KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anna-Maja Henriksson, RKP, 9

Oma esittely

Oikeusministeri, kansanedustaja vuodesta 2007. Perheeseen kuuluu puolisoni Janne, tyttäret Malin ja Mikaela sekä Romeo-koira. Juristi koulutukseltani. Yhteiskunnan rakentaminen, urheilu sekä saaristoelämä kuuluu harrastuksiini.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anna-Maja Henriksson:

Meidän on uudistettava Suomi. Ei ole oikeudenmukaista lisätä velkaa, niin että lapsemme ja lastenlapsemme saavat meiltä perintönä valtavan velkataakan. Uudistukset tehtävä niin, että pidetään huolta yhteiskunnan kaikein heikoimmista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anna-Maja Henriksson:

Työnteon pitää aina kannattaa. Meillä on jo nyt hyvin korkea tuloveroaste.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anna-Maja Henriksson:

Turve on hitaasti uusiutuva energianlähde, joka myös työllistää paljon. Kivihiilestä yritettävä päästä eroon!

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anna-Maja Henriksson:

Suomen kilpaiuetu on että meillä on kielitaitoinen väestö. Ruotsi on mm meille hyvin tärkeä kauppakumppani. Pohjoismainen yhteistyö myös hyvin keskeisessä roolissa. Olisi surullista heikentää kansamme kielitaitoa. On toiveajattelua, että muiden kielten kuin ruotsin oppiminen lisääntyisi, jos ruotsista tulisi vapaa-ehotinen. Tästä hyvä esimerkki mitä tapahtui kun toisesta kotimaisesta kielestä tuli vapaa-ehtoinen yo-kirjoituksissa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anna-Maja Henriksson:

Parasta olisi, että kunnat ja kuntapäättäjät itse näkisivät, mitkä edut olisi saavutettavissa jos kunnalla olisi leveämpiä hartioita. Sitten on myös keskusteltava siitä, mikä tulee olemaan tulevaisuudessa kuntien rooli. Siitä riippuu myös kuinka isoja kuntia tarvitaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anna-Maja Henriksson:

Olisi hyvä, jos voitaisiin sopia enemmän paikallistasolla !

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anna-Maja Henriksson:

Valinnanvapautta pitää lisätä, mutta tarvitaan kuitenkin vahva julkinen terveydenhuolto, varsinkin erikoissairaanhoidon puolella!

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anna-Maja Henriksson:

Olisi tärkeää, että valta ja vastuu ovat yksissä käsissä. Kansalaisten pitää myös tietää, kuka tai ketkä ovat vastuussa toimivista palveluista. Kansanvaltaisuusperiaatetta pitää kunnioittaa!

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Anna-Maja Henriksson:

Esimerkiksi Ruotsissa tämä ei ole ollut ongelmatonta!

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anna-Maja Henriksson:

EU on rauhan hanke. Paljon hyviä asioita niin kuin vapaa liikkuvuus ja Erasmus ylioppilas vaihto-ohjelma. Mm Eurooppalainen pidätysmääräys ja rikosuhridirektiivi ovat esimerkkejä meitä kaikkia koskevista hyvistä säännöksistä. EU:n byrokratiaa pitäisi kuitenkin vähentää!

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anna-Maja Henriksson:

Pietarsaaressa on jo !

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anna-Maja Henriksson:

Nollatoleranssi kaikkea kiusaamisa kohtaan on tosi tärkeää !

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anna-Maja Henriksson:

Riippuu palvelusta. Tärkeintä, että palveluiden saatavuus voidaan turvata. Onko tuottaja julkinen vai yksityinen ei ole kansalaiselle keskeisintä!

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anna-Maja Henriksson:

Tarvitaan varmaan yhdistelmä molempia. kuitenkin niin että kaikkein heikommassa asemassa olevien tarpeista pidetään huolta.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anna-Maja Henriksson:

pitää olla sallittua onnistua ja menestyä. Työnteon pitää saada olla kannattavaa. Menestyvät yritykset ovat koko Suomen etu. Ne luovat työpaikkoja, joiden avulla hyvinvointiyhteiskuntaa voidaan pitää yllä! Kuitenkaan, en pidä kehityksestä, joka johtaisi niin suuriin tuloeroihin kuten esimerksi Yhdysvalloissa tai Kiinassa hyvänä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anna-Maja Henriksson:

Riippuu siitä, saadanko talous kasvuun vai ei. Ellei saada, niin tilanteesta voi tulla kestämätön pidemmän päälle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset