KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Johanna Ojala-Niemelä, SDP, 11

Oma esittely

Olen 40-vuotias perheenäiti Rovaniemeltä. Toimin toista kautta SDP:n kansanedustajana Lapista. Koulutukseltani olen varatuomari ja ulkomaankaupan merkonomi. Perheeseeni kuuluu aviomieheni lisäksi 5-vuotias Aava tyttö ja 9-vuotias Veeti poika. Toimin Rovaniemen kaupunginvaltuutettuna sekä Lapin liiton valtuuston jäsenenä. Lisäksi muita luottamustoimia ovat Tradekan ja JHL:n edustajiston jäsenyys sekä Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsenyys.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Emme voi jättää velkaa perintönä lapsillemme ja sen vuoksi velkaantumiskehitys on taitettava.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Työn verotusta voidaan maltillisesti kiristää ja progressiota jyrkentää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Tällä vaalikaudella on tehty päätös Fennovoiman ydinvoimalaitoksen luvasta ja paineita on vielä toisen luvan myöntämiselle lähitulevaisuudessa

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Kivihiilen käytöstä tulee luopua, mutta verotuksella tulee edistää turpeen käyttöä. LNG on nesteytettyä maakaasua ja sitä voidaan tulevaisuudessa käyttää enenevässä määrin ympäristöystävällisenä laivojen polttoaineena. Mm. tästä syystä maakaasun käyttöä edistettävä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Mielestäni peruspalveluiden tuotannossa julkisella sektorilla oltava pääpaino, jota yksityiset palvelun tarjoajat voivat täydentää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Lapissa meillä on yhteinen raja Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa. Lappi on vahvasti kansainvälinen maakunta, jossa on kautta aikain kuljettu töissä naapurimaissa leveämmän leivän perässä. Työvoiman liikkuvuutta helpottaa, kun osaa toista kotimaista kieltä edes jonkin verran.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Meillä esimerkiksi Lapissa esteenä tulee vastaan pitkät etäisyydet.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Yhteisistä verovaroista kustannettavat peruspalvelut tulee olla tasa-arvoisesti kaikkien ulottuvilla, mutta mielestäni jossain määrin varallisuus voidaan huomioida.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Nykyiset aukioloajat ovat sopivia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

En kannata pakkoliitoksia. Jotta kuntien yhdistymisestä on hyötyä, niin yhdistymisten tulee olla strategisesti hyvin valmisteltuja sekä luottamus- että virkamiesjohdon pitää olla niihin sitoutuneita. Tämä ei onnistu pakolla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Sopimusten yleissitovuudesta on pidettävä kiinni.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Koko maa on pidettävä elinvoimaisena. Esimerkiksi Lapissa on menestyksekkäitä elinkeinoja kuten matkailu, kaivosteollisuus, metsäteollisuus, vesivoimaa, joiden avulla maakunta pysyy asuttuna ja elinvoimaisena ilman, että Etelä-Suomi elättää kuten monesti saa kuulla virheellisesti.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

On tärkeää, että sosiaali-ja terveydenhuollon uudistus rakentuu julkiselle pohjalla. Ostopalvelut ja palvelusetelit voivat olla oman palvelutuotannon tukena. Kilpailuttamisen kierre, jossa julkiset toimijat joutuisivat kilpailuttamaan hankkiessaan omat palvelut, kävisi kalliiksi kansalaisille. Terveydenhoidosta ei saa tulla kauppatavaraa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Uudistuksella luodaan maahan enintään 19 tuottamisvastuussa olevaa kuntayhtymää. Valmistelussa huomioitava, että pienten kuntien ääni kuuluu päätöksenteossa, eikä synny demokratiavajetta. Myös lähipalvelut turvattava uudessa mallissa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Suomessa luotetaan poliisin jälkeen eniten taksikuskeihin ja on tärkeää, tämä luottamus säilyy jatkossakin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Täytyy muistaa, että EU perustettiin rauhan projektiksi. Pidän hyvänä myös tavaroiden, palveluiden ja ihmisten vapaata liikkuvuutta. Tämä antaa esimerkiksi nuorille paljon mahdollisuuksia. He eivät ole vain Lapin ja Suomen kansalaisia, vaan myös Euroopan unionin kansalaisia. Myös euro helpottaa hintojen vertailua.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Natoon hakeutuminen tässä maailman poliittisessa tilanteessa, kun Euroopassa soditaan ei ole kannatettavaa. Optio säilytettävä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Ensi vaalikaudella tarvitaan korotus, jotta puolustusvoimien toimintaedellytykset voidaan nykyisellä tasolla säilyttää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Tarveharkinta on mielestäni perusteltua tässä taloudellisessa tilanteessa, kun Suomessakin on työttömyyttä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Pidän tärkeänä, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Kotikunnassani on vastaanottokeskus ja kun se oli lakkauttamisuhan alla, niin taistelin ko. työpaikkojen puolesta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Sinänsä hyviä arvoja, mutta minulle sosialidemokraattina tärkeitä arvoja politiikassa on vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Yksityinen palvelutuotanto voi täydentää julkista tarjontaa ja toimia esim. ruuhkahuippujen tasoittajana.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Talouden tasapainottamiseksi ei tule tehdä vain menoleikkauksia, vaan myös veron korotuksia. Kaikkein huono-osaisimmilta esim. sosiaaliturvan varassa eläviltä ei tule leikata.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Tuloeroja on pyrittävä tasaamaan mm. veropolitiikalla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Johanna Ojala-Niemelä:

Varmasti joudutaan käymään tiheällä kammalla myös kuntien tarjoamat palvelut. Kun vuonna 1970 kunnilla on ollut noin 100 tehtävää ja velvoitetta, on niitä nykyisin jo 535. Hallituspohjasta riippumatta uusia tehtäviä ei ole rahoitettu riittävästi ja sen vuoksi kuntatehtävien määrää on arvioitava.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset