KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Mauri Pekkarinen, Keskusta, 59

Oma esittely

Kansanedustaja. yht.maist., JKL. Vaimo Raija, 4 lasta, 8 lastenlasta. Talousvaliokunnan pj. 5- kertainen ministeri, K-S maakuntavalt. pj, Suomen Kuntaliiton valt. pj. Tärkeää: perhe, urheilu ja musiikki.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Mauri Pekkarinen:

Oikea vastaus kysymykseen on talouden kääntäminen selvään kasvuun oikealla talouspolitiikalla, jolloin leikkausten ja palveluiden heikentämisen tarve vähenee.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Mauri Pekkarinen:

Suomessa nyt jo palkkaverotus on niin kireää, että hyvin ansaitsevienkaan kohdalla kiristäminen ei ole perusteltua. Todella suurituloisten (esim. yli 500 000 e/vuosi) kohdalla voisi pieneen tarkistukseen olla mahdollisuus.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Mauri Pekkarinen:

Fennovoimalle myönnetty periaatepäätös voi olla perusteltua jättää viimeiseksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Mauri Pekkarinen:

Kivihiilen kohdalla tämä on toivottava tavoite. Turve on kotimainen ja maakaasussa päästöjä on kivihiiltä vähemmän.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Mauri Pekkarinen:

Viime vuosina julkinen sektori on kasvanut ja yksityinen suoistunut. Näin ei voi jatkua.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Mauri Pekkarinen:

"Toisen kotimaisen" vaihtoehtona pitäisi voida olla perustelluista syistä ruotsin ohella myös joku muu kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Mauri Pekkarinen:

Velvoitetta tulee lisätä, mutta samalla työntekijää tuettava esim. kauempaa tapahtuvassa työssäkäymisessä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Mauri Pekkarinen:

Pääsääntöisesti julkisen sektorin on vastattava näistä kustannuksista, koska hyvätuloinenkin on kustannusten rahoittamiseen osallistunut. Erityisen merkittävän varallisuuden kyseessä ollen myös henkilöllä itsellään tulee olla osa vastuu sanotuista kustannuksista.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Mauri Pekkarinen:

Nykyinen tilanne aukiolojen pituuden osalta on aika hyvä. Sen sijaan toimia, jolla alkoholin nauttiminen tapahtuisi ravintoloissa illan varhaisemmassa vaiheessa, tulisi edistää. (kaduilta ja kotoa kontrolloituihin tiloihin)

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Mauri Pekkarinen:

Ei enää päätä seinään. Kuntien yhteistyötä lisättävä ja edellytyksiä vapaaehtoisille liitoksille tarjottava.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Mauri Pekkarinen:

Joustoja tarvitaan. Mutta pääsääntönä palkkojen kauttaaltaan pienentäminen johtaisi myös makrotalouden uusiin ongelmiin. Silti erittäin pidättyvä palkkalinja sinänsä perusteltua vuosiksi eteen päin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Mauri Pekkarinen:

Suomen menestymisen voimavarat, esim. metsät, malmit, mineraalit ja pellot ovat eri puolilla Suomea. Näin myös suuri osa ahkeria ja osaavia ihmisiä. Siksi Suomen etu on pitää koko maasta huolta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Mauri Pekkarinen:

Sote-uudistksen tulee perustua julkiseen palvelujärjestelmään. Sen täydentäjän ä tarvitaan yksityisiä palveluja nykyistä enemmän.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Mauri Pekkarinen:

Erikoissairaanhoito, perusterveydenhoito ja vaativin sosiaalitoimi tulee integroida ja näiden järjestämisoikeus ja keskeinen osa tuottamisesta tulee pitää edelleen kunnilla, mutta kuntien yhteistyössä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Mauri Pekkarinen:

Villi kilpailu johtaisi palveluiden heikentymiseen, keskittymiseen ja alan turvallisuuden huonontumiseen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Mauri Pekkarinen:

Toki haittojakin EU:sta on, esim. suunnaton byrokratia ja tarpeeton puuttuminen kaikkiin pieniinkin asioihin. Palveluiden, pääomien, ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuminen, erityisesti tavaroiden vapaa liikkuminen, on kuitenkin Suomelle suuri ja tärkeä asia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Mauri Pekkarinen:

Suomi on nyt jo mennyt yhteisvastuuseen liiankin monesta euroalueen valuviasta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Mauri Pekkarinen:

Nato-optio säilytettävä mutta liittymisvalmisteluille selvä ei.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Mauri Pekkarinen:

Jälkeenjääneisyys on todella mittava. Sen korjaamiseen on ryhdyttävä heti alkavalla vaalikaudella.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Mauri Pekkarinen:

Työperäistä maahanmuutto tulisi eräissä tapauksissa, esim. erityisasiantuntijoiden maahan saamisessa helpottaa. Yleisesti ei.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Mauri Pekkarinen:

Muuten ok, mutta kirkkovihkiminen ei kuulu maallisen päättäjän, vaan kirkon toimivaltaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Mauri Pekkarinen:

Kotikuntani ottaa merkittävän määrän turvapaikanhakijoita jo nyt. En kannata kuitenkaan määrän nostamista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Mauri Pekkarinen:

Itsenäiseksi ja oma-aloitteiseksi koulun pitää kasvattaa. Vissi kuri ja järjestys on kuitenkin paikallaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Mauri Pekkarinen:

Joidenkin palveluiden kohdalla näkemys on perusteltu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Mauri Pekkarinen:

Kumpikin on huono vaihtoehto. Talouden kasvuun saaminen on oikea vaihtoehto. Jos talous ei kuitenkaan kasva, verojen kiristäminen syöksee talouden entistä syvempään laskukierteeseen. Siksi kahdesta huonosta sanotulla tavalla.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Mauri Pekkarinen:

Yhteiskunta tarjoaa Suomessa erittäin laajat palvelut kaikille kansalaisille. Yrittäjyydestä ja itsensä likoonpanemisesta on kyllä palkittava. Suurien tuloerojen tavoittelu ei ole kuitenkaan perusteltua. Suuret tuloerot lisäävät monella tavalla yhteiskunnallisia ristiriitoja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Mauri Pekkarinen:

Jos, ja kun talous saadaan nousuun, niin nykyinen taso voidaan säilyttää. Merkittävään lisäykseen ei ole kuitenkaan mahdollisuuksia. Jos talous juuttuu paikallan, ovat leikkaukset välttämättömiä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Mauri Pekkarinen:

Ei tietystikään voi sallia talous- ja työllisyysnäkökohtien tietoisesti turmella ympäristöä. Sellainen on pääsääntöisesti Suomessa rikos.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset