KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Niilo Keränen, Keskusta, 63

Oma esittely

Olen työskennellyt tk-lääkärinä/johtavana lääkärinä/tk-ylilääkärinä 34 vuotta. Eduskunnassa yhden kauden, 2 kautta 1.varaedustajana. Olen kirjoittanut 6 kirjaa (kustantajat OTAVA, SRK). Harrastan lukemista, kirjoittamista, mato-onkimista, metsätöitä, shakkia.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Niilo Keränen:

Leikkauksia tehtäessä tulee pitää huoli, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien peruselämä kuitenkin turvataan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Niilo Keränen:

Kuitenkin tulee arvioida tarkoin, kuka on "hyvin ansaitseva". Esimerkiksi jos perheessä toinen ansaitsee 100000 €/v, mutta toinen vain 10000 €/v, tämä perhe on verotuksen suhteen täysin toisenlaisessa asemassa kuin perhe, jossa molempien ansiotulot oivat 55000 €/v. Tulonsiirrot, asuntovelat ym. ja hyvin ansaitsevilta perittävät suuremmat maksut (esim. lasten päivähoito) tulee huomioida niin, että keskituloisten yläpäähän (esim. 40000 €/v ansaitsevat eivät todellisuudessa putoa köyhyysloukkuun.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Niilo Keränen:

Nykytekniikalla muu päästötön energia ei vielä ole mahdollista riittävän suuressa määrin. Kotimainen ydinvoima on parempi vaihtoehto kuin ulkoa ostettu sähkö, mutta silti ydinvoima tulee käsittää siirtymäkauden energialähteeksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Niilo Keränen:

Turpeen käytöstä ei tule luopua - se on kotimainen ja työllistävä energiamuoto, kunnes energiapuun kerääminen osataan riittävän edullisesti. Kivihiilestä ja maakaasusta tulee luopua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Niilo Keränen:

Julkisella sektorilla on edelleen jossain määrin turhaa työtä ja byrokratiaa, mikä tulee purkaa. Julkisen sektorin purkaminen ei kuitenkaan pidä olla itsetarkoitus, vaan tehottomuudet ja vääriin asioihin keskittymiset pitää saada pois. Väärää on esimerkiksi erityisen huonot ja työläät ATK-ohjelmistot terveydenhuollossa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Niilo Keränen:

Ruotsi on helposti opittava kieli, jonka hallitsemisesta on suurta hyötyä muiden kielten opiskelussa. Lisäksi ruotsi on toinen kotimainen kieli, ja on asianmukaista, että jokainen suomen kansalainen omaa ruotsista ainakin perustiedot.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Niilo Keränen:

Ainakin nykyisin tarjotaan aivan hölmöjä vaihtoehtoja esimerkiksi työmatkojen ja työttömän osaamisen suhteen. Niinikään tarjotaan hölmöä koulutusta koulutuksen perään, vaikka olisi hyvin tiedossa, että kotiseudulta ei noilla koulutuksilla kuitenkaan työtä löydy. TE-sektorin toimintaa tulisi järkeistää.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Niilo Keränen:

Ei ole yhteiskunnan kannalta järkevää säästää kaikkea omaisuutta perinnöksi, jos perilliset eivät ole ollenkaan kiinnostuneet vanhuksen hoidosta. Asiaan pitäisi löytää keskitie, niin että omaisten hoitopanos voisi olla vaihtoehto sille, että omaisuutta nipistetään.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Niilo Keränen:

Alkoholin kulutus ja siitä seuraavat alkoholisairaudet ovat lisääntyneet ja edelleen lisääntymässä. Alkoholiin pitäisi pystyä suhtautumaan yhtä torjuvasti kuin tupakointiin - alkoholin haitat ovat yhteiskunnalle monin verroin suuremmat. Yksi rajoituskeino on pitää ravintoloiden tarjoilussa selkeitä rajoja.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Niilo Keränen:

Nk. kuntien työt ovat kaikkea muuta kuin hallintoa. Kuntien vähentäminen vähentäisi vain hallintoa, mikä ei ole taloudellisesti juurikaan merkittävä säästö. Kuntien vähentäminen veisi "oman kunnan" kauas, ihmisten kiinnostus oman kunnan kehittämiseen vähentyisi, nykyisin paljon tehty talkootyö vähenisi, ja todellisuudessa yhteiskunnan kustannukset luultavasti kasvaisivat.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Niilo Keränen:

Pienemmät palkat voisi olla yrityksen ylipääsemiskeino vaikeassa, mutta ohimeneväksi arvioidussa tilanteessa, jos palkanalennuksista voidaan sopia yrityksen työntekijöiden kanssa. Muutoin "yleinen lupa" palkkojen pienentämiseen ei pidä olla mahdollista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Niilo Keränen:

Joskus varsin vähäinenkin valtion tuki voisi riittää: esimerkiksi yritysten kuljetustuet ovat Suomessa liian alhaiset, eivätkä ne kompensoi yrityksen sijainnin vaikutusta jos yritys toimii syrjäseudulla. Sinänsä asumista syrjäseuduilla ei pidä muutoin tukea, kuin mahdollistamalla elinkeinotoimintaa kaikkialla maassa ja huomioimalla elinkeinotuissa yritysten sijainti.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Niilo Keränen:

Jos julkinen, siis yhteiskunta, toimii maksajana, sen tulee voida määrittää, millä tavoin SOTE-tehtävät hoidetaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Niilo Keränen:

Monen kunnan kohdalla voi olla kestämätön tilanne, jos suuri järjestämisalue tai toteuttamisesta vastaava alue keskittää palveluja liikaa, eikä huomioi yksittäisten alueiden selkeitä tarpeita. Tällaisessa tilanteessa yksittäisellä kunnalla tulee olla mahdollisuus paikata aukkoja. Esimerkkinä lääkäripäivystys muutaman tunnin ajan viikonloppuisin olisi potilaiden ja SOTE-alueenkin etu.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Niilo Keränen:

Tämä voisi olla mahdollista, mutta taksina toimimiselle tulisi kuitenkin olla selkeät kriteerit. Kunhan taas niiden valvontaa ei tehtäisi liian byrokraattiseksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Niilo Keränen:

Natoon liittyminen lisäisi Suomen puolustuksen kustannuksia aivan liikaa. Niinikään olisi kuitenkin epävarmaa, olisiko Natolla minkäänlaista todellista intressiä puolustaa Suomen aluetta mahdollisessa maahantunkeutumistilanteessa - jos Nato puolustaisi, sota laajenisi heti maailmanlaajuiseksi, ja sitä riskiähän USA ei ota koskaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Niilo Keränen:

Edelliseen kysymykseen viitaten Suomen tulee rakentaa omaa puolustustaan riittävän tehokkaaksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Niilo Keränen:

Suomi tulee tarvitsemaan uutta ja osaavaa työvoimaa lähivuosikymmeninä runsaasti huoltosuhteen heikentyessä. Kyllä työperäinen maahanmuutto on tähän ainut keino.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Niilo Keränen:

Kansalaisaloitteen perusteella on jo säädetty avioliittolaki. En kannata se purkamista, vaikka en vakaumukseni vuoksi sitä kannata. Lainsäädäntöä ei kuitenkaan pidä tehdä poukkoillen edestakaisin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Niilo Keränen:

Turvapaikanhakijat tulevat oloista, joissa henki ja terveys ovat vaarassa. Turvapaikanhakijoiden auttamiseen hyvinvointi-Suomella tulee olla aina varaa, myös "huonoina aikoina".

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Niilo Keränen:

Kurin sijasta tarvitaan enemmän yhteistyötä koululaisten, kodin ja koulun kesken. Kotien ja koulun kasvatustyötä tulee osata tukea niin, että koululainen ymmärtää tavallisen, ihmisten keskeisen yhteiselämän vaatimukset ja merkityksen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Niilo Keränen:

Ulkoistus ei saa olla itsetarkoitus, vaan itsekunkin palvelun kohdalla arviointi tulee suorittaa hinta-laatu -perusteilla. Ulkoistus voi olla toisinaan hyvä vaihtoehto, toisinaan ei.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Niilo Keränen:

Veroasteemme on jo niin korkea, että sen korottaminen nykyisestään vähentäisi kulutusta, yritteliäisyyttä, investointeja ja siten syventäisi valtion ahdinkoa. Jos leikkauksiin joudutaan, pitää huolehtia siitä, että vähäosaisimpien inhimillinen elämä turvataan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Niilo Keränen:

Lahjakkuus ja ahkeruus toki tulee palkita, mutta ei tuloerojen silti tarvitse olla niin ylettömän suuria kuin ne nykyisin ovat.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Niilo Keränen:

Tavallaan nykyisen kaltaiset palvelut ovat liian raskaita, mutta jo aiemmassa vastauksessani totesin, että ne ovat raskaita siksi, että julkisten palvelujen pyörittämisessä tehdään vääriä asioita: turhaa byrokratiaa, huonot ja työläät ATK-ohjelmistot ym. Itse sote-palvelut ja etuudet sinänsä ovat tarpeellisia ja kun niistä karsitaan turhuudet, ne eivät ole liian raskaita.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Niilo Keränen:

Kysymyksen asettelu on hassu: talouskasvu ja työpaikkojen luominen eivät ole vastakkaisia ympäristöasioille. Kasvu on tärkeä asia, mutta sen tulee tapahtua ympäristöasiat asianmukaisesti huomioiden, mutta silti triviaalisia tyhmyyksiä välttäen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Niilo Keränen:

Näin on, mutta ympäristövaikutusten arviointi tulee tehdä nykyistä selkeämmäksi ja joustavammaksi, ja arvioinnissa tulee käyttää tervettä järkeä. Joskus ympäristölle kerta kaikkiaan aiheutuu haittoja yhteiskunnallisesti tärkeiden asioiden kustannuksella, mutta haittojen aste/määrä tulee osata pitää järkevissä rajoissa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset