KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ari Torniainen, Keskusta, 16

Oma esittely

Olen naimisissa ja kahden aikuisen pojan isä. Ammatiltani olen kansanedustaja, rakennusinsinööri. Olen myös maakuntaliiton valtuuston puheenjohtaja ja Lappeenrannan kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Harrastuksiani ovat liikunta, urheiluseura- ja muu vapaaehtoistyö. Olen Keskustan Karjalan piirin puheenjohtaja. Suomi on saatava kuntoon, työllisyys paremmaksi ja talous kuntoon.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ari Torniainen:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun. Sen tekemiseksi on löydettävä monia eri keinoja. Työllisyys on saatava paremmaksi, peruspalveluja ei saa heikentää, heikoimmin toimeentulevilta ei voi leikata, byrokratiaa on purettava, yrittäjyyttä on tuettava.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ari Torniainen:

Suurituloisten verotusta voidaan kiristää, pieni- ja keskituloisten ei.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ari Torniainen:

Nykyiset ydinvoimaluvat ovat riittävät, ydinvoimaa tarvitaan perusenergiantuotannossa omavaraisuuden lisäämiseksi. Olkiluoto 3 on saatava valmiiksi, Fennovoimalla on lupa rakentaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ari Torniainen:

Uusiutuvia energiamuotoja on lisättävä ja kotimaisuusastetta kasvatettava. Kivihiilestä on pyrittävä ensimmäisenä eroon, sitten maakaasusta ja lopulta myös turpeen käytöstä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ari Torniainen:

Yksityisen sektorin työpaikkoja on lisättävä, turhaa byrokratiaa purettava. Ihmisten palvelut on turvattava tasoa heikentämättä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ari Torniainen:

Suomi on kaksikielinen maa, virkamiesruotsi on oltava opiskeltavissa. Kannatan alueellista kokeilua vaihtoehtoisen kielen opiskelemiseksi Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Käytännössä se on venäjän kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ari Torniainen:

Työn vastaanottamista pitänee kiristää, työpaikan on oltava kohtuullisen matkan päässä kotoa. Tärkeintä on kuitenkin luoda uutta työtä, että ihmisillä on mahdollisuus työllistyä koulutustaan vastaavaan työhön.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ari Torniainen:

Varallisuutta ei pidä ottaa huomioon hoivamaksuissa. Lähtökohtana on oltava tasavertaiset ja -arvoiset hoivapalvelut kaikille ikäihmisille varallisuuteen katsomatta. Jos joku haluaa lisäpalveluja, hän voi hankkia niitä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ari Torniainen:

Voivat olla auki nykyistä vapaammin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ari Torniainen:

Kuntien vapaaehtoiset liitokset ovat hyväksyttäviä ja kuntapäättäjien päätettävissä, mutta kuntien pakkoliitoksia en hyväksy. Kuntia ei saa laskea liian huonoon taloudelliseen tilaan ennen mahdollisia kuntaliitosneuvotteluja toisen kunnan kanssa. Kuntien tehtäviä ei saa enää lisätä, vaan vähentää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ari Torniainen:

Työehtosopimuksia on noudatettava, tarvitaan maltillisia palkkaratkaisuja. Tarvitaan joustavuutta työntekijöiden palkkaamiseen yrityksissä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ari Torniainen:

Koko Suomen voimavarat on otettava käyttöön, valtionosuusjärjestelmällä tuetaan heikoimmalla olevia kuntia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ari Torniainen:

Julkiset palvelut ovat peruslähtökohta, jotka kaikkien on saatava. Yksityisiä palveluja tulee käyttää ja kehittää täydentävinä palveluina.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ari Torniainen:

Sote-palvelut tulee tuottaa pääsääntöisesti ns. maakunnallisena palveluna, jossa jokaisessa kunnassa on oltava ainakin lääkäritasoinen terveys- tai hyvinvointiasema, sisältää sosiaalipalveluja. Kunnilla tulee olla päätösvaltaa maakunnallisessa tuottajaorganisaatiossa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ari Torniainen:

Ei. Pienimmistä kunnista ja maaseudulta taksipalvelut voisivat hävitä kokonaan ilman sääntelyä. Palvelut on turvattava kaikkialla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ari Torniainen:

Sekä että. En kannattanut aikanaan EUhun liittymistä. Suomi on EUssa ja pysyykin siellä erittäin todennäköisesti. EUta pitää kehittää, turhaa sääntelyä purkaa, pikkuasioihin ei pidä puuttua, maiden on hoidettava itse omat asiansa pelisääntöjen mukaan. Puutteistaan huolimatta olemme EUn jäseniä ja olemme siellä kohtuullisesti pärjänneet.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ari Torniainen:

Suomen ei tule mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon. Ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki EU-maat ovat siinä mukana Suomen tulee harkita mukaanmenoa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ari Torniainen:

Ei tule ryhtyä valmistelemaan. Suomi kehittää Naton rauhankumppanuutta ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ari Torniainen:

Puolustusvoimien määrärahat on nostettava heidän esittämälleen tasolle, kuten puolustuksen parlamentaarinen selvitystyöryhmä on myös esittänyt. Yleinen asevelvollisuus ja koko maan kattava uskottava maanpuolustus tulee säilyttää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ari Torniainen:

Tällä hetkellä Suomessa on jättityöttömyys ja työttömyys on koko ajan kasvussa. Tärkeää on saada omat työttömät työllistettyä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ari Torniainen:

Ulkoista adoptiota ei tule sallia. Kansalaisaloite on hyväksytty eduskunnassa ja sen mukaan mennään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ari Torniainen:

Lappeenrannassa on jo vastaanottokeskus ja säilöönottoyksikkö. Nykyinen tilanne on ok.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ari Torniainen:

Koulun pitää olla hyvä ja turvallinen oppimisympäristö. Kiusaamista ei tule sallia. Suomessa on maailman parhaat opettajat ja heidän tulee voida tehdä työtään hyvissä työolosuhteissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Ari Torniainen:

Koti ja kodin kasvatus luovat pohjan elämänarvoille ja selviytymiselle yhteiskunnassa. Uskonto on olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa, Suomessa on uskonnonvapaus ja kaikilla tulee olla valmius ymmärtää erilaisia elämänkatsomuksia. Kiitos sotiemme veteraanien saamme nyt elää vapaassa ja itsenäisessä Suomessa. Meidän vuoromme on nyt pitää huolta aiempien sukupolvien rakentamasta hyvinvointi Suomesta ja jättää itsenäinen kotimaa vähintään yhtä hyvänä tuleville sukupolville.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ari Torniainen:

Lähtökohta on toimivat julkiset palvelut, yksityisiä käytetään täydentämään julkisia palveluja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ari Torniainen:

Taloudenpidon pitää olla tarkkaa, peruspalvelut ja pienimmät sosiaalietuudet on turvattava. Säästökohteita on löydettävä muualta kuin veronkorotuksista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ari Torniainen:

Tuloeroja on, suurimpia tuloeroja on kuitenkin pikemminkin tasattava. Ahkeruudesta ja lahjakkuudestakin on voitava palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ari Torniainen:

Palvelut ja pienimmät sosiaalietuudet pitää turvata. Työttömyyttä pitää saada pienemmäksi, jotta nämä saadaan turvattua. Julkinen talous on saatava kuntoon vaarantamatta palveluja.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ari Torniainen:

Tapaus Talvivaara ympäristöongelmineen ei saa uusiutua. Ympäristöasioista on huolehdittava, ne eivät saa olla kuitenkaan este työpaikkojen luomiselle. Työllisyyttä ja kunnossa olevaa taloutta tarvitaan ympäristönsuojelun rahoittamiseksi. Ympäristö- ja talousasioiden on kuljettava käsi kädessä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ari Torniainen:

Ympäristöasioista on huolehdittava, ne eivät saa olla kuitenkaan este työpaikkojen luomiselle. Työllisyyttä ja kunnossa olevaa taloutta tarvitaan ympäristönsuojelun rahoittamiseksi. Ympäristö- ja talousasioiden on kuljettava käsi kädessä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset