KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anne Kalmari, Keskusta, 50

Oma esittely

Anne Kalmari Peloton nainen periferiasta Kansanedustaja 2007- Eduskuntaryhmän varapj. 2011- MMM, agronomi, englanti ja ranska sujuu Maatalousyrittäjä, aiemmin mm. opettajantöitä , sijaisvanhemmuus. Luottamustoimia: Kivijärven kunnanvaltuusto, Kalatalouden keskusliitto, 4H-valtuuskunta K-S Ravirata hallitus… Harrastuksia: Marjastus, sienestys.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anne Kalmari:

Keskustan vaihtoehdossa tulot ja menot saatetaan tasapainoon kahdeksan vuoden kuluessa. Tämä edellyttää talouden kasvua, tervettä säästäväisyyttä ja menokuria sekä uudistuksia etenkin tuottavuuden parantamiseksi julkisilla aloilla. Työntekijöiden on voitava keskittyä varsinaisiin töihin turhan raportoinnin ja muun ylimääräisen kuormituksen sijaan. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on keskityttävä ennaltaehkäisyyn ja yhtenäistettävä tietojärjestelmät.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anne Kalmari:

Niiden, joilla on veronmaksukykyä pitää osallistua yhteiskunnan rahoittamiseen enemmän. Oikeudenmukaisuuden vuoksi alentaisin pieni- ja keskituloisten verotusta ja kiristäisin suurituloisten, yli 68 000 euroa vuodessa tienaavien verotusta. Kokonaisveroaste ei voi nousta, vaan muutokset tehdään nykyisen verotuksen sisällä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anne Kalmari:

Ydinvoimapäätöksiä on jo aivan riittävästi energiatarpeen tyydyttämiseksi. Olisi paljon tärkeämpää keskittyä tulevaisuuden energiamuotoihin. Satsaamalla uusiutuvaan energiaan voimme luoda uutta yritystoimintaa ja työtä Suomeen. Ydinvoima ei ole kestävää, jos otamme koko elinkaaren huomioon.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anne Kalmari:

Keskustan tavoitteena on hiiletön Helsinki 2025. Maakaasu on vähemmän saastuttava ja siinäkin voidaan mennä biopohjaiseen kaasuun. Puuta voidaan käyttää lisää 10 milj. kuutiota, turvetta käytetään seospolttoaineena, mutta sen vesistövaikutukset tulee ehkäistä. Myös vedellä, auringolla, lämpöpumpuilla, tuulella sekä uudentyyppisillä biomassoilla aina järven orgaanisesta aineesta lähtien saadaan tulevaisuudessa polttoainetta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anne Kalmari:

Tuottavuutta on parantava julkisilla aloilla. Työntekijöiden on voitava keskittyä varsinaisiin töihin turhan raportoinnin ja muun ylimääräisen kuormituksen sijaan. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on keskityttävä ennaltaehkäisyyn ja yhtenäistettävä tietojärjestelmät. Niin voidaan säästää tuntuvasti veronmaksajien rahoja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anne Kalmari:

Näennäisosaaminen ei edistä ruotsinkielisten asemaa. Uudenlainen, tosiasiat tunnustava kielipolitiikka vapauttaisi osan koululaisista opiskelemaan ruotsin sijaan esimerkiksi venäjää, jonka vähäisellekin osaamiselle on käyttöä erityisesti Itä-Suomessa. Samalla tulee huolehtia siitä, että nykyistä useampi osaa oikeasti ruotsia. Esimerkiksi Kanadassa, jossa on 22 prosentin ranskankielinen vähemmistö, ranskan kielen opiskelu hoituu pääosin vapaaehtoisuuden pohjalta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anne Kalmari:

Työn tekeminen pitäisi tehdä kannattavammaksi kuin työttömänä olo. Työmatkavähennyksen leikkaus heikensi kohdennetusti nimenomaan työssäkäynnin taloudellisia edellytyksiä. Pienipalkkainen työ kaukana kotoa on yhä kannattamattomampaa. 300 euron suojaosa ei toimi käytännössä. Nykyjärjestelmä passivoi. Se opettaa, että omat ponnistukset eivät kannata

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anne Kalmari:

Miksi ajattelisimme niin, että vastuu vanhempien hoivasta ei kuulu lapsille, mutta perinnöt kuuluvat lyhentämättömänä. Kyllä omaa omaisuutta voi käyttää vanhuudenajan hyvinvointiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anne Kalmari:

Vapaudet ovat holhoamista parempi. Toisaalta Eurooppalainen kulttuuri on sitä, että baarit eivät ole auki aamuyöhön asti, vaan menevät kiinni ennen puolta yötä. Ihmiset oppivat käymään ravintolassa aiemmin ja työntekijät, soittajat ja asiakkaat pääsevät kohtuuaikaan kotiin. Seuraavana päivänä pitäisi monen olla skarppina töissä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anne Kalmari:

Jos sata kuntaa poistettaisiin kuntatalouden menoista poistuisi vain muutama prosentti. Tosin ei noiden kuntalaisten palveluntarve mihinkään poistuisi. Tehokkuus ei riipu kuntakoosta. ´Jättisuurissa organisaatioissa tulee helposti turhaa byroktratiaa. Kouvolassa on 7 hallinnon porrasta luokanopettajan ja sivistystoimen johtajan välillä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anne Kalmari:

Haluan lisää mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen. Tupopöydissä neuvotellut asiat koskevat myös pieniä yrittäjiä, vaikka heillä ei edustusta pöydissä ole. Eikö olisi parempi, että työtä voitaisiin tehdä minimipalkat huomioiden joustavilla ehdoilla, mieluummin kuin se, että työpaikkaa ei synny tai työ tehdään ulkomailla?

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anne Kalmari:

Aivan samoin kun verovaroin tuetaan uusien asuinalueiden rakentamista.. Valtionosuusriippuvaisen kunnan sijasta pitäisi puhua siellä asuvista palveluja tarvitsevista ihmisistä. Miksi jotkut haluavat kyseenalaistaa heidän oikeutensa saada lakisääteisiä palveluja? Vastakkainasettelu ei kannata. Valtion toimintamenoista kolmannes eli 4,8 miljardia euroa kohdistuu pelkästään pääkaupunkiseudulle.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anne Kalmari:

Yksityisiä palveluntarvitsijoita tarvitaan. On kuitenkin tärkeä, ettei palvelut keskity ylikansallisille yhtiöille, jotka eivät paljon veroja maksele Suomeen. On myös tärkeä, että järjestöjen ja vapaaehtoisten työ mahdollistetaan. Ei ole keltään pois, jos ihminen auttaa toistaan esimerkiksi ulkoiluttamalla tai lukemalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anne Kalmari:

Sote-uudistus tarvitaan, jotta lääkärille pääsy voidaan turvata koko Suomessa. Keskusta tukee tehtyä parlamentaarista sopua. Lähipalvelut on turvattava koko Suomessa ja huolehdittava kuntalaisten ja kuntien päättäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Esityksen perustuslaillisuus arvioidaan perustuslakivaliokunnassa. Sen kannat on otettava huomioon.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Anne Kalmari:

Ruotsissa tätä mallia on kokeiltu ja asiakas ei voi olla koskaan varma onko taksikyyti hurjan hintainen vai halpataksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anne Kalmari:

EU:n kasvavan byrokratian ja Euron yhteisvastuullisuuden vuoksi vaaka alkaa kyllä kohta kallistua päinvastaiselle suunnalle. Ylisäätely vie kilpailukykyä, kun taas kohtuullinen vakaus ja matalat korot ovat lisänneet sitä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Anne Kalmari:

0, 05 %:n vero rahan liikkeistä toisi 200 miljardin vuosittaiset tulot Euroopan kriisien tasaamiseen.Muuta yritystoimintaa kyllä verotetaan. Mikäli rahan liikuttaminen ei olisi niin houkuttelevaa, firmat voisivat pitää työntekijänsä leivissä notkojen yli pelkäämättä, että ensimmäisen tappiollisen vuosineljänneksen jälkeen osakkaat siirtävät rahansa muualle. Yksin mikään maa ei voi ruveta rahan liikkeitä verottamaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anne Kalmari:

Se olisi kallista. Suomi joutuisi Naton reunavyöhykkeeksi. Suomen on säilytettävä itsenäinen päätösvalta sotilaalliseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja huolehdittava kaikissa olosuhteissa puolustuksensa uskottavuudesta. Liittoutuminen tulee olla mahdollista, jos valtiojohto ja kansa päätyvät uuteen ratkaisuun. Itsenäisen kansakunnan ei pidä etukäteen rajata liikkumatilaansa mihinkään suuntaan. Nato-jäsenyyden mahdolliseen hakemiseen vaaditaan kuitenkin kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anne Kalmari:

Puolustuksen uskottavasta rahoitustasosta on sovittava seuraavissa hallitusneuvotteluissa parlamentaarisen seurantaryhmän viitoittamalla tavalla. Koko maan puolustamisen periaatteesta on pidettävä tiukasti kiinni.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anne Kalmari:

Byrokratian vähentämiseksi pitää riittää, jos työnantaja ja työntekijä päätyvät yhteiseen ratkaisuun ja Suomen lainsäädännön velvoitteista huolehditaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anne Kalmari:

Tästä on jo eduskunnan päätös. Kirkko saa päättää avioliittoinstituutiostaan itse. Toivon suvaitsevaisuutta kaikilta osapuolilta toisiaan kohtaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anne Kalmari:

Tämä on täysin kuntapäättäjien vallassa. Itse olen joskus jopa ehdottanut asiaa. Tällä hetkellä on kyseenalaista kompensoiko valtio riittävästi kustannuksia, niin ettei kunta joudu maksumieheksi. Tilaa maaseudulla olisi.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anne Kalmari:

Lainsäätäjän pitäisi antaa opettajille paremmat mahdollisuudet huolehtia työrauhasta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anne Kalmari:

Nämä arvot kantavat myös kansainvälistyvässä maailmassa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anne Kalmari:

Esimerkiksi koulutus on ala, jota ei tule ulkoistaa. Sen sijaan monet pienet osa-alueet voivat olla joustavammin toteutettuja ulkoistamalla. Täytyy kuitenkin muistaa, että kunta kantaa eläkevastuut heidän osalta, jotka ovat olleet palveluksessa ulkoistamisesta huolimatta. Nämä kustannukset usein unohdetaan, kun verrataan kustannuksia.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anne Kalmari:

Kokonaisveroaste ei saa enää nousta, että työn tekeminen ja yrittäminen Suomessa kannattaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anne Kalmari:

Tuloerot ovat jo nyt liian suuret. Toki kannustimia tulee voida maksaa. Hyväosaisten ahneus vie pohjaa pois vaatimuksilta pitää palkkataso maltillisena kilpailukyvyn vuoksi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anne Kalmari:

On mietittävä mistä voisimme karsia yhteiskuntaa vaurioittamatta. Tulee ratkoa miten voisimme parantaa itseauttamiskykyä kanssaihmisiltä. Se ei tapahdu vain politiikan keinoin, vaan välittämällä toinen toisistamme.Emme tarvitse vahvaa peruskuntaa keskitettyine palveluineen ja systeemi hoitaa ajatteluineen. Tarvitsemme paremminkin vahvaa ihmistä ja yhteisöä sitä vahvistamaan. Esimerkkinä kotipitäjäni, jossa SPR:n ystävätoimintaan ilmoittautui 50 ihmistä. 5 % prosenttia kunnan asukkaista!

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anne Kalmari:

Ei niin, että ympäristöasiat unohdettaisiin. Nyt kuitenkin esim. liito-oravan (joita on huomattavasti enemmän Suomessa kuin esimerkiksi hirviä) vuoksi on estetty lukuisia hankkeita ja lisätty Turun moottoritien rakentamiskustannuksia kymmenellä miljoonalla eurolla. Maatalouden harjoittaminen on tehty maailman kireimpien ympäristönormien myötä kilpailukyvyttömäksi. Näistä säännöksistä osa ei edistä ympäristön hyvinvointia lainkaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Anne Kalmari:

Olen nimenomaan sitä mieltä, että hankkeet pitää arvioida etukäteen ja lopettaa valtion eri virastojen välinen valittaminen tehdyistä päätöksistä. Jos hankkeesta on enemmän haittaa yhteiskunnalle kuin taloudellista hyötyä, siitä tulee luopua. Esimerkiksi, jos turpeen nostossa ei pystytä huolehtimaan alapuolisten vesistöjen kunnosta vaan menetetään kalastus, matkailu, virkistys ja luontoarvot, tulee hankkeesta luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset