KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Aino-Kaisa Pekonen, Vasemmistoliitto, 30

Oma esittely

Olen koulutukseltani lähihoitaja ja tehnyt töitä terveyskeskuksen vuodeosastolla ja nuorten tuetussa asumisessa. Olen Vasemmistoliiton 1. vpj. ja ensimmäisen kauden kansanedustaja. Kansanedustajana olen toiminut aktiivisesti tasa-arvon ja hyvän työelämän puolesta. Olen nostanut esiin monia sosiaali- ja terveyspoliittisia kysymyksiä. Jatkan mielelläni työtäni kansanedustajana.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Suomen velkaantuminen on Euroopan keskitasoa. Tässä taloudellisessa tilanteessa on keskityttävä talouden elvyttämiseen, ei leikkauksiin ja kiristyksiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Tuloeroja on kavennettava. Solidaarisuusveron alarajaa tulee laskea, sillä esimerkiksi hyvätuloiset kansanedustajat eivät kuulu vielä sen piiriin. Yli 150 000 euroa vuodessa tienaaville tulee olla oma veroluokka.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Julkisen sektorin osuus bkt:stä on vain noin 20%. Julkisella sektorilla työskentelevät opettajat, sairaanhoitajat, lähihoitajat jne. Näistä palveluista ei tule supistaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Suomi on virallisesti kaksi kielinen maa, joten on perusteltua, että myös ruotsin kieltä opiskellaan. Globaalissa maailmassa erilaiset ja monet kielet ovat rikkaus. Kielten opiskelua tulee lisätä entisestään.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Velvoitteita on kiristetty tällä vaalikaudella. Ei tule enää kiristää.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Kaikille ihmisille on kuitenkin varallisuudesta riippumatta taattava hyvä hoito ja hoiva. Hoitomaksuja määriteltäessä on kohtuullista ottaa huomioon henkilön varallisuus.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Kuntien määrän vähentäminen kaventaa demokratiaa. Kuntaliitosten tulee perustua vapaaehtoisuuteen

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Päinvastoin. Suomeen tulee säätää minimipalkkalaki, joka estää keplottelun työvoimalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Pääasia ei ole se, että Suomi pysyy kokonaan asuttuna, vaan se, että jokainen voi asua siellä missä haluaa. Kuntien ja valtion palvelut on pystyttävä turvaamaan syrjäseudulla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät julkisia palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Uudessa Sote-laissa nimenomaan esitetään, että kunnilla on tuottamisvastuu ja Sote-alueilla järjestämisvastuu.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Tukholman taksiliikenne on varoittava esimerkki siitä mihin täysin vapaa kilpailu johtaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Tilanteessa, jossa säästetään joka sektorilta ei puolustusvoimat voi olla sektori, jossa määrärahat vain nousevat. Vallitseva turvallisuustilanne on kuitenkin huomioitava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Vaikka työllisyystilanne on tällä hetkellä heikko, niin lähitulevaisuudessa meillä on työvoimapula. Eläköityvien määrä on suurempi kuin työmarkkinoille tulevien.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Seuraavan hallituksen on toteutettava eduskunnan tahto.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

mm. uskonto on jokaisen yksityisasia ja tulisi erottaa politiikasta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Yksityisen palvelut täydentävät julkisia palveluita. Esimerkiksi katsastustoiminnan yksityistäminen johti katsastushintojen moninkertaistumiseen. Pitäisikö esim. poliisi ja vankeinhoito yksityistää?

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Tällä vaalikaudella on sekä korotettu veroja, että leikattu julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia. Nyt on elvytyksen vuoro. Jos kuitenkin näistä on valittava, niin veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto. Leikkauksilta voi välttyä esim. varallisuusveron palauttamalla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Tuloerojen kasvu kertoo huonosta talouden pidosta ja lisää yhteiskunnallista eriarvoisuutta. Pahimmillaan suuret tuloerot johtavat talouskavun hiipumiseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Palveluita ja sosiaalietuuksia on jo supistettu, talouden taantumisesta johtuen. Oletettavaa on, että taloudellisen tilanteen normalisoituessa nykyisen kaltaisten palveluiden ja etuisuuksien ylläpitäminen on mahdollista. Toisaalta työllisyyden lisääntyessä etuuksien saajien määrä vähenee ja veronmaksajien määrä nousee.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Aino-Kaisa Pekonen:

Talvivaara on varoittava esimerkki ympäristöasioiden huomiotta jättämisestä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset