KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kari Uotila, Vasemmistoliitto, 187

Oma esittely

Olen paljon nähnyt ja kokenut kansanedustaja Espoosta. Juureni ovat Pertunmaalla, metsurin ja keittäjän viisilapsisessa perheessä. Kansanedustajana olen toiminut yli 18 vuotta. Talous- ja veropolitiikan lisäksi olen keskittynyt työelämän, asumisen, liikenteen, tasa-arvon ja liikunnan kysymyksiin. Vastasin Vasemmiston vaihtoehtobudjetin laadinnasta Sen perusperiaate on, että tarvitsemme nyt talouspolitiikan suunnanmuutosta - leikkaavasta ja talouskasvua hyydyttävästä linjasta on siirryttävä elvyttävään, työtä ja talouskasvua tuovaan politiikkaan. Työttömyyden ja köyhyyden vähentäminen ovat tärkeimmät tavoitteeni, ja arvojani ovat heikomman puolustaminen, yhteisvastuu ja tasa-arvo. Olen naimisissa, aikuisen pojan isä ja pienen pojan ukki. Politiikan ohella intohimojani ovat jalkapallon pelaaminen ja juokseminen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kari Uotila:

Pitemmällä aikavälillä velkaantuminen on kyllä taitettava, mutta nykytilanteessa leikkaukset vain pahentaisivat tilannetta viemällä ostovoimaa ja pahentaen näin työttömyyttä. Esim. koulutukseen kohdistuvat lisäleikkaukset veisivät tulevaisuuden velanmaksukykyämme.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kari Uotila:

Hyvinvointivaltion rahoitus on turvattava veronmaksukyvyn mukaisella verotuksella. Nykyisessä taloustilanteessa on kuitenkin suhtauduttava veronkiristyksiin aika pidättyväisesti.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kari Uotila:

On järkevää siirtyä hajautettuun, uusiutuvaan kotimaiseen energiantuotantoon sen sijaan, että sidottaisiin valtavasti pääomia vaikeuksissa kompuroivaan ydinvoimaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kari Uotila:

Tavoite on hyvä, mutta käytännössä vuosi 2025 tulee liian pian. Näiden ilmastoa tuhoavien energialähteiden käytön jatkuva vähentäminen on kuitenkin välttämätöntä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kari Uotila:

Julkinen sektorimme ei ole liian suuri, vaan lamasta johtuen yksityinen sektorimme on liian pieni.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kari Uotila:

Ruotsi on virallinen kielemme ja tätä tulee kunnioittaa. On kuitenkin syytä pohtia voitaisiinko joustavuutta lisätä esimerkiksi kokeiluilla, joissa vaikkapa Itä-Suomessa voisi ruotsin tilalla opiskella venäjää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kari Uotila:

Kiristyksiä on jo tehty, työssäkäyntialueita on laajennettu ja velvoite ottaa vastaan työtä yhä kauempaa on toteutettu. Ongelma on työpaikkojen puute, ei työttömien haluttomuus tehdä työtä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kari Uotila:

Kaikille on turvattava riittävät ja kohtuuhintaiset hoivapalvelut verovaroilla, mutta täydentävien palvelujen osalta voitaisiin periä nykyistä enemmän omaisuuden ja tulojen mukaisia porrastettuja maksuja.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kari Uotila:

On parempi, että alkoholin tarjonta tapahtuu valvonnan piirissä olevissa ravintoloissa eikä esimerkiksi salakuljetukseen tai verottomaan matkustajatuontiin perustuvissa salakapakoissa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kari Uotila:

Merkittävää määrää kuntaliitoksia ei voida pakolla tehdä, vaan yhdistymisen täytyy tapahtua kuntalaisten tahtoon perustuen. Yksittäisten kriisikuntien tai härskisti naapurien palveluilla ratsastavien siipeilijöiden osalta on voitava myös pakkokeinoja harkita.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kari Uotila:

Työehtosopimusjärjestelmä ja sen mukainen turva kohtuullisella palkalla on sekä työntekijän että koko yhteiskunnan etu. Palkkojen on oltava sellaisia, että niillä tulee toimeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kari Uotila:

Alueellisesti tasapainoista kehitystä on tuettava, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Tarvitaan panostuksia mm. liikenne- ja tietoverkkoihin, koulutusmahdollisuuksiin ja uusiutuvan hajautetun energian tuottamiseen. Tukien on kuitenkin edistettävä alueiden lisäksi myös koko kansantalouden myönteistä kehitystä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kari Uotila:

Terveyspalveluiden tulee olla tasa-arvoisia, verovaroin rahoitettuja ja julkisesti tuotettuja. Yksityissektori täydentää palvelutarjontaa, mutta nykyinen käytäntö, jossa rahalla saa ohituskaistan yksityispuolelle yhteiskunnan tuella, ei vetele. Yksityissektorin tukemiseen menevät verovarat on siirrettävä julkisten terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kari Uotila:

Koko uudistuksen lähtökohta on laajemmat vastuu- ja toteuttamisalueet. Jokaiselle sote-alueelle tulee nyt riittävä väestöpohja vaativimpienkin palvelujen järjestämiseksi. Vaikka voimavarat ja päätöksenteko keskitetään nyt isommille alueille, on sote-uudistuksen lähtökohtana, että palvelut on aina tuotettava lähellä asukkaita. Tavallisen ihmisen kannalta laadukkaat palvelut ovat hallintoa tärkeämmät.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kari Uotila:

Tukholmasta voi nähdä huonon esimerkin siitä, mihin vapaa kilpailu taksibisneksessä johtaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kari Uotila:

Kokonaisuus ratkaisee.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kari Uotila:

Rahoitusmarkkinavero ei ole vain keino saada nyt verotuksen ulkopuolella oleva toiminta verotuksen piiriin, vaan myös keino lisätä rahoitusmarkkinoiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä torjua veroparatiisien toimintaa.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kari Uotila:

Nato ei lisää turvallisuuttamme eikä vähennä rahanmenoa. Vastakkainasettelun ja asevarustelun sijaan on viisasta panostaa jatkossakin osaamiseemme kansainvälisessä kriisinhallinnassa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kari Uotila:

Tiukkoina aikoina kaikkien menojen on oltava kriittisen arvioinnin kohteena. Järkevä ulkopolitiikka tuo turvallisuutta enemmän kuin aseiden hankinta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kari Uotila:

Tällä hetkellä on niin valtavasti työttömiä kaikilla koulutustasoilla, että tarveharkinta on edelleen paikallaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kari Uotila:

Täydet ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus kuuluvat kaikille.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kari Uotila:

Kunnat eivät voi pallotella vastuuta toisilleen. Jos vastaanottokeskuksen perustaminen johonkin kuntaan on tarkoituksenmukaista, on se perustettava.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kari Uotila:

Ei kurilla eikä lepsuilulla, vaan pienemmillä opetusryhmillä ja riittävillä avustaja- ym. resursseilla tehdään kouluista parempia. Myös opettajien jaksamista on tuettava.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kari Uotila:

Joillekin varmasti nämä arvot ovat edelleen ok, mutta mielestäni yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ovat vähintään yhtä hyviä.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kari Uotila:

Nykyisellä tasollakin on ongelmia palvelujen laadussa. Laatuongelmien lisäksi esimerkiksi yksityisten lääkäripalvelujen voittoja valuu veroparatiiseihin ja kansainväliset sijoittajat kahmivat miljoonavoittoja suomalaisten terveydellä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kari Uotila:

Leikkaukset heikentävät tulevaisuuden pohjaa ja tulevat pitemmällä aikavälillä kalliimmaksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kari Uotila:

OECD laski, että tuloerojen kasvu on leikannut talouskasvuamme peräti 9 % vuodesta 1980 alkaen. Pienemmät tuloerot ovat siis koko yhteiskunnan etu.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kari Uotila:

Tämän vuoksi tarvitaan esimerkiksi sote-uudistusta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kari Uotila:

Jos tuhoamme ympäristömme tuhoamme myös tulevaisuuden talouskasvun ja työllisyyden. Mittasuhteet on toki kaikissa tilanteissa arvioitava huolellisesti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kari Uotila:

Tätä arviota olisi ehkä pitänyt tehdä huolellisemmin Talvivaarankin osalta. Ympäristöä vahingoittava toiminta koituu ajan mittaan myös talouskasvun ja työllisyyden haitaksi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset