KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antti Rantakangas, Keskusta, 74

Oma esittely

Olen neljännen kauden kansanedustaja . Kotipaikkani on Haapavesi. Ydinperheeseeni kuuluu fysioterapeutti puoliso Minna ja 14 vuotiaat kaksoistyttäret Essi ja Mari. Edellisestä liitosta minulla on aikuinen tytär. Koulutukseltani olen agrologi. Olen toiminut eduskunnassa mm. Talousvaliokunnassa, valtiovarainvaliokunnassa ja tulevaisuusvaliokunnassa.Harrastan kuntoliikuntaa, metsästystä ja järjestötoimintaa.,Olen mm. Suomen Sopimuspalokuntien liiton,Kunnallisalan kehittämissäätiön, Agrologiien liiton ja Haapaveden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä Suomen Diabetesliiton hallituksessa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antti Rantakangas:

Nyt pitää ajatella lastemme ja lastenlapisen tulevaisuutta. Velkaantumisvautimme on kestämättömän nopeaa. Päättynyt vaalikausi oli suuri pettymys talouspolitiikan hoidossa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Antti Rantakangas:

Tällä on yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta edistävä vaikutus. Lisää hyväksyttävyyttä säästöihin myös vähemmän ansaitseavilla .

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antti Rantakangas:

Nyt tehty Fennovoiman investointipäätös riittää uusista hankkeista. Aikanaan Fortumin poistuvan kapasiteetin korvaava investointi pitää arvioida sen hetkisen kulutusennusteen valossa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antti Rantakangas:

Turpeen osalta en kannata käytöstä luopumista. Kyseessä on erittäin tärkeä kotimainen biopolttoaine, joka tyällistää kotimaassa ja parantaa vaihtotasetta. Kivihiilestä voidaan luopua ko. aikataululla ja maakaasun osalta myös käytöä ei tarvitse lisätä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Antti Rantakangas:

Yksityistä sektoria pitää kasvattaa mm. Uusien työpaikkojen kautta ja lisäämällä julkisten palveluiden kilpailutusta lisäämällä. Väistämätön tosiasia on kuitenkin, että sote palveluiden kysyntä kasvaa ikärakenteen muuttuessa ja teknologian kehityessä.Tässä tarvitaan myös jonkin verran uutta henkilöstöä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Antti Rantakangas:

Lisäisin laajasti muiden kielten osuutta . Itäisissä maakunnissa erityisesti Venäjän opetusta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Antti Rantakangas:

Tämä olisi myös työttömän etu ja vähentäisi syrjäytymisriskiä.Palkan ja sosiaaliturvan yhteensovittamisella pitää varmistaa riitävä toimeentulo.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Antti Rantakangas:

Ikäihmisten ja heidän omaisten tulisi näissä tilanteissa mahdollistaa mahdollisiman hyvät ikääntymisen vuodet. Pakkotatkaisut ovat huonoja .

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Antti Rantakangas:

Tähän ei ole mitään perusteita, päinvastoin ravintoloiden aukioloaikoja voitaisiin lyhentää,

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Antti Rantakangas:

Nykyisen hallituksen kuntapolitiikan linja ajautui karille juuri pakkoajattelulla ja ylhäältä määrätyllä linjalla. Sote uudistuksen jälkeen kuntakoko ei ole ratkaiseva tekijä. Kuntia tulee kannustaa tehokkaaseen toimintaan ja lähidemokratian ylläpitämiseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antti Rantakangas:

Tälle tielle ei pidä lähteä . Palkan, verotuksen ja sosiaaliturvan yhteensovittamisella voidaan kannustaa ottamaan vastaan myös lyhyitä ja osa-aikaisia työsuhteita kuitenkin palkansaajan elämisen edellytykset turvaten.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Antti Rantakangas:

Koko Suomen voimavarat tulee ottaa käyttöön. Mm . biotalouden kautta nimenomaan maaseudun merkitys korostuu. Tulevan kasvun tärkeät raaka-aineet sijaitsevat maaseudulla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Antti Rantakangas:

Julkiset palvelut muodostavat perustan, mutta kannatan kilpailun lisäämistä ja yksityisten palveluiden kasvattamista. Tilaajan eli julkisen sektorin on aina vastattava laadusta .

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Antti Rantakangas:

Kunnissa tiedetään parhaiten kuntalaisten palvelutarpeet.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Antti Rantakangas:

Nykyinen järjestelmä on toimiva ja hyvä.Se turvaa myös harva-alueiden palveluja.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antti Rantakangas:

Toinen vaihtoehto on tuntematon. Karsisin merkittävästi Unionin byrokratiaa ja tehottomuutta. Nykyisestä talouskriisistä on opiksi otettavaa, myös isojen maiden on noudatettava yhteisesti sovittua linjaa.. Vapaamatkustajia ei pidä myöskään sallia Unionissa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Antti Rantakangas:

Uuden hallituksen tulee tehdä asiasta perustellinen selvitys ennen ratkaisuja.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antti Rantakangas:

Nato jäsenyys ei ole ajankohtainen. Hyvä yhteistyö ja optio hakemuksen jätämiseen ovat oikea linja. samoin muu laaja yhteistyö naapureiden kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antti Rantakangas:

Parlamentaarisen työryhmän esitysten toteuttaminen varmistaa uskottavan puolustuksen jatkossa. Eli hallittua määrärahojen kasvattamista jatkossa. Nykyhallitulsen rajut määrärahaleikkaukset vaaransivat puolustuskykyämme.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Antti Rantakangas:

Työperäisen maajanmuuton edistäminen on perusteltua kun talouskasvu vahvistuu ja työpaikkojen kysyntä lisääntyy. Asia ei ole kuitenkaan kovin kiireinen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Antti Rantakangas:

Meillä on nyt kattava verkosto ja uusiin laajennuksiin ei ole näköpiirissä perusteita.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Antti Rantakangas:

Luotan opettajien ammattitaitoon. Opettajien mahdollisuuudet puuttua häiriötilanteisiin pitäisi olla riittäviät.Nyt valitettavasti näin ei ole.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Antti Rantakangas:

Tärkeitä arvopohjia edelleen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antti Rantakangas:

Julkisten palveluiden ja yksityisten palveluiden vertailumahdollisuuksia pitäisi parantaa ilman ideologisia ennakkoasenteita. Tärkeintä turvata laadukkaat ja taloudellisesti kilpailukykyiset palvelut koko maassa. Silloin kun yksityinen toimija osoittauttu paremmaksi vaihtoehdoksi esteistä muutoksille ei saa olla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antti Rantakangas:

Kokonaisveroastetta ei juurikaan voida enää korottaa, koska se syö työnteon motivaatiota. Pääpaino talouden kasvun aikaansaamiselle ja uudistuksille jotka tehostavat aidosti julkista sektoria . mm kuntien tehtäviä ja normeja tuntuvasti karsimalla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antti Rantakangas:

Tällaista yksiselitteistä johtopäätöstä lahjakkuuden ja ahkeruuden vaikutuksesta tuloihin ei voi vetää. Tavoitteena yhteiskuntapolitiikassa tulee olla tuloerojen kaventaminen. Pienipalkkainen voi olla yhtälailla lahjakas ja ahkera omassa työssään ja muissa osallistumisissa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antti Rantakangas:

Olleelista on saada Suomeen 200 000 uutta työpaikkaa tulevina vuosina. Tämä on ratkaiseva tekijä hyvinvointiyhteiskunnan kestävyysen kannalta..

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Antti Rantakangas:

Ympäristöasiat ovat tärkeä perusta kaikelle. Ilman talouskasvua ja tuöpaikkoja emme kykene huolehtimaan myöskään ympäristöstä , joten tällaiseen vastakkainasetteluun ei ole varaa tai tarvetta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antti Rantakangas:

Tämä on täysin itsestään selvä asia. Tämä ei kuitenkaan saa merkitä lupakäytäntöjen pitkittymisiä ja kiusantekovalitusten hyväksymistä. Päinvastoin lupaprosesseja pitäisi nopeuttaa mm siirtämällä kuntiin ja asettamalla käsittelymaksu kiusantekovalituksille kun netulevat hylättyinä oikeuslaitoksesta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset