KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Katja Hänninen, Vasemmistoliitto, 135

Oma esittely

Olen kansanedustaja ja Raahen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Synnyin Oulaisissa, ja asun nyt Raahessa Piehingin kylässä. Ennen kansanedustajan työtä työskentelin myyjänä ja luottamusmiehenä Raahen Prismassa. Olen myös jäsenenä Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksessa, Vasemmistoliiton puoluevaltuustossa sekä Palvelualojen ammattiliiton PAMin edustajistossa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Katja Hänninen:

Pienituloisia ei tule panna velkaantumisen maksajiksi. Velkaantuminen käännetään laskuun luomalla työpaikkoja ja parantamalla työllisyyttä - ja se vaatii nyt elvytystä lainarahalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Katja Hänninen:

Verotuksen progressiota tulee jyrkentää suurimmissa tuloluokissa ja pienimmissä loiventaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Katja Hänninen:

Tärkeintä on luopua kivihiilen käytöstä mahdollisimman pian.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Katja Hänninen:

Julkisen sektorin koko ei ole syypää yksityisen sektorin ongelmiin, vaan sen varjolla halutaan yksityistää julkisia palveluja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Katja Hänninen:

Opetuksen muodoissa voi olla kehitettävää, mutta varsinkin peruskoulussa on tärkeää tutustua kaikkiin Suomen perinteisiin kulttuureihin ja kieliin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Katja Hänninen:

Velvoitteet ovat jo kireät. Työttömyys johtuu työpaikkojen puuttumisesta, ei työhaluttomuudesta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Katja Hänninen:

Varallisuutta tulee verottaa varallisuusverolla.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Katja Hänninen:

Kuntien yhdistäminen ei takaa hyviä peruspalveluita vaan ongelma on kuntien rahoituksessa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Katja Hänninen:

Palkkojen alentaminen vähentää kotitalouksien käytössä olevaa rahaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Katja Hänninen:

Terveyspalveluista ei saa tehdä voitontavoittelun keinoa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Katja Hänninen:

Nykyinen sääntely suojaa sekä kuluttajaa että työntekijää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Katja Hänninen:

Rahoitusmarkkinavero pitää säätää EU:n laajuisena, jotta siitä ei synny verokilpailua.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Katja Hänninen:

Suomen on parasta säilyttää sotilaallinen liittoutumattomuutensa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Katja Hänninen:

Puolustusvoimien ei pidä olla erikoisasemassa, kun peruspalveluista ja sosiaaliturvasta leikataan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Katja Hänninen:

Tarveharkinta ei toimi vaan synnyttää pikemminkin kahden kerroksen työmarkkinoita. Työperäistä maahanmuuttoa ei pidä vaikeuttaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Katja Hänninen:

Tästähän eduskunta jo kerran päätti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Katja Hänninen:

Asiat eivät koskaan ole näin yksioikoisia, mutta on vaikea kuvitella syitä, joiden vuoksi tarjouksesta kieltäydyttäisiin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Katja Hänninen:

Vapaus, veljeys ja tasa-arvo muodostavat paremman pohjan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Katja Hänninen:

Julkiset palvelut eivät saa olla rahantekovälineitä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Katja Hänninen:

Veronkorotukset voi suunnata oikeudenmukaisesti maksukyvyn mukaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Katja Hänninen:

Tuloerot johtuvat ennen kaikkea köyhyyden ja varakkuuden periytymisestä ja pääoman kasautumisesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Katja Hänninen:

Julkisen talouden ongelma on verovaje, joka tulee täyttää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Katja Hänninen:

Ristiriita ympäristöasioiden ja puhtaan voitontavoittelun välillä on mahdollinen, mutta työpaikkojen luominen on mahdollista ympäristön ehdoilla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Katja Hänninen:

Vaikutusarviointi tarvitaan myös lapsivaikutusten, perusoikeuksien ja sukupuolivaikutusten kannalta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset