KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Annika Saarikko, Keskusta, 67

Oma esittely

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Annika Saarikko:

Emme voi jatkaa elämistä yli varojemme. Velat tulevat lopulta tulevien polvien maksettaviksi, siksi tämä on sukupolvien oikeudenmukaisuuskysymys. Erityisesti julkisen puolen tuottavuuden parantamisella, hyvällä johtamisella ja isoilla rakenneuudistuksilla (esimerkiksi sote-uudistus) saamme tainnutettua velkakehitystämme. Säästöjäkin tarvitaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Annika Saarikko:

Seuraavalla vaalikaudella yhtenä ohjenuorena pitäisi olla, että kokonaisveroaste ei nouse. Suomessa verotus on jo kireää. Voimme tehdä verotukseen toimenpiteitä huolehtien kuitenkin siitä, että kokonaisveroaste ei nouse.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Annika Saarikko:

Ydinvoimanrakentamisen sijasta meidän on entistä enemmän keskityttävä uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseen ja hajautetun energiantuotannon kehittämiseen. Vaikka en tästä asiasta barrikaadeille lähdekään, koen ydinvoimarakentamisen kestämättömänä ratkaisuna.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Annika Saarikko:

Suomella on hyvät mahdollisuudet lisätä uusiutuvan energian tuotantoa erittäin merkittävästi ja ajaa suurelta osin alas päästöjä aiheuttavat fossiiliset polttoaineet. Erityisesti bioenergian tuottamisessa ja alaan liittyvässä teknologiassa Suomella on mahdollisuuksia nousta koko maailman kärkimaaksi. Näiden energiamuotojen niputtaminen ei sinällään ole yksiselittäistä - suhtautumiseni kotimaiseen turpeeseen on myönteisempi kuin ulkomailta tuotuun kivihiileen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Annika Saarikko:

Julkisen sektorin koko suhteessa BKT:hen ei saisi enää kasvaa. Yksityinen sektori ei pysty tällä hetkellä kantamaan tämän kokoista julkista puolta. Vajetta voidaan kuroa umpeen kahta kautta. Ensimmäinen on kansantuotteemme kasvu ja toinen tie on tuottavuuden parantaminen. Tuottavuuden osalta digitalisaatiossa on paljon mahdollisuuksia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Annika Saarikko:

Kannatan kaksikielistä Suomea ja toisen kotimaisen kielen opiskelua kouluissa. Suomi on kaksikielinen maa ja ruotsin kielen asema on turvattu perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä. Koulutuksen ja opetuksen kautta tulee huolehtia kielilainsäädännön käytännön toteutuksesta. Kielikokeilua Venäjän opettamisesta kakkoskielenä itärajalla olen valmis tukemaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Annika Saarikko:

Suomi on ahkera ja vastuullinen kansa. Tällä hetkellä ongelma on se, että työtä ei ole tarjolla läheskään kaikille halukkaille. Uusien työpaikkojen eteen täytyy tehdä runsaasti töitä ensi vaalikaudella.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Annika Saarikko:

Tärkeintä on, että yhteiskuntamme mahdollistaa hoivapalvelut kaikille suomalaisille varallisuudesta riippumatta. En kuitenkaan halua tätä keskustelua täysin torpata - ikääntyvässä Suomessa tästäkin on rohkeasti keskusteltava.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Annika Saarikko:

Kannatan sellaista alkoholipolitiikkaa, jossa ohjataan alkoholinkäyttöä kodeista ravintoloihin. Tässä yksi edistävä tekijä olisi ravintoloiden vapaammat aukioloajat.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Annika Saarikko:

Kuntaliitokset ovat kuntien omassa harkinnassa. Kunnissa tiedetään parhaiten, mikä heille itselleen on paras vaihtoehto. En näe syytä sille, että kuntaliitoksia pitäisi nopeuttaa. Liitokset tapahtuvat ajan myötä, jos se katsotaan kunnissa kuntalaisten parhaaksi.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Annika Saarikko:

Minusta kaikki työllisyyttä edistävät ja siten ihmisten hyvinvointia parantavat keinot täytyy pohtia perusteellisesti. Tämä kysymys pitää miettiä kokonaisuutena muiden mahdollisten toimien kanssa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Annika Saarikko:

Suomi ei selviä ongelmistaan ilman, että emme hyödynnä koko Suomea, kuten biotalouden ja matkailun mahdollisuuksia eri puolilla maata. Suomi nousee koko voimallaan. Ihmisillä pitää olla vapaus valita, mihin kotinsa maassa laittaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Annika Saarikko:

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yksi kulmakivi on sotilaallinen liittoutumattomuus. Suomen pitää kehittää Naton rauhankumppanuutta ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. Jos asia tulee ajankohtaiseksi, tästä tulee tehdä kansanäänestys.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Annika Saarikko:

Suomi on valinnut vahvan kansallisen puolustuksen ja sotilaallisen liittoutumattomuuden linjan. Suomeen ei kohdistu uhkaa, mutta meidän on kuitenkin valmistauduttava myös pahimman varalle. Maamme on itse kyettävä huolehtimaan puolustuksestaan. Puolustusvalmiuttamme ja resursseja on jatkossa vahvistettava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Annika Saarikko:

Yksi Suomen uhka ovat kasvavat hyvinvointierot ja eriarvoisuus. Työnteon ja ahkeruuden täytyy olla aina kannattavaa ja palkitsevaa. Tämän rinnalla vastuumme on pitää kaikki suomalaiset mukana ja huolehdittava niistä, jotka eivät siihen itse kykene.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset