KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Silvia Modig, Vasemmistoliitto, 38

Oma esittely

Punavihreä Stadilainen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Silvia Modig:

Valtion velkaa ei pidä verrata kotitalouksien velkaan. Velan kokonaismäärää tärkeämpää on pitää velanmaksukyky hyvänä. Sen takia julkisista palveluista, kuten koulutus tai terveydenhuolto, ei kannata leikata. Tarvitsemme osaamista tulevaisuudessakin, jotta voimme säilyttää velanmaksukykymme.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Silvia Modig:

Hyvinvointivaltio perustuu oikeudenmukaiseen progressiiviseen verotukseen. Palkkaverotuksen kiristämistä tärkeämpää on saada pääomatulot saman progressiivisen verotuksen piiriin

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Silvia Modig:

Uusiutuva energia työllistää enemmän ku ydinvoima. Vaikka ydinvoima on näennäisesti päästötöntä, aiheuttaa uraanin louhiminen suuria ympäristöongelmia. Ydinvoimaan tehdyt investoinnit ovat pois muista energiainvestoinneista eli uusiutuvista energiantuotantomuodoista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Silvia Modig:

Kivihiilestä ja turpeesta on luovuttava välittömästi. Maakaasua voidaan käyttää siirtymävaiheessa kohti uusiutuvia energiantuotantomuotoja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Silvia Modig:

Suomen julkisen sektorin kokoa on liioiteltu. Haluaisin nähdä sen koulun, jossa on liikaa opettajia tai sen terveyskeskuksen, jossa on liikaa lääkäreitä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Silvia Modig:

Suomalaisten kielitaitoa ei pidä heikentää vaan parantaa. Mitä useampaa kieltä osaa, sitä helpompi on oppia uusia kieliä. Luopumisen sijaan ruotsinkielen opetusta pitäisi kehittää niin, että ruotsia oikeasti opittaisiin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Silvia Modig:

Työtön työnhakija on tälläkin hetkellä velvollinen vastaanottamaan työpaikan, tai hän menettää työttömyysturvan. Myös velvollisuus hakea työpaikkaa 3 tunnin työmatkojen päästä kotoa on jo tiukka, eikä sitä pidä kiristää. Tarvitaa lisää työpaikkoja.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Silvia Modig:

Hyvinvointivaltiossa kaikki maksavat progressiivista veroa. Vanhuuden turva ja hoiva on kustannettava julkisilla varoilla.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Silvia Modig:

Itseisarvo ei ole kuntien määrä, vaan se, että kunnat voivat järjestää tarvittavat palvelut asukkailleen. Parasta on, että tämä tapahtuisi demokraattisesti ja kuntien omasta tahdosta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Silvia Modig:

Työehtosopimuksia pienempiä palkkoja ei tule maksaa, eikä sillä edes synnytettäisi työpaikkoja. Palkalla täytyy tulla toimeen. Esimerkiksi Saksassa on uudistuksen jälkeen syntynyt uusi työtätekevien köyhien ryhmä, mikä on nostanut sosiaalimenojakun palkan lisäksi on haettava tukia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Silvia Modig:

Jokaisella ihmisellä on oikeus asua siellä missä haluaa. Suomen kulttuurinen rikkaus tekee meistä suomalaisia. Esimerkiksi hyvien tietoliikenneyhteyksien turvaaminen mahdollistaisi monipuolisen etätyöskentelyn kaikkialla maassamme.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Silvia Modig:

Ihmisten terveys ei ole asia, jolla tehdään bisnestä. Julkinen palvelu on aina edullisempaa, koska siitä ei kenenkään tarvitse tehdä voittoa. Julkisen puolen toimintatapoja tulee kehittää ja työntekijöiden jaksaminen turvata.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Silvia Modig:

Ruotsi vapautti taksitoiminnan ja seuraukset olivat erittäin huonot.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Silvia Modig:

EU:sta on hyötyä sekä Suomelle että muille maille, sillä monet suuret kysymykset, kuten ilmastonmuutos ja siirtolaisuus, vaativat yhteisiä päätöksiä. Vaikka olemme nettomaksajia, ei Suomen saamille hyödyille, kuten rauha tai kansainvälisyys, voi laskea hintaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Silvia Modig:

Rahoitusmarkkinavero olisi osaltaan voinut ehkäistä eurokriisiä rajoittamalla spekulattivista finanssikeinottelua. Rahoitusmarkkinvero voisi olla EU:n yhteinen vero, jolla kerättäisiin varoja yhteisiin kriisirahastoihin kansalaisilta kukkaron sijaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Silvia Modig:

Nato ei ole rauhan liitto vaan sotilasliitto, joka toimii USA:n geopolitiikan välineenä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Silvia Modig:

Parasta puolustuspolitiikkaa on toimiva ulkopolitiikka.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Silvia Modig:

Työperäistä maahanmuuttoa voidaan helpottaa, kunhan työehtoja ei poljeta. Tarveharkinta ei saa muodostua esteeksi houkutella kansainvälisiä erikoisosaajia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Silvia Modig:

Ihmisten pitää olla yhdenvertaisia lain edessä. Hyvään vanhemmuuteen ja lapsen tarvitsemaan turvaan, ei vaikuta vanhempien seksuaalinen identiteetti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Silvia Modig:

Helsingissä toimii tällä hetkellä kolme vastaanottokeskusta ja tarpeen mukaan resursseja tulee lisätä. Meillä on edellytykset toimia humanitaaristen kriisien aiheuttamien inhimillisten kärsimysten lievittämiseksi nykyistä aktiivisemmin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Silvia Modig:

Kouluista tehdään parempia riittävillä resursseilla ja yhteisöllisillä toimintatavoilla.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Silvia Modig:

Uskontoa ei koskaan saa sotkea politiikkaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Silvia Modig:

Julkiset palvelut tulee pääsääntöisesti tuottaa kuntien omana palveluna, ja yksityiset yritykset voivat täydentää, jos se on tarkoituksenmukaista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Silvia Modig:

Jos julkisia palveluita tai sosiaalietuuksia leikataan, kasvavat nopeasti tulo- ja hyvinvointierot. Kun ihmiset voivat huonosti ja syrjäytyvät työelämästä, syntyy tulevaisuudesta vähemmän verotuloja, joilla ylläpidetään julkisia palveluita.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Silvia Modig:

Tuloerot ovat eri asia kuin parempi palkka hyvästä ja ahkerasta työstä. Suuret tuloerot ovat yhteiskunnan kannalta haitallisia sekä talouden että hyvinvoinnin kannalta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Silvia Modig:

Perustulo on keino yksinkertaistaa, selventää ja tehdä kannustavaksi sosiaaliturvaamme. Perustulo yhdistettynä Vasemmistoliiton esittämään verotuksen uudistamiseen mahdollistaa lyhyenkin työn vastaanottamisen ja täten hyödyttää sekä yksilöä että koko kansantaloutta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Silvia Modig:

Meillä on vain yksi maapallo. Jos emme pidä siitä huolta, ei pian ole enää mitään talouskasvua eikä työpaikkoja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset