KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kimmo Tiilikainen, Keskusta, 14

Oma esittely

Olen kansanedustaja, luomuyrittäjä ja isä Ruokolahdelta. Koulutukseltani olen maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja metsänhoitaja. Harrastan jalkapalloa ja lintuja.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kimmo Tiilikainen:

Kestävin tapa velkaantumisen lopettamiseen on luoda Suomeen lisää työpaikkoja. Suomeen tarvitaan 200 000 työpaikkaa lisää tulevina vuosina. Talouden laittamiseksi kuntoon isot uudistukset, etenkin sote-uudistus, on vietävä maaliin. Säästöjäkin on tehtävä noin kahdella miljardilla eurolla. Parasta säästämistä on byrokratian vähentäminen, hallinnon järkeistäminen ja se, että asioita tehdään paremmin esimerkiksi digitalisoitumista hyödyntämällä. Säästöt on tehtävä oikeudenmukaisesti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kimmo Tiilikainen:

Suomi tarvitsee lisää kotimaista, uusiutuvaa energiaa. Sen kilpailukykyä on nopeasti kohennettava. Kotimainen, uusiutuva energia tuo työpaikkoja koko maahan, lisää energiaomavaraisuuttamme, parantaa huoltovarmuuttamme, vähentää päästöjä ja torjuu ilmastonmuutosta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kimmo Tiilikainen:

Suomella on 2030-luvulle tultaessa edellytykset nostaa uusiutuvan energian osuus ja omavaraisuusaste yli 60 prosenttiin. Fossiilisista energialähteistä on luovuttava. Turvetta on voitava käyttää niin kauan, kunSuomeen tuodaan hiiltä ja öljyä ulkomailta. Kivihiilen käyttö on lopetettava kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Maakaasun käytölle löytyy tilaa vähän pidempäänkin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kimmo Tiilikainen:

Hyvinvointiyhteiskunnan palvelut on kyettävä järjestämään kaikille suomalaisille aiempaa tehokkaammin. Säästöjä voidaan saada aikaan johtamista uudistamalla, tekemällä asioita paremmin, edistämällä digitalisoitumista, vähentämällä turhaa byrokratiaa sekä levittämällä hyviä käytäntöjä. on keskityttävä olennaiseen eli itse palveluun. Vapautetaan opettajat opettamaan ja hoitajat hoitamaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kimmo Tiilikainen:

Suomi on kaksikielinen maa ja ruosinkielisen väestön palvelut omalla äidinkielellä on varmistettava. Monipuolisen kielitaidon merkitys korostuu tulevaisuudessa. Siksi englannin ohella olisi hyvä, että maastamme löytyy myös muiden maailman kielten taitajia. Sen takia kannatan valintamahdollisuuksien lisäämistä niin, että ruotsin sijaan voisi valita opiskeltavaksi jonkin muun kielen. Asiassa voidaan edetä alueellisten kokeilujen kautta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kimmo Tiilikainen:

Suomessa on lähes puoli miljoonaa työtöntä. Siksi ensin on saatava luotua Suomeen lisää työpaikkoja. Toiseksi, sosiaaliturvaa on uudistettava niin, että työnteko on aina kannattavaa. Yksi ratkaisu on Keskustan esittämä perustulokokeilu.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kimmo Tiilikainen:

Jo tällä hetkellä lähes kaikki tulot voivat laitoshoidossa mennä palveluiden kustantamiseen. Luulen, että ihmiset käyttävät varallisuuttaan ihan vapaaehtoisesti turvatumman vanhuuden järjestämiseksi, jos se on mahdollista. En kannata lisäpakotteita.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kimmo Tiilikainen:

Alkoholinkulutusta on pyrittävä siirtämään kodeista ravintoloihin. Ravintola-alan sääntelyä on vastuullisesti purettava.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kimmo Tiilikainen:

Kuntalaisten ja kuntien päättäjien on voitava itse päättää omien kotikuntiensa tulevaisuudesta. Nykyisen hallituksen suurkuntahanke on esimerkki siitä, millaista vahinkoa pakottamalla saadaan aikaan. Nyt on annettava kunnille työrauha ja keskityttävä palvelujen uudistamiseen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kimmo Tiilikainen:

En kannata laajamittaista palkka-alea. Paikallista sopimista työpaikoilla pitää kuitenkin lisätä työehtosopimusten pohjalta. Työllistämisen kynnystä on madallettava. Yksi ratkaisu on tuki yksinyrittäjille ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Oppisopimusta pitää kehittää koulutussopimuksen suuntaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kimmo Tiilikainen:

Koko Suomea on kehitettävä tasapainoisesti. Kaupunkien ja maaseudun tai Helsingin ja muun Suomen vastakkainasettelu on lopetettava. Parasta aluepolitiikkaa on työpaikkojen luominen. Liikenneinvestointeja on tehtävä koko Suomeen. Tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet on turvattava koko Suomessa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kimmo Tiilikainen:

Julkiset palvelut ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen perusta. Yksityiset ja järjestöjen hoitamat palvelut täydentävät julkisia palveluja. Joka tapauksessa yksityisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden markkinat kasvavat, koska ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia terveydestään. Alalle syntyy toivottavasti runsaasti lisää työpaikkoja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kimmo Tiilikainen:

Tuotanto ja valta ovat eri asioita. Yhteinen tavoite on, että tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelut hoidetaan kuntien yhteistyönä yksittäisiä kuntia leveämmin hartioin. Kuntalaisten ja kuntien päättäjien vaikuttamismahdollisuudet on uudistuksessa turvattava. Se onnistuu, kun palveluita järjestävät ja tuottavat suunnilleen maakuntien kokoiset alueet. Tällöin mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin pysyy alueiden näpeissä. Rahoituksen muutokset eivät saa ajaa kuntia ahdinkoon.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kimmo Tiilikainen:

Suomalaiset taksit ovat moniin muihin maihin verrattuna luotettavia ja turvallisia. Lupajärjestelmän romutus uhkaisi palveluiden saatavuutta monin paikoin ja alentaisi palveluiden turvallisuutta.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kimmo Tiilikainen:

Suomi kuuluu länteen. EU:n suurimmat hyödyt ovat rauha ja vakaus. Tavallisten ihmisten kannalta valinnanvara tavara- ja tuotemarkkinoilla on monipuolistunut, matkustaminen helpottunut ja rahaliikenne yhteisen valuutan ansiosta yksinkertaistunut. Suomalaisilla yrityksillä on pääsy yhteisille sisämarkkinoille. EU:ssa on myös paljon ongelmia. Esimerkiksi hallinto on rämettynyt ja työntekoa ja yrittämistä hankaloittavaa ja terveen järjen käyttöä estävää byrokratiaa on liikaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kimmo Tiilikainen:

Se olisi väärä ratkaisu tässä talouden tilanteessa. Rahoitusmarkkinavero merkitsisi heikentyvää kilpailukykyä, sen tuotto jäisi pieneksi ja kaupankäyntiä siirtyisi todennäköisesti Suomesta pois. Maksumiehiksi joutuivat lopulta tavalliset ihmiset. Vero voi toimia vain maantieteellisesti hyvin kattavana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kimmo Tiilikainen:

Nato-jäsenyys ei ole ajankohtainen. Suomen on viisasta noudattaa sotilaalliseen liittoutumattomuuteen, uskottavaan puolustukseen, kansainväliseen yhteistyöhön ja hyviin kahdenvälisiin suhteisiin perustuvaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Mahdollisuus Nato-jäsenyyden hakemiseen on kuitenkin säilytettävä. Jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kimmo Tiilikainen:

Puolueiden kesken on yhteisymmärrys siitä, että puolustusvoimien määrärahoja on lisättävä, jotta Suomen uskottava puolustus voidaan turvata. Kokoomusjohtoinen hallitus leikkasi 200 miljoonaa puolustuksesta kuluvalla vaalikaudella. Hyvä, että myös he ovat nyt oman puolustuksen vahvistamisen kannalla.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kimmo Tiilikainen:

Tärkeintä on saada lisää työpaikkoja Suomeen ja suomalaisille työttömille töitä. Kaikilla aloilla ei kuitenkaan löydy riittävästi osaajia kotimaasta. Yhden huippuosaajan saaminen työllistää helposti useita suomalaisia mukanaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kimmo Tiilikainen:

Tämä asia ratkaistiin käytännössä jo, kun eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain, jota itsekin kannatin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kimmo Tiilikainen:

Naapurikunnassani jo on vastaanottokeskus. Periaatteessakin pakko on aina huono. Ratkaisut on haettava yhteistyössä valtion ja kuntien kesken, kuntalaisia kuullen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kimmo Tiilikainen:

Suomalaiset opettajat ja muut koulujen työntekijät ovat ammattitaitoisia. Kouluissa on oltava työrauha ja opettajille on taattava mahdollisuudet työrauhan ylläpitämiseen. Kaikki lähtee kuitenkin kodeista ja vanhempien kasvatusvastuusta, jota yhteiskunta tukee. Lapsia, nuoria ja perheitä on autettava ajoissa, ennen kuin ongelmat kärjistyvät.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kimmo Tiilikainen:

Koti, uskonto ja isänmaa ovat suomalaisia perusarvoja. Minulle tärkeitä arvoja ovat myös työnteko, tasa-arvo, yhdenvertaisuus oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kimmo Tiilikainen:

Yksityisesti tuotetut palvelut täydentävät julkisia palveluja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kimmo Tiilikainen:

Suomen verotus on maailman korkeimpia. Mielestäni kokonaisveroaste ei saa nousta. Politiikassa on aina vaihtoehtoja. Tärkeintä on saada Suomeen lisää työpaikkoja. Säästöt on tehtävä oikeudenmukaisesti ja aloitettava byrokratian purkamisesta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kimmo Tiilikainen:

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on, että tuloerot ovat moniin muihin verrattuna kohtuulliset. Niitä on pyrittävä edelleen kaventamaan. Se ei poissulje lahjakkuudesta ja ahkeruudesta palkitsemista.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kimmo Tiilikainen:

Palvelut ja etuudet rahoitetaan tällä hetkellä velkarahalla. Velkaantuminen on saatava loppumaan tolkullisessa ajassa. Hyvinvointiyhteiskuntaa on uudistettava ja tarvitaan ratkaisuja, joilla itse kukin meistä ottaa enemmän vastuuta itsestään ja läheisistään. Heikoimmista on aina pidettävä huolta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kimmo Tiilikainen:

Luonnon ja maapallon kantokyky asettavat rajat, jonka puitteissa me ihmiset voimme talouttamme pyörittää. Ympäristönäkökulman sivuuttaminen on todella lyhytnäköistä. Siksi talouden on sopeuduttava niukkenevien luonnonvarojen ja ilmastonmuutoksen haasteeseen. Se on myös suuri mahdollisuus Suomelle. Kotimaiset, uusiutuvat luonnonvarat, biotalous ja puhdas teknologia ovat lupaavin mahdollisuus työpaikkoihin. Biotalous rakentuu kestävän kehityksen periaatteille.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kimmo Tiilikainen:

Luonnon ja ympäristön huomioiminen kaikessa päätöksenteossa on tärkeää. Meillä suomalaisilla on kuitenkin realistinen suhde luontoon ja ympäristöön. Luonnonvaroja ja -antimia on voitava hyödyntää, mutta sen on tapahduttava vastuullisesti.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset