KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jari Leppä, Keskusta, 6

Oma esittely

Kansanedustaja, maanviljelijä

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jari Leppä:

Velkaantuminen käännetään laskuun yksityisiä investointeja ja kehittämistyötä vauhdittamalla (lisää työpaikkoja), rakennemuutoksilla ja uudistuksilla, tarvitaan myös julkisia investointeja mm. infraan, eikä leikkauksiltakaan vältytä

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jari Leppä:

Verotus on kokonaisuus, jossa kokonaisveroaste ei voi enää nousta

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jari Leppä:

Nyt on päätökset tehty lisäydinvoimasta ja lisää ei tarvita. Uusiutuvien energiamuotojen ja teknologian kehittyminen takaa meille riittävän energiansaannin

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jari Leppä:

Ehdottomasti. Suomen energiaomavaraisuutta on kasvatettava ja se tapahtuu uusiutuvilla energiavaroilla ja teknologian kehittymisellä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jari Leppä:

Julkisella sektorilla on välttämätöntä tehdä uudistuksia toimintatapoihin ja myös rakenteisiin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jari Leppä:

Kokeiluja Ruotsin opiskelun pakollisuudesta luopumiseen on syytä käynnistää esim. Itä-Suomessa ja korvata se Venäjän kielen opiskelulla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jari Leppä:

Kohtuu pitää säilyttää kuitenkin niin, ettei työmatkat ole kohtuuttomia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jari Leppä:

Tottakai jokainen ihminen saa omaisuuttaan käyttää omaksi hyödykseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jari Leppä:

Nykyinen järjestelmä on kohtuullisen toimiva, kokeiluja voidaan tehdä ja kerätä niistä kokemuksia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jari Leppä:

Kuntien määrä tulee vähenemään edelleen. Valtion pitää kannustaa liitoksiin ei pakottaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jari Leppä:

Oppisopimus ja harjoittelupaikkojen palkkausjärjestelmä on syytä muuttaa koulutussopimuksiksi ja lisätä paikallista sopimista.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jari Leppä:

Suomi menestyy vain koko voimallaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jari Leppä:

Molempia tarvitaan.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jari Leppä:

Sote-uudistus on välttämätön ja siinä myös väistämättä kuntien valta päättää yksin kapenee.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jari Leppä:

Suomessa taksipalvelut ovat luotettavat ja turvalliset ja niin pitää olla jatkossakin.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jari Leppä:

EU:sta on sekä hyötyä, että haittaa. Haitat mm. maataloudelle on pystyttävä korvaamaan tehokkaasti.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jari Leppä:

Naton rauhankumppanuus ja järjestelmien yhteensopivuus on Suomelle tärkeä. Mahdollisuus Nato jäsenyyteen on syytä säilyttää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jari Leppä:

Omaa maanpuolustusta on välttämätöntä vahvistaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jari Leppä:

Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Tälläkin hetkellä Suomessa on aloja joille ei saa suomalaisia työntekijöitä riittävästi.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jari Leppä:

Asia pitää harkita tapauskohtaisesti.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jari Leppä:

Koulurauha pitää pystyä takaamaan ja jos se vaatii kurinpidon tiukennuksia, niin se pitää tehdä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jari Leppä:

Molempia tarvitaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jari Leppä:

Molempia tullaan tarvitsemaan. Kokonaisveroaste ei voi nousta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jari Leppä:

Tuloerojen takia tarvitaan yhteiskunnan taholta tasoittavia elementtejä, jotta kaikille taataan kohtuullinen toimeentulo. Omaa vastuuta ei terve ja työkykyinen kansalainen voi kuitenkaan kokonaan ulkoistaa valtiolle.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jari Leppä:

Tarvitaan uudelleenarviointeja etuuksien suhteen ja toimintatapojen muutoksia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jari Leppä:

Nämä voidaan ja ne pitää yhdistää. Nykyisellään ollaan ympäristökysymyksissä menty jo osin liian pitkälle ja unohdettu "luonnonlait".

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jari Leppä:

Näinhän arvioidaan jo nyt.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset