineista. Kivihiilestä voidaan luopua kokonaan. Energiaomavaraisuutta tulee merkittävästi kasvattaa. Turve on kotimainen energianlähde, jota käytetään mm tukipolttoaineena hakkeen kanssa. Turpeen käyttöä helpottamalla voidaan päästä nopeammin eroon kivihiilen käytöstä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ulla Huittinen:

Julkinen sektori on kasvanut suhteessa yksityiseen puoleen, johtuen tietenkin osittain yksityisen sektorin supistumisesta laman myötä. Kun saamme talouden kasvu-uralle ja viennin vetämään, asia korjaantuu osittain jo sillä. Julkista sektoria tulee lisäksi pienentää kehittämällä yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hallintoa ja byrokratiaa tulee keventää purkamalla turhia velvoitteita ja säädöksiä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ulla Huittinen:

Ruotsi on toinen kotimainen kieli, ja se on syytä pitää opetussuunnitelmassa. Kokeiluluontoisesti voisi joillakin alueilla esim. itäisessä Suomessa ruotsinkieltä korvata venäjän kielellä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ulla Huittinen:

Työn tekeminen on aina parempi kuin jouten oleminen, sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ulla Huittinen:

Meillä ei Suomessa ole tulevaisuudessa varaa tarjota kaikille kaikkea maksutta. Jos on omaa varallisuutta, on minusta oikein, että sitä voi käyttää omien palveluiden hankkimiseksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ulla Huittinen:

Sääntelyä voisi tässäkin kohden purkaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ulla Huittinen:

Kuntien määrä voi vähentyä nykyisestä merkittävästikin jos kunnissa niin halutaan, mutta vapaaehtoisuuteen perustuen. Pakottaminen ei ole oikea tapa. Yhteistyön lisääminen ja kehittäminen kuntien välillä voi olla hyvä vaihtoehto kuntaliitoksille. Kriisikuntien kohdalla voimakkaampi ohjaus saattaa olla kuitenkin tarpeen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ulla Huittinen:

Työmarkkinoille pitäisi saada nykyistä suurempaa joustoa . Paikallisesti pitäisi voida sopia asioista, mikäli neuvotteluissa yhteisymmärrykseen päästäisiin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ulla Huittinen:

Koko Suomen voimavarat ja mahdollisuudet on oltava käytössä. Yksi Suomen talouden tukijaloista on tulevaisuudessa luonnonvarojen älykäs hyödyntäminen, joten maaseudulle on jäätävä riittävästi työvoimaa eikä sitä saa päästää näivettymään. Puhdas ruoka ja vesi ovat tulevaisuudessa valttejamme, ja hajautettu energiantuotanto luo alueille uutta työtä ja kasvua. Liiallinen keskittäminen aiheuttaa ongelmia myös suurissa kaupungeissa, esim asumisen kalleutena.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ulla Huittinen:

Erilaisia tuottamistapoja tulee tarkastella ennakkoluulottomasti, asiakkaan näkökulmasta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ulla Huittinen:

Kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta kunnilta ei pidä viedä liikaa valtaa palvelutuotannossa. Uudistuksen yhteydessä tulisi varmistaa, että kunnilla olisi jatkossakin aito mahdollisuus vaikuttaa palveluiden tuottamiseen. Erityisesti sellaisten palveluiden, joita tarvitaan useammin ja lähellä, kuten monet sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut ovat.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ulla Huittinen:

Uskon, että tätä kannattaisi ainakin kokeilla jollakin tietyllä alueella. Nythän meillä on alkamassa liikenne- ja viestintäministeriön sekä Tekesin yhteinen sähköisesti välitettävien kuljetuspalvelujen kokeilu seuraavan kolmen vuoden aikana kolmella rajatulla alueella Suomessa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ulla Huittinen:

Vertailu on aina vaikeaa, kun toista vaihtoehtoa ei voi tietää. Kuitenkin, Eu on tuonut alueelle vakautta ja rauhaa sekä kasvua. Liikkuminen, sekä ihmisten, tuotteiden että palveluiden, on helpottunut rajatarkastusten poistumisen ja yhteisen valuutan myötä. EU on tuonut esim maataloudelle vakautta enmmän kuin tempoileva kansallinen päätöksentekomme viime aikoina. En kannata sisäänpäin kääntymistä, eristäytymistä. Eurooppalaista yhteistyötä on tehtävä käytännönläheisesti, olennaiseen keskittyen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ulla Huittinen:

Rahoitusmarkkinaveron toteutamisessa on paljon ongelmia, ja se on osin hankala toteuttaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ulla Huittinen:

Suomi on länsimaa, emmekä voi sulkea pois mahdollisuutta liittyä Natoon. Mahdollisuus liittymisestä on pidettävä avoimena. Venäjän ja lännen välinen tilanne on kuitenkin parhaillaan niin arka, että juuri tässä hetkessä liittyminen ei ole järkevää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ulla Huittinen:

Nykyisessä epävakaassa tilanteeessa meidän on pidettävä kiinni uskottavasta kansallisesta puolustuksestamme, ja resurssit ovat tällä hetkellä riittämättömät. Meidän on myös pikaisesti valmistauduttava huolehtimaan kyberturvallisuudesta uudenlaisten uhkien varalta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ulla Huittinen:

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ulla Huittinen:

Eduskunta on asiassa päätöksen tehnyt, ja sitä päätöstä tulee kunnioittaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ulla Huittinen:

Kuntien tahtoa ja itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa tässäkin asiassa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ulla Huittinen:

Pumpulista on paha ponnistaa. Lapset ja nuoret tarvoitsevat rajoja. Opettajilla piäisi olla mielestäni enemmän keinoja ja mahdollisuuksia puuttua ongelmatilanteisiin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ulla Huittinen:

Ulkoistaminen ei saa olla itse tarkoitus. Erilaisia palveluiden tuottamistapoja tulee kuitenkin tarkastella avoimin mielin, asiakkaan näkökulmasta. Julkisia palveluita tulisi nykyistä enemmän tuotteistaa, jotta kustannusten vertailu olisi mahdollista. Esim. palvelusetelin käyttöä laajentamalla voitaisiin tukea yksityistä palveluntuotantoa ja lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuutta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ulla Huittinen:

Verotus on meillä Suomessa jo melko korkealla tasolla. Meidän tulee tarkastella palvelutuotantoa ja sen toteuttamistapoja kriittisesti.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ulla Huittinen:

Kannatan kannustavuutta. Ihmisten on saatava palkintoa ja hyötyä itselleen omasta ahkeruudestaan ja panostuksestaan. Liian suuret tuloerot eivät kuitenkaan ole hyvästä, sillä ne uhkaavat yhteiskuntarauhaa eikä se ole kenenkään etu.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ulla Huittinen:

Meillä julkisen sektorin tehtävät lisääntyvät jatkuvasti. Ihmisten pitäisi nykyistä enemmän kantaa vastuuta omasta itsestään ja elämästään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ulla Huittinen:

Molemmat ovat tärkeitä, on löydettävä kultainen keskitie.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ulla Huittinen:

Selkeästi ympäristöä kuormittavia hankkeita on arvioitava tarkasti, mutta kuitenkin realistisesti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset