KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Juha Rehula, Keskusta, 73

Oma esittely

Kahden lapsen isä Hollolasta. kansanedustaja 1996 -, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeri 2010 - 2011, Keskustan varapuheenjohtaja 2012 - , kunnanvaltuutettu 1985 - , maakuntahallituksen jäsen 2013 - . Sosionomi. Kolmenkymmen vuoden aikana olen toiminut erilaissa puolueen tehtävissä niin paikallisella, pitäjän, piirin kuin valtakunnan tasolla. Liikunnan ja kolmannen sektorin järjestötyökin on minulle tuttua. Suomen Kuntoliikuntaliiton kunniapuheenjohtaja

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Juha Rehula:

On ensisijaista ja täysin välttämätöntä aikaansaada uutta kasvua - työtä ja työpaikkoja. Rakenteelliset uudistukset kuten sote- ja eläkeuudistus on vietävä maaliin. Velkaantumisen taittaminen on välttämätöntä. Vain täten on mahdollista säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan perustat.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Juha Rehula:

bruttoveroasteen nostaminen ei ole mahdollista. palkkaverotuksen osalta on paineet pikemminkin siihen, että sitä pitää laskea. Verotuksen pitää olla työntekoon ja yrittämiseen kannustavaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Juha Rehula:

Perusvoima ratkaisuna tarvitsemme ydinvoimaa. Voimassa olevat uusien voimaloiden rakentamispäätökset riittänevät. Nykyisten voimaloiden korvaavat investoinnit on ratkaistava - tapauskohtaisesti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Juha Rehula:

Vuoteen 2025 mennessä meidän tulee luopua kivihiilen käytöstä korvaamalla se kotimaisella niin uusiutuvalla energialla kuin turpeellakin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Juha Rehula:

julkisen sektorin osuus bkt.stä ei voi enään kasvaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Juha Rehula:

sallisin kokeilun omaisesti Itä-Suomessa Venäjän opiskelun ruotsin kielen sijaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Juha Rehula:

Osana alkoholilainsäädännön muutoksia ravintoloiden aukioloaikoja on perusteltua uudelleenarvioida. Sääntelylle on tarvetta jatkossakin, mutta nykyisiä aukioloaikoja voitanee muuttaa nykyistä vapaampaan suuntaan. Täyttä vapautta en kannata.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Juha Rehula:

Kuntarakenteen muutoksien tulee tapahtua vapaaehtoiselta pohjalta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Juha Rehula:

Työmarkkinajärjestöjen on sovittava palkkauksen ja työehtojen periaatteista. Paikallisen tason ja työpaikkakohtaisia joustomahdollisuuksia tarvitaan lisää, mutta sen pitää tapahtua yhteisesti sovituissa raameissa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Juha Rehula:

Tavoite koko Suomen asuttuna pitämisestä tulee säilyttää. Alueiden välisten erojen tasaamiseen tullaan jatkossakin tarvitsemaan esim. valtionosuusjärjestelmää, jolla turvataan palveluja asuinpaikasta riippumatta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Juha Rehula:

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulee jatkossakin olla julkisen vallan vastuulla. Palvelujen tuottamisessa tarvitaan sekä julkisia toimijoita että yksityistä ja kolmatta sektoria.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Juha Rehula:

Tarvitsemme Sote -uudistuksen, jolla tähdätään tulevien vuosikymmenien lisääntyvään palvelutarpeeseen. Tällöin yksittäisen kunnan - suuremmankin kunnan - edellytykset vastata palveluista olisivat joka tapauksessa rajalliset. On olemassa laaja yksituumaisuus siitä, että keinona turvata palvelut on ns. integraatio eli palveluketju, jonka avulla palvelujen tarvitsija saa oikea-aikaiset palvelut oikeassa paikassa. Tämä tavoite edellyttää yli kuntarajojen tapahtuvaa palvelujen järjestämisvastuuta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Juha Rehula:

ongelmista ja vaikeuksista huolimatta jäsenyydestä on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Juha Rehula:

Puolustuksemme tulee perustua sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja itsenäiseen puolustukseen. Kannatan selvityksen tekemistä mahdollisesta Natojäsenyydestä. Hakemuksen jättäminen ei ole ajankohtainen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Juha Rehula:

kannatan työperäisen maahan muuton mahdollistamista nykyistä useammin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Juha Rehula:

Ulkoistaminen ja yksityistäminen ovat yksi mahdollisuus ja tapa tuottaa julkisen vallan vastuulla olevia palveluita. Päätöksien on pohjauduttava vertailtavissa olevaan tietoon. Kyse ei ole mustavalkoisesta asiasta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Juha Rehula:

Veroasteemme on tätä nykyä siksi korkealla tasolla, että veronkorotukset eivät ole parempi vaihtoehto.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Juha Rehula:

Ahkeruudesta, osaamisesta ja työnteosta on voitava saada ansaittu palkka/tulot.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Juha Rehula:

Sote- uudistus on välttämätön rakenneuudistus voidaksemme taata edes nykyisentasoiset sotepalvelut. Sosiaaliturva kaipaa remonttia esim. sosiaaliturvan, ansiotulojen ja verotuksen nykyistä paremmaksi yhteensovittamiseksi. Perustulokokeilu olisi yksi konkreettinen ehdotus etsiä uutta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Juha Rehula:

vastakkainasettelu on tarpeetonta. Työpaikkoja ja talouskasvua on mahdollista luoda ympäristöasiat huomioiden. Ympäristöteknologia toimialana on tulevaisuuden kasvuala ja työpaikkojen luoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Juha Rehula:

Kaikessa päätöksenteossa olisi ja on arvioitava vaikutukset ympäristöön. Työpaikkoja ja talouskasvua on mahdollista luoda ympäristöasiat huomioiden. Ympäristöteknologia toimialana on tulevaisuuden kasvuala ja työpaikkojen luoja.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset