KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Petteri Orpo, Kokoomus, 27

Oma esittely

Olen perheellinen 10 vuotiaan tytön ja 8 vuotiaan pojan isä. Asumme Turussa. Turkuun tulin armeijan jälkeen opiskelemaan taloustiedettä yliopistolle ja sillä teillä olen. Harrastan lenkkeilyä ja kalastusta. Perheessä on myös kolmen kuukauden ikäinen Pessi -koira. Mukava kaveri. Olen toisen kauden kansanedustaja ja kuluneella kaudella saanut toimia Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajana sekä viimeisen reilun puolen vuoden ajan maa- ja metsätalousministerinä. Pidän kansanedustajan työstä yhteisten asioiden hoitamisesta. Ministerin tehtävä on vastuullinen ja haastava, mutta on ollut kunnia työskennellä vaikeana aikana suomailaisen maaseudun ja ruoantuotannon puolesta. Vaikka olen jo melko kokenut poliitikko, koen, että olen pystynyt säilyttämään hyvän tuntuman ihmisten arkeen. Perheenisän vastuu auttaa siinä. Politiikkaa olen tehnyt parikymmentä vuotta, mutta intohimo vaikuttamiseen ei ole vähentynyt. Haluaisin jatkossakin olla mukana rakentamassa Suomelle parempaa tulevaisuutta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Petteri Orpo:

Sopeuttamistoimia on jatkettava ensi kaudella. Velkaantuminen on edelleen sen verran huolestuttavaa, että vaikeitakin leikkauksia on tehtävä. Silloin on epärehellistä luvata ettei etuuksiin ja palveluihin kajota. Kaikesta joudutaan tinkimään jotta velkaantuminen taittuu.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Petteri Orpo:

Mielestäni kenenkään palkkaverotusta ei tule enää kiristää. Työn ja yrittämisen verotusta tulisi laskea maltillisesti, jotta työn tekemisestä ja teettämisestä tehdään kannattavaa ja näin saadaan talouteen dynamiikkaa ja pyörät pyörimään.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Petteri Orpo:

Ydinvoima on päästötön energiamuoto, jota kannatan siirtymäajan energiamuotona ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja teollisuutemme kilpailukyvyn turvaamiseksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Petteri Orpo:

Ei ole mahdollista ilman merkittävää vahinkoa työllisyydelle. Luopua pitää, mutta aikataulu liian tiukka. 2050 on realistinen. Määrätietoisesti on kuitenkin edettävä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa uutta teknologiaa ja uusiutuvaa energiaa käyttäen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Petteri Orpo:

Velkaannumme tänäkin vuonna noin viidellä miljardilla, eli julkinen talous elää yli varojensa. Meidän on sopeutettava julkisia menoja, eli pienennettävä ja tehostettava julkista sektoria. Uskon, että pystymme hoitamaan hyvin tärkeät yhteiskunnan tehtävät kun puutumme rakenteisiin ja byrokratiaan. Ei meidän tarvitse elintasosta paljon tinkiä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Petteri Orpo:

Antaisin ensivaiheessa mahdollisuuden alueellisille kokeiluille mm. Itä-Suomessa Venäjän opiskeluun.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Petteri Orpo:

Suomessa on paljon avoimia työpaikkoja ja samaan aikaan korkea työttömyys. Oikea toimenpide.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Petteri Orpo:

Tällä olisi työllisyyteen positiivinen vaikutus. On parempi, että alkoholia juodaan valvotuissa oloissa kuin runsaasti kotioloissa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Petteri Orpo:

Kuntia ja byrokratiaa on Suomessa aivan liikaa. Lähes kaikki maassa ovat sitä mieltä, että kuntia on liikaa, mutta riita tulee keinoista. Pakkoa tulee käyttää vähintään silloin kun kunta on ajautumassa kriisiin ja kuntalaisten palvelut ovat uhattuna.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Petteri Orpo:

Matalapalkkaista työtä voisi tukea sosiaaliturvalla. Parempi olla työssä kuin työttömänä kokonaan sosiaalitukien varassa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Petteri Orpo:

Verovarat ovat välttämättömiä, mutta enemmän käyttäisin voimavaroja maan eri alueiden omien vahvuuksien tukemiseen ja kehittämiseen. Luomalla työpaikkoja maakuntiin tukemisen tarve vähenee. Biotalous on maaseudulle suuri mahdollisuus.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Petteri Orpo:

Minusta meillä on hyvä ja toimiva järjestelmä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Petteri Orpo:

Pitäisi tehdä kunnon selvitys ja päättää sen pohjalta hakemisesta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Petteri Orpo:

Omasta puolustuksesta on kaikissa tilanteissa huolehdittava. Tämä on ainoita kohtia, johon on suunnattava lisää rahaa. Uhkakuvamme ovat muuttuneet ja puolustusta on syytä vahvistaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Petteri Orpo:

Päätöksenteko ei ole koskaan onneksi näin mustavalkoista. Varsinkin kun uskon, että veronalennuksilla voisimme dynaamisten vaikutusten kautta saada aikaan lisää kasvua ja verotuloja eli vähentää painetta leikkauksiin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Petteri Orpo:

Kyllä me pystymme pitämään "nykyisen kaltaiset" palvelut vaikka joutuisimmekin niitä uudistamaan ja muuttamaan. Käytetään rahat paremmin kuin nyt. Rakennetaan työhön kannustava sosiaaliturvajärjestelmä ja tehostetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Petteri Orpo:

Yksittäisissä tapauksissa kyllä, mutta pitkällä jänteellä voimme luoda talouskasvun vain kestävälle pohjalle, ympäristöstämme huolehtien. Täysin kiinni yksittäisistä tapauksista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset