KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Hanna Sarkkinen, Vasemmistoliitto, 147

Oma esittely

Olen oululainen kaupunginvaltuutettu, yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja ja Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja. Olen toista kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa. Arvomaailmaltani olen vihreä vasemmistolainen. Politiikassa minulle tärkeää on taloudellisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistäminen ja ihmisten välisen solidaarisuuden tukeminen. Haluan kaventaa tulo- ja varallisuuseroja ja kehittää sellaista yhteiskuntaa, jossa ketään ei jätetä yksin eikä sorreta. Kehityksen pitää tapahtua maapallon kantokyvyn puitteissa, sillä hyvää elämää ei voi olla, jos maapallo tuhoutuu.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Hanna Sarkkinen:

Velkaantuminen ei ole Suomen talouden ja yhteiskunnan tämän hetken vakavin ongelma vaan työttömyys. Leikkaukset synnyttäisivät lisää työttömyyttä ja lisäisivät suhteellista velkaantuneisuutta. Velkarahalla investoiminen tuottaviin kohteisiin taas voi saada työllisyyden ja talouden nousuun ja siten vähentää suhteellista velkaantuneisuutta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Hanna Sarkkinen:

Erityisen tärkeää on kiristää suurten pääomatulojen verotusta ja saattaa kaikki tulolajit saman progressiivisen verotuksen piiriin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Hanna Sarkkinen:

Uusia ydinvoimaloita ei ole syytä enää rakentaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Hanna Sarkkinen:

Suomen täytyy pyrkiä luopumaan uusiutumattomien energianlähteiden käytöstä pitkällä aikavälillä, mutta vuoteen 2025 mennessä se ei kuitenkaan ole mahdollista. Turvetta, kivihiiltä ja maakaasua ei voi myöskään niputtaa yhteen, sillä niiden ympäristövaikutukset ja kotimaisuusaste ovat erit. Kysymys on siis melko huonosti aseteltu.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Hanna Sarkkinen:

Suomen julkisen sektorin koko ei ole kasvanut vaan yksityisen sektorin koko on supistunut. Yksityisen sektorin kokoa pitää yrittää kasvattaa. Kansainvälisten vertailujen mukaan suhteellisen ison julkisen sektorin omaavat maat menestyvät parhaiten. Julkinen sektori luo toimintaedellytykset yksityiselle sektorille mm. kouluttamalla työvoimaa, pitämällä järjestystä ja rakentamalla infrastruktuuria.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Hanna Sarkkinen:

Ruotsin kielen opiskelusta ei ole syytä täysin luopua, mutta esimerkiksi Itä-Suomessa voitaisiin toimeenpanna kokeilu, jossa oppilaat voisivat valita yläasteella ruotsin sijaan venäjän.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Hanna Sarkkinen:

Kepin sijaan työttömille pitäisi olla tarjolla porkkanaa, eli pitäisi edetä perustulon suuntaan ja varmistaa, että työnteko kannattaa aina.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Hanna Sarkkinen:

Hoivakustannuksista voidaan periä asiakkaalta progressiivisia maksuja maksukyvyn mukaan (aivan kuten päivähoidosta maksetaan tulojen mukaan) mutta se ei saa johtaa siihen, että köyhät saavat huonompaa hoitoa kuin varakkaat.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Hanna Sarkkinen:

Keskimääräistä kuntakokoa olisi kasvatettava. Kuitenkin kuntaliitoksia tärkeämpää olisi rakentaa demokraattinen aluehallinto, jolle siirrettäisiin osa kuntien tehtävistä. Myös soteuudistukset poistaa tarvetta kuntaliitoksiin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Hanna Sarkkinen:

Palkka-ale ei laajassa mittakaavassa lisää Suomen työllisyyttä vaan heikentää ostovoimaa ja kysyntää, mikä taas johtaa työpaikkojen vähenemiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Hanna Sarkkinen:

Jo nyt syrjäisiä ja harvaanasuttuja alueita tuetaan valtion rahoittaman kuntien valtionosuusjärjestelmän kautta. Järjestelmä on syytä säilyttää, mutta merkittävää lisätukea ei mielestäni voida maksaa. Alueiden elinvoimaa voidaan tukea muillakin keinoin, esimerkiksi valtion on alueellistettava joitain toimintojaan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Hanna Sarkkinen:

Julkisen terveydenhuollon tulee olla uudessakin järjestelmässä ensisijainen palveluntuottaja, yksityiset yritykset voivat täydentää julkisia palveluja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Hanna Sarkkinen:

Soteuudistusta tarvitaan, sillä kuntien kantokyky ei riitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen. Sote-palvelut pitää tuottaa kuntia suuremmissa yksiköissä jotta perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito voidaan integroida nykyistä paremmin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Hanna Sarkkinen:

Oli järjestelmä mikä hyvänsä, pitää varmistaa syrjäseutujen taksipalveluiden riittävyys.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Hanna Sarkkinen:

EU ei missään nimessä ole täydellinen ja se tarvitsee uudistusta. Kuitenkin siitä on kokonaisuudessaan ollut suomalaisille todennäköisesti enemmän hyötyä kuin haittaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Hanna Sarkkinen:

Rahoitusmarkkinaveroa tarvitaan hillitsemään finassikeinottelua ja finanssikuplien syntyä ja Suomen tulee ehdottomasti olla mukana sen valmistelussa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Hanna Sarkkinen:

Rahoitusta ei ole syytä kasvattaa merkittävästi, kuitenkin pieniä lisäpanostuksia voidaan harkita.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Hanna Sarkkinen:

Tarveharkintaa tarvitaan, jotta estetään työehtojen polkeminen. Työlupien saamisen pitää kuitenkin olla mahdollisimman joustavaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Hanna Sarkkinen:

Uskontoa ja politiikkaa ei pitäisi sekoittaa. Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja solidaarisuus luovat paremman arvopohjan politiikalle.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Hanna Sarkkinen:

Hoito-, hoiva- ja sivistyspalvelut pitää tuottaa pääasiassa julkisesti. Julkinen tuotanto on tehokasta, taloudellista, demokraattista ja inhimillistä. Kuitenkin yksityiset palvelut voivat täydentää julkista palvelutuotantoa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Hanna Sarkkinen:

Veronkorotuksia voidaan tehdä ylimmissä tuloluokissa korottamalla pääomaverotusta. Pieni- ja keskituloisten verotusta ei pitäisi kiristää sillä se syö ostovoimaa ja vaikeuttaa elämää. Myös veronkierron estämiseen on panostettava.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Hanna Sarkkinen:

Suuret tuloerot aiheuttavat taloudellista tehottomuutta, vähentävät talouskasvua ja lisäävät turvattomuutta. Siksi yhteiskuntapolitiikan pitää tähdätä tuloerojen hillitsemiseen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Hanna Sarkkinen:

Palveluita ja sosiaalitukijärjestelmiä pitää uudistaa, mutta ei romuttaa. Uskon, että mikäli tahtoa löytyy niin palvelut pystytään rahoittamaan ja järjestämään tulevaisuudessakin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset