KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Olli Rehn, Keskusta, 20

Oma esittely

Euroopan parlamentin varapuhemies. EU-komission varapuheenjohtaja 2011-14, laajentumiskomissaari 2004-10, talouskomissaari 2010-14. Pitkän linjan keskustaliberaali, veteraanipalloilija ja perheenisä Helsingistä. #SuomiKondikseen

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Olli Rehn:

Suomi tarvitsee kestävää talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Siten pidetään yllä myös julkisia palveluja ja rahoitetaan sosiaalietuuksia. Suomen harjoittama velkaelvytys 2011-15 ei ole kääntänyt taloutta kasvuun. Velkaantuminen on saatava kuriin, mikä edellyttää myös julkisten menojen leikkauksia. Investointeja lisäämällä, vientiä vahvistamalla ja yrittäjyyttä elvyttämällä Suomi saadaan uudestaan kasvuun ja kondikseen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Olli Rehn:

Suomen palkkaverotus on liian kovaa kaikissa tuloluokissa. Työnteon kannustavuuden vuoksi verotusta on pyrittävä keventämään yhteiskuntasopimuksella, johon sisältyy palkkamaltti suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyvyn parantamiseksi. Pieni- ja keskituloisten verotusta voidaan keventää laajentamalla työtulovähennystä, mikä voidaan rahoittaa veropohjaa tilkkimällä. Kokonaisveroastetta ei saa nostaa ja hyvin ansaitsevien palkkaverotuksen kohdalla on huomioitava pääomaverotuksen alhaisempi taso.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Olli Rehn:

Energiataloudessa on menossa pitkä siirtymäkausi kivihiilen ja öljyj polttoon perustuvasta fossiilienergiasta kohti kestävää vihreää energiataloutta, jossa uusiutuvat energialähteet ovat pääasiallinen energiantuotannon muoto. Jo tehtyjen ydinvoimapäätösten jälkeen on painopisteen oltava selkeästi uusiutuvan ja kotimaisen vihreän energian tuotannon kasvattamisessa. Tähän velvoittavat myös Suomen kansainväliset sitoumukset ilmasto- ja energiapolitiikassa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Olli Rehn:

Nämä energiamuodot ovat erilaisia kasvihuonepäästöjen, ilmastovaikutusten ja kotimaisuusasteen suhteen. Kivihiilen käytöstä on pyrittävä luopumaan viimeistään 2025 ja Stadin tavoitteena tulee olla Hiiletön Helsinki. Maakaasun ja turpeen elinkaari on pitempi. Maakaasun päästöt eivät ole vähäiset mutta vähäisemmät silti, ja turve on hitaasti uusiutuva kotimainen energialähde.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Olli Rehn:

Suomen julkinen sektori on nykyisen kansantalouden kantokykyyn nähden liian suuri. Parasta on kasvattaa yksityisen sektorin eli vientituotannon ja yritystoiminnan osuutta koko kansantaloudesta, jolloin julkisen sektorin suhteellinen osuus pienenee. Nykyisiä hallintohimmeleitä pitää järkeistää, päällekkäisiä toimintoja purkaa ja turhia instansseja lakkauttaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Olli Rehn:

Suomi on kaksikielinen maa ja Helsinki kaksikielinen kaupunki. Ruotsin kieli on Suomen toinen kansalliskieli - svenskans sak är vår. On tärkeää, että riittävän monet suomenkieliset osaavat riittävästi ruotsia, jotta pärjäävät mm. pohjoismaisessa yhteistyössä ja taloudellisessa kanssakäymisessä. Alueellista joustoa toisaalta tarvitaan, esim. Kaakkois-Suomessa on järkevää lisätä venäjän opiskelua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Olli Rehn:

Työn tekemisen pitää olla ihmiselle kaikissa tilanteissa mielekkäämpi, kannustavampi ja kannattavampi vaihtoehto kuin työttömyys.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Olli Rehn:

Vanhusten yleensä pitkällä päivätyöllä ansaitsemaan omaisuuteen ei pidä kevyin perustein puuttua. Jo nykyisessä järjestelmässä hoitolaitos voi pidättää hoitomaksuna hoidettavan eläkkeestä leijonanosan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Olli Rehn:

En pidä tätä suurena ongelmana, sillä ravintoloiden aukioloaikoja on viime vuosikymmeninä jo olennaisesti väljennetty,

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Olli Rehn:

Pidän valtiovallan ohjausta, oikeita kannustimia ja niihin nojaavaa järjenkäyttöä parempana tienä kuin pakkoa. Myös Helsingin seutuhallintoa on kehitettävä kaupunki- ja liikennesuunnittelun parantamiseksi ja asuntotuotannon lisäämiseksi, minkä vuoksi seuraavan hallituksen on tehtävä parempi esitys kuin nykyisen hallituksen metropolihallinnon malli.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Olli Rehn:

Suomalaiseen oikeusvaltioon kuuluu se, että sopimuksista pidetään kiinni. Eri asia on, minkälaisella järjestelmällä sopimuksia solmitaan. Tältä osin Suomessa on paljon kehittämisen varaa, jotta suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukyky voidaan palauttaa ja jotta Suomeen saataisiin luotua uusia työpaikkoja. Paikallista sopimista yrityksissä on olennaisesti lisättävä. Toisaalta koko kansantalouden tasolla on pyrittävä sellaiseen yhteiskuntasopimukseen, joka tukee palkkamalttia ja työllisyyttä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Olli Rehn:

Kysymys on väärin asetettu. Väitteessä yhdistetään kaksi asiaa, jotka eivät suoraan liity toisiinsa. Kannatan Suomen tasapainoista alueellista kehitystä, joka on myös Helsingin ja helsinkiläisten edun mukaista. Tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan päästä valtion verovaroja summittaisesti syytämällä, vaan mobilisoimalla kaikkien alueiden voimavarat koko Suomen nostamiseksi uudelleen kuntoon.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Olli Rehn:

Sote-uudistuksen on tarkoitus uudistaa palvelutuotanto, jonka yhteydessä yksityisellä yrittäjyydellä pitää olla tasavertainen kilpailuasema julkisen tuotannon kanssa. Julkisella vallalla eli sote-alueilla on silti edelleen valta ja vastuu palvelutuotannon järjestämisestä kansalaisille.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Olli Rehn:

Koko sote-uudistuksen tarkoitus on parantaa palvelujen tuottavuutta siirtämällä niiden järjestämisvastuu kuntia isompiin yksiköihin viidelle sote-alueelle ja tuottamisvastuu 19 kuntayhtymälle. Kansanvalta toteutuu niissä kuntien johtamien kuntayhtymien kautta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Olli Rehn:

Ruotsin esimerkki ei kannusta "villiin länteen" taksiliikenteen järjestämisessä. Taksiliikennettä on kehitettävä nykyiseltä pohjalta varmistaen, että kysyntä kyetään tyydyttämään ja ottamalla huomioon uusien teknologioiden antamat mahdollisuudet ja aiheuttamat muutospaineet.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Olli Rehn:

Suomen edun mukaista on kuulua laajempaan poliittiseen yhteisöön, joka jakaa yhteiset kansanvallan ja oikeusvaltion arvot.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Olli Rehn:

Ei ole kyetty osoittamaan, etteikö rahoitusmarkkinavero aiheuttaisi kaupunkäynnin siirtymää sellaisiin keskuksiin, joissa tällaista veroa ei ole. Rahoitustoimintavero, jota mm. IMF on suositellut, välttäisi tämän ongelman ja olisi realistisempi. Kannatin tätä mallia komissiossa v. 2010.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Olli Rehn:

On tärkeää, että Venäjän voimapolitiikan myötä suomalaiset keskustelevat turvallisuuspolitiikasta. Epävakaassa kansainvälisessä tilanteessa ei silti kannata tehdä äkkinäisiä ratkaisuja. Suomen turvallisuuden kannalta ensisijaista on vahvistaa kansallista puolustustamme. Samalla on hyödynnettävä kehittyvää Nato-yhteistyötä puolustusvoimiemme toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpidettävä mahdollisuus hakea Nato-jäsenyyttä. Pohjoismainen yhteistyö etenkin Ruotsin kanssa tukee näitä tavoitteita.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Olli Rehn:

Viittaan perusteluuni kysymyksen 18 osalta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Olli Rehn:

Ilman työperäisen maahanmuuton lisäämistä työvoiman määrä ja tarjonta ikääntyvässä Suomessa supistuisi, mikä pienentäisi kansantuotetta ja heikentäisi kykyä ylläpitää hyvinvointivaltiota.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Olli Rehn:

Sana "kuri" voidaan käsittää monella tavalla. Kannatan sivistysajattelua, kasvatusta asialliseen käytökseen ja muutenkin jämptiä meininkiä, mutta en usko karttakeppiin - paitsi taululle osoitettaessa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Olli Rehn:

Arvot ovat politiikan perusta ja kannatan ekumeenisia arvoja Euroopassa ja Suomessa. Alkiolaisena vieroksun kuitenkin uskonnon sekoittamista politiikkaan ja ihmisten karsinoimista "isänmaallisiin" ja "epäisänmaallisiin". Näitäkin iskusanoja "koti, uskonto ja isänmaa" on historiassamme käytetty sekä hyviin että huonoihin tarkoituksiin. Suomi syntyi laillisuustaistelusta ja tasavaltalaisuudesta. Oikeusvaltio ja kansanvalta ovat kestävä perusta päätöksenteolle myös huomisen Suomessa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Olli Rehn:

Yrittäjille, etenkin pk-yrityksille, on avattava paremmat edellytykset osallistua julkisten palvelujen tuotantoon. Siitä hyötyy koko yhteiskunta, kunhan tämä toteutetaan oikein. Esimerkiksi hoito- ja hoivapalvelujen saralla tässä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Tämä tavoite on - tai ainakin pitäisi olla - myös sote-uudistuksen yksi kantava juonne.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Olli Rehn:

Taloustieteen tutkimus on osoittanut, että ne maat, jotka tasapainottivat julkisen taloutensa pääosin menoleikkauksilla, ovat kyenneet palaamaan nopeammin nopeampaan talouskasvuun kuin ne maat, jotka tekivät tasapainotuksen pääosin veronkorotuksilla. Irlanti, Latvia ja Espanja kuuluvat ensinmainittuun menoleikkaajien joukkoon ja kasvavat nyt nopeaa tahtia. Italia ja Ranska kuuluvat veronkorottajiin ja niiden kasvu on kituuttanut pahasti. Liian korkea veroaste tukahduttaa talouden kasvun.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Olli Rehn:

En kannata suuria tuloeroja. Ahkera työnteko ja koulutus ansaisevat kyllä tulla kannustavasti ja kohtuullisesti palkituiksi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Olli Rehn:

Vastaus riippuu siitä, miten talous kasvaa tulevien vuosien aikana. Jos nykymeno jatkuu ja mitään ei tehdä, niin väite pitää kutinsa. Mutta jos Suomi saadaan uudelleen kuntoon - kansantalous kasvuun ja sote-järjestelmä tehokkaammaksi - voidaan nykyisen kaltaiset palvelut ja etuudet ylläpitää. Politiikka on tahdon asia ja nyt päätöksenteon tulee keskittyä yrittäjyyden elvyttämiseen, viennin vahvistamiseen ja työllisyden kohentamiseen. Siten myös hyvinvointivaltio voidaan pitää kunnossa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Olli Rehn:

Kannatan kestävää kasvua ja vihreää taloutta, jonka perusajatus on se, että ympäristövaikutukset otetaan huomioon kaikessa taloudellisessa päätöksenteossa. En usko, että Suomi nousee uudestaan kuntoon ympäristölle haitallisella tuotannolla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Olli Rehn:

Viittaan edelliseen perusteluuni.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset