KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Olavi Ala-Nissilä, Keskusta, 53

Oma esittely

Olen kauppatieteiden maisteri ja KHT-tilintarkastaja. Toimin laskentatoimen lehtorin kauppaoppilaitoksessa ja Turun Kauppakorkeakoulussa. Olin eduskunnassa 15 vuotta ja olin siellä valtiovarainvaliokunnan ja pankkivaltuuston puheenjohtaja kun minut valittiin Euroopan tilintarkastustuomioistumen jäseneksi. Toimin siellä mm. suurimman jaoston, maatalousjaoston puheenjohtajana. Olen nyt kansainväliseen osaamisverkostoon kuuluvan KHT-yhteisössä BDO Oy:ssä Senior Advisorina ja KHT-tilintarkastajana. Toimin Euroopan Lentopalloliiton CEV:in sisäisenä tarkastajana. Olen tietokirjailija. Palasin politiikkaan ja olen nyt Keskustan valtuustoryhmän pj Loimaalla ja Varsinais-Suomen liitossa. Koen, että minulla on hyvin laaja julkisen hallinnon ja talouden osaaminen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Suomen talouden saaminen nousuun ja tuottavuuden lisääminen sekä 200 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä ovat ratkaisevan tärkeitä hyvin peruspalvelujen ja perusturvan kannalta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Talouskasvun kannalta ankara työn verotus on haitallisin vero. Kenenkään työn verotusta ei tule kiristää vaan työn verotuksen keventäminen pitäisi olla tavoite. Oikeudunmukaisuus on tärkeä mutta se voidaan turvata mm. maksupolitiikan keinoin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Suomen on tavoiteteltava energiaomavaraisuutta. Siinä uskon bioenergian mahdollisuuksiin. Edullisen energian saanti ja fossiilisesta energiasta luopuminen voivat vielä edellyttää yhdinvoimalan rakentamista. Tällöin pitää olla sitten takeet, että se voimala myös valmistuu kohtuullisessa ajassa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Kivihiilesta ehdottomasti pitää luopua. Maakaasun osalta luopuminen riippuu siitä miten bioenergian lisäämisessä onnistumme.Turvetta voidaan käyttää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Nyt bruttokansantuotteemme ei ole vieläkään vuoden 2008 alun tasolla ja se on perusongelma. Tärkeää on saada talous kasvuun ja Suomi nousuun!

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Ihmisten omavastuuta tulisi yleisesti ottaen mutta harkitusti lisätä ja olisi hyvä, jos ja kun lapset voivat kantaa osaltaan vastuutaan vanhemmistaan heidän viimeisinä vuosinaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Kuntien pakkoliitoksia ei tule toteuttaa. Vapaehtoiset yhdistymiset ovat tietenkin mahdollisia ja niitä voidaan eri toimin edistää. Maakuntapohjainen SOTE-ratkaisu mahdollistaa onnistuessaan pienemmän kuntakoon. Uskon myös paikallisuuden voimaan, se on väkevä!

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Työehtosopimusten pitäisi olla nykyistä joustavampia ja mahdollistaa paikallista sopimista silloin kun voidaan turvata työpaikoja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Väite on liian yksiniittinen. Liiallinen keskittyminen pääkaupunkiseudulle ei ole hyvä asia. Kannatan tavoitetta koko Suomen kehittämisestä ja yhteiskunta voi sitä edistää muutoinkin kuin suoraan verovaroja käyttämällä, jota keinoa voi käyttää vain poikkeuksellisesti.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Yksityiset terveyspalvelut ovat tärkeitä julkisten terveyspalvelujen täydentäjinä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Kannatan maakuntapohjaista sote-ratkaisua. Rahoitukseen tulee liityä yhteys siihen, kuinka tehokkaasti palvelut on järjestetty.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Minulla on kokemuksia aivan vapaasta taksikilpailusta maailmalla ja en kannata sitä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Ei uusia veroja!

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Nato-jäsenyys on syytä selvittää vaalikaudella erillisen selvitytksen perusteella ja mielellään yhteistyössä Ruotsin kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Talouskasvun vaatiessa asiaa voidaan harkita.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Olen tässäkin puheenjohtajan Sipilän linjalla eli eduskunta teki nyt päätöksensä ja sen mukaan siis mennään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Olavi Ala-Nissilä:

On tietenkin muitakin hyviä arvoja. Arvojen merkitystä yleensäkin niin taloudessa kuin politiikassakin pitää korostaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Tässä on edettävä kuitenkin hyvin harkitusti. On perusteltua, kun saadaa tuotavuutta lisää laadun kärsimättä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Suomen verorasitus on nyt tapissa. Kiristäminen ei tuota mitään hyvää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Kannustavuutta tarvitaan mutta eriarvoisuuden kasvua pitää estää. Globaalisti varallisuuden keskittyminen pienelle joukolle on tietenkin iso ongelma.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Jos Suomen taloutta ei saada kasvuun, niin väite on tosi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Ilmastomuutoksen hillintä on taloudenkin kannalta kuitenkin aivan välttämätöntä ja se kulkee muiden ja talouskasvunkin edellä. Mutta liiallinen ympäristöbyrokratia on haitallista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Olavi Ala-Nissilä:

Kuten edelleä eli imastomuutoksen hillintä on taloudenkin kannalta kuitenkin aivan välttämätöntä ja se tavoite kulkee muiden edellä. Mutta liiallinen ympäristöbyrokratia on haitallista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset